esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

SHORT COUNT/LONG COUNT (sposób liczenia/zapis

long count0 Prawidłowe liczenie kinów w Long Count/ Odpowiedniki w Short Count – numery i nazwy kinów/ Odpowiedniki w kalendarzu gregoriańskim:

LONG  COUNT (DŁUGA  RACHUBA)

Podziały  na  jednostki  czasowe:

13  baktunów = 1  Epoka („Słońce”) = 5125  lat  gregoriańskich  po  365  dni  lub  5200 „ lat”  majańskich  po  360  kinów (= 1.872.000 dni)

5  Epok = 1  Wielki  Cykl („Świat”), nazywany  też  Rokiem  Platońskim, = 26 625  lat  greg.  lub  26 000  lat  maj. Mniej  więcej  tyle   trwa  zatoczenie  pełnego  „stożka”  przez  Ziemię (ruch  precesyjny)

4  Wielkie  Cykle = Rok  Wenusjański (= 104 000  lat  majańskich)

………………..

1  kin = 1 dzień

1 uinal = 20 kinów (odpowiednik  naszego  miesiąca)

1 tun = 18 uinali (18×20) = 360 kinów (nasz  rok)

1 katun = 20 tunów (20×360) = 7200 kinów (nasza  dekada, czyli  10 lat)

1 baktun = 20 katunów = 144.000 kinów (nasze  stulecie)

13 baktunów (13×144.000) = 1.872.000 kinów (nasze  tysiąclecie)

1 pictun = 20 baktunów

3,75 pictuna (65 baktunów) = Rok  Platoński (26.000 lat)

13 pictunów (260 baktunów) = Rok Wenusjański (104 tys. lat)

1 calabtun = 20 pictunów long count4 UINAL  („miesiąc”) składa  się  z  20  kinów.  Każdy  kin  opatrzony  jest  pieczęcią (=glifem/szczepem).  Każda  z  tych  pieczęci  ma  określoną  nazwę  i  wszystkie  następują  po  sobie  w  niezmiennej  kolejności: 1. IMIX (Czerwony  Smok) // 2. IK (Biały  Wiatr) // 3. AKBAL (Niebieska Noc) // 4. KAN (Żółte  Ziarno) // 5. CHICCHAN (Czerwony  Wąż) // 6. CIMI (Biały  Łącznik) // 7. MANIK (Niebieska  Ręka) // 8. LAMAT (Żółta  Gwiazda) // 9. MULUC (Czerwony  Księżyc) // 10. OC (Biały  Pies) // 11. CHUEN (Niebieska  Małpa) // 12. EB (Żółty  Człowiek) // 13. BEN (Czerwony ‚Niebiański’ Wędrowiec) // 14. IX (Biały  Mag) // 15. MEN (Niebieski  Orzeł) // 16. CIB ( Żółty  Wojownik) // 17. CABAN (Czerwona  Ziemia) // 18. ETZNAB (Białe  Zwierciadło) // 19. CAUAC (Niebieski  Wicher) // 20. (lub „0”)  AHAU (Żółte  Słońce) long count3 Sposób  liczenia  u  starożytnych  Majów: Liczenie  u  starożytnych  Majów  oparte  było  na  systemie  20-kowym (tak  jak  u  nas  na  10-ętnym), jednak  „20” nigdy  nie  pojawia  się  bezpośrednio, lecz  ukryte  jest  pod  postacią „0”. W przypadku  baktunów  liczenie   zaczyna  się  od „o” (0 = pierwszy baktun w trakcie trwania), w  przypadku  kinów, uinali, tunów  i  katunów  zaczyna  się  od  „1”  a  kończy  na  „o” (=20).  Tak  więc 1-szy  kin 1-ego  baktuna = 0.0.0.0.1 // przedostatni  kin  1-ego  baktuna = 0.19.19.17.19// ostatni  kin 1-ego  baktuna: 1.0.0.0.0 (= trwający 20.kin 18-ego. uinala, 20-ego tuna, 20-ego  katuna  i  1-ego  baktuna).  Analogicznie do  1-ego  baktuna  przebiega  liczenie  w  obrębie  13-ego  baktuna.  I  tak  1-szy  kin  13-ego  baktuna: 12.0.0.0.1 // 20.12.2012 (przedostatni  dzień  13-ego  baktuna): 12.19.19.17.19, a  21.12.2012 (ostatni  dzień  13-eg0  baktuna): 13.0.0.0.0. Liczenie  odbywa  się  od  prawej  do  lewej  strony.  Ponieważ  baktun  to  jednostka  składająca  się  na  jeszcze  większe  jednostki  czasowe (pictuny), pierwszy  dzień  nowego  Wielkiego  Cyklu  można  potraktować  jako  kontynuację  pictuna, czyli  14-ty  baktun (13.0.0.0.1)  lub  początek  nowej  Epoki /„Słońce”=13 baktunów/ (o.o.o.o.1). Dlatego często można przeczytać mylne stwierdzenie, że „13” na początku zapisu  to początek i koniec jednocześnie. Nie! Same zera po „13” oznaczają  zamknięcie 13. baktuna (ostatni  jego  kin – dwudziesty), a 4  zera i „1” na końcu oznacza początek 14-ego baktuna (1-szy jego kin).

— 1.19.19.17.19  = kin:19 / uinal:17 / tun:19 / katun:19 / baktun:1 = 19.kin 18. uinala 20. tuna 20. katuna  2. baktuna

— 2.0.0.0.0 = 20.kin 18. uinala 20. tuna 20. katuna  2. baktuna (ostatni kin 2. baktuna, jego dopełnienie, tzw. wyzerowanie, zamiast: 1.20.20.18.20 pojawia się: 2.o.o.o.o.)

— 2.0.0.0.1 = 1. kin 1. uinala 1. tuna 1. katuna 3. baktuna

— 2.0.0.17.19 = 19.kin 18.uinala 1.tuna 1.katuna 3.baktuna

— 2.0.1.0.0 = 20. kin 18. uinala 1. tuna… (= „0.0” zamiast „18.20” = pojawiają się zera jako symbol ostatniego kina i ostatniego uinala 1.tuna)

— 2.0.1.0.1 = 1.kin 1.uinala  2.tuna 1.katuna 3.baktuna

— 2.0.1.0.19 = 19. kin 1.uinala  2.tuna 1.katuna 3.baktuna

— 2.0.1.1.0 = 20.kin 1.uinala 2.tuna 1.katuna 3.baktuna

— 2.0.1.1.1 = 1.kin 2.uinala 2.tuna 1.katuna 3.baktuna

— 2.0.2.0.1 = 1.kin 1.uinala 3.tuna 1.katuna 3.baktuna

— 2.1.0.0.1 = 1.kin 1.uinala 1.tuna 2.katuna 3.baktuna

— 2.1.0.1.1 = 1.kin 2.uinala 1.tuna 2.katuna 3.baktuna

— 2.1.1.1.1 = 1.kin 2.uinala 2.tuna 2.katuna 3.baktuna long count2 Dla  przypomnienia: 20 kinów składających się na uinal (”miesiąc”) odpowiada kolejnym 20 pieczęciom, jednak nie podzielone są one na fale i nie przyporządkowane są im tony stworzenia /Wyjaśnienie znajduje się we wpisie 34/.

Liczenie i zapisywanie  kinów (dni) począwszy od pierwszego dnia nowego „słońca”, nowego „świata” i nowego Roku  Wenusjańskiego w modelu Long Count kalendarza Tzolkin / Pełne nazwy wszystkich 260 kinów znajdują się we wpisie 36/:

1.- 22.12. 2012 -0.0.0.0.1 –1.KIN 1.UINALA,1.tuna,1.katuna i 1.baktuna – [208] Żółta  Kosmiczna (13) Gwiazda

2. -23.12. . . . . .- 0.0.0.0.2 -2.kin 1.uinala,… – [209] Czerwony  Magnetyczny (1) Księżyc

3. – 24.12. . . . . – 0.0.0.0.3 – 3.kin … – [210] Biały  Biegunowy (2)Pies

4 – 25.12. . . . . – 0.0.0.0.4 – 4.kin … – [211] Niebieska  Elektryczna (3) Małpa

5. – 26.12. . . .  – 0.0.0.0.5 – 5.kin … – [212] Żółty  Samoistny (4) Człowiek

6. – 27.12. . . .. – 0.0.0.0.6 – 6.kin … – [213] Czerwony  Wiodący (5) Wędrowiec

7. – 28.12. . . . .- 0.0.0.0.7 – 7.kin … – [214] Biały  Rytmiczny (6) Mag

8. – 29.12. . . . .- 0.0.0.0.8 – 8.kin … – [215] Niebieski  Rezonansowy (7) Orzeł

9. – 30.12 . . . . – 0.0.0.0.9 – 9.kin … – [216] Żółty  Galaktyczny (8) Wojownik // 10 – 31.12 . . . .- 0.0.0.0.10 (10.kin) – [217] Czerwona  Solarna (9) Ziemia // 11. – 1.1. 2013 – 0.0.0.0.11 (11.kin) – [218] Białe  Planetarne (10) Zwierciadło // 12. – 2.1. . . – 0.0.0.0.12 (12.kin) – [219] Niebieski  Spektralny (11) Wicher // 13. – 3.1. . – 0.0.0.0.13 (13.kin) – [220] Żółte  Krystaliczne (12) Słońce // 14. – 4.1. . – 0.0.0.0.14 (14.kin) – [221] Czerwony  Kosmiczny (13) Smok // 15. – 5.1. . – 0.0.0.0.15 (15.kin) – [222] Wiatr 1 // 16. – 6.1. .- 0.0.0.0.16 (16.kin) – [223] Noc 2 // 17. – 7.1. . . . . .- 0.0.0.0.17 (17.kin) – [224] Ziarno 3 // 18. – 8.1. . . . . .- 0.0.0.0.18 – 18.kin … – [225] Wąż 4 // 19. – 9.1. . . . . .- 0.0.0.0.19 (19.kin) – [226] Łącznik 5 // 20. – 10.1. . – 0.0.0.1.0 (20.KIN 1.UINALA) // [227] 21. – 11.1. .- 0.0.0.1.1 (1.KIN 2.UINALA)

228.[22] (12.1)- 0.0.0.1.2 (2.kin 2.uinala)  // 229.[23] (13.1) – 0.0.0.1.3 (3.kin 2.uinala) // 230.[24] (14.1) – 0.0.0.1.4 // 231.[25] (15.1) -0.0.0.1.5 // 232.[26] (16.1) – 0.0.0.1.6 // 233.[27] (17.1) – 0.0.0.1.7 // 234.[28] (18.1) – 0.0.0.1.8 // 235.[29] (19.1) – 0.0.0.1.9 // 236.[30] (20.1) – 0.0.0.1.10 // 237.[31] (21.1) – 0.0.0.1.11 // 238.[32] (22.1) – 0.0.0.1.12 // 239.[33] (23.1) – 0.0.0.1.13 // 240.[34] (24.1) – 0.0.0.1.14 // 241.[35] (25.1) – 0.0.0.1.15 // 242.[36] – 26.1-0.0.0.1.16 // 243.[37] – 27.1. . . . . -0.0.0.1.17 // 244.[38] – 28.1. . . . .-0.0.0.1.18 // 245.[39] – 29.1. . . . .-0.0.0.1.19 // 246.[40] (30.1) – 0.0.0.2.0 (20.KIN 2.UINALA) // 247.[41] (31.1) – 0.0.0.2.1 (1.KIN 3.UINALA) // 248.[42] (1.2) – 0.0.0.2.2 – 2. … // 249.[43] (2.2) – 0.0.0.2.3 // 250.[44] (3.2) – 0.0.0.2.4 // 251.[45] (4.2) – 0.0.0.2.5 // 252.[46] (5.2) – 0.0.0.2.6 // 253.[47] 6.2)- 0.0.0.2.7 // 254.[48] (7.2) – 0.0.0.2.8 // 255.[49] (8.2) – 0.0.0.2.9 // 256.[50] (9.2) – 0.0.0.2.10 // 257.[51] (10.2) -0.0.0.2.11 // 258.[52] (11.2) – 0.0.0.2.12 // 259.[53] (12.2) – 0.0.0.2.13 // 260.[54] (13.2) – 0.0.0.2.14 //long count1 14  LUTEGO  2013 ZACZĄŁ  SIĘ  NOWY  260-KINOWY  CYKL  TZOLKIN  (SHORT  COUNT) /Numery kinów w Short Count podane są w kwadratowych nawiasach/ 54.(13.2.2013) – 0.0.0.2.14 [1] // 55.(14.2) – 0.0.0.2.15 [2] // 56.(15.2) – 0.0.0.2.16 [3] // 57.(16.2) – 0.0.0.2.17 [4] // 58.(17.2) – 0.0.0.2.18 [5] // 59.(18.2) – 0.0.0.2.19 [6] // 60.(19.2) – 0.0.0.3.0 (20.KIN 3.UINALA) [7]  // 61.(20.2) – 0.0.0.3.1. (1.KIN 4.UINALA) [8] // 62.(21.2) – 0.0.0.3.2 [9] // 63.(22.2) – 0.0.0.3.3 [10] // 64.(23.2) – 0.0.0.3.4 [11] // 65.(24.2) – 0.0.0.3.5 [12] // 66.(25.2) – 0.0.0.3.6 [13] // 67.(26.2) – 0.0.0.3.7 [14] // 68.(27.2) – 0.0.0.3.8 [15] // 69.(28.2.) – 0.0.0.3.9 [16] // 70.(1.3) – 0.0.0.3.10 [17] // 71.(2.3) – 0.0.0.3.11 [18] // 72.(3.3) – 0.0.0.3.12 [19] // 73.(4.3) – 0.0.0.3.13 [20] // 74.(5.3) – 0.0.0.3.14 [21] // 75.(6.3) – 0.0.0.3.15 [22] // 76.(7.3) – 0.0.0.3.16 [23] // 77.(8.3) – 0.0.0.3.17 [24] // 78.(9.3) – 0.0.0.3.18 [25] // 79.(10.3) – 0.0.0.3.19 [26] // 80.(11.3) – 0.0.0.4.0 (20.KIN 4. UINALA ) [27] // 81.(12.3) – 0.0.0.4.1 (1.KIN 5.UINALA) [28] // 82.(13.3) – 0.0.0.4.2 [29] // 83.(14.3) – 0.0.0.4.3 [30] // 84.(15.3) – 0.0.0.4.4 [31] // 85.(16.3) – 0.0.0.4.5 [32] // 86.(17.3) – 0.0.0.4.6 [33] // 87.(18.3) – 0.0.0.4.7 [34] // 88.(19.3) – 0.0.0.4.8 [35] // 89.(20.3) – 0.0.0.4.9 [36] // 90.(21.3) – 0.0.0.4.10 [37] // 91.(22.3) – 0.0.0.4.11 [38] // 92.(23.3) – 0.0.0.4.12 [39] // 93.(24.3) – 0.0.0.4.13 [40] // 94.(25.3) – 0.0.0.4.14 [41] // 95.(26.3) – 0.0.0.4.15 [42] // 96.(27.3) – 0.0.0.4.16 [43] // 97.(28.3) – 0.0.0.4.17 [44] // 98.(29.3) – 0.0.0.4.18 [45] // 99.(30.3) – 0.0.0.4.19 [46] // 100.kin (31.3) – 0.0.0.5.0 (20.KIN 5.UINALA) [47] //  101.(1.4) – 0.0.0.5.1 (1.KIN 6. UINALA) [48] // 102.(2.4) – 0.0.0.5.2 [49] // 103.(3.4) – 0.0.0.5.3 [50] // 104.(4.4) – 0.0.0.5.4 [51] // 105.(5.4) – 0.0.0.5.5 [52] // 106.(6.4) – 0.0.0.5.6 [53] // 107.(7.4) – 0.0.0.5.7 [54] // 108.(8.4) – 0.0.0.5.8 [55] // 109.(9.4) – 0.0.0.5.9 [56] // 110.(10.4) – 0.0.0.5.10 [57] // 111.(11.4) – 0.0.0.5.11 [58] // 112.(12.4) – 0.0.0.5.12 [59] // 113.(13.4) – 0.0.0.5.13 [60] // 114.(14.4) – 0.0.0.5.14 [61] // 115.(15.4) – 0.0.0.5.15 [62] // 116.(16.4) – 0.0.0.5.16 [63] // 117.(17.4) – 0.0.0.5.17 [64] // 118.(18.4) – 0.0.0.5.18 [65] // 119.(19.4) – 0.0.0.5.19 [66] // 120.(20.4) – 0.0.0.6.0 (20.KIN 6.UINALA) [67] //  121.(21.4) – 0.0.0.6.1 (1.KIN 7.UINALA) [68] // 122.(22.4) – 0.0.0.6.2 [69] // 123.(23.4) – 0.0.0.6.3 [70] // 124.(24.4) – 0.0.0.6.4 [71] // 125.(25.4) – 0.0.0.6.5 [72] // 126.(26.4) – 0.0.0.6.6 [73] // 127.(27.4) – 0.0.0.6.7 [74] // 128.(28.4) – 0.0.0.6.8 [75] // 129.(29.4) – 0.0.0.6.9 [76] // 130.(30.4) – 0.0.0.6.10 [77] // 131.(1.5) – 0.0.0.6.11 [78] // 132.(2.5) – 0.0.0.6.12 [79] // 133.(3.5) – 0.0.0.6.13 [80] // 134.(4.5) – 0.0.0.6.14 [81] // 135.(5.5) – 0.0.0.6.15 [82] // 136.(6.5) – 0.0.0.6.16 [83] // 137.(7.5) – 0.0.0.6.17 [84] // 138.(8.5) – 0.0.0.6.18 [85] // 139.(9.5) – 0.0.0.6.19 [86] // 140.(10.5) – 0.0.0.7.0 (20.KIN 7.UINALA) [87] // 141.(11.5) – 0.0.0.7.1(1.KIN 8.UINALA) [88] // 142.(12.5) – 0.0.0.7.2 [89] // 143.(13.5) – 0.0.0.7.3 [90] // 144.(14.5) – 0.0.0.7.4 [91] // 145.(15.5) – 0.0.0.7.5 [92] //146.(16.5) – 0.0.0.7.6 [93] // 147.(17.5) – 0.0.0.7.7. [94] // 148.(18.5) – 0.0.0.7.8 [95] // 149.(19.5) – 0.0.0.7.9 [96] // 150.(20.5) – 0.0.0.7.10 [97] // 151.(21.5) – 0.0.0.7.11 [98] // 152.(22.5) – 0.0.0.7.12 [99] // 153.(23.5) – 0.0.0.7.13 [100] // 154.(24.5) – 0.0.0.7.14 [101] // 155. [102] – 0.0.0.7.15 (25.5) // 156.[103] – 0.0.0.7.16 (26.5) // 157.[104] – 0.0.0.7.17 (27.5) // 158.[105] – 0.0.0.7.18 (28.5) // 159.[106] – 0.0.0.7.19 (29.5) // 160.[107] – 0.0.0.8.0 (30.5) // 161. [108] – 0.0.0.8.1 (31.5) // 162.[109] – 0.0.0.8.2 (1.6.) // 163.[110] – 0.0.0.8.3 (2.6) // 164.[111] – 0.0.0.8.4 (3.6) // 165.[112] – 0.0.0.8.5 (4.6) // 166.[113] – 0.0.0.8.6 (5.6) // 167.[114] – 0.0.0.8.7 (6.6.) // 168.[115] – 0.0.0.8.8 (7.6) // 169.[116] – 0.0.0.8.9 (8.6) // 170.[117] – 0.0.0.8.10 (9.6) // 171.[118] – 0.0.0.8.11 (10.9) // 172.[119] -0.0.0.8.12 (11.6) // 173.[120] – 0.0.0.8.13 (12.6) // 174.[121] – 0.0.0.8.14 (13.6) // 175.[122] – 0.0.0.8.15 (14.6) // 176.[123] – 0.0.0.8.16 (15.6) // 177.[124] – 0.0.0.8.17 (16.6) // 178.[125] – 0.0.0.8.18 (17.6) // 179.[126] – 0.0.0.8.19 (18.6) // 180.[127] – 0.0.0.9.0 (19.6) // 181.[128] – 0.0.0.9.1 (20.6) // 182.[129] – 0.0.0.9.2 (21.6) // 183.[130] – 0.0.0.9.3 (22.6) // 184.[131] – 0.0.0.9.4 (23.6) // 185.[132] – 0.0.0.9.5 (24.6) // 186.[133] – 0.0.0.9.6 (25.6) // 187.[134] – 0.0.0.9.7 (26.6) // 188.[135] – 0.0.0.9.8 (27.6) // 189.[136] – 0.0.0.9.9 (28.6) // 190.[137] – 0.0.0.9.10 (29.6) // 191.[138] – 0.0.0.9.11 (30.6) // 192.[139] – 0.0.0.9.12 (1.7) // 193.[140] – 0.0.0.9.13 (2.7) // 194.[141] – 0.0.0.9.14 (3.7) //195.[142] – 0.0.0.9.15 (4.7) // 196.[143] – 0.0.0.9.16 (5.7) // 197.[144] – 0.0.0.9.17 (6.7) // 198.[145] – 0.0.0.9.18 (7.7) // 199.[146] – 0.0.0.9.19 (8.7) // 200.[147] – 0.0.0.10.0 (9.7) // 201.[148] – 0.0.0.10.1 (10.7) // 202.[149] – 0.0.0.10.2 (11.7) // 203.[150] – 0.0.0.10.3 (12.7) // 204.[151] – 0.0.0.10.4 (13.7) // 205.[152] – 0.0.0.10.5 (14.7) // 206.[153] – 0.0.0.10.6 (15.7) // 207.[154] – 0.0.0.10.7 (16.7) // 208.[155] – 0.0.0.10.8 (17.7) // 209.[156] – 0.0.0.10.9 (18.7) // 210.[157] – 0.0.0.10.10 (19.7) // 211.[158] – 0.0.0.10.11 (20.7) // 212.[159] – 0.0.0.10.12 (21.7) // 213.[160] – 0.0.0.10.13 (22.7) // 214.[161] – 0.0.0.10.14 (23.7) // 215.[162] – 0.0.0.10.15 (24.7) // 216.[163] – 0.0.0.10.16 (25.7) // 217.[164] – 0.0.0.10.17 (26.6) // 218.[165] – 0.0.0.10.18 (27.7) // 219.[166] – 0.0.0.10.19 (28.7) // 220.[167] – 0.0.0.11.0 (29.7) // 221.[168] – 0.0.0.11.1 (30.7) // 222.[169] – 0.0.0.11.2 (31.7) // 223.[170] – 0.0.0.11.3 (1.8) // 224.[171] – 0.0.0.11.4 (2.8) // 225.[172] – 0.0.0.11.5 (3.8) // 226.[173] – 0.0.0.11.6. (4.8) // 227.[174] – 0.0.0.11.7 (5.8) // 228.[175] – 0.0.0.11.8 (6.8) // 229.[176] – 0.0.0.11.9 (7.8) // 230.[177] – 0.0.0.11.10 (8.8) // 231.[178] -0.0.0.11.11 (9.8) // 232.[179] – 0.0.0.11.12 (10.8) // 233.[180] – 0.0.0.11.13 (11.8) // 234.[181] – 0.0.0.11.14 (12.8) // 235.[182] – 0.0.0.11.15 (13.8) // 236.[183] – 0.0.0.11.16 (14.8) // 237.[184] – 0.0.0.11.17 (15.8) // 238.[185] – 0.0.0.11.18 (16.8) // 239.[186] – 0.0.0.11.19 (17.8) // 240.[187] – 0.0.0.12.0 (18.8) // 241.[188] – 0.0.0.12.1 (19.8) // 242.[189] – 0.0.0.12.2 (20.8) // 243.[190] – 0.0.0.12.3 (21.8) // 244.[191] – 0.0.0.12.4 (22.8) // 245.[192] – 0.0.0.12.5 (23.8) // 246.[193] – 0.0.0.12.6 (24.8) // 247.[194] – 0.0.0.12.7 (25.8) // 248.[195] – 0.0.0.12.8 (26.8) // 249.[196] – 0.0.0.12.9 (27.8) // 250.[197] – 0.0.0.12.10 (28.8) // 251.[198] – 0.0.0.12.11 (29.8) // 252.[199] – 0.0.0.12.12 (30.8) // 253.[200] – 0.0.0.12.13 (31.8) // 254.[201] – 0.0.0.12.14 (1.9) // 255.[202] – 0.0.0.12.15 (2.9) // 256.[203] – 0.0.0.12.16 (3.9) // 257.[204] – 0.0.0.12.17 (4.9) // 258.[205] – 0.0.0.12.18 (5.9) // 259.[206] – 0.0.0.12.19 (6.9) // 260.[207] – 0.0.0.13.0 (7.9) // 261.[208] – 0.0.0.13.1(8.9) // 262.[209] – 0.0.0.13.2 (9.9.) // 263.[210] – 0.0.0.13.3 (10.9) // 264.[211] – 0.0.0.13.4 (11.9) // 265.[212] – 0.0.0.13.5 (12.9) // 266.[213] – 0.0.0.13.6 (13.9) // 267.[214] – 0.0.0.13.7 (14.9) // 268.[215] – 0.0.0.13.8 (15.9) // 269.[216] – 0.0.0.13.9 (16.9) // 270.[217] – 0.0.0.13.10 (17.9) // 271.[218] – 0.0.0.13.11 (18.9) // 272.[219] – 0.0.0.13.12 (19.9) // 273.[220] – 0.0.0.13.13 (20.9) // 274.[221] – 0.0.0.13.14 (21.9) // 275.[222] – 0.0.0.13.15 (22.9) // 276.[223] – 0.0.0.13.16 (23.9) // 277.[224] – 0.0.0.13.17 (24.9) // 278.[225] – 0.0.0.13.18 (25.9) // 279.[226] – 0.0.0.13.19 (26.9) // 280.[227] – 0.0.0.14.0 (27.9) // 281.[228] – 0.0.0.14.1 (28.9) // 282.[229] – 0.0.0.14.2 (29.9) // 283.[230] – 0.0.0.14.3 (30.9) // 284.[231] – 0.0.0.14.4 (1.10) // 285.[232] – 0.0.0.14.5 (2.10) // 286.[233] – 0.0.0.14.6 (3.10) // 287.[234] – 0.0.0.14.7 (4.10) // 288.[235] – 0.0.0.14.8 (5.10) // 289.[236] – 0.0.0.14.9 (6.10) // 290.[237] – 0.0.0.14.10 (7.10) // 291.[238] – 0.0.0.14.11 (8.10) // 292.[239] – 0.0.0.14.12 (9.10) // 293.[240] – 0.0.0.14.13 (10.10) // 294.[241] – 0.0.0.14.14 (11.10) // 295.[242] – 0.0.0.14.15 (12.10) // 296.[243] – 0.0.0.14.16 (13.10) // 297.[244] – 0.0.0.14.17 (14.10) // 298.[245] – 0.0.0.14.18 (15.10) // 299.[246] – 0.0.0.14.19 (16.10) // 300.[247] – 0.0.0.15.0 (17.10) // 301.[248] – 0.0.0.15.1 (18.10) // 302.[249] – 0.0.0.15.2 (19.10) // 303.[250] – 0.0.0.15.3 (20.10) // 304.[251] – 0.0.0.15.4 (21.10) // 305.[252] – 0.0.0.15.5 (22.10) // 306.[253] – 0.0.0.15.6 (23.10) // 307.[254] – 0.0.0.15.7 (24.10) // 308.[255] – 0.0.0.15.8 (25.10) // 309.[256] – 0.0.0.15.9 (26.10) // 310.[257] – 0.0.0.15.10 (27.10) // 311.[258] – 0.0.0.15.11 (28.10) // 312.[259] – 0.0.0.15.12 (29.10) // 313.[260] – 0.0.0.15.13 (30.10) // MAYA1 31  PAŹDZIERNIKA  2013 – 17  LIPCA  2014  TO  NOWY  260-KINOWY  CYKL  TZOLKIN  (SHORT  COUNT) /Numery kinów w Long Count znajdują się na początku bez nawiasów, numery kinów w Short Count podane są w kwadratowych nawiasach, daty gregoriańskie w okrągłych/: Fala  Smoka [kiny 1-13] : 314.[1] – 0.0.0.15.14 (31.10) // 315.[2] – 0.0.0.15.15 (1.11) // 316.[3] – 0.0.0.15.16 (2.11) // 317.[4] – 0.0.0.15.17 (3.11) // 318.[5] – 0.0.0.15.18 (4.11) // 319.[6] – 0.0.0.15.19 (5.11) // 320.[7] – 0.0.0.16.0 (6.11) // 321.[8] – 0.0.0.16.1 (7.11) // 322.[9] – 0.0.0.16.2 (8.11) // 323.[10] – 0.0.0.16.3 (9.11) // 324.[11] – 0.0.0.16.4 (10.11) // 325.[12] – 0.0.0.16.5 (11.11) // 326.[13] – 0.0.0.16.6 (12.11) //—// Fala  Maga [kiny 14-26] : 327.[14] – 0.0.0.16.7 (13.11) // 328.[15] – 0.0.0.16.8 (14.11) // 329.[16] – 0.0.0.16.9 (15.11) // 330.[17] – 0.0.0.16.10 (16.11) // 331.[18] – 0.0.0.16.11 (17.11) // 332.[19] – 0.0.0.16.12 (18.11) //333.[20] – 0.0.0.16.13 (19.11) // 334.[21] – 0.0.0.16.14 (20.11) // 335.[22] – 0.0.0.16.15 (21.11) // 336.[23] – 0.0.0.16.16 (22.11) // 337.[24] – 0.0.0.16.17 (23.11) // 338.[25] – 0.0.0.16.18 (24.11) // 339.[26] – 0.0.0.16.19 (25.11) // — // Fala  Ręki [kiny 27-39] : 340.[27] – 0.0.0.17.0 (26.11) // 341.[28] – 0.0.0.17.1 (27.11) // 342.[29] – 0.0.0.17.2 (28.11) // 343.[30] 0.0.0.17.3 (29.11) // 344.[31] – 0.0.0.17.4 (30.11) // 345.[32] – 0.0.0.17.5 (1.12) // 346.[33] – 0.0.0.17.6 (2.12) // 347.[34] – 0.0.0.17.7 (3.12) // 348.[35] – 0.0.0.17.8 (4.12) // 349.[36] – 0.0.0.17.9 (5.12) // 350.[37] – 0.0.0.17.10 (6.12) // 351.[38] – 0.0.0.17.11 (7.12) // 352.[39] – 0.0.0.17.12  (8.12) // — // Fala  Słońca [kiny 40-52] : 353.[40] – 0.0.0.17.13 (9.12) // 354.[41] – 0.0.0.17.14 (10.12) // 355.[42] – 0.0.0.17.15 (11.12) // 356.[43] – 0.0.0.17.16 (12.12) //357.[44] – 0.0.0.17.17 (13.12) // 358.[45] – 0.0.0.17.18 (14.12) // 359.[46] – 0.0.0.17.19 (15.12) // 360.[47] – 0.0.1.0.0 (16.6) // 361.[48] – 0.0.1.0.1 (17.12) // 362.[49] – 0.0.1.0.2 (18.12) // 363.[50] – 0.0.1.0.3 (19.12) //364.[51] – 0.0.1.0.4 (20.12) // 365.[52] – 0.0.1.0.5 (21.12) // —//Fala  Wędrowca [kiny 53-65] : 366.[53] – 0.0.1.0.6 (22.12) // 367.[54] – 0.1.0.0.7 (23.12) / 368.[55] – 0.0.1.0.8 (24.12) // 369.[56] – 0.0.1.0.9 (25.12) // 370.[57] – 0.0.1.0.10 (26.12) // 371.[58] – 0.0.1.0.11 (27.12) // 372.[59] – 0.0.1.0.12 (28.12) // 373.[60] – 0.0.1.0.13 (29.12) // 374.[61] – 0.0.1.0.14 (30.12) // 375.[62] – 0.0.1.0.15 (31.12) // 376.[63] – 0.0.1.0.16 (1.1.2014) // 377.[64] – 0.0.1.0.17 (2.1) //378.[65] – 0.0.1.0.18 (3.1) // — // Fala  Łącznika [kiny 66-78] : 379.[66] – 0.0.1.0.19 (4.1) // 380.[67] – 0.0.1.1.0 (5.1) // 381.[68] – 0.0.1.1.1 (6.1) // 382.[69] – 0.0.1.1.2 (7.1) // 383.[70] – 0.0.1.1.3 (8.1) // 384.[71] – 0.0.1.1.4 (9.1) // 385.[72] – 0.0.1.1.5 (10.1) // 386.[73] – 0.0.1.1.6 (11.1) // 387.[74] – 0.0.1.1.7 (12.1) // 388.[75] – 0.0.1.1.8 (13.1) // 389.[76] – 0.0.1.1.9 (14.1) // 390.[77] – 0.0.1.1.10 (15.1) // 391.[78] – 0.0.1.1.11 (16.1) // — // Fala  Wichru [kiny 79-91] : 392.[79] – 0.0.1.1.12 (17.1) // 393.[80] – 0.0.1.1.13 (18.1) // 394.[81] – 0.0.1.1.14 (19.1) // 395.[82] – 0.0.1.1.15 (20.1) // 396.[83] – 0.0.1.1.16 (21.1) // 397.[84] – 0.0.1.1.17 (22.1) // 398.[85] – 0.0.1.1.18 (23.1) // 399.[86] – 0.0.1.1.19 (24.1) // 400.[87] – 0.0.1.2.0 (25) // 401.[88] – 0.0.1.2.1 (26.1) // 402.[89] – 0.0.1.2.2 (27.1) // 403.[90] – 0.0.1.2.3 (28.1) // 404.[91] – 0.0.1.2.4 (29.1) // — // Fala  Człowieka [kiny 92-104] : 405.[92] – 0.0.1.2.5 (30.1) / 406.[93] – 0.0.1.2.6 (31.1) / 407.[94] – 0.0.1.2.7 (1.2) / 408.[95] – 0.0.1.2.8 (2.2) / 409.[96] – 0.0.1.2.9 (3.2) / 410.[97] – 0.0.1.2.10 (4.2) / 411.[98] – 0.0.1.2.11 (5.2) / 412.[99] – 0.0.1.2.12 (6.2) / 413.[100] – 0.0.1.2.13 (7.2) / 414.[101] – 0.0.1.2.14 (8.2) / 415.[102] – 0.0.1.2.15 (9.2) / 416.[103] – 0.0.1.2.16 (10.2) / 417.[104] – 0.0.1.2.17 (11.2) // — // Fala  Węża [kiny 105-117] (12-24.2) : 418.[105] – 0.0.1.2.18 (12.2) / 419.[106] – 0.0.1.2.19 (13.2) / 420.[107] – 0.0.1.3.0 (14.2) / 421.[108] – 0.0.1.3.1 (15.2) / 422.[109] – 0.0.1.3.2 (16.2) / 423.[110] – 0.0.1.3.3 (17.2) / 424.[111] – 0.0.1.3.4 (18.2) / 425.[112] – 0.0.1.3.5 (19.2) / 426.[113] – 0.0.1.3.6 (20.2) / 427.[114] – 0.0.1.3.7 (21.2) / 428.[115] – 0.0.1.3.8 (22.2) /429.[116] – 0.0.1.3.9 (23.2) /430.[117] – 0.0.1.3.10 (24.2) // — // Fala  Zwierciadła [kiny 118-130] (25.2-9.3) : 431.[118] – 0.0.1.3.11 (25.2) / 432.[119] – 0.0.1.3.12 (26.2) / 433.[120] – 0.0.1.3.13 (27.2) / 434.[121] – 0.0.1.3.14 (28.2) / 435.[122] – 0.0.1.3.15 (1.3) / 436.[123] – 0.0.1.3.16 (2.3) / 437.[124] – 0.0.1.3.17 (3.3) / 438.[125] – 0.0.1.3.18 (4.3) / 439.[126] – 0.0.1.3.19 (5.3) / 440.[127] – 0.0.1.4.0 (6.3) / 441.[128] – 0.0.1.4.1 (7.3) / 442.[129] – 0.0.1.4.2 (8.3) / 443.[130] – 0.0.1.4.3 (9.3) // — // Fala  Małpy [kiny 131-143] (10.3-22.3) : 444.[131] – 0.0.1.4.4 (10.3) / 445.[132] – 0.0.1.4.5 (11.3) / 446.[133] – 0.0.1.4.6 (12.3) / 447.[134] – 0.0.1.4.7 (13.3) / 448.[135] – 0.0.1.4.8 (14.3) / 449.[136] – 0.0.1.4.9 (15.3) / 450.[137] – 0.0.1.4.10 (16.3) / 451.[138] – 0.0.1.4.11 (17.3) / 452.[139] 0.0.1.4.12 (18.3) / 453.[140] – 0.0.1.4.13 (19.3) / 454.[141] – 0.0.1.4.14 (20.3) / 455.[142] – 0.0.1.4.15 (21.3) / 456.[143] – 0.0.1.4.16 (22.3) // — // Fala  Ziarna [kiny 144- 156] (23.3-4.4) : 457.[144] – 0.0.1.4.17 (23.3) / 458.[145] – 0.0.1.4.18 (24.3) / 459.[146] – o.o.1.4.19 (25.3) / 460.[147] – 0.0.1.5.0 (26.3) / 461.[148] – 0.0.1.5.1 (27.3) / 462.[149] – 0.0.1.5.2 (28.3) / 463.[150] – 0.0.1.5.3 (29.3) / 464.[151] – 0.0.1.5.4 (30.3) / 465.[152] – 0.0.1.5.5 (31.3) / 466.[153] – 0.0.1.5.6 (1.4) / 467.[154] – 0.0.1.5.7 (2.4) / 468.[155] – 0.0.1.5.8 (3.4) / 469.[156] – 0.0.1.5.9 (4.4) // — // Fala  Ziemi [kiny 157-169] (5.4-17.4) : 470.[157] – 0.0.1.5.10 (5.4) / 471.[158] – 0.0.1.5.11 (6.4) / 472.[159] – 0.0.1.5.12 (7.4) /473.[160] – 0.0.1.5.13 (8.3) / 474.[161] – 0.0.1.5.14 (9.4) / 475.[162] – 0.0.1.5.15 (10.4) / 476.[163] – 0.0.1.5.16 (11.4) / 477.[164] – 0.0.1.5.17 (12.4) / 478.[165] – 0.0.1.5.18 (13.4) / 479.[166] – 0.0.1.5.19 (14.4) / 480.[167] – 0.0.1.6.0 (15.4) / 481.[168] – 0.0.1.6.1 (16.4) / 482.[169] – 0.0.1.6.2 (17.4) // — // Fala  Psa [kiny 170-182] (18.4 – 30.4) : 483.[170] – 0.0.1.6.3 (18.4) / 484.[171] – 0.0.1.6.4 (19.4) / 485.[172] – 0.0.1.6.5 (20.4) / 486.[173] – 0.0.1.6.6 (21.4) / 487.[174] – 0.0.1.6.7 (22.4) / 488.[175] – 0.0.1.6.8 (23.4) / 489.[176] – 0.0.1.6.9 (24.4) / 490.[177] – 0.0.1.6.10 (25.4) / 491.[178] – 0.0.1.6.11 (26.4) / 492.[179] – 0.0.1.6.12 (27.4) / 493.[180] – 0.0.1.6.13 (28.4) / 494.[181] – 0.0.1.6.14 (29.4) / 495.[182] – 0.0.1.6.15 (30.4) // — // Fala  Nocy [kiny 183-195] (1.5-13.5) : 496.[183] – 0.0.1.6.16 (1.5) / 497.[184] – 0.0.1.6.17 (2.5) / 498.[185] – 0.0.1.6.18 (3.5) / 499.[186] – 0.0.1.6.19 (4.5) / 500.[187] – 0.0.1.7.0 (5.5) / 501.[188] – 0.0.1.7.1 (6.5) / 502.[189] – 0.0.1.7.2 (7.5) / 503.[190] – 0.0.1.7.3 (8.5) / 504.[191] – 0.0.1.7.4 (9.5) / 505.[192] – 0.0.1.7.5 (10.5) / 506.[193] – 0.0.1.7.6 (11.5) / 507.[194] – 0.0.1.7.7 (12.5) / 508.[195] – 0.0.1.7.8 (13.5) // — // Fala  Wojownika [kiny 196-208] (14.5-26.5) : 509[196] – 0.0.1.7.9 (14.5) / 510.[197] – 0.0.1.7.10 (15.5) / 511.[198] – 0.0.1.7.11 (16.5) / 512.[199] – 0.0.1.7.12 (17.5) / 513.[200] – 0.0.1.7.13 (18.5) / 514.[201] – 0.0.1.7.14 (19.5) / 515.[202] – 0.0.1.7.15 (20.5) / 516.[203] – 0.0.1.7.16 (21.5) / 517.[204] – 0.0.1.7.17 (22.5) / 518.[205] – 0.0.1.7.18 (23.5) / 519.[206] – 0.0.1.7.19 (24.5) / 520.[207] – 0.0.1.8.0 (25.5) / 521.[208] – 0.0.1.8.1 (26.5) // — // Fala Księżyca [kiny 209-221] (27.5 – 8.6) : 522.[209] – 0.0.1.8.2 (27.5) / 523.[210] – 0.0.1.8.3 (28.5) / 524.[211] – 0.0.1.8.4 (29.5) / 525.[212] – 0.0.1.8.5 (30.5) / 526.[213] – 0.0.1.8.6 (31.5) / 527.[214] – 0.0.1.8.7 (1.6) / 528.[215] – 0.0.1.8.8 (2.6) / 529.[216] – 0.0.1.8.9 (3.6) / 530.[217] – 0.0.1.8.10 (4.6) / 531.[218] – 0.0.1.8.11 (5.6) / 532.[219] – 0.0.1.8.12 (6.6) /533.[220] – 0.0.1.8.13 (7.6) / 534.[221] – 0.0.1.8.14 (8.6) // — // Fala Wiatru [kiny 222-234] (9.6-21.6) : 535.[222] – 0.0.1.8.15 (9.6) / 536.[223] – 0.0.1.8.16 (10.6) / 537.[224] – 0.0.1.8.17 (11.6) / 538.[225] – 0.0.1.8.18 (12.6) / 539.[226] – 0.0.1.8.19 (13.6) / 540.[227] – 0.0.1.9.0 (14.6) / 541.[228] – o.o.1.9.1 (15.6) /542.[229] – 0.0.1.9.2 (16.6) / 543.[230] – 0.0.1.9.3 (17.6) / 544.[231] – 0.0.1.9.4 (18.6) / 545.[232] – 0.0.1.9.5 (19.6) / 546.[233] – 0.0.1.9.6 (20.6) / 547.[234] – 0.0.1.9.7 (21.6) // — //Fala  Orła [kiny 235-247] (22.6-4.7) : 548.[235] – 0.0.1.9.8 (22.6) / 549.[236] – 0.0.1.9.9 (23.6) / 550.[237] – 0.0.1.9.10 (24) / 551.[238] – 0.0.1.9.11 (25.6) / 552.[239] – 0.0.1.9.12 (26.6) / 553.[240] – 0.0.1.9.13 (27.6) /554.[241] – 0.0.1.9.14 (28.6) / 555.[242] – 0.0.1.9.15 (29.6) / 556.[243] – 0.0.1.9.16 (30.6) / 557.[244] – 0.0.1.9.17 (1.7) / 558.[245] – 0.0.1.9.18 (2.7) / 559.[246] – 0.0.1.9.19 (3.7) / 560.[247] – 0.0.1.10.0 (4.7) // — // Fala  Gwiazdy [kiny 248-260] (5.7-17.7) : 561.[248] – 0.0.1.10.1 (5.7) / 562.[249] – 0.0.1.10.2 (6.7) / 563.[250] – 0.0.1.10.3 (7.7) / 564.[251] – 0.0.1.10.4 (8.7) / 565.[252] – 0.0.1.10.5 (9.7) / 566.[253] – 0.0.1.10.6 (10.7) / 567.[254] – 0.0.1.10.7 (11.7) / 568.[255] – 0.0.1.10.8 (12.7) / 569.[256] – 0.0.1.10.9 (13.7) / 570.[257] – 0.0.1.10.10 (14.7) / 571.[258] – 0.0.1.10.11 (15.7) / 572.[259] – 0.0.1.10.12 (16.7) / 573.[260] – 0.0.1.10.13 (17.7) /

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4. CYKL TZOLKIN (Short Count) Nowej Epoki: 18 LIPCA 2014 – 3 KWIETNIA 2015

 /Numery kinów Długiej Rachuby (Long Count) znajdują się na początku bez nawiasów, numery kinów Krótkiej Rachuby (Short Count) podane są w kwadratowych nawiasach, daty gregoriańskie w okrągłych/

// 1. Fala  Smoka [kiny 1-13] (18.7-30.7) : 574.[1] – 0.0.1.10 14 (18.7) / 575.[2] – 0.0.1.10.15 (19.7) / 576.[3] – 0.0.1.10.16 (20.7) / 577.[4] – 0.0.1.10.17 (21.7) / 578.[5] – 0.0.1.10.18 (22.7) / 579.[6] – 0.0.1.10.19 (23.7) / 580.[7] – 0.0.1.11.0 (24.7) / 581.[8] – 0.0.1.11.1 (25.7) / 582.[9] – 0.0.1.11.2 (26.7) / 583.[10] – 0.0.1.11.3 (27.7) / 584.[11] – 0.0.1.11.4 (28.7) / 585.[12] – 0.0.1.11.5 (29.7) / 586.[13] – 0.0.1.11.6 (30.7) /

// 2. Fala  Maga [kiny 14-26] (31.7 – 12.8) : 587.[14] – 0.0.1.11.7 (31.7) / 588.[15] – 0.0.1.11.8 (1.8) / 589.[16] – 0.0.1.11.9 (2.8) / 590.[17] – 0.0.1.11.10 (3.8) / 591.[18] – 0.0.1.11.11 (4.8) / 592.[19] – 0.0.1.11.12 (5.8) / 593.[20] – 0.0.1.11.13 (6.8) / 594.[21] – 0.0.1.11.14 (7.8) / 595.[22] – 0.0.1.11.15 (8.8) / 596.[23] – 0.0.1.11.16 (9.8) / 597.[24] – 0.0.1.11.17 (10.8) / 598.[25] – 0.0.1.11.18 (11.8) / 599.[26] – 0.0.1.11.19 (12.8) /

// 3. Fala  Ręki [kiny 27-39] (13-25.8) : 600.[27] – 0.0.1.12.0 (13.8) / 601.[28] – 0.0.1.12.1 (14.8) / 602.[29] – 0.0.1.12.2 (15.8) / 603.[30] – 0.0.1.12.3 (16.8) / 604.[31] – 0.0.1.12.4 (17.8) / 605.[32] – 0.0.1.12.5 (18.8) / 606.[33] – 0.0.1.12.6 (19.8) / 607.[34] – 0.0.1.12.7 (20.8) / 608.[35] – 0.0.1.12.8 (21.8) / 609.[36] – 0.0.1.12.9 (22.8) / 610.[37] – 0.0.1.12.10 (23.8) / 611.[38] – 0.0.1.12.11 (24.8) / 612.[39] – 0.0.1.12.12 (25.8) /

// 4. Fala  Słońca [kiny 40-52] (26.8-7.9) : 613.[40] – 0.0.1.12.13 (26.8) / 614.[41] – 0.0.1.12.14 (27.8) / 615.[42] – 0.0.1.12.15 (28.8) / 616.[43] – 0.0.1.12.16 (29.8) / 617.[44] – 0.0.1.12.17 (30.8) / 618.[45] – 0.0.1.12.18 (31.8) / 619.[46] – 0.0.1.12.19 (1.9) / 620.[47] – 0.0.1.13.0 (2.9) / 621.[48] – 0.0.1.13.1 (3.9) / 622.[49] – 0.0.1.13.2 (4.9) / 623.[50] – 0.0.1.13.3 (5.9) / 624.[51] – 0.0.1.13.4 (6.9) / 625.[52] – 0.0.1.13.5 (7.9) /

//5. Fala  Wędrowca [kiny 53-65] (8.9-20.9) : 626.[53] – 0.0.1.13.6 (8.9) / 627.[54] – 0.0.1.13.7 (9.9) / 628.[55] – 0.0.1.13.8 (10.9) / 629.[56] – 0.0.1.13.9 (11.9) / 630.[57] – 0.0.1.13.10 (12.9) / 631.[58] – 0.0.1.13.11 (13.9) / 632.[59] – 0.0.1.13.12 (14.9) / 633.[60] – 0.0.1.13.13 (15.9) / 634.[61] – 0.0.1.13.14 (16.9) / 635.[62] – 0.0.1.13.15 (17.9) / 636.[63] – 0.0.1.13.16 (18.9) /637.[64] – 0.0.1.13.17 (19.9) / 638.[65] – 0.0.1.13.18 (20.9) /

// 6. Fala  Łącznika [kiny 66-78] (21.9-3.10) : 639.[66] – 0.0.1.13.19 (21.9) / 640.[67] – 0.0.1.14.0 (22.9) / 641.[68] – 0.0.1.14.1 (23.9) / 642.[69] – 0.0.1.14.2 (24.9) / 643.[70] – 0.0.1.14.3 (25.9) / 644.[71] – 0.0.1.14.4 (26.9) / 645.[72] – 0.0.1.14.5 (27.9) / 646.[73] – 0.0.1.14.6 (28.9) / 647.[74] – 0.0.1.14.7 (29.9) / 648.[75] – 0.0.1.14.8 (30.9) / 649.[76] – 0.0.1.14.9 (1.10) / 650.[77] – 0.0.1.14.10 (2.10) / 651.[78] – 0.0.1.14.11 (3.10) /

// 7. Fala  Wichru [kiny 79-91] (4.10-16.10) : 652.[79] – 0.0.1.14.12 (4.10) / 653.[80] – 0.0.1.14.13 (5.10) / 654.[81] – 0.0.1.14.14 (6.10) / 655.[82] – 0.0.1.14.15 (7.10) / 656.[83] – 0.0.1.14.16 (8.10) / 657.[84] – 0.0.1.14.17 (9.10) / 658.[85] – 0.0.1.14.18 (10.10) / 659.[86] – 0.0.1.14.19 (11.10) / 660.[87] – 0.0.1.15.0 (12.10) / 661.[88] – 0.0.1.15.1 (13.10) / 662.[89] – 0.0.1.15.2 (14.10) / 663.[90] – 0.0.1.15.3 (15.10) / 664.[91] – 0.0.1.15.4 (16.10) /

//8. Fala  Człowieka [kiny 92-104] (17.10-29.10) : 665.[92] – 0.0.1.15.5 (17.10) / 666.[93] – 0.0.1.15.6 (18.10) / 667.[94] – 0.0.1.15.7 (19.10) /668.[95] – 0.0.1.15.8 (20.10) / 669.[96] – 0.0.1.15.9 (21.10) / 670.[97] – 0.0.1.15.10 (22.10) / 671.[98] – 0.0.1.15.11 (23.10) / 672.[99] – 0.0.1.15.12 (24.10) / 673.[100] – 0.0.1.15.13 (25.10) / 674.[101] – 0.0.1.15.14 (26.10) / 675.[102] – 0.0.1.15.15 (27.10) /676.[103] – 0.0.1.15.16 (28.10) /677.[104] – 0.0.1.15.17 (29.10) /

// 9. Fala  Węża [kiny 105-117] (30.10-11.11) : 678.[105] – 0.0.1.15.18 (30.10) / 679.[106] – 0.0.1.15.19 (31.10) /  680.[107] – 0.0.1.16.0 (1.11) / 681.[108] – 0.0.1.16.1 (2.11) / 682.[109] – 0.0.1.16.2 (3.11) / 683.[110] – 0.0.1.16.3 (4.11) / 684.[111] – 0.0.1.16.4 (5.11) / 685.[112] – 0.0.1.16.5 (6.11) / 686.[113] – 0.0.1.16.6 (7.11) / 687.[114] – 0.0.1.16.7 (8.11) / 688.[115] – 0.0.1.16.8 (9.11) / 689.[116] – 0.0.1.16.9 (10.11) / 690.[117] – 0.0.1.16.10 (11.11) /

// 10. Fala  Zwierciadła [kiny 118-130] (12.11-24.11) : 691.[118] – 0.0.1.16.11 (12.11) / 692.[119] – 0.0.1.16.12 (13.11) / 693.[120] – 0.0.1.16.13 (14.11) / 694.[121] – 0.0.1.16.14 (15.11) / 695.[122] – 0.0.1.16.15 (16.11) / 696.[123] – 0.0.1.16.16 (17.11) / 697.[124] – 0.0.1.16.17 (18.11) / 698.[125] – 0.0.1.16.18 (19.11) / 699.[126] – 0.0.1.16.19 (20.11) / 700.[127] – 0.0.1.17.0 (21.11) / 701.[128] – 0.0.1.17.1 (22.11) / 702.[129] – 0.0.1.17.2 (23.11) / 703.[130] – 0.0.1.17.3 (24.11) /

// 11. Fala  Małpy [kiny 131-143] (25.11-7.12) : 704.[131] – 0.0.1.17.4 (25.11) / 705.[132] – 0.0.1.17.5 (26.11) / 706.[133] – 0.0.1.17.6 (27.11) / 707.[134] – 0.0.1.17.7 (28.11) / 708.[135] – 0.0.1.17.8 (29.11) / 709.[136] – 0.0.1.17.9 (30.11) / 710.[137] – 0.0.1.17.10 (1.12) / 711.[138] – 0.0.1.17.11 (2.12) / 712.[139] – 0.0.1.17.12 (3.12) / 713.[140] – 0.0.1.17.13 (4.12) / 714.[141] – 0.0.1.17.14 (5.12) / 715.[142] – 0.0.1.17.15 (6.12) / 716.[143] – 0.0.1.17.16 (7.12) /

// 12. Fala  Ziarna [kiny 144-156] (8.12-20.12) : 717.[144] – 0.0.1.17.17 (8.12) / 718.[145] – 0.0.1.17.18 (9.12) / 719.[146] – 0.0.1.17.19 (10.12) / 720.[147] – 0.0.2.0.0 (11.12) / 721.[148] – 0.0.2.0.1 (12.12) / 722.[149] – 0.0.2.0.2 (13.12) / 723.[150] – 0.0.2.0.3 (14.12) / 724.[151] – 0.0.2.0.4 (15.12) / 725.[152] – 0.0.2.0.5 (16.12) / 726.[153] – 0.0.2.0.6 (17.12) / 727.[154] – 0.0.2.0..7 (18.12) / 728.[155] – 0.0.2.0.8 (19.12) / 729.[156] – 0.0.2.0.9 (20.12) /

// 13. Fala  Ziemi [kiny 157-169] (21.12.2014-2.1.2015) : 730.[157] – 0.0.2.0.10 (21.12) / 731.[158] – 0.0.2.0.11 (22.12) / 732.[159] – 0.0.2.0.12 (23.12) / 733.[160] – 0.0.2.0.13 (24.12) / 734.[161] – 0.0.2.0.14 (25.12) / 735.[162] – 0.0.2.0.15 (26.12) / 736.[163] – 0.0.2.0.16 (27.12) / 737.[164] – 0.0.2.0.17 (28.12) / 738.[165] – 0.0.2.0.18 (29.12) / 739.[166] – 0.0.2.0.19 (30.12) / 740.[167] -0.0.2.1.0 (31.12.2014) / 741.[168] – 0.0.2.1.1 (1.1.2015) / 742.[169] – 0.0.2.1.2 (2.1) /

Liczba przed kropką = kolejny kin Long Count / liczba w kwadratowym nawiasie = kolejny kin Short Count / liczba w okrągłym nawiasie = data gregoriańska / liczby po myślniku = zapis Long Count

743 ( 0.0.2.1.3) = 743. kin Nowej Epoki, czyli: trzeci kin (dzień) drugiego uinala („miesiąca”), drugi uinal trzeciego tuna („roku”majańskiego, który ma 360 dni), trzeci tun pierwszego katuna (odpowiednik naszego 10-lecia) i pierwszego baktuna (baktun to odpowiednik naszego stulecia, 13 baktunów to odpowiednik naszego tysiąclecia)

// 14. Fala  Psa [kiny 170-182] (3.1-15.1) : 743.[170] (3.10) – 0.0.2.1.3 / 744.[171] (4.1) – 0.0.2.1.4 / 745.[172] (5.1) – 0.0.2.1.5 / 746.[173] (6.1) – 0.0.2.1.6 / 747.[174] (7.1) – 0.0.2.1.7 / 748.[175] (8.1) – 0.0.2.1.8 / 749.[176] (9.1) – 0.0.2.1.9 / 750.[177] (10.1) – 0.0.2.1.10 / 751.[178] (11.1) – 0.0.2.1.11 / 752.[179] (12.1) – 0.0.2.1.12 / 753.[180] (13.1) – 0.0.2.1.13 / 754.[181] (14.1) – 0.0.2.1.14 / 755.[182] (15.1) – 0.0.2.1.15 /

// 15. Fala  Nocy [kiny 183-195] (16.1-18.1) : 756.[183] (16.1) – 0.0.2.1.16 / 757.[184] (17.1) – o.0.2.1.17 / 758.[185] (18.1) – 0.0.2.1.18 / 759.[186] (19.1) – 0.0.2.1.19 / 760.[187] (20.1) – 0.0.2.2.0 / 761.[188] (21.1) – 0.0.2.2.1 / 762.[189] (22.1) – 0.0.2.2.2 / 763.[190] (23.1) – 0.0.2.2.3 / 764.[191] (24.1) – 0.0.2.2.4 / 765.[192] (25.1) – 0.0.2.2.5 / 766.[193] (26.1) – 0.0.2.2.6 / 767.[194] (27.1) – 0.0.2.2.7 / 768.[195] (28.1) – 0.0.2.2.8 /

// 16. Fala Wojownika [kiny 196-208] (28.1-10.2) :  769.[196] (29.1) – 0.0.2.2.9 / 770.[197] (30.1) – 0.0.2.2.10 / 771.[198] (31.1) – 0.0.2.2.11 / 772.[199] (1.2) – 0.0.2.2.12 / 773.[200] (2.2) – 0.0.2.2.13 / 774.[201] (3.2) – 0.0.2.2.14 / 775.[202] (4.2) – 0.0.2.2.15 / 776.[203] (5.2) – 0.0.2.2.16 / 777.[204] (6.2) – 0.0.2.2.17 / 778.[205] (7.2) – 0.0.2.2.18 / 779.[206] (8.2) – 0.0.2.2.19 / 780.[207] (9.2) – 0.0.2.3.0 / 781.[208] (10.2) – 0.0.2.3.1 /

// 17. Fala  Księżyca [kiny 209-221] (11.2-23.2) : 782.[209] (11.2) – 0.0.2.3.2 / 783.[210] (12.2) – 0.0.2.3.3 / 784.[211] (13.2) – 0.0.2.3.4 / 785.[212] (14.2) – 0.0.2.3.5 / 786.[213] (15.2) – 0.0.2.3.6 / 787.[214] (16.2) – 0.0.2.3.7 / 788.[215] (17.2) – 0.0.2.3.8 / 789.[216] (18.2) – 0.0.2.3.9 / 790.[217] (19.2) – 0.0.2.3.10 / 791.[218] (20.2) – 0.0.2.3.11 / 792.[219] (21.2) – 0.0.2.3.12 / 793.[220] (22.2) – 0.0.2.3.13 / 794.[221] (23.2) – 0.0.2.3.14 /

// 18. Fala  Wiatru [kiny 222-234] (24.2-8.3) : 795.[222] (24.2) – 0.0.2.3.15 / 796.[223] (25.2) – 0.0.2.3.16 / 797.[224] (26.2) – 0.0.2.3.17 / 798.[225] (27.2) – 0.0.2.3.18 / 799.[226] (28.2) – 0.0.2.3.19 / 800.[227] (1.3) – 0.0.2.4.0 / 801.[228] (2.3) – 0.0.2.4.1 / 802.[229] (3.3) – 0.0.2.4.2 / 803.[230] (4.3) – 0.0.2.4.3 / 804.[231] (5.3) – 0.0.2.4.4 / 805.[232] (6.3) – 0.0.2.4.5 / 806.[233] (7.3) – 0.0.2.4.6 / 807.[234] (8.3) – 0.0.2.4.7 /

// 19. Fala Orła [kiny 235-247] (9.3-21.3) : 808.[235] (9.3) – 0.0.2.4.8 / 809.[236] (10.3) – 0.0.2.4.9 / 810.[237] (11.3) – 0.0.2.4.10 / 811.[238] (12.3) – 0.0.2.4.11 / 812.[239] (13.3) – 0.0.2.4.12 / 813.[240] (14.3) – 0.0.2.4.13 / 814.[241] (15.3) – 0.0.2.4.14 / 815.[242] (16.3) – 0.0.2.4.15 / 816.[243] (17.3) – 0.0.2.4.16 / 817.[244] (18.3) – 0.0.2.4.17 / 818.[245] (19.3) – 0.0.2.4.18 / 819.[246] (20.1) – 0.0.2.4.19 / 820.[247] (21.3) – 0.0.2.5.0 /

// 20. Fala Gwiazdy [kiny 248-260] (22.3-3.4) : 821.[248] (22.3) – 0.0.2.5.1 / 822.[249] (23.3) – 0.0.2.5.2 / 823.[250] (24.3) – 0.0.2.5.3 / 824.[251] (25.3) – 0.0.2.5.4 / 825.[252] (26.3) – 0.0.2.5.5 / 826.[253] (27.3) – 0.0.2.5.6 / 827.[254] (28.3) – 0.0.2.5.7 / 828.[255] (29.3) – 0.0.2.5.8 / 829.[256] (30.3) – 0.0.2.5.9 / 830.[257] (31.3) – 0.0.2.5.10 / 831.[258] (1.4) – 0.0.2.5.11 / 832.[259] (2.4) – 0.0.2.5.12 / 833.[260] (3.4) – 0.0.2.5.13 /

5. CYKL TZOLKIN (Short Count) Nowej Epoki: 4 KWIETNIA 2015 – 20 GRUDNIA 2015

/Numery kinów Długiej Rachuby (Long Count) znajdują się na początku bez nawiasów, numery kinów Krótkiej Rachuby (Short Count) podane są w kwadratowych nawiasach, daty gregoriańskie w okrągłych/

//1. Fala Smoka [kiny 1-13] (4.4-16.4) : 834.[1] (4.4) – 0.0.2.5.14 / 835.[2] (5.4) – 0.0.2.5.15 / 836.[3] (6.4) – 0.0.2.5.16 / 837.[4] (7.4) – 0.0.2.5.17 / 838.[5] (8.4) – 0.0.2.5.18 / 839.[6] (9.4) – 0.0.2.5.19 / 840.[7] (10.4) – 0.0.2.6.0 / 841.[8] (11.4) – 0.0.2.6.1 / 842.[9] (12.4) – 0.0.2.6.2 / 843.[10] (13.4) – 0.0.2.6.3 / 844.[11] (14.4) – 0.0.2.6.4 /845.[12] (15.4) – 0.0.2.6.5 / 846.[13] (16.4) – 0.0.2.6.6 /

//2. Fala Maga [kiny 14-26] (17.4-29.4) : 847.[14] (17.4) – 0.0.2.6.7 / 848.[15] (18.4) – 0.0.2.6.8 / 849.[16] (19.4) – 0.0.2.6.9 / 850.[17] (20.4) – 0.0.2.6.10 / 851.[18] (21.4) – 0.0.2.6.11 / 852.[19] (22.4) – 0.0.2.6.12 / 853.[20] (23.4) – 0.0.2.6.13 / 854.[21] (24.4) – 0.0.2.6.14 / 855.[22] (25.4) – 0.0.2.6.15 / 856.[23] (26.4) – 0.0.2.6.16 / 857.[24] (27.4) – 0.0.2.6.17 / 858.[25] (28.4) – 0.0.2.6.18 / 859.[26] (29.4) – 0.0.2.6.19 /

// 3. Fala  Ręki [kiny 27-39] (30.4-12.5) : 860.[27] (30.4) – 0.0.2.7.0 / 861.[28] (1.5) – 0.0.2.7.1 / 862.[29] (2.5) – 0.0.2.7.2 / 863.[30] (3.5) – 0.0.2.7.3 / 864.[31] (4.5) – 0.0.2.7.4 / 865.[32] (5.5) – 0.0.2.7.5 / 866.[33] (6.5) – 0.0.2.7.6 / 867.[34] (7.5) – 0.0.2.7.7 / 868.[35] (8.5) – 0.0.2.7.8 / 869.[36] (9.5) – 0.0.2.7.9 / 870.[37] (10.5) – 0.0.2.7.10 / 871.[38] (11.5) – 0.0.2.7.11 / 872.[39] (12.5) – 0.0.2.7.12 /

// 4. Fala  Słońca [kiny 40-52] (13.5-25.5) : 873.[40] (13.5) – 0.0.2.7.13 / 874.[41] (14.5) – 0.0.2.7.14 / 875.[42] (15.5) – 0.0.2.7.15 / 876.[43] (16.5) – 0.0.2.7.16 / 877.[44] (17.5) – 0.0.2.7.17 / 878.[45] (18.5) – 0.0.2.7.18 / 879.[46] (19.5) – 0.0.2.7.19 / 880.[47] (20.5) – 0.0.2.8.0 / 881.[48] (21.5) – 0.0.2.8.1 / 882.[49] (22.5) – 0.0.2.8.2 / 883.[50] (23.5) – 0.0.2.8.3 / 884.[51] (24.5) – 0.0.2.8.4 / 885.[52] (25.5) – 0.0.2.8.5 /

//5. Fala  Wędrowca [kiny 53-65] (26.5-8.6) : 886.[53] (26.5) – 0.0.2.8.6 / 887.[54] (27.5) – 0.0.2.8.7 / 888.[55] (28.5) – 0.0.2.8.8 / 889.[56] (29.5) – 0.0.2.8.9 / 890.[57] (30.5) – 0.0.2.8.10 / 891.[58] (31.5) – 0.0.2.8.11 / 892.[59] (1.6) – 0.0.2.8.12 / 893.[60] (2.6) – 0.0.2.8.13 / 894.[61] (3.6) – 0.0.2.8.14 / 895.[62] (4.6) – 0.0.2.8.15 / 896.[63] (5.6) – 0.0.2.8.16 / 897.[64] (6.6) – 0.0.2.8.17 / 898.[65] (7.6) – 0.0.2.8.18 /

//6. Fala  Łącznika [kiny 66-78] (8.6-20.6) : 899.[66] (8.6) – 0.0.2.8.19 / 900.[67] (9.6) – 0.0.2.9.0 / 901.[68] (10.6) – 0.0.2.9.1 / 902.[69] (11.6) – 0.0.2.9.2 / 903.[70] (12.6) – 0.0.2.9.3 / 904.[71] (13.6) – 0.0.2.9.4 / 905.[72] (14.6) – 0.0.2.9.5 / 906.[73] (15.6) – 0.0.2.9.6 / 907.[74] (16.6) – 0.0.2.9.7 / 908.[75] (17.6) – 0.0.2.9.8 / 909.[76] (18.6) – 0.0.2.9.9 / 910.[77] (19.6) – 0.0.2.9.10 / 911.[78] (20.6) – 0.0.2.9.11 /

//7. Fala  Wichru [kiny 79-91] (21.6-3.7) : 912.[79] (21.6) – 0.0.2.9.12 / 913.[80] (22.6) – 0.0.2.9.13 / 914.[81] (23.6) – 0.0.2.9.14 / 915.[82] (24.6) – 0.0.2.9.15 / 916.[83] (25.6) – 0.0.2.9.16 / 917.[84] (26.6) – 0.0.2.9.17 / 918.[85] (27.6) – 0.0.2.9.18 / 919.[86] (28.6) – 0.0.2.9.19 / 920.[87] (29.6) – 0.0.2.10.0 / 921.[88] (30.6) – 0.0.2.10.1 / 922.[89] (1.7) – 0.0.2.10.2 / 923.[90] (2.7) – 0.0.2.10.3 / 924.[91] (3.7) – 0.0.2.10.4 /

// 8. Fala  Człowieka [kiny 92-104] (4.7-16.7) : 925.[92] (4.7) – 0.0.2.10.5 / 926.[93] (5.7) – 0.0.2.10.6 / 927.[94] (6.7) – 0.0.2.10.7 / 928.[95] (7.7) – 0.0.2.10.8 / 929.[96] (8.7) – 0.0.2.10.9 / 930.[97] (9.7) – 0.0.2.10.10 / 931.[98] (10.7) – 0.0.2.10.11 / 932.[99] (11.7) – 0.0.2.10.12 / 933.[100] (12.7) – 0.0.2.10.13 / 934.[101] (13.7) – 0.0.2.10.14 / 935.[102]/ (14.7) – 0.0.2.10.15 / 936.[103] (15.7) – 0.0.2.10.16 / 937.[104] (16.7) – 0.0.2.10.17

// 9. Fala  Węża [kiny 105-117] (17.7-29.7) : 938.[105] (17.7) – 0.0.2.10.18 / 939.[106] (18.7) – 0.0.2.10.19 / 940.[107] (19.7) – 0.0.2.11.0 / 941.[108] (20.7) – 0.0.2.11.1 / 942.[109] (21.7) – 0.0.2.11.2 / 943.[110] (22.7) – 0.0.2.11.3 / 944.[111] (23.7) – 0.0.2.11.4 / 945.[112] (24.7) – 0.0.2.11.5 / 946.[113] (25.7) – 0.0.2.11.6 / 947.[114] (26.7) – 0.0.2.11.7 / 948.[115] (27.7) – 0.0.2.11.8 / 949.[116] (28.7) – 0.0.2.11.9 / 950.[117] (29.7) – 0.0.2.11.10 /

// 10. Fala  Zwierciadła [kiny 118-130] (30.7-11.8) : 951.[118] (30.7) – 0.0.2.11.11 / 952.[119] (31.7) – 0.0.2.11.12 / 953.[120] (1.8) – 0.0.2.11.13 / 954.[121] (2.8) – 0.0.2.11.14 / 955.[122] (3.8) – 0.0.2.11.15 / 956.[123] (4.8) – 0.0.2.11.16 / [124] (5.8) – 0.0.2.11.17 / 958.[125] (6.8) – 0.0.2.11.18 / 959.[126] (7.8)  – 0.0.2.11.19 / 960.[127] (8.8) – 0.0.2.12.0 / 961.[128] (9.8) – 0.0.2.12.1 / 962.[129] (10.8) – 0.0.2.12.2 / 963.[130] (11.8) – 0.0.2.12.3 /

// 11. Fala  Małpy [kiny 131-143] (12.8-24.8) : 964.[131] (12.8) – 0.0.2.12.4 / 965.[132] (13.8) – 0.0.2.12.5 / 966.[133] (14.8) – 0.0.2.12.6 / 967.[134] (15.8) – 0.0.2.12.7 / 968.[135] (16.8) – 0.0.2.12.8 / 969.[136] (17.8) – 0.0.2.12.9 / 970.[137] (18.8) – 0.0.2.12.10 / 971.[138] (19.8) – 0.0.2.12.11 / 972.[139] (20.8) – 0.0.2.12.12 / 973.[140] (21.8) – 0.0.2.12.13 / 974.[141] (22.8) – 0.0.2.12.14 / 975.[142] (23.8) – 0.0.2.12.15 / 976.[143] (24.8) – 0.0.2.12.16 /

// 12. Fala  Ziarna [kiny 144-156] (25.8-6.9) : 977.[144] (25.8) – 0.0.2.12.17 / 978.[145] (26.8) – 0.0.2.12.18 / 979.[146] (27.8) – 0.0.2.12.19 / 980.[147] (28.8) – 0.0.2.13.0 / 981.[148] (29.9) – 0.0.2.13.1 / 982.[149] (30.8) – 0.0.2.13.2 / 983.[150] (31.8) – 0.0.2.13.3 / 984.[151] (1.9) – 0.0.2.13.4 / 985.[152] (2.9) – 0.0.2.13.5 / 986.[153] (3.9) – 0.0.2.13.6 / 987.[154] (4.9) – 0.0.2.13.7 / 988.[155] (5.9) – 0.0.2.13.8 / 989.[156] (6.9) – 0.0.2.13.9 /

// 13. Fala  Ziemi [kiny 157-169] (7.9-19.9) : 990.[157] (7.9) – 0.0.2.13.10 / 991.[158] (8.9) – 0.0.2.13.11 / 992.[159] (9.9) – 0.0.2.13.12 / 993.[160] (10.9) – 0.0.2.13.13 / 994.[161] (11.9) – 0.0.2.13.14 / 995.[162] (12.9) – 0.0.2.13.15 / 996.[163] (13.9) – 0.0.2.13.16 / 997.[164] (14.9) – 0.0.2.13.17 / 998.[165] (15.9) – 0.0.2.13.18 / 999.[166] (16.9) – 0.0.2.13.19 / 1000.[167] (17.9) – 0.0.2.14.0 / 1001.[168] (18.9) – 0.0.2.14.1 / 1002.[169] (19.9) – 0.0.2.14.2 /

//14. Fala  Psa [kiny 170-182] (20.9-2.10) : 1003.[170] (20.9) – 0.0.2.14.3 / 1004.[171] (21.9) – 0.0.2.14.4 / 1005.[172] (22.9) – 0.0.2.14.5 / 1006.[173] (23.9) – 0.0.2.14.6 / 1007.[174] (24.9) – 0.0.2.14.7 / 1008.[175] (25.9) – 0.0.2.14.8 / 1009.[176] (26.9) – 0.0.2.14.9 / 1010.[177] (27.9) – 0.0.2.14.10 / 1011.[178] (28.9) – 0.0.2.14.11 / 1012.[179] (29.9) – 0.0.2.14.12 / 1013.[180] (30.9) – 0.0.2.14.13 / 1014.[181] (1.10) – 0.0.2.14.14 / 1015.[182] (2.10)  – 0.0.2.14.15 /

//15. Fala Nocy [kiny 183-195] (3.10-15.10) : 1016.[183] (3.10) – 0.0.2.14.16 / 1017.[184] (4.10) – 0.0.2.14.17 / 1018.[185] (5.10) – 0.0.2.14.18 / 1019.[186] (6.10) – 0.0.2.14.19 / 1020.[187] (7.10) – 0.0.2.15.0 / 1021.[188] (8.10) – 0.0.2.15.1 / 1022.[189] (9.10) – 0.0.2.15.2 / 1023.[190] (10.10) – 0.0.2.15.3 / 1024.[191] (11.10) – 0.0.2.15.4 / 1025.[192] (12.10) – 0.0.2.15.5 / 1026.[193] (13.10) – 0.0.2.15.6 / 1027.[194] (14.10) – 0.0.2.15.7 / 1028.[195] (15.10) – 0.0.2.15.8 /

//16. Fala  Wojownika [kiny 196-208] (16.10-28.10) : 1029.[196] (16.10) – 0.0.2.15.9 / 1030.[197] (17.10) – 0.0.2.15.10 / 1031.[198] (18.10) – 0.0.2.15.11 / 1032.[199] (19.10) – 0.0.2.15.12 / 1033.[200] (20.10) – 0.0.2.15.13 / 1034.[201] (21.10) – 0.0.2.15.14 / 1035.[202] (22.10) – 0.0.2.15.15 / 1036.[203] (23.10) – 0.0.2.15.16 / 1037.[204] (24.10) – 0.0.2.15.17 / 1038.[205] (25.10) – 0.0.2.15.18 / 1039.[206] (26.10) – 0.0.2.15.19 / 1040.[207] (27.10) – 0.0.2.16.0 / 1041.[208] (28.10) – 0.0.2.16.1 /

//17. Fala  Księżyca [kiny 209-221] (29.10-11.11) : 1042.[209] (29.10) – 0.0.2.16.2 / 1052.[210] (30.10) – 0.0.2.16.3 / 1053.[211] (31.10) – 0.0.2.16.4 / 1054.[212] (1.11) – 0.0.2.16.5 / 1055.[213] (2.11) – 0.0.2.16.6 / 1056.[214] (3.11) – 0.0.2.16.7 / 1057.[215] (4.11) – 0.0.2.16.8 / 1058.[216] (5.11) – 0.0.2.16.9 / 1059.[217] (6.11) – 0.0.2.16.10 / 1060.[218] (7.11) – 0.0.2.16.11 / 1061.[219] (8.11) – 0.0.2.16.12 / 1062.[220] (9.11) – 0.0.2.16.13 / 1063.[221] (10.11) – 0.0.2.16.14 /

//18. Fala  Wiatru [kiny 222-234] (11.11-23.11) : 1064.[222] (11.11) – 0.0.2.16.15 / 1065.[223] (12.11) – 0.0.2.16.16 / 1066.[224] (13.11) – 0.0.2.16.17 / 1067.[225] (14.11) – 0.0.2.16.18 / 1068.[226] (15.11) – 0.0.2.16.19 / 1069.[227] (16.11) – 0.0.2.17.0 / 1070.[228] (17.11) – 0.0.2.17.1 / 1071.[229] (18.11) – 0.0.2.17.2 / 1072.[230] (19.11) – 0.0.2.17.3 / 1073.[231] (20.11) – 0.0.2.17.4 / 1074.[232] (21.11) – 0.0.2.17.4 / 1075.[233] (22.11) – 0.0.2.17.6 / 1076.[234] (23.11) – 0.0.2.17.7

//19. Fala  Orła [kiny 235-247] (24.11-6.12) : 1077.[235] (24.11) – 0.0.2.17.8/ 1078.[236] (25.11) – 0.0.2.17.9 / 1079.[237] (26.11) – 0.0.2.17.10 / 1080.[238] (27.11) – 0.0.2.17.11 / 1081.[239] (28.11) – 0.0.2.17.12 / 1082.[240] (29.11) – 0.0.2.17.13 / 1083.[241] (30.11) – 0.0.2.17.14 / 1084.[242] (1.12) – 0.0.2.17.15 /1085.[243] (2.12) – 0.0.2.17.16 / 1086.[244] (3.12) – 0.0.2.17.17 / 1087.[245] (4.12) – 0.0.2.17.18 / 1088.[246] (5.12) – 0.0.2.17.19 / 1089.[247] (6.12) – 0.0.3.0.0 /

//20. Fala  Gwiazdy [kiny 248-260] (7.12-19.12) :1090.[248] (7.12) – 0.0.3.0.1 / 1091.[249] (8.12) – 0.0.3.0.2 / 1092.[250] (9.12) – 0.0.3.0.3 / 1093.[251] (10.12) – 0.0.3.0.4 / 1094.[252] (11.12) – 0.0.3.0.5 / 1095.[253] (12.12) – 0.0.3.0.6 / 1096.[254] (13.12) – 0.0.3.0.7 / 1097.[255] (14.12) – 0.0.3.0.8 / 1098.[256] (15.12) – 0.0.3.0.9 / 1099.[257] (16.12) – 0.0.3.0.10 / 1100.[258] (17.12) – 0.0.3.0.11 / 1101.[259] (18.12) – 0.0.3.0.12 / 1102.[260] (19.12) – 0.0.3.0.13 /

6. CYKL TZOLKIN (Short Count) Nowej Epoki: 20 GRUDNIA 2015 – 5 WRZEŚNIA 2016

//1. Fala Smoka [kiny 1-13] (20.12-1.01.2016) : 1103.[1] (20.12) – 0.0.3.0.14 / 1104.[2] (21.12) – 0.0.3.0.15 / 11o5.[3] (22.12) – 0.0.3.0.15 / 1106.[4] (23.12) – 0.0.3.0.16 / 1107.[5] (24.12) – 0.0.3.0.17 / 1108.[6] (25.12) – 0.0.3.0.18 / 1109.[7] (26.12) – 0.0.3.0.19 / 1110.[8] (27.12) – 0.0.3.1.0 / 1111.[9] (28.12) – 0.0.3.1.1 / 1112.[10] (29.12) – 0.0.3.1.2 / 1113.[11] (30.12) – 0.0.3.1.3 / 1114.[12] (31.12) – 0.0.3.1.4 / 1115.[13] (1.1) – 0.0.3.1.5 /

//2. Fala  Maga [kiny 14-26] (2.1-14.1) : 1116.[14] (2.1) – 0.0.3.1.6 / 1117.[15] (3.1) – 0.0.3.1.7 / 1118.[16] (4.1) – 0.0.3.1.8 / 1119.[17] (5.1) – 0.0.3.1.9 / 1120.[18] (6.1) – 0.0.3.1.10 / 1121.[19] (7.1) – 0.0.3.1.11 / 1122.[20] (8.1) – 0.0.3.1.12 / 1123.[21] (9.1) – 0.0.3.1.13 / 1124.[22] (10.1) – 0.0.3.1.14 / 1125.[23] (11.1) – 0.0.3.1.15 / 1126.[24] (12.1) – 0.0.3.1.16 / 1127.[25] (13.1) – 0.0.3.1.17 / 1128.[26] (14.1) – 0.0.3.1.18 /

//3. Fala  Ręki [kiny 27-39] (15.1-27.1) : 1129.[27] (15.1) – 0.0.3.1.19 / 1130.[28] (16.1) – 0.0.3.2.0 / 1131.[29] (17.1) – 0.0.3.2.1 / 1132.[30] (18.1) – 0.0.3.2.2 / 1133.[31] (19.1) – 0.0.3.2.3 / 1134.[32] (20.1) – 0.0.3.2.4 / 1135.[33] (21.1) – 0.0.3.2.5 / 1136.[34] (22.1) – 0.0.3.2.6 / 1137.[35] (23.1) – 0.0.3.2.7 / 1138.[36] (24.1) – 0.0.3.2.8 / 1139.[37] (25.1) – 0.0.3.2.9 – 0.0.3.2.10 / 1140.[38] (26.1) – 0.0.3.2.11 / 1141.[39] (27.1) – 0.0.3.2.12

//4. Fala  Słońca [kiny 40-52] (28.1-9.2) : 1142.[40] (28.1) – 0.0.3.2.13 / 1143.[41] (29.1) – 0.0.3.2.14 / 1144.[42] (30.1) – 0.0.3.2.15 / 1145.[43] (31.1) – 0.0.3.2.16 / 1146.[44] (1.2) – 0.0.3.2.17 / 1147.[45] (2.2) – 0.0.3.2.18 / 1148.[46] (3.2) – 0.0.3.2.19 / 1149.[47] (4.2) – 0.0.3.3.0 / 1150.[48] (5.2) – 0.0.3.3.1 / 1151.[49] (6.2) – 0.0.3.3.2 / 1152.[50] (7.2) – 0.0.3.3.3 / 1153.[51] (8.2) – 0.0.3.3.4 / 1154.[52] (9.2) – 0.0.3.3.5 /

//5. Fala Wędrowca [kiny 53-65] (10.2-22.2) : 1155.[53] (10.2) – 0.0.3.3.6 / 1156.[54] (11.2) – 0.0.3.3.7 / 1157.[55] (12.2) – 0.0.3.3.8 / 1158.[56] (13.2) – 0.0.3.3.9 / 1159.[57] (14.2) – 0.0.3.3.10 / 1160.[58] (15.2) – 0.0.3.3.11 / 1161.[59] (16.2) – 0.0.3.3.12 / 1162.[60] (17.2) – 0.0.3.3.13 / 1163.[61] (18.2) – 0.0.3.3..14 / 1164.[62] (19.1) – 0.0.3.3.15 / 1165.[63] (20.1) – 0.0.3.3.16 / 1166.[64] (21.1) – 0.0.3.3.17 / 1167.[65] (22.2) – 0.0.3.3.18 /

//6. Fala Łącznika [kiny 66-78] (23.2-7.3) : 1168.[66] (23.2) – 0.0.3.3.19 / 1169.[67] (24.2) – 0.0.3.4.0 / 1170.[68] (25.2) – 0.0.3.4.1 / 1171.[69] (26.2) – 0.0.3.4.2 / 1172.[70] (27.2)  – 0.0.3.4.3 / 1173.[71] (28.2) – 0.0.3.4.4 / 1174 .[71] (29.2) – 0.0.3.4.5 / 1175.[72] (1.3) – 0.0.3.4.6 / 1176.[73] (2.3) – 0.0.3.4.7 / 1177.[74] (3.3) – 0.0.3.4.8 / 1178.[75] (4.3) – 0.0.3.4.9 / 1179.[76] (5.3) – 0.0.3.4.10 / 1180.[77] (6.3) – 0.0.3.4.11 / 1181.[78] (7.3) – 0.0.3.4.12 /

//7. Fala  Wichru [kiny 79-91] (8.3-20.3) : 1181.[79] (8.3) – 0.0.3.4.13 / 1182.[80] (9.3) – 0.0.3.4.14 / 1183.[81] (10.3) – 0.0.3.4.15 / 1184.[82] (11.3) – 0.0.3.4.16 / 1185.[83] (12.3) – 0.0.3.4.17 / 1186.[84] (13.3) – 0.0.3.4.18 / 1187.[85] (14.3) – 0.0.3.4.19 / 1188.[86] (15.3) – 0.0.3.5.0 / 1189.[87] (16.3) – 0.0.3.5.1 / 1190.[88] (17.3) – 0.0.3.5.2 / 1191.[89] (18.3) – 0.0.3.5.3 / 1192.[90] (19.3) – 0.0.3.5.4 / 1193.[91] (20.3) – 0.0.3.5.5 /

//8. Fala  Człowieka [kiny 92-104] (21.3-2.4) : 1194.[92] (21.3) – 0.0.3.5.6 / 1195.[93] (22.3) – 0.0.3.5.7 / 1196.[94] (23.3) – 0.0.3.5.8 / 1197.[95] (24.3) – 0.0.3.5.9 / 1198.[96] (25.3) – 0.0.3.5.10 / 1199.[97] (26.3) – 0.0.3.5.11 / 1200.[98] (27.3) – 0.0.3.5.12 / 1201.[99] (28.3) – 0.0.3.5.13 / 1202.[100] (29.3) – 0.0.3.5.14 / 1203.[101] (30.3) – 0.0.3.5.15 / 1204.[102] (31.3) – 0.0.3.5.16 / 1205.[103] (1.4) – 0.0.3.5.17 / 1206.[104] (2.4) – 0.0.3.5.18 /

//9. Fala  Węża [kiny 105-117] (3.4-15.4) : 1207.[105] (3.4) – 0.0.3.5.19 / 1208.[106] (4.4) – 0.0.3.6.0 / 1209.[107] (5.4) – 0.0.3.6.1 / 1210.[108] (6.4) – 0.0.3.6.2 / 1211.[109] (7.4) – 0.0.3.6.3 / 1212.[110] (8.4) – 0.0.3.6.4 / 1213.[111] (9.4) – 0.0.3.6.5 / 1214.[112] (10.4) – 0.0.3.6.6 / 1215.[113] (11.4) – 0.0.3.6.7 / 1216.[114] (12.4) – 0.0.3.6.8 / 1217.[115] (13.4) – 0.0.3.6.9 / 1218.[116] (14.4) – 0.0.3.6.10 / 1219.[117] (15.4) – 0.0.3.6.11 /

//10. Fala  Zwierciadła [kiny 118-130] (16.4-28.4) : 1220.[118] (16.4) – 0.0.3.6.12 / 1221.[119] (17.4) – 0.0.3.6.13 / 1222.[120] (18.4) – 0.0.3.6.14 / 1223.[121] (19.4) – 0.0.3.6.15 / 1224.[122] (20.4) – 0.0.3.6.16 / 1225.[123] (21.4) – 0.0.3.6.17 / 1226.[124] (22.4) – 0.0.3.6.18 / 1227.[125] (23.4) – 0.0.3.6.19 / 1228.[126] (24.4) – 0.0.3.7.0 / 1229.[127] (25.4) – 0.0.3.7.1 / 1230.[128] (26.4) – 0.0.3.7.2 / 1231.[129] (27.4) – 0.0.3.7.3 / 1232.[130] (28.4) – 0.0.3.7.4 /

//11. Fala  Małpy [kiny 131-143] (29.4-11.5) : 1233.[131] (29.4) – 0.0.3.7.5 / 1234.[132] (30.4)  -0.0.3.7.6 / 1235.[133] (1.5) – 0.0.3.7.6 / 1236.[134] (2.5) – 0.0.3.7.7 / 1237.[135] (3.5) – 0.0.3.7.8 / 1238.[136] (4.5) – 0.0.3.7.9 / 1239.[137] (5.5) – 0.0.3.7.10 / 1240.[138] (6.5) – 0.0.3.7.11 / 1241.[139] (7.5) – 0.0.3.7.12 / 1242.[140] (8.5) – 0.0.3.7.13 / 0.0.3.7.14 / 1243.[141] (9.5) – 0.0.3.7.15 / 1244.[142] (10.5) – 0.0.3.7.16 / 1245.[143] (11.5) – 0.0.3.7.17 /

//12. Fala Ziarna [kiny 144-156] (12.5-24.5) : 1246.[144] (12.5) – 0.0.3.7.18 / 1247.[145] (13.5) – 0.0.3.7.19 / 1248.[146] (14.5) – 0.0.3.8.0 /  1249.[147] (15.5) – 0.0.3.8.1 / 1250.[148] (16.5) – 0.0.3.8.2. / 1251.[149] (17.5) – 0.0.3.8.3 / 1252.[150] (18.5) – 0.0.3.8.4 / 1253.[151] (19.5) – 0.0.3.8.5 / 1254.[152] (20.5) – 0.0.3.8.6 / 1255.[153] (21.5) – 0.0.3.8.7 / 1256.[154] (22.5) – 0.0.3.8.8 / 1257.[155] (23.5) – 0.0.3.8.9 / 1258.[156] (24.5) – 0.0.3.8.10 /

//13. Fala  Ziemi [kiny 157-169] (25.5-6.6) : 1259.[157] (25.5) – 0.0.3.8.11 / 1260.[158] (26.5) – 0.0.3.8.12 / 1261.[159] (27.5) – 0.0.3.8.13 / 1262.[160] (28.5) – 0.0.3.8.14 / 1263.[161] (29.5) – 0.0.3.8.15 / 1264.[162] (30.5) – 0.0.3.8.16 / 1265.[163] (31.5) – 0.0.3.8.17 / 1266.[164] (1.6) – 0.0.3.8.18 / 1267.[165] (2.6) – 0.0.3.8.19 / 1268.[166] (3.6) – 0.0.3.9.0 / 1269.[167] (4.6) – 0.0.3.9.1 /  1270.[168] (5.6) – 0.0.3.9.2 /  1271.[169] (6.6) – 0.0.3.9.3 /

//14. Fala  Psa [kiny 170-182] (7.6-19.6) : 1272.[170] (7.6) – 0.0.3.9.4 / 1273.[171] (8.6) – 0.0.3.9.5 / 1274.[172] (9.6) – 0.0.3.9.6 / 1275.[173] (10.6) – 0.0.3.9.7 / 1276.[174] (11.6) – 0.0.3.9.8 / 1277.[175] (12.6) – 0.0.3.9.9 / 1278.[176] (13.6) – 0.0.3.9.10 / 1279.[177] (14.6) – 0.0.3.9.11 / 1280.[178] (15.6) – 0.0.3.9.12 / 1281.[179] (16.6) – 0.0.3.9.13 / 1282.[180] (17.6) – 0.0.3.9.14 / 1283.[181] (18.6) – 0.0.3.9.15 / 1284.[182] (19.6) – 0.0.3.9.16 /

// 15. Fala  Nocy [kiny 183-195] (20.6-2.7) : 1285.[183] (20.6) – 0.0.3.9.17 / 1286.[184] (21.6) – 0.0.3.9.18 / 1287.[185] (22.6) – 0.0.3.9.19 / 1288.[186] (23.6) – 0.0.3.10.0 / 1289.[187] (24.6) – 0.0.3.10.1 / 1290.[188] (25.6) – 0.0.3.10.2 / 1291.[189] (26.6) – 0.0.3.10.3 / 1292.[190] (27.6) – 0.0.3.10.4 / 1293.[191] (28.6) – 0.0.3.10.5 / 1294.[192] (29.6) – 0.0.3.10.6 / 1295.[193] (30.6)  -0.0.3.10.7 / 1296.[194] (1.7) – 0.0.3.10.8 / 1297.[195] (2.7) – 0.0.3.10.9 /

// 16. Fala  Człowieka [kiny 196-208] (3.7-15.7) : 1298.[196] (3.7) – 0.0.3.10.10 / 1299.[197] (4.7) – 0.0.3.10.11 / 1300.[198] (5.7) – 0.0.3.10.12 / 1301.[199] (6.7) – 0.0.3.10.13 / 1302.[200] (7.7) – 0.0.3.10.14 / 1303.[201] (8.7) – 0.0.3.10.15 / 1304.[202] (9.7) – 0.0.3.10.16 /  1305.[203] (10.7) – 0.0.3.10.17 / 1306.[204] (11.7) – 0.0.3.10.18 / 1307.[205] (12.7) – 0.0.3.10.19 / 1308.[206] (13.7) – 0.0.3.11.0 / 1309.[207] (14.7) – 0.0.3.11.1 / 1310.[208] (15.7) – 0.0.3.11.2 /

// 17. Fala  Księżyca [kiny 209-221] (16.7-28.7) : 1311.[209] (16.7) – 0.0.3.11.3 / 1312.[210] (17.7) – 0.0.3.11.4 / 1313.[211] (18.7) – 0.0.3.11.5 / 1314.[212] (19.7) – 0.0.3.11.6 / 1315.[213] (20.7) – 0.0.3.11.7 / 1316.[214] (21.7) – 0.0.3.11.8 / 1317.[215] (22.7) – 0.0.3.11.9 / 1318.[216] (23.7) – 0.0.3.11.10 / 1319.[217] (24.7) – 0.0.3.11.11 / 1320.[218] (25.7) – 0.0.3.11.12 / 1321.[219] (26.7) – 0.0.3.11.13 / 1322.[220] (27.7) – 0.0.3.11.14 / 1323.[221] (28.7) – 0.0.3.11.15 /

// 18. Fala  Wiatru [kiny 222-234] (29.7-10.8) : 1324.[222] (29.7) – 0.0.3.11.16 / 1325.[223] (30.7) – 0.0.3.11.17 / 1326.[224] (31.7) – 0.0.3.11.18 / 1327.[225] (1.8) – 0.0.3.11.19 / 1328.[226] (2.8) – 0.0.3.12.0 / 1329.[227] (3.8) – 0.0.3.12.1 / 1330.[228] (4.8) – 0.0.3.12.2 / 1331.[229] (5.8) – 0.0.3.12.3 / 1332.[230] (6.8) – 0.0.3.12.4 / 1333.[231] (7.8) – 0.0.3.12.5 / 1334.[232] (8.8) – 0.0.3.12.6 / 1335.[233] (9.8) – 0.0.3.12.7 / 1336.[234] (10.8) – 0.0.3.12.8 /

// 19. Fala  Orła [kiny 235-247] (11.8-23.8) : 1337.[235] (11.8) – 0.0.3.12.9 / 1338.[236] (12.8) – 0.0.3.12.10 / 1339.[237] (13.8) – 0.0.3.12.11 / 1340.[238] (14.8) – 0.0.3.12.12 / 1341.[239] (15.8) – 0.0.3.12.13 / 1342.[240] (16.8) – 0.0.3.12.14 / 1343.[241] (17.8) – 0.0.3.12.15 / 1344.[242] (18.8) – 0.0.3.12.16 / 1345.[243] (19.8) – 0.0.3.12.17 / 1346.[244] (20.8) – 0.0.3.12.18 / 1347.[245] (21.8) – 0.0.3.12.19 / 1348.[246] (22.8) – 0.0.3.13.0 / 1349.[247] (23.8)  -0.0.3.13.1 /

// 20. Fala Gwiazdy [kiny 248-260] (24.8-5.9) : 1350.[248] (24.8) – 0.0.3.13.2 / 1351.[249] (25.8) – 0.0.3.13.3 / 1352.[250] (26.8) – 0.0.3.13.4 / 1353.[251] (27.8) – 0.0.3.13.5 / 1354.[252] (28.8) – 0.0.3.13.6 / 1355.[253] (29.8) – 0.0.3.13.7 / 1356.[254] (30.8) – 0.0.3.13.8 / 1357.[255] (31.8) – 0.0.3.13.9 / 1358.[256] (1.9) – 0.0.3.13.10 / 1359.[257] (2.9) – 0.0.3.13.11 / 1360.[258] (3.9) – 0.0.3.13.12 / 1361.[259] (4.9) – 0.0.3.13.13 / 1362.[260] (5.9) – 0.0.3.13.14 /

7. CYKL TZOLKIN (Short Count) Nowej Epoki: 6 WRZEŚNIA 2016 – 23 MAJA 2017

// 1. Fala  Smoka [kiny 1-13] (6.9-18.9) : 1363.[1] (6.9) – 0.0.3.13.15 / 1364.[2] (7.9) – 0.0.3.13.16 / 1365.[3] (8.9) – 0.0.3.13.17 / 1366.[4] (9.9) – 0.0.3.13.18 / 1367.[5] (10.9) – 0.0.3.13.19 / 1368.[6] (11.9) – 0.0.3.14.0 / 1369.[7] (12.9)  -0.0.3.14.1 / 1370.[8] (13.9) – 0.0.3.14.2 / 1371.[9] (14.9) – 0.0.3.14.3 / 1372.[10] (15.9) – 0.0.3.14.4 / 1373.[11] (16.9) – 0.0.3.14.5 / 1374.[12] (17.9) – 0.0.3.14.6 / 1375.[13] (18.9) – 0.0.3.14.7 /

// 2. Fala  Maga [kiny 14-26] (19.9-1.10) : 1376.[14] (19.9) – 0.0.3.14.8 / 1377.[15] (20.9) – 0.0.3.14.9 / 1378.[16] (21.9) – 0.0.3.14.10 / 1378.[17] (22.9) – 0.0.3.14.11 / 1379.[18] (23.9) – 0.0.3.14.12 / 1380.[19] (24.9) – 0.0.3.14.13 / 1381.[20] (25.9) – 0.0.3.14.14 / 1382.[21] (26.9) – 0.0.3.14.15 / 1383.[22] (27.9) – 0.0.3.14.16 / 1384.[23] (28.9) – 0.0.3.14.17 /1385.[24] (29.9) – 0.0.3.14.18 / 1386.[25] (30.9) – 0.0.3.14.19 / 1387.[26] (1.10) – 0.0.3.15.0 /

// 3. Fala Ręki [kiny 27-39] (2.10-14.10) : 1388.[27] (2.10) – 0.0.3.15.1 / 1389.[28] (3.10) – 0.0.3.15.2 / 1390.[29] (4.10) – 0.0.3.15.3 / 1391.[30] (5.10) – 0.0.3.15.4 / 1392.[31] (6.10) – 0.0.3.15.5 / 1393.[32] (7.10) – 0.0.3.15.6 / 1394.[33] (8.10) – 0.0.3.15.7 / 1395.[34] (9.10) – 0.0.3.15.8 / 1396.[35] (10.10) – 0.0.3.15.9 / 1397.[36] (11.10) – 0.0.3.15.10 / 1398.[37] (12.10) – 0.0.3.15.11 / 1399.[38] (13.10) – 0.0.3.15.12 / 1400.[39] (14.10) – 0.0.3.15.13 /

// 4. Fala  Słońca [kiny 40-52] (15.10-27.10) : 1401.[40] (15.10) – 0.0.3.15.14 / 1402.[41] (16.10) – 0.0.3.15.15 / 1403.[42] (17.10) – 0.0.3.15.16 / 1404.[43] (18.10) – 0.0.3.15.17 / 1405.[44] (19.10) – 0.0.3.15.18 / 1406.[45] (20.10) – 0.0.3.15.19 / 1407.[46] (21.10) – 0.0.3.16.0 / 1408.[47] (22.10) – 0.0.3.16.1 / 1409.[48] (23.10) – 0.0.3.16.2 / 1410.[49] (24.10) – 0.0.3.16.3 / 1411.[50] (25.10) – 0.0.3.16.4 / 1412.[51] (26.10) – 0.0.3.16.5 / 1413.[52] (27.10) – 0.0.3.16.6 /

// 5. Fala  Wędrowca [kiny 53-65] (28.10-9.11) : 1414.[53] (28.10) – 0.0.3.16.7 / 1415.[54] (29.10) – 0.0.3.16.8 / 1416.[55] (30.10) – 0.0.3.16.9 / 1417.[56] (31.10) – 0.0.3.16.10 / 1418.[57] (1.11) – 0.0.3.16.11 / 1419.[58] (2.11) – 0.0.3.16.12 / 1420.[59] (3.11) – 0.0.3.16.13 / 1421.[60] (4.11) – 0.0.3.16.14 / 1422.[61] (5.11) – 0.0.3.16.15 / 1423.[62] (6.11) – 0.0.3.16.16 / 1424.[63] (7.11) – 0.0.3.16.17 / 1425.[64] (8.11)  -0.0.3.16.18 / 1426.[65] (9.11) – 0.0.3.16.19 /

// 6. Fala  Łącznika [kiny 66-78] (10.11-22.11) : 1427.[66] (10.11) – 0.0.3.17.0 / 1428.[67] (11.11) – 0.0.3.17.1 / 1429.[68] (12.11) – 0.0.3.17.2 / 1430.[69] (13.11) – 0.0.3.17.3 / 1431.[70] (14.11) – 0.0.3.17.4 / 1432.[71] (15.11) – 0.0.3.17.5 / 1433.[72] (16.11) – 0.0.3.17.6 / 1434.[73] (17.11) – 0.0.3.17.7 / 1435.[74] (18.11) – 0.0.3.17.8 / 1436.[75] (19.11) – 0.0.3.17.9 / 1437.[76] (20.11) – 0.0.3.17.10 / 1438.[77] (21.11) – 0.0.3.17.11 / 1439.[78] (22.11) – 0.0.3.17.12 /

// 7. Fala  Wichru [kiny 79-91] (23.11-5.12) : 1440.[79] (23.11) – 0.0.3.17.13 / 1441.[80] (24.11) – 0.0.3.17.14 / 1442.[81] (25.11) – 0.0.3.17.15 / 1443.[82] (26.11) – 0.0.3.17.16 / 1444.[83] (27.11) – 0.0.3.17.17 / 1445.[84] (28.11) – 0.0.3.17.18 / 1446.[85] (29.11) – 0.0.3.17.19 / 1447.[86] (30.11) – 0.0.4.0.0 / 1448.[87] (1.12) – 0.0.4.0.1 / 1449.[88] (2.12) – 0.0.4.0.2 / 1450.[89] (3.12) – 0.0.4.0.3 / 1451.[90] (4.12) – 0.0.4.0.4 / 1452.[91] (5.12) – 0.0.4.0.5 /

// 8. Fala  Człowieka [kiny 92-104] (6.12-18.12) : 1453.[92] (6.12) – 0.0.4.0.6 /1454.[93] (7.12) – 0.0.4.0.7 / 1455.[94] (8.12) – 0.0.4.0.8 / 1456.[95] (9.12) – 0.0.4.0.9 / 1457.[96] (10.12) – 0.0.4.0.10 / 1458.[97] (11.12) – 0.0.4.10.11 / 1459.[98] (12.12) – 0.0.4.0.12 / 1460.[99] (13.12) – 0.0.4.0.13 / 1461.[100] (14.12) – 0.0.4.0.14 / 1462.[101] (15.12) – 0.0.4.0.15 / 1463.[102] (16.12) – 0.0.4.0.16 / 1464.[103] (17.12) – 0.0.4.0.17 / 1465.[104] (18.12) – 0.0.4.0.18 /

// 9. Fala  Węża [kiny 105-117] (19.12-31.12) : 1466.[105] (19.12) – 0.0.4.0.19 / 1467.[106] (20.12) – 0.0.4.1.0 / 1468.[107] (21.12) – 0.0.4.1.1 / 1469.[108] (22.12) – 0.0.4.1.2 / 1470.[109] (23.12) – 0.0.4.1.3 / 1471.[110] (24.12) – 0.0.4.1.4 / 1472.[111] (25.12) – 0.0.4.1.5 / 1473.[112] (26.12) – 0.0.4.1.6 / 1474.[113] (27.12)  -0.0.4.1.7 / 1475.[114] (28.12)  -0.0.4.1.8 /  1476.[115] (29.12) – 0.0.4.1.9 / 1477.[116] (30.12)  – 0.0.4.1.10 / 1478.[117] (31.12) – 0.0.4.1.11 /

// 10. Fala  Zwierciadła [kiny 118-130] (1.1 – 13.1.2017) : 1479.[118] (1.1.2017) – 0.0.4.1.12 / 1480.[119] (2.1) – 0.0.4.1.13 / 1481.[120] (3.1) – 0.0.4.1.14 / 1482.[121] (4.1) – 0.0.4.1.15 / 1483.[122] (5.1) – 0.0.4.1.16 / 1484.[123] (6.1) – 0.0.4.1.17 / 1485.[124] (7.1) – 0.0.4.1.18 / 1486.[125] (8.1) – 0.0.4.1.19 / 1487.[126] (9.1) – 0.0.4.2.0 / 1488.[127] (10.1) – 0.0.4.2.1 / 1489.[128] (11.1) – 0.0.4.2.2 / 1490.[129] (12.1) – 0.0.4.2.3 / 1491.[130] (13.1) – 0.0.4.2.4 /

// 11. Fala  Małpy [kiny 131-143] (14.1-26.1) : 1492.[131] (14.1) – 0.0.4.2.5 / 1493.[132] (15.1) – 0.0.4.2.6 / 1494.[133] (16.1) – 0.0.4.2.7 / 1495.[134] (17.1) – 0.0.4.2.8 / 1496.[135] (18.1) – 0.0.4.2.9 / 1497.[136] (19.1) – 0.0.4.2.10 / 1498.[137] (20.1) – 0.0.4.2.11 / 1499.[138] (21.1) – 0.0.4.2.12 / 1500.[139] (22.1) – 0.0.4.2.13 / 1501.[140] (23.1) – 0.0.4.2.14 / 1502.[141] (24.1) – 0.0.4.2.15 / 1503.[142] (25.1) – 0.0.4.2.16 / 1504.[143] (26.1) – 0.0.4.2.17 /

// 12. Fala  Ziarna [kiny 144-156] (27.1-8.2) : 1505.[144] (27.1) – 0.0.4.2.18 / 1506.[145] (28.1) – 0.0.4.2.19 / 1507.[146] (29.1) – 0.0.4.3.0 / 1508.[147] (30.1) – 0.0.4.3.1 / 1509.[148] (31.1) – 0.0.4.3.2 / 1510.[149] (1.2) – 0.0.4.3.3 / 1511.[150] (2.2) – 0.0.4.3.4 / 1512.[151] (3.2) – 0.0.4.3.5 / 1513.[152] (4.2) – 0.0.4.3.6 / 1514.[153] (5.2) – 0.0.4.3.7 / 1515.[154] (6.2) – 0.0.4.3.8 / 1516.[155] (7.2) – 0.0.4.3.9 /  1517.[156] (8.2) – 0.0.4.3.10 /

// 13. Fala  Ziemi [kiny 157-169] (9.2-21.2) : 1518.[157] (9.2) – 0.0.4.3.11 / 1519.[158] (10.2) – 0.0.4.3.12 / 1520.[159] (11.2) – 0.0.4.3.13 / 1521.[160] (12.2) – 0.0.4.3.14 / 1522.[161] (13.2)  -0.0.4.3.15 / 1523.[162] (14.2) – 0.0.4.3.16 / 1524.[163] (15.2) – 0.0.4.3.17 / 1525.[164] (16.2) – 0.0.4.3.18 / 1526.[165] (17.2) – 0.0.4.3.19 / 1527.[166] (18.2) – 0.0.4.4.0 / 1528.[167] (19.2) – 0.0.4.4.1 / 1529.[168] (20.2) – 0.0.4.4.2 / 1530.[169] (21.2) – 0.0.4.4.3 /

// 14. Fala  Psa [kiny 170-182] (22.2-6.3) : 1531.[170] (22.2) – 0.0.4.4.4 / 1532.[171] (23.2) – 0.0.4.4.5 / 1533.[172] (24.2) – 0.0.4.4.6 / 1534.[173] (25.2) – 0.0.4.4.7 / 1535.[174] (26.2) – 0.0.4.4.8 / 1536.[175] (27.2) – 0.0.4.4.9 / 1537.[176] (28.2) – 0.0.4.4.10 / 1538.[177] (1.3) – 0.0.4.4.11 / 1539.[178] (2.3) – 0.0.4.4.12 / 1540.[179] (3.3) – 0.0.4.4.13 / 1541.[180] (4.3) – 0.0.4.4.14 / 1542.[181] (5.3) – 0.0.4.4.15 / 1543.[182] (6.3) – 0.0.4.4.16 /

// 15. Fala  Nocy [kiny 183-195] (7.3-19.3) : 1544.[183] (7.3) – 0.0.4.4.17 / 1545.[184] (8.3) – 0.0.4.4.18 / 1546[185] (9.3) – 1547.[186] (10.3) – 0.0.4.4.19 / 1548.[187] (11.3) – 0.0.4.5.0 / 1549.[188] (12.3) – 0.0.4.5.1 / 1550.[189] (13.3) – 0.0.4.5.2 / 1551.[190] (14.3) – 0.0.4.5.3 / 1552.[191] (15.3) – 0.0.4.5.4 / 1553.[192] (16.3) – 0.0.4.5.5 / 1553.[193] (17.3) – 0.0.4.5.6 / 1554.[194] (18.3) – 0.0.4.5.7 / 1555.[195] (19.3) – 0.0.4.5.8 /

// 16. Fala  Wojownika [kiny 196-208] (20.3-1.4) 1556- 1568

// 17. Fala  Księżyca [kiny 209-221] (2.4-14.4): 1569 – 1581

// 18. Fala  Wiatru [kiny 222-234] (15.4-27.4): 1581 – 1593

// 19. Fala  Orła [kiny 235-247] (28.4-10.5): 1594 – 1606

// 20. Fala  Gwiazdy [kiny 248-260] (11.5-23.5): 1607-1619

8. CYKL TZOLKIN (Short Count) Nowej Epoki: 24 MAJA 2017 – 10 MARCA 2018

// 1. Fala Smoka [kiny 1-13] (24.5-5.6): 1620 – 1632.

// 2. Fala Maga [kiny 14-26] (6.6-18.6): 1633 – 1645

// 3. Fala Ręki [kiny 27-39] (19.6-1.7): 1646 – 1658

// 4. Fala  Słońca [kiny 40-52] (2.7-14.7): 1659 – 1673

Reklamy

8 thoughts on “SHORT COUNT/LONG COUNT (sposób liczenia/zapis

 1. Pingback: WIELKI SEKSTYL I WIELKA KWADRATURA NA NIEBIE (25/26.8.2013) | Krystyna Sai Kręt (Szlosek)

 2. Dziękuję za przystepną wiedzę o kalendarzu. Pozdrawiam serdecznie ❤

 3. Witam serdecznie. Wreszcie zaczynam ogarniać o co w tych wszystkich wyliczeniach chodzi. Juz od jakiegoś czasu interesuje sie kalendarzem ale zupełnie zagmatwany był dla mnie sposób liczenia. 🙂 Pozdrawiam

 4. Dzięki 🙂

 5. jeśli 1 tun to odpowiednik naszego roku, a 1katun=20tunów, 7200kinów) to na nasze=2dekady..

  • Tak, 1 katun (20 tunów, czyli 20 lat majańskich) to dwie dekady, ale tylko wtedy, jeśli opieramy się na czystym rachunku liczbowym i patrzymy na to od naszej strony, czyli z perspektywy systemu dziesiętnego, w którym większe jednostki składają się z 10 mniejszych – 1000=10×100, 100=10×10. Jednak kalendarz Majów oparty jest na systemie dwudziestkowym: większe jednostki składają się z 20 mniejszych jednostek (za wyjątkiem tuna, majańskiego roku, który składa się z 18 uinali /”miesięcy”/), dlatego pojęcia dwudziestkowego systemu majańskiego przenosimy (tłumaczymy) na nasz system dziesiętny, mówiąc przy tym o odpowiednikach, ale nie w sensie równości liczbowej.
   …..
   — kin=dzień (1:1)
   — uinal /20 kinów/=nasz miesiąc /28,30 lub 31 dni/
   — tun (18 „miesięcy” po 20 kinów)/360 kinów/=nasz rok (12 naszych miesięcy)/365 dni/
   — katun(20 „lat” po 360 kinów)/7200 kinów/=nasza dekada (10 lat po 365 dni) /3650 dni/
   nasza dekada (dziesięciolecie) – 10 lat po 365 dni, a więc razem ok. 3650 dni -odpowiada majańskiej dwudekadzie (katunowi), czyli 20 „latom” (tunom) po 360 kinów, a więc razem 7200 kinów,
   — baktun (20 „dekad” po 7200 kinów)/144 000 kinów/=nasze stulecie (10 x 10 lat = 100 lat po 365 dni) /ok.36 500 dni/
   nasze stulecie – 10 jednostek po 10 dekad, a więc 100 lat, czyli około 36 500 dni – odpowiada jednemu majańskiemu dwustuleciu, czyli 20 majańskim „dekadom” (katunom) po 7200 kinów (=144 000 kinów)
   — 13 baktunów (po 144 000 kinów)/=nasze tysiąclecie (10 stuleci)/
   nasze tysiąclecie – 10 jednostek po 100 lat, a wiec 1000 lat, czyli ok. 365 000 dni – odpowiada trzynastu majańskim dwustuleciom, czyli 20 majańskim „dekadom” (katunom) po 7200 kinów pomnożonym przez 13 (=13 x 144 000 = 1 872 000 kinów (patrz wpis powyżej)
   100 lat to wiek, a 1000 lat to już wymiar epokowy (epoki kamienia, brązu i żelaza mierzy się w tysiącach lat, a nie w setkach, i oparte są one na podziale materialnym – kamień, brąz, żelazo to materia). Również baktun miał dla Majów wymiar epokowy (1 872 000 dni to jedna epoka majańska zwana „słońcem”), jednak wynikał ze zmian energetycznych na wyższym poziomie, czyli duchowych, opartych na cyklach (patrz wpis 34).

  • Witaj, Tommi 🙂
   Twój krótki komentarz usunęłam (= wykropkowałam), bo był niskowibrujący i bezproduktywny. Jeśli znasz inną, tę według Ciebie właściwą wersję kalendarza Majów, przedstaw ją na forum. Chętnie przeczytam. Natomiast jeśli Twój następny komentarz będzie w podobnym tonie do tego, nie ukarze się.
   🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s