esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

68) Sprawa Ukrainy a energie Lemurii i Atlantydy/ Europa jako pole polaryzacji sił /Wspólna religia i uniwersalny język/ Manipulanci New Age’u na scenie alternatywno-ezoterycznej

8 Komentarzy

1-so-horizont Ten wpis to moje osobiste refleksje na temat sytuacji, z jaką od kilku miesięcy mamy do czynienia na Ukrainie. Zresztą pierwszy i ostatni dotyczący spraw politycznych. Ten blog nie porusza spraw związanych z polityką, jako że mechanizmy wywołujące od zarania dziejów konflikty na Ziemi są na dobrą sprawę jedne i te same.  Poza tym będą to refleksje o charakterze bardziej uniwersalnym i neutralnym, a nie politycznym i stronniczym. Na początku jednak przypomnę słowa Edgara Cayce’ego: “Setki tysięcy i miliony dusz, które żyły w Atlantydzie, wcielają się w dzisiejszych czasach, aby kolektywnie przerobić lekcje egoizmu, zniewolenia i destrukcji. Są to wszystkie te sprawy, które pozostały nierozwiązane z tamtych czasów.”

Rosja jest największym państwem na świecie – jej terytorium wynosi trochę ponad 17 milionów km²  – to prawie 44 % całego kontynentu azjatyckiego, którego obszar rozciąga się na powierzchni 44,5 mln km². Dawne ZSRR obejmowało obszar aż nieco ponad 22 milionów km² (!), czyli tyle ile Kanada (9 976 140 km² – 3 państwo na świecie) i USA (9 373 967 km², 4 terytorium świata) razem wzięte (!). To więcej niż połowa całego kontynentu azjatyckiego!! Państwo -moloch. Swego czasu Rosja skolonializowała również Alaskę zamieszkałą przez Eskimosów. 1867 odstąpiła ją  Amerykanom tylko dlatego, że car Alexander II uważał te tereny za bezużyteczne. W ten sposób Alaska miała się stać strefą buforową między Rosją a Kanadą, która wówczas była kolonią brytyjską. Tak jak niegdyś Amerykanie podbijali ludność indiańską, tak i Rosjanie zniewalali ludy syberyjskie i ludność w południowo-wschodniej Azji (byłe republiki ZSRR: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i wiele innych. Rosja jest krajem w pełni samowystarczalnym i ma wszystkie warunki ku temu, by stać się państwem mlekiem i miodem płynącym, a jednak przez tyle lat okupowała i eksploatowała wschodnią część Europy, a tym samym wiele państw. ZSRR rozpoczął i prowadził działanie wojenne wobec Finlandii w latach 1941-44. Tak samo jak Ameryka wspierała partyzantkę mudżahedinów, tak Rosjanie (ZSRR) przez 9 lat prowadzili wojnę w Afganistanie wspierającą reżim komunistyczny. Na swoim „koncie” Rosja ma również Kubę, Czeczenię, Gruzję (Osetia Południowa) i Mołdawię (Nadniestrze). No i nie sposób pominąć w tej wyliczance Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-33), kiedy to Stalin, bezwzględny, psychopatyczny dyktator na miarę Hitlera swoją polityką rolną zagłodził kilka milionów ludzi, którzy umierali w potwornych męczarniach. Słowianie Słowianom zgotowali ten los w imię wartości komunistycznych. Warto to podkreślić szczególnie w kontekście wyrastających w ostatnich latach jak grzyby po deszczu ruchów religijnych na gruncie neopogaństwa słowiańskiego, które koncentrują się wyłącznie na potępianiu barbarzyństwa chrześcijan i wyznawców judaizmu w Polsce.

x2W środowisku alternatywno-ezoterycznym od wielu lat panuje przekonanie, że wyłącznie USA, Unia Europejska i Watykan są odpowiedzialne za całe zło tego świata. Mówi się na okrągło o Afganistanie, Iraku, krajach północnej Afryki i Syrii jako o obszarach, które próbuje podporządkować sobie Ameryka (oczywiście mówię o państwie z jego propagandą a nie całym narodzie).  Jakoś dziwnie pomijana jest w tym wszystkim negatywna rola Rosji w historii świata i odnoszę wrażenie, że duży wkład w ten stan rzeczy wniósł i nadal wnosi David Icke, który na fali New Age’u nie tylko bardzo mocno zakodował pewien obraz rzeczywistości w wielu głowach, ale przy okazji zarobił miliony na swoich książkach (podobnie jak Z. Sitchin, Eckhart Tolle, no i swego czasu Patrick Geryl – to, co sensacyjne i tajemnicze lub obietnica szybkiego i łatwego osiągnięcia wewnętrznego wyzwolenia i szczęśliwości, zawsze dobrze się sprzedaje). No i wreszcie Ukraina… Jak zwykle winni są wyłącznie Amerykanie. Uważam obarczanie tylko jednej strony za wszystkie konflikty tego świata za niewłaściwe. Oba państwa od wieków walczą o pozycję wiodącego mocarstwa na Ziemi. I nie tylko Europa, ale również kraje arabskie, Ameryka Południowa i Afryka są polem walki między USA i Rosją o prymat na naszym globie. Przeglądam też obcojęzyczne strony alternatywno-ezoteryczne: niemieckie i angielskie. Niektóre są w kwestii Ukrainy tak stronnicze, że widzą w Putinie wyzwoliciela świata od illuminatów i umieszczają na swoich stronach petycje, w których dziękują Putinowi za uwolnienie Krymu. Znalazłam nawet stronę, której autorka napisała list otwarty do Putina, w którym przeprasza go za działania USA. Krótko mówiąc: kompletne absurdy.W rzeczywistości  jedni i drudzy walczą tymi samymi metodami. Nie tylko USA i Rosja, ale wszystkie państwa na świecie, bez wyjątku, podsłuchują się nawzajem i szpiegują, tylko że jedni robią to lepiej, a inni gorzej. Jedni dysponują lepszymi technologiami, a inni zostają w tyle. Putin powiedział dzisiaj, że Snowden to szpieg. Czyli jego kolega po fachu, bo Putin to zawodowy były agent KGB.  Nie ma państw doskonałych lub do szpiku kości zepsutych. Każdy naród był w swojej historii raz najeźdźcą, a innym razem ofiarą napaści. USA i Rosja to współczesna Atlantyda  i Lemuria. USA wciąż znajdują się w obszarze oddziaływania energii starożytnej Atlantydy, a Rosja i reszta Azji – Lemurii. Podobnie jak dzisiaj Rosja, Lemuria obejmowała potężne terytorium, wielokrotnie większe niż Atlantyda. Ezoterycy mówią głównie o Atlantydzie jako symbolu agresji i zła, a przecież również w Lemurii uprawiano czarną magię i nie bez powodu zniknęła ona w czeluściach oceanu, tak jak Atlantyda. Pomiędzy tymi dwoma gigantami tkwi Europa, która bez przeciwwagi USA względem Rosji prawdopodobnie już dawno zostałaby połknięta przez Rosję, a dzisiaj, tak jak kiedyś w strefie Układu Warszawskiego, rosyjski byłby obowiązkowym językiem w europejskich szkołach i na uniwersytetach.

Rosja wkroczyła na Krym 1 marca 2014, czyli w Fali Zwierciadła (25.2-9.3), a zatem w fali, w której oddziałują energie reprezentujące siłę prawdy i rozpoznania. Dlatego właśnie w tym czasie często dochodzi do niespodziewanego odkrycia prawdy o rzeczywistości i środowisku, w którym żyjemy, oraz o ludziach, którzy nas otaczają (w domu, w pracy itd.). To doskonała chwila na „zdzieranie masek”, demaskowanie fałszu”. To cytat z mojego wpisu na temat Fali Zwierciadła. Maski zostały zdarte, a Rosja ponownie się obnażyła i uświadomiła nam, że na świecie są dwie ścierające się ze sobą siły, które walczą podobnymi środkami i jedna strona nie ustępuje drugiej pod względem podstępu i przebiegłości.

x3 To właśnie Europa jest tym obszarem, gdzie dochodzi do polaryzacji dwóch głównych sił na naszym globie, a obecnie punkt ciężkości tej polaryzacji znajduje się właśnie na Ukrainie. Ukraina jest skazana na podział (=decentralizację władzy i federalizację; część wschodnia i południowa pozostaną pod wpływami Rosji, a zachodnia będzie dążyć do integracji z UE), gdyż jest to jedyna droga do uspokojenia całej sytuacji i zakończenia cierpienia ludzi oraz do zapoczątkowania nowego etapu w historii tego kraju. Również dusze, którym przyszło inkarnować się w obecnej chwili na tym skrawku Ziemi dobrowolnie wybrały doświadczenia związane z tą sytuacją. Jakość energii Ziemi (=podwyższanie się jej częstotliwości i związanego z tym poziomu świadomości ludzi w zakresie ich prawdziwej duchowej tożsamości) stale rośnie, a to siłą rzeczy wymusza taki a nie inny rozwój sytuacji. Pisałam już nie raz, że rezonuję z przekonaniem tych, którzy twierdzą, iż do roku ok. 2040 na planecie Ziemia na dobre zagoszczą wibracje Uniwersalnej Miłości (=Wyższej Harmonii) i nadal podtrzymuję swoje zdanie. Dusze, które nie chcą iść tą drogą (do czego mają pełne prawo), będą odchodzić i inkarnować się na innych planetach (dlatego zbawianie wszystkich na siłę jest nieporozumieniem i na ogół służy tym, którzy chcą przebudzać duchowo całą ludzkość, ich małym ego, czyli zaspokajaniu potrzeb różnego rodzaju i ich własnym interesom). W związku z tym USA i Rosja muszą w następnych latach podać sobie ręce i razem współpracować. Nie ma innej alternatywy. W przeciwnym razie Siły Kosmiczne, tak jak w przypadku pierwszej fali dusz (o której pisałam w notce 67), po ponad 10 milionach lat od pojawienia się drugiej fali dusz ponownie zainterweniują (w dobrym tego słowa znaczeniu), tak aby na Ziemi mógł się realizować Wyższy Plan. Dużo mówi się nawiązaniu kontaktów z obcymi cywilizacjami. Może nadejdzie wsparcie z ich strony? Z kolei Dolores Cannon mówi o tzw. „rozdzieleniu się światów”. To znaczy, że każdy z nas obudzi się pewnego dnia  i stwierdzi, że nie ma wokół niego wielu osób, z którymi do tej pory się stykał. Będą dwie Ziemie – na jednej znajdą się ci, którzy chcą się rozwijać duchowo, a na drugiej zwolennicy pozostania w świecie materii. Wszyscy od dawien dawna inkarnujemy się od lat w różnych rejonach globu i w różnych kulturach, a dusze zmieniają swoje indywidualne role w zależności od potencjału, który wypracowały w poprzednich wcieleniach i w zgodzie z karmą zbiorową. Jestem zdania, że Ukraina w dalszej perspektywie stanie się miejscem pojednania wszystkich sił i istotnym elementem w procesie rodzenia się Nowej Epoki na Ziemi – Epoki Serca. x4 W nowych czasach nie będzie miejsca na dominację jednego człowieka nad drugim, na imperia i hegemonię, wszystkie narody staną się równorzędnymi partnerami. Kończy się czas przywódców tyranizujących podwładnych i czas tzw. charyzmatycznych osobowości (=samozwańczych uniwersalnych guru), które zbawiają duchowo ludzkość .  Życie przybierze struktury, w których pojedynczy ludzie będą odgrywali wobec siebie współrzędną rolę bez względu na kolor skóry, narodowość czy płeć. Każdy bez wyjątku coraz silniej będzie rozwijał w sobie wyższą świadomość, intuicję i wewnętrzną integralność. Ale ten stan rzeczy będzie się rodził nie poprzez rozdanie pieniędzy i obdzielenie wszystkich ludzi po równo za jednym zamachem (komunizm ludzkość już przerabiała), tak jak to sugerują niektórzy, opowiadając o programie NESARA (światowy program obfitości). To kolejna iluzja i próba manipulacji ludźmi. PRAWDZIWY, TRWAŁY OSOBISTY DOBROSTAN WYNIKA Z CZYSTEGO SERCA, A CZYSTE SERCE OSIĄGA SIĘ PO PRZEPRACOWANIU UREGULOWANIU DŁUGÓW KARMICZNYCH. x6 Cała historia ludzkości to nie kończące się migracje. Wszyscy, którzy żyjemy dzisiaj na tej planecie, mamy w sobie domieszkę genów rasy czerwonej lub brązowej lub jednej i drugiej po trosze (takie wnioski nasuwają się z readingów Cayc’ego), w świetle czego pojęcie „czystości rasy”, pomijając jego negatywny wydźwięk, jest czystą iluzją. Kiedyś na Ziemi istniał jeden uniwersalny język ( o tym też mówi Cayce) i jedna uniwersalna wiara (nie jedna religia jako system wierzeń  i rytuałów!) polegająca na silnej więzi każdej duszy ze Źródłem. I tak jak z jednego wspólnego języka rozwijały się potem wszystkie inne, tak powszechnym zjawiskiem na całym świecie i we wszystkich kulturach było to, że młodsze religie przejmowały pewne elementy od starszych. Wraz z 22.12.2012 rozpoczął się stopniowy powrót ludzkości do własnych duchowych korzeni. Kiedyś znikną wszystkie religie. Pełniły i nadal pełnią istotną rolę, ale ich czas pewnego dnia się skończy. Na wielu blogach propaguje się pogląd, że religie powstały po to, żeby zniewolić ludzkość. Chyba jednak nie do końca. Readingi mówią, że początkowo systemy wierzeń zaczęły stopniowo zastępować ludziom bezpośredni kontakt ze Źródłem, który tracili wraz z upadkiem moralnym i towarzyszącą mu utratą wyższej świadomości oraz parazmysłów, jakimi dysponowali – a więc były wsparciem i odgrywały pozytywną rolę. Człowiekowi pozostała już tylko wiara. Dopiero później istniejące religie  w pewnym momencie przestały być wyłącznie  pokojową formą wiary i stały się również środkiem walki, podboju, ciemiężenia i manipulacji.

Według mnie, życie człowieka na Ziemi nie jest iluzją ani snem, z którego należy się obudzić (ostatnio tego typu idee też są bardzo popularne), lecz bardzo zawężoną rzeczywistością, którą istoty inkarnujące się w ziemskich realiach, wykreowały sobie same i którą można stopniowo zmieniać, tylko i wyłącznie zmieniając samego siebie od wewnątrz, bez kreowania wspólnych wrogów, których można obarczyć odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia, i nie zapominając przy tym, że wszyscy wyszliśmy z tego samego Źródła.

PS: Polecam też przeczytanie tego artykułu:

http://www.tvn24.pl/nie-tylko-corki-putina-rosyjska-elita-sle-na-zachod-dzieci-kupuje-nieruchomosci,453425,s.html :

Władimir Putin i rosyjscy politycy grzmią na „dwulicowy” Zachód i jego „moralną zgniliznę”. Ale nie przeszkadza im to wysyłać tam swoje dzieci. Nie tylko po naukę, bo niektóre zostają już na stałe. Coraz więcej urzędników inwestuje też na Zachodzie w nieruchomości. (…)

Reklamy

8 thoughts on “68) Sprawa Ukrainy a energie Lemurii i Atlantydy/ Europa jako pole polaryzacji sił /Wspólna religia i uniwersalny język/ Manipulanci New Age’u na scenie alternatywno-ezoterycznej

 1. Popieram taki punkt widzenia. Też z czasem z całego tego new age’owego bełkotu taki obraz mi się wyłania. Po prostu często czuję że to prawda. To ciekawe uczucie, po prostu wiem tak jak bym to wiedział zawsze. Sprawia mi to wielką radość.

 2. Witaj, Marcel. Cieszę się, że czujemy podobnie… Serdecznie Cię pozdrawiam 🙂 🙂

 3. New Age to zdobyta przez kabała przystań wykorzystywana do bałamucenia ludzi i przemycania swoich ideologii. Ostrzegają o ym przekazy od Istot /Światła z wyższych wymiarór. Jeżeli chodzi o Rosję, to miałem negatywne podejście do tego co robi, gdyż w moim pojęciu chodziło by o zamianę siekierki na kijek. Później pojawiły się głosy, że Putin stoi po stronie Światła i nie dopuszcza do zniewolenia ludzkości przez Iluminatów, ale szczerze mówiąc jeżeli pobije Zachód, to co będziemy mieli? Inny reżim, który znów mogą opanować ciemni Żydo-masoni i historia znów zatoczy koło. Wydaje mi się, że jednak dojdzie i to wkrótce do rozdzielenia poziomów (hologramów) 4D i wyższych wymiarów. Wtedy nastąpi prawdziwe oddzielenia ziarna od plew i każdy trafi na właściwy poziom, gdzie będzie żył w warunkach jakie mu odpowiadają zgodnie z jego wibracjami. Ciemni zejdą na niższe poziomy 3D i 4D i tam będą się kisić we własnym sosie, przebudzeni zostaną tu by żyć w warunkach sprzyjających podniesieniu, a zaawansowasni w drodze do Światła przejdą na najwyższe hologramy 4D by dokończyć proces Wzniesienia. Nieliczna zaś grupa już gotowych wejdzie do rzezczywistości 5 wymiaru Bytu i następnie będzie zstępować do 4D by pomagać ludzkości w drodze do Światła. Chociaż uważam, że ja i Ojciec jedno Jesteśmy, to nie znam wszystkich jego zamysłów, ale ufam mu, że będzie najlepiej jak być może dla każdego jego dziecka.

 4. Witaj, Omstan 🙂
  „Chociaż uważam, że ja i Ojciec jedno Jesteśmy, to nie znam wszystkich jego zamysłów, ale ufam mu, że będzie najlepiej jak być może dla każdego jego dziecka”.
  Ładnie to napisałeś. Podoba mi się… Serdecznie pozdrawiam 🙂

 5. Witaj, bardzo mi się podoba Twoja strona, obiektywna i jak z lotu ptaka, by tak się unieść ponad wszystkim trzeba dużo wiedzieć o samej istocie iluzji, którą dobieramy sobie własnym umysłem, mnie cały czas zastanawia jak została stworzona jako wspólny ekran, ale cieszę się, że dużo przede mną ukryte, bo to tworzy pasję, a ona otwiera:

  Wszystko jest prawdą jak i iluzją wybraną z jej worka i magią,

  Magia Merlina zawsze mnie fascynowała, bo była czymś poza.

  Poza myślą, czynem i wypowiedzią słowa, ale istniała jako potencjał,

  To mnie zawsze zastanawiało, skąd to wszystko co widzę przychodzi?

  • Witaj, Tamarek 🙂
   Staram się być obiektywna na tyle, na ile pozwala mi na to moja Intuicja wynikająca z poziomu mojej świadomości, i nie ukrywam, że cały czas pracuję nad tym, aby ten obiektywizm krok po kroku doskonalić, co wynika z mojego niezłomnego przekonania, że istota ludzka pod tym względem ma spore możliwości, jednak pod warunkiem, że kieruje się pokorą wobec Sił Światła, gotowością do nauki i cierpliwością.
   Co do istoty iluzji, to według Mistrzów Mądrości (następny wpis będzie o nich), z którymi w pełni rezonuję, są dwa rodzaje iluzji: ta dosłowna, gdzie na poziomie fizycznym widzimy fizycznymi oczami coś, czego nie ma, i ta zwana powszechnie Mayą, według której cały świat materialny postrzegany jest jako iluzja, co nie do końca jest prawdą, gdyż on jak najbardziej istnieje, tyle tylko, że człowiek swoimi ograniczonymi pięcioma zmysłami fizycznymi widzi zaledwie jej mikro, mikro, mikro wycinek.
   Wspomniałeś o umyśle. Jest on, tak samo jak Intuicja, narzędziem, ale z tą zasadniczą różnicą, że umysł bazuje na 5 fizycznych zmysłach, rozumie i umiejętności logicznego myślenia, natomiast Intuicja opiera się na aktywnym połączeniu Serca z Wyższym Ja. Obiektywizm jest możliwy tylko dzięki tej kombinacji – Serca i Wyższego Ja.
   Jak została stworzona iluzja? Przez samych ludzi, przez ich kolektywny upadek w gęstą materię, a przy okazji znaleźli się też tacy (siły ciemności), którzy aż nazbyt chętnie to wykorzystują.
   Ja nie przepadam za rzeczami ukrytymi, lubię jasność i przejrzystość do samego końca, czyli pełną wiedzę, bo tylko mając pełną wiedzę, można tworzyć rzeczy doskonałe, czyli piękne i poruszające Serca ludzkie, i dzielić się nimi z innymi. I właśnie to jest moją największą pasją!
   Napisałeś, że wszystko jest prawdą. Tutaj sytuacja jest podobna do tej z iluzją. Są dwa rodzaje prawdy – ta pełna, czyli obejmująca wszystko, co jest, takie jakie jest (= całą rzeczywistość) i ta zawężona do pewnego wycinka rzeczywistości – tzn. konkretna informacja, która odpowiada prawdzie dotyczącej danego tematu lub też nie.
   Oj, Merlin, druidyjski mag, kapłan… rzeczywiście Jego magia była „poza”, poza pseudoprawdą, czyli wykrzywioną przez człowieka prawdą. Merlin propagował pierwotne idee chrześcijaństwa zawierające wiedzę o inkarnacji i wielu innych prawdach, które potem Kościół usunął z Biblii. Szerzenie chrześcijańskiej myśli przez Druidów miało charakter ezoteryczny i było inspirowane przez Mistrzów Mądrości, którzy tworzyli i tworzą Wielkie Białe Braterstwo działające na naszej planecie od setek tysięcy lat. Ale to już całkiem oddzielny temat…

   • Do Twoich i mędrców, i ich podwójnych przykładów można dodać jedno i zebrać jak mówią : iluzja jest na zewnątrz bo jest odbiciem naszego wnętrza, a prawda itp, jest poza czasem i przestrzenią, wewnątrz nas, tak jak tu jesteśmy połączeni iluzorycznym widzeniem na podstawie chemii jak po Ayahuasce, tak tam wewnątrz jesteśmy połączeni świadomością..

    Dla dzieci można powiedzieć że Świadomość ich siedzi przed komputerem, potem wydziela hormony jak endorfiny i zaczyna oglądać program od zera do nieskończoności sami to zero punktu początkowego tworzy drugi i tak jak mówił Gurdżijew z jedynki dwójka i trójka, a ja że to początek zewnętrznego kształtu trójkąta równobocznego i tak powstało życie jak w piramidzie, gdzie czubek jest wiedzą podstawy doświadczenia….
    i tu stop, jeszcze raz przeczytać i się zastanowić, bo to jest święta tajemnica iluzji trójcy…

    Ale czy na pewno, nie wiem,
    Może to i nie chcę wiedzieć,
    Aby dalej dociekać samego siebie..

 6. Marku 🙂
  Twoje komentarze są jak powiew delikatnej, ożywczej bryzy… A Twój blog…. – niech każdy sam się przekona :
  http://www.tamar102.blogspot.com
  Serdecznie Cię pozdrawiam 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s