esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

55) FALA NOCY (AKBAL): 15. Fala w Tzolkin (14.8 – 26.8.2013) – Siła Intuicji, bogactwo idei i dostatek/ 25-26.8. 2013– Wielki Sekstyl i Wielka Kwadratura na niebie

35 Komentarzy

Sternenhimmel

FALA  NOCY (AKBAL) zaczyna się 14 sierpnia i trwa do 26 sierpnia.13 kinów należących do tej Fali to kiny 183 – 195. Fala Nocy zawiera 3 portale galaktyczne (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA) – są to kiny 184, 189 i 192:

—  184 (15.8. – 2. dzień Fali) – Żółte Biegunowe Ziarno 

—  189 (20.8. – 7. dzień Fali) – Czerwony Rezonansowy Księżyc

—  192 (23.8. – 10. dzień Fali) – Żółty Planetarny Człowiek

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (http://www.maya.net.pl/ )

Fala Nocy (Akbal) to 15. Fala w Tzolkin i 3. niebieska Fala w 4. Zamku – Zamku Rozkwitu i Dokonań, któremu patronuje  Pieczęć Słońca  związana z energią Uniwersalnej Miłości i pomagająca  w zgłębieniu Jej  istoty.

Energie Kosmiczne spływające na Ziemię w Fali Nocy wspierają rozwój Intuicji i pomagają w  doskonaleniu umiejętności słuchania swojego Wewnętrznego Głosu. Dni Fali Nocy to najlepszy czas na to, aby nauczyć się odczytywać znaki, przesłania i ostrzeżenia zawarte w snach oraz dotrzeć do najgłębszych warstw swojej podświadomości, tak aby oczyścić ją ze wszystkiego, co nam przeszkadza w zdobyciu autentycznej wewnętrznej wolności. Siła Fali Nocy pozwala odkryć w sobie bogactwo idei i wyrównać braki w świecie zewnętrznym (= na Planie Fizycznym).

Schloss_web_900

BIEGUNY  PIECZĘCI  NOCY

Codzienne  zdarzenia  to  rodzaj sygnałów, jakie  wysyła  nam  Kosmos, aby  uzmysłowić  nam  braki  albo  pokazać  postępy, jakich  dokonaliśmy  w  transformacji  naszego  ego.  Praca  z  kalendarzem  Tzolkin  to  świadoma  praca  z  własnymi  energiami.  Celem  tej  pracy  jest  transformacja  energii  bieguna  cienia  w  energie  bieguna  światła.

Biegun  Cienia:

— kierowanie się wyłącznie logiką i rozumem

— wiara tylko w to, co się widzi

— bardzo okrojone i subiektywne widzenie rzeczywistości

— brak fantazji i wyobraźni

— notoryczne braki:  miłości, przyjaźni, pracy, pieniędzy, czasu, wolności itd.

— uciekanie przed rzeczywistością w rózne iluzje przy jednoczesnym braku marzeń, które da się zrealizować

— kierowanie się w dużym stopniu opinią innych

— wewnętrzny chaos i rozdrabnianie się

— irracjonalne, niekontrolowane zachowania

colordream

Biegun  Światła:

— silnie rozwinięta Intuicja/ Wewnętrzny Głos

— obiektywizm w ocenie otaczającej nas rzeczywistości

— rozwinięta wyobraźnia

— bogactwo idei, pomysłowość, kreatywność

— poczucie Pełni

— dostawanie od Losu zawsze tego, co jest w danym momencie niezbędne na Planie Fizycznym

— wiara w to, że spełniają się marzenia

— głęboki spokój i podążanie w jasno sprecyzowanym kierunku

…………………………..

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

………………………………….

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014) UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

……………………………………..

mondsee

Bogactwo  i  niedostatek

Jeśli w Fali Nocy uważnie będziemy śledzić to, co dzieje się w naszym wnętrzu oraz wokół nas i równocześnie będziemy starać się dostrzec zależności między jednym i drugim, to uda nam się odkryć utracone części naszej duszy oraz dojrzeć braki i niedobory w naszym codziennym zewnętrznym życiu, zamiast tłumić je, jak to robiliśmy do tej pory. Jest to bardzo ważne, gdyż poskładanie  w jedną całość utraconych części duszy prowadzi do poczucia Pełni, a człowiek, który czuje się bogaty wewnętrznie, nie tylko staje się wolny wewnętrznie, a przez to niezależny od nacisków z zewnątrz, ale również automatycznie przyciąga dostatek materialny, który nie staje się źródłem przyszłej negatywnej karmy. Człowiek ubogi wewnętrznie szybko uzależnia się od świata zewnętrznego. Będąc przez niego zniewolonym, stale goni za wartościami materialnymi i silnymi doznaniami emocjonalnymi poprzez bodźce zewnętrzne, jednocześnie borykając się bez przerwy z różnego rodzaju brakami w różnych sferach życia. Paradoksalnie im więcej goni, tym więcej mu brakuje, przynajmniej takie ma odczucie.

W kontekście bogactwa materialnego i sprawiedliwości społecznej często pojawia się pytanie, jak to jest, że ludzie, którzy w nieuczciwy sposób dochodzą do wielkich majątków, latami, a nawet przez całą inkarnację, pozostają bezkarni. Odpowiedź na to pytanie daje Dalajlama w książce „Uzdrawianie gniewu”. Otóż każdy z nas przychodzi na Ziemię z kontem karmicznym posiadającym określony limit. Możemy tak długo bezkarnie oszukiwać , jak wysoki jest potencjał naszej pozytywnej energii wypracowanej w poprzednich wcieleniach. W momencie, kiedy pozytywny potencjał zostanie wyzerowany przez negatywne działanie, zaczyna się naliczanie negatywnego długu, na którego wyrównanie przychodzi odpowiedni czas – w tym lub w następnych wcieleniach. Najbardziej niecierpliwi są ci, którzy myślą w kategoriach jednego życia. Jednocześnie uświadomienie sobie tych wszystkich mechanizmów pod żadnym pozorem nie może oznaczać bierności i przyzwolenia na niesprawiedliwość, jednak pomaga uzdrowić gniew wynikający z poczucia własnej krzywdy i niesprawiedliwości czy w ogóle ludzkiego cierpienia, a pielęgnować w sobie jedynie zdolność współodczuwania i cierpliwość.

Pyramide

Intuicja, podświadomość i nadświadomość

Jeżeli otworzymy się na Energię Fali Nocy, ta pomorze nam z kolei otworzyć kanały Intuicji. A przecież brak Intuicji oznacza odcięcie od Prawdy i Wyższej Wiedzy, co prowadzi do zawężonego postrzegania rzeczywistości i związanego z tym braku obiektywizmu. Korzystanie z Intuicji jest możliwe tylko poprzez uzdrowioną i zharmonizowaną Czakrę Serca. Warunkiem uzdrowienia Czakry Serca jest dostanie się do najgłębszych warstw podświadomości, znalezienie w nich miejsc wymagających uzdrowienia i ich transformacja. I właśnie siła energii Fali Nocy pomaga „zapuścić się” w ciemne zakamarki psychiki i znaleźć przyczyny niechcianych przez nas doznań i zachowań, które męczą i irytują nie tylko nas samych ale i nasze otoczenie, ściągając przy tym na nas czasami różne kłopoty. Nie tylko wyciszenie, samoobserwacja i samorefleksja dają efekty, ale również sny, które mogą zawierać cenne wskazówki, przekazywać nam też ważne informacje na temat zdrowia i sfery emocjonalno-mentalnej, uświadamiać nam ukryte marzenia i pragnienia oraz ostrzegać przed zagrożeniami. Trzeba tylko nauczyć się je odczytywać. Fala Nocy wspiera wszelkie wysiłki w tym kierunku. Uzdrowiona podświadomość sprawia, że  otwiera się Serce a dzięki Niemu możliwy staje się dostęp do nadświadomości (Wyższe Ja), co w dalszej konsekwencji pozwala korzystać z Intuicji. Dzięki Intuicji i snom możemy uzyskać dostęp do wewnętrznego bogactwa idei i stać się kreatywni. Bez kreatywności (= inspiracji z Góry) nie da się urzeczywistnić/wykorzystać nawet największego talentu! Jest jeszcze jeden bardzo istotny powód, dla którego warto „przedrzeć się” przez wszystkie warstwy podświadomości, aby dotrzeć do nadświadomości, czyli swojego duchowego wnętrza. Według Dalajlamy „najgłębsze zasady moralne” (=etyka) „nie osadzają się na żadnym konkretnym systemie religijnym, lecz wypływają” właśnie „z naszego wnętrza.”

violettes-einhorn-6543707

Głęboka noc …  głęboki sen … głęboka podświadomość … głębia duchowego wnętrza … Intuicja … głos Serca, marzenia … bogactwo spirytualne i materialne …To wszystko stanowi esencję Fali Nocy, która kończy się 26 sierpnia. Energie, które wygenerujemy w sobie poprzez pracę z podświadomością, zgłębianie Intuicji i odzyskiwanie wewnętrznej wolności w Fali Nocy, będą podstawą do tego, aby na poziomach subtelnych naszej jaźni świadomie uczestniczyć w wydarzeniu, które będzie miało miejsce na przełomie dwóch ostatnich dni tej Fali. Od 25.8, godz. 20:16 do 26.8, godz. 8:30 na niebie ponownie zagości Wielki Sekstyl (= 2 Wielkie Trygony), któremu tym razem będzie towarzyszyć Wielka Kwadratura (= 2 opozycje), a cała konstelacja planet będzie wyjątkowa.

WIELKI  SEKSTYL  I  WIELKA  KWADRATURA NA NIEBIE (25/26.8.2013)

Jeszcze nie tak dawno, bo 29 lipca 2013, 6 planet na niebie uformowało się w 2 Wielkie Trygony (wodny i ziemski), tworząc razem heksagram, którego trójwymiarowym odpowiednikiem jest Merkaba (opisałam to dokładnie we wpisie 53). Heksagram (6-ramienna gwiazda) to znak powstający po nałożeniu się dwóch trójkątów utworzonych przez planety. W astrologii fachowym odpowiednikiem językowym jest pojęcie Wielkiego Sekstylu, który składa się z sześciu sekstyli (sekstyl to konstelacja, w której 2 ciała niebieskie znajdują się w stosunku do siebie w odległości 60 stopni, a więc jednej szóstej długości ekliptycznej mierzącej 360 stopni). 29 lipca planetami trygonu wodnego były: Jowisz (w Raku), Saturn (w Skorpionie) i Neptun (w Rybach), planetami trygonu ziemskiego – Wenus (w Pannie), Pluton (w Koziorożcu) i Księżyc (w Byku). Konstelacja ta symbolizująca harmonię między światem materii i światem ducha zapoczątkowała następny etap w powrocie Ziemi do pierwotnych wzorców energetycznych oraz spowodowała przyspieszenie procesu poszerzania świadomości i odbudowywania Ciał Świetlistych u tych wszystkich istot , które świadomie weszły na drogę powrotną do Źródła i poprzez konsekwentny rozwój etyki wewnętrznej stale harmonizują Czakrę Serca. To Ona stanowi przepustkę do nowej epoki – Epoki Serca.

25 sierpnia 2013 na niebie powstanie konstelacja, która w swoim oddziaływaniu energetycznym znacznie „przebije” tę z 29 lipca. A to oznacza otwarcie następnego portalu prowadzącego do kolejnego wyższego poziomu świadomości. Obecne potężne zmiany energetyczne zmieniają świadomość wyłącznie tych ludzi, którzy są na nie otwarci. Nie ma żadnego przymusu, ale też ewolucja na nikogo nie czeka. Ci, którzy się  nie dostosują, będą musieli odejść i kontynuować swoje inkarnacje na innych planetach.  Oto wykres astrologiczny z 25. 8. 2013:

TRYGON 25 8 2013

Przypominam, że trygon to konstelacja, w której 2 ciała niebieskie znajdują się w stosunku do siebie w odległości 120 stopni długości ekliptycznej, czyli równej długości 4 pełnych znaków Zodiaku (4×30), co automatycznie oznacza, że przebywają w tym czasie w znakach tego samego żywiołu. Wielki Trygon to aspekt, w którym jednocześnie na niebie powstają 3 pary ciał niebieskich tworzące trójkątKwadratura to aspekt utworzony przez 2 ciała niebieskie znajdujące się w stosunku do siebie w odległości 90 stopni na kole zodiakalnym, czyli odległości równej 3 pełnym znakom zodiaku i przebywające w znakach różnych żywiołów. Wielką Kwadraturę, czyli kwadrat, tworzą 4 pary ciał niebieskich. Trygon jest aspektem wyrażającym spokój i harmonię, kwadratura jest konstelacją dynamiczną i poza bardzo nielicznymi wyjątkami niekorzystną energetycznie. Aspekty (sekstyl /60/, kwadrat /90/, trygon /120/, opozycja /180/i inne) rzadko kiedy idealnie odpowiadają kątom 60, 90, 120 czy 180 stopni. Przeważnie występują odstępstwa (tzw. orby). Dopuszczalne orby, w obrębie których nadal możemy mówić o określonej konstelacji i jej energetycznym wpływie na zdarzenia na Ziemi, wahają się między 2 a 6 stopniami. Im dokładniejszy kąt, tym silniejsza siła oddziaływania danego aspektu.

świątynia

Pod tym względem siła samego Wielkiego Sekstylu, jaki pojawi się na niebie 25 sierpnia, będzie nieco słabsza od siły heksagramu z 29 lipca, ale przez dodatkową okoliczność, jaka będzie towarzyszyć całemu zjawisku, harmonijne energie spływające na Ziemię tego dnia będą o wiele potężniejsze od tych lipcowych. Tą dodatkową okolicznością będzie Wielka Kwadratura, która co prawda sama w sobie niesie ze sobą niekorzystne energie, ale jeśli jedna z planet wchodzących w skład Wielkiego Trygonu jest jednocześnie jedną z planet tworzących kwadraturę i stanowi opozycję do jakiejś planety, wtedy energie Wielkiej Kwadratury wspierają i potęgują dobroczynne, harmonijne oddziaływanie energii Wielkiego Trygonu. I tak właśnie będzie 25 sierpnia. Kluczowymi planetami całej tej wyjątkowej konstelacji, jaka utworzy się na niebie w tym dniu, będą JOWISZ w znaku Raka i PLUTON w znaku Koziorożca. Obydwie planety, wchodząc w skład dwóch różnych Wielkich Trygonów, jednocześnie znajdą się wobec siebie w opozycji (180 stopni), wspierając jednocześnie już i tak potężną harmonię płynącą z Wielkiego Sekstylu.

Trygon ziemski utworzą Słońce w koniunkcji z Merkurym (w Pannie), Księżyc (w Byku) i Pluton (w Koziorożcu), trygon wodny – Neptun (w Rybach), Saturn (w Skorpionie) i Jowisz (w Raku), natomiast kwadraturę utworzą: Jowisz (w Raku), Uran (w Baranie), Pluton (w Koziorożcu) i Wenus (w Wadze) – 4 różne żywioły,w kolejności: woda, ogień, ziemia, powietrze.

mandala-herzchakra

Jowisz to planeta szczęścia i pomyślności dla tych, którzy idą Drogą Serca. Pluton – władca śmierci –  niszczy zło i wywyższa Dobro, obnaża oszustwa i wszystko, co negatywne, przyspieszając rozpad chorych struktur, daje siłę do regeneracji i powstania z popiołów. Symbolizuje też determinację, niezłomność, wytrwałość i gotowość do poświęceń dla dobra sprawy.

Od 22 grudnia 2012 jesteśmy już w Nowej Epoce (Nowym Słońcu) / https://monamornak.wordpress.com/long-count-zapis-i-rachuba/ / . 1. kin Fali Nocy to 236. dzień Nowej Epoki, a to oznacza, że wojny, rewolucje i przewroty, które były nieodłącznym elementem minionej epoki, odeszły do lamusa. Ci, którzy nadal w ten właśnie sposób będą chcieli zmieniać świat na lepsze, w rzeczywistości zniszczą sami siebie, bo tego typu postawy nie rezonują już z Kosmicznymi Energiami coraz silniej spływającymi obecnie na Ziemię. Pluton przyspiesza rozpad starych struktur, ale chodzi tu o struktury mentalne w głowach ludzi. To one  muszą się najpierw rozpaść. A kiedy to nastąpi, reszta na Planie Fizycznym będzie już tylko formalnością i odbędzie się pokojowo. Aby móc żyć w nowych strukturach, trzeba być przygotowanym na nie wewnętrznie. Ślepa nienawiść , niszczenie i burzenie wszystkiego dookoła z czystej frustracji, gniewu i niecierpliwości nie jest właściwą drogą. Jedyna droga to Droga Serca. I właśnie ta idea przyświecała mi, kiedy zakładałam ten blog i pozostanę jej wierna.

cz3

W Nowej Epoce coraz więcej ludzi przypomina sobie swoje inkarnacje z Atlantydy czy Lemurii, ale nie w tym rzecz, aby ponownie przywracać do życia Lemurię czy Atlantydę z jej świetnych czasów. Chodzi o to, aby przywrócić na Ziemi  Ducha harmonizującego z Kosmicznymi Prawami, ale w nowej oprawie, bo w życiu „nic dwa razy się nie zdarza” (W. Szymborska), mimo zasady cykliczności, jakiej podlega życie na Ziemi. Takie jest odwieczne prawo.

…………………………………………………..

 O snach i świadomym śnieniu:  https://monamornak.wordpress.com/2012/12/11/swiadomy-sen/  

cz2

…………………………………….

Aktywacja Portalu Pokoju 25 sierpnia (tekst w j. angielskim i innych językach):

http://www.youtube.com/watch?v=KhkGrMqONwo&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK

Odsyłam również na stronę Krystal:

http://krystal28.wordpress.com/2013/08/21/wielki-sekstyl-25-sierpnia-2013/

Reklamy

35 thoughts on “55) FALA NOCY (AKBAL): 15. Fala w Tzolkin (14.8 – 26.8.2013) – Siła Intuicji, bogactwo idei i dostatek/ 25-26.8. 2013– Wielki Sekstyl i Wielka Kwadratura na niebie

 1. 🙂 🙂
  …………………….
  OŚWIADCZENIE 31.10.2013:
  Pragnę poinformować, że całkowicie dystansuję się do wszystkich wpisów i treści znajdujących się na stronie margo0307.wordpress.com , które związane są z interpretacją fresków Michała Anioła i stojącą za tymi interpretacjami sektą Antrovis oraz do moich komentarzy w tym temacie. Komentując wpisy na wyżej wymienionym blogu, nie byłam wtedy jeszcze świadoma tego, kto kryje się za tymi interpretacjami, a moja aktywność na tym blogu pokierowana była chęcią pomocy koleżance w budowaniu i rozkręcaniu jej strony. O sekcie Antrovis można poczytać na mojej stronie we wpisie 59.

 2. Witam
  Ciesze sie,że tu trafiłam 🙂
  Jakis czas temu odkrylam kalendarz,zgłebiam jego mądrość.Wiele rzeczy jeszcze nie rozumiem ale staram
  sie działać w wskazówek kinu dnia. Moj kin urodzenia to Niebieska MagnetycznaNoc,także wczoraj miałam „urodziny” 🙂 Chciałam Pania spytać jak można popracować nad Brakiem co jest zadaniem fali? Myśle juz długo nad tym widze,że ciagle sie koncentruje na braku,wizualizacje marzenia wywołują uczucie braku tego zamiast uczucia ,że już to mam.Nie umiem sobie z tym poradzic.Czy mogę prosić o jakieś wskazówki?
  Pozdrawiam

  • Witaj, Lusee! 🙂 Mamy co prawda inne Pieczęcie osobiste, ale urodziłyśmy się w tej samej Fali. Ja również w Fali Nocy obchodzę swoje majańskie urodziny i nie ukrywam, że są one dla mnie tak samo ważne jak urodziny gregoriańskie. U Ciebie Pieczęć i Fala są identyczne, a to oznacza, że siła oddziaływania energii (w Twoim przypadku „Nocy”) jest bardzo silna. W takiej inkarnacji (z identyczną Pieczęcią i Falą) ma się albo sporo do zrobienia, jeśli chodzi o transformację Bieguna Cienia, lub też odwrotnie: nosi się w sobie mnóstwo skarbów duchowych wynikających z transformacji dokonanej w poprzednich wcieleniach.
   Praca z kalendarzem Majów oparta jest na samoobserwacji i analizie psychologicznej (może dlatego niektórzy wolą iść do astrologa i postawić sobie horoskop aniżeli popracować trochę nad sobą). Nie jestem ani dyplomowanym psychologiem ani takim specjalistą jak pani Hanna Kotwicka, która oficjalnie i profesjonalnie interpretuje osobiste kiny urodzenia (godziny porad i cennik są podane na stronie www. maya.net.pl). Natomiast z własnego skromnego doświadczenia i pracy z kalendarzem mogę powiedzieć tylko tyle:
   Marzenia pochodzą albo od ego, czyli są motywowane duchem egoizmu albo wypływają z Duszy. I to trzeba najpierw ustalić. Jeśli pochodzą od ego, należy uświadomić to sobie i lepiej z nich zrezygnować, bo jeśli tego typu marzenia się spełnią, nie dadzą nam autentycznego, długotrwałego szczęścia. Jeśli wypływają z Duszy i nie dadzą się zrealizować, to oznacza, że musimy uzdrowić w nas określone obszary psychiki, tak aby po uzdrowieniu energii psychicznej, a tym samym znalezieniu pełni w sobie, móc urzeczywistnić owe pragnienia w świecie zewnętrznym. Jasny, silny impuls pochodzący od Duszy jest sygnałem, że nadszedł czas, aby działać, ale nie tylko poprzez czystą wizualizację, lecz również i przede wszystkim poprzez pracę nad swoimi słabościami/ciemnymi stronami, które właśnie stanowią przeszkodę w realizacji marzeń, a Dusza w formie tęsknoty prosi nasze ego o to, abyśmy usunęli te przeszkody. Jeśli tego nie robimy, może pojawić się poczucie bezsilności, frustracji, poczucia bezsensu, a nawet depresji. Fala Nocy pokazuje nam właśnie określone braki wewnętrzne (= nieuzdrowione części ego). Jak je odkryć ? Poprzez uważną obserwację własnych negatywnych odczuć i reakcji na zdarzenia i zachowania innych ludzi, które nie przypadkowo wypływają właśnie w Fali Nocy, oraz dotarcie do ich korzeni, które umocowane są głęboko w podświadomości i cały czas je żywią. Dokładnie te reakcje wychodzące na światło dzienne w obecnej Fali, są tymi, które stanowią największą przeszkodę do realizacji marzeń i niwelowania braków na Planie Fizycznym.
   Może zdarzyć się jeszcze jedna ciekawa rzecz: w miarę transformacji określonych obszarów psychiki, nasze marzenia mogą zacząć się zmieniać i na koniec, po dokonanej transformacji, stwierdzimy, że stały się inne od tych pierwotnych pragnień….

 3. Monmaria dziekuje serdecznie za odpowiedz:)
  Moja transformacja trwa juz z 10 lat 🙂 Wszystko co piszesz robie od bardzo dawna,nie znałam jeszcze wtedy kalendarza,takze nie jest mi obca samoobserwacja nawet najciemniejszych swoich stron ale chciałabym juz poczuć spełnienie w tym czego pragnę:(
  Widać coś mam jeszcze do wygrzebania z podświdomości a robie sobie niepotrzebnie „ciśnienie ,ze to ma byc juz ,natychmiast.
  Chciałam napisac,ze brak mi kropki nad ‚ i ‚ no własnie …BRAK !
  Może własnie to pozorny brak bo …wszystko już jest?! 🙂
  Pozdrawiam serdecznie

  • Lusee: „Moja transformacja trwa już z 10 lat”
   Lusee, jeśli będzie to dla Ciebie jakieś pocieszenie, to moja transformacja trwa jeszcze dłużej. Czasami mam wrażenie, że wręcz od momentu moich narodzin. Według mnie czasy są wyjątkowe i ci, którzy wkładają autentyczny wysiłek w swój rozwój duchowy już niebawem staną się właścicielami największego skarbu – prawdziwego, trwałego szczęścia, którego nikt i nic im nie odbierze…. Czy jest coś piękniejszego od codziennego budzenia się rano z poczuciem szczęścia, radości życia i niewyczerpanej energii, gdzie najdrobniejsza czynność jest wyrazem tej radości i spełnieniem tu i teraz? Od pewnego czasu to uczucie coraz częściej mi towarzyszy. Jest tak wspaniałe, że na prawdę można nazwać je bezcennym skarbem. O podobnym skarbie pisze Andrzej (wpis 1 – https://monamornak.wordpress.com/2012/10/16/szczescie/ )
   Również bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci jak najszybszego dostania się do wewnętrznego skarbu 🙂 Wtedy słowo „brak” przestanie pojawiać się w Twoim słownictwie.

 4. Bardzo ciekawa i pozytywna ta strona. Dziękuję
  Pozdrawiam
  Steven

 5. Witaj, Steven! Dziękuję za miłe słowa 🙂 Również pozdrawiam

 6. Dziękuję wam za te cudowne wpisy który dają obraz całości zmian zachodzących teraz na naszej matce ziemi i w nas oczywiście każdej świetlistej duszy :* Jesteście kochani dziękuje wam wszystkim :))) Ja od jakiegoś czasu mam mega wizje przeczucia porostu widzę ,wiem czuje 🙂

 7. a ja urodzilam si 25 grudnia 1959 o 19.20 wiec jakim jestm znakiem wedlug majanskiego kalendarza ?czy ktos zna odpowiedz ? Pozdrawiam z miloscia , asia

 8. Droga Asiu 🙂 Wejdź na stronę pani Hanny Kotwickiej ( http://www.maya.net.pl), następnie kliknij link „Metryka” i wpisz swoją datę urodzenia. Wtedy dowiesz się jaki jest Twój osobisty kin urodzenia. Pozdrawiam Cię cieplutko 🙂 🙂

 9. Mam nadzieję, że 25 sierpnia 2013 w Medytacji Pokoju weźmie udział jak najwięcej osób, każdy tak jak potrafi najlepiej. Liczą się szczere intencje a nie sposób medytacji! 🙂 🙂 🙂

 10. Dziś odkryłam tę stronę 🙂 – witam Cię Monmaria – i wszystkich! – i dziękuję!
  Majowie są mi bliscy od lat, pracowałam trochę z kalendarzem. Jestem Czerwony Kosmiczny Wąż 🙂 . Fala Czerwonego Wędrowca.
  Od lat pracuję nad sobą. Energie tego czasu odczuwam intensywnie. Płynę na fali.
  Od wczoraj – zupełnie nowy objaw – przy głębszy oddechu – bolesny ucisk w okolicy Cz. Serca . A więc – dzieje się…..
  Serdeczności 🙂

 11. Witaj, Ewo! Odwzajemniam serdeczności 🙂 i myślę, że wszyscy inni, którzy idą Drogą Serca i odwiedzają ten blog również 🙂

 12. Monmario dzięki za tą wspaniałą stronę. Oby 25 sierpnia okazał się wyjątkowy. Przesyłam dużo światła 🙂 I jeszcze raz dzięki!

 13. Pozdrowionka i dużo miłości dla wszystkich 🙂 🙂 i dziękuje za to światło, które promienieje z Twojej strony. Peace and Love for all of You

 14. Monmario dzięki za wyczerpujący tekst, pięknie się uzupełnia z tłumaczeniem Krystal! Wszystkiego najlepszego. Zjednoczmy się 25 sierpnia ! Ten świat musi się wkrótce zmienić na lepsze. Pozdrowionka i dużo światła 🙂 🙂 🙂
  ps. Na Słońcu potężne rozbłyski. Ich energia wspiera wszystkie myśli pełne pokoju i miłości. 

 15. Rosa, Sven i Sonju, witam Was serdecznie! 🙂 24-26.8. to będą na pewno wyjątkowe dni (dla mnie szczególnie, bo 24.8 obchodzę swoje majańskie urodziny). Dziękuje za światło i pozdrowienia! Szczerze je odwzajemniam. A co do Słonka, to rzeczywiście będzie w najbliższych dniach bardzo aktywne. I tak jak piszesz, Sonju, jestem przekonana, że stanie się Ono źródłem wyjątkowej Energii, która będzie wspierać potężne działanie Wielkeigo Sekstylu i wspierającej go Wielkiej Kwadratury. 🙂 🙂 🙂

  W nocy początek burzy geomagnetycznej. Możliwa zorza polarna nawet nad Polską:
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-nocy-poczatek-burzy-geomagnetycznej-mozliwa-zorza-polarna-nawet-nad-polska
  „Dzisiaj w nocy z czwartku na piątek +/- 7h zacznie się napływ cząsteczek na naszą magnetosferę. Nie którę prognozy mówią, że może to być jedna z największych burz obecnego maksimum cyklu. NASA wydała ostrzeżenie o możliwości uszkodzenia satelitów a także elektroniki na Ziemi.
  Burza będzie przebiegała jakby w trzech fazach. Najpierw dotrze do nas CME z samoistnego wybuchu, o którym pisaliśmy we wtorek. Następnie uderzy w naszą magnetosferę plazma, która oderwała się z okolic równika naszej gwiazdy. Mniej więcej po kilku godzinach ziemska magnetosfera otrzyma kolejny ”cios” w postaci CME z następnego samoistnego wybuchu, który miał miejsce wczoraj.
  Nie wiadomo do końca jak duża będzie burza dopóki nie dotrze do nas plazma. Po wskazaniach magnetometru można stwierdzić
  że będzie spora. Osoby podatne na takie zjawiska mogą odczuwać bóle głowy, złe samopoczucie i ogólne osłabienie organizmu.
  Wiatr słoneczny powinien oscylować w granicach 700/800 km/s indeks planetarny Kp między 6 a 8 co spowoduje utworzenie się zórz polarnych na średnich szerokościach geograficznych również w Polsce. Sytuacje można śledzić tutaj jeżeli wskaźnik Bz wyniesie -20 można wypatrywać zorzy nad północnym horyzontem. Informację na bieżąco będą podawane na czacie ZnZ.”
  ………….
  Z ostatniej chwili(23.8., godz.23:00)- najnowsze informacje na http://www.zmianynaziemi.pl :
  „Rozpoczyna się burza geomagnetyczna, potrwa 48h. W nocy niebo może rozbłysnąć zorzami:
  Powoli zaczyna docierać do nas plazma z ostatnich wydarzeń na Słońcu. W tym momencie burza geomagnetyczna już się rozpoczęła i aktualnie ma siłę G1. Jednak z godziny na godzinę jej intensywność będzie rosła. Według najnowszych prognoz specjalistów z NOAA, największa część plazmy uderzy w Ziemię w sobotę rano.
  Burza może trwać nawet 48h, jak pisaliśmy wczoraj będzie przebiegała w trzech fazach stąd tak długi czas trwania tego zjawiska. Obecnie indeks planetarny Kp wynosi 4, a prędkość wiatru słonecznego oscyluję w granicach 500-600km/s.
  Serwis spaceweather podał prognozę na wystąpienie zórz polarnych nawet na średnich szerokościach geograficznych, w tym w Polsce. W tej chwili prognoza ta wynosi 40% szans na wystąpienie takich zjawisk. Największą szanse na zobaczenie zorzy z granic naszego kraju będą mieli mieszkańcy północy, indeks Kp musi wynieść co najmniej 6 żeby można było wypatrywać zorzy nad północnym horyzontem. Dla centralnej Polski jest to kp 7+ a dla południowej 8+ i więcej.”

 16. Pingback: WIELKI SEKSTYL I WIELKA KWADRATURA NA NIEBIE (25/26.8.2013) | Krystyna Sai Kręt (Szlosek)

 17. Monmario witam Cię. Dopiero dzisiaj odkryłem Twoją stronę i bardzo się cieszę, że tu trafiłem. Szkoda tylko, że tak późno, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Dziękuje za mądre teksty. Jest co czytać i w czym przebierać.:) Dość ciekawy jest ten kalendarz Majów.Jakos wcześniej nie zajmowałem sie nim. Życzę wszystkiego najlepszego! 🙂 🙂

 18. Dzięki, Filipie. 🙂 🙂 🙂 Życzę Ci dużo harmonii i radości.

 19. Witam Monmario:)
  Przed chwila sprawdzilam swój kin urodzeniowy…244 żółte planetarne ziarno…co do manifestacji sa one chaotyczne i nie potrafie uporzadkowac sfery ekonomiczno – zawodowej..wciaz wracam do matrixa i cięzkiejj, zniewalajacej mnie pracy…osobista płszczyzna tez pełna zagadek i dziwnosci…bez happy endu… doswiadczam wielu juz nie dziwnych rzeczy, odczuwam energie swoja i innych, innym zdarza sie odczuwac mnie…miewałam przebyki wiedzy itp…duzo by pisac czy jest cos waznego, szczególnego, co powinnam o sobie wiedziec…?
  Ps moja transformacja trwa ponad piec lat…

  • Witaj, Kosma! 🙂 🙂
   Energia Twojego kinu (244) zapewnia Ci praktycznie optymalne warunki do realizacji celów, bo zawiera w sobie siłę dojrzałego talentu, siłę wizji oraz siłę realizacji/spełnienia i wyrazu samego siebie. Ale energia, jaką niesie ze sobą każdy kin, dopiero wtedy wspiera nas w pełni, kiedy przetransformujemy biegun cienia w biegun światła. Wspomniałaś o „chaotycznych manifestacjach i nieuporządkowanej sferze ekonomiczno-zawodowej”.
   U Ciebie ważnym elementem tej transformacji jest uporządkowanie sfery mentalnej: opanowanie chaosu myślowego i dbałość o pozytywne myśli oraz dobór słów, które są nośnikiem pozytywnej energii. Myśl przewodnia Twojego kinu: jeśli zbudowałaś wokół siebie mur ochronny i dystans wobec ludzi, musisz to zmienić, bo to wydaje się być kluczowym problemem tego kinu. Najistotniejszym warunkiem do osiągnięcia sukcesu jest to, aby widzieć siebie nie tylko jako istotę indywidualna, ale również część całości. Musisz (bardziej)otworzyć się na WSPÓŁPRACĘ Z LUDŹMI.
   A tak w ogóle jeszcze a propos numerów kinów: nie ma kinów gorszych i lepszych, jeśli chodzi o poziom uduchowienia. O naszej duchowości decyduje stopień przetransformowania bieguna cienia w biegun światła a nie wysokość numeru kinu. Ktoś z kinem 1 może stać się świętym, a z kinem 260 wejść na drogę przestępczą i odwrotnie. Przykład: Dalajlama (6.7.1935) ma kin 14 (Pieczęć Maga w Fali Maga). Kiedy Jerzy Strączyński, jeden z najlepszych i najbardziej znanych energoterapeutów w Polsce, w 1993 roku poznał Dalajlamę, powiedział: „Dalajlamę otaczało tak ogromne pole energetyczne związane z wibracjami miłości i współczucia, że, mówiąc językiem europejskim, nie miałem wątpliwości, iż spotkałem świętego!”

 20. Witam.Jestem 13 Czerwony Kosmiczny Wędrowiec…zaczytuję się na facebooku przekazami z kalendarza,które do mnie ostatnio bardzo pasują 🙂 od jakichś siedmiu lat czytam strony duchowe i przybyła mi jeszcze jedna 🙂 Twoja ale przyznam,że jestem wybredna…nie wiem czy to dobre słowo…może raczej kieruję się intuicją w tym czytaniu i pobieraniu dla siebie nauk i rad zawartych na tychże stronach.Pozdrawiam i cieszę się,ze tu trafiłam

 21. Monmario
  Dziekuje Ci za odpowiedz :); tak, ja juz jestem po stronie światła od dawna, w zasadzie od zawsze; jednak jest to świadome, bardzo głebokie…odczuwam ogromnie miłosc i wspołczucie, duzo czuje, widze; doswiadczam innym wymiarów; sa to przezycia i doswiadcznnia, ktorych nie da sie opisac…moim problemem jest matrix, ktory stwarza mi ekonomiczne wiezienie i zmusza do kompromisow (oczywiscie tych, ktore ograniczaja moja wolnosc)…wszelkie przedsiewziecia, pomysły ktore mialam konczyly sie fiaskiem…ostatnio pracuje nad wizualizacjami, otwieram sie na obfitosc…najgorsze jest to, ze nie widze swojej roli w matrixie ustanowym systemie…widze zakłamanie, deewolucje, wyscig szczurów, marazm…nie potrafie sie podporzadkowac czemus, co ze mna nie rezonuje…

  mam pytanie jeszcze jedno: kiedy sa moje urodziny wg tego kalendarza?

  Moja swiadomosc jest bardzo wysoka, ale nie znaczy to, ze skonczyły sie lekcje :); podrpz wciaz trwa…:)

 22. Ps. Jestem bardzo otwarta, komunikatywna ale zarazem potrzebuje duzo przestrzeni i tlenu…nie dystansuje sie, przeciwnie:), ale widze ograniczenia, programy ludzkie, widze mała świadomosc i trująca mentalnosc…to nie rezonuje ze mna…oczywscie mam wirtualnych znajomych z ktorymi dziele swoja wizje, którzy osiagneli juz pewien stopien swiadomsci, ktorzy rezonuja ze mna…niemniej sa to relacje towarzyskie i przyjacielskie…mam wrazenie ze nei moge sie realizowac wlasnie z powodu twardej ekonomii tego swiata, przymusu, obligatoryjnego podporzadkowania…
  Masz racje piszac o uporzadkowaniu chaosu mysli; nie jest to proste, gdy przez dlugi czas przybywa sie w nieprzyjzaych miejscach (mam na mysli obecna „prace”), gdzie trudno pozbierac mysli, gdzie warunki sa szkodliwe…kazda komorka mojego ciala krzyczy dosc, ale ekonomia wola : musisz…

  • Witaj ponownie, Kosma 🙂 Twoje urodziny majańskie będą 14.10.2013. Wejdź na http://www.maya.net.pl a potem w link „Metryka” i wpisz tę datę. Pokaże się kin 244 (Żółte Planetarne Ziarno).
   W dniu naszych narodzin na niebie pojawia się określona konstelacja gwiazd oraz panuje określona jakość Energii Kosmicznych płynących z galaktyki. Tak jak urodziny gregoriańskie obchodzi się co 365 dni, tak majańskie co 260. Konstelacja planet, jaka się wytworzyła w dniu naszych narodzin w każdym następnym roku tego samego dnia i miesiąca jest już inna , natomiast jakość Energii Kosmicznych płynących z galaktyki w dniu naszych narodzin dokładnie powtarza się co 260 dni.
   Planetą przyporządkowaną Twojej Pieczęci jest Jowisz (na stronie pani Kotwickiej widnieje słowo Jupiter (niem.: „Jowisz”). O tej planecie napisałam we wpisie 50 (o Fali Ziarna) – dla ludzi kierujących się światłem to planeta szczęścia. We wpisie wyliczone są też cechy bieguna cienia Pieczęci Ziarna, m.in.:
   — przedkładanie bezpieczeństwa i wygody nad ryzyko związane ze zmianami w działalności zawodowej związanymi z realizowaniem potencjału twórczego i duchowego
   — uczucie niepewności w odniesieniu do tego, czy wykonujemy pracę zgodną z naszymi talentami i naszym prawdziwym przeznaczeniem
   Uważnie przeczytałam Twoje dwa ostatnie komentarze. Rzeczywiście ludzie o wysokiej świadomości i wrażliwości potrzebują dużo przestrzeni życiowej i bardzo męczą się w środowisku osób o innej mentalności i emocjonalności. Może to Twoja ostatnia prosta przed ostateczną wolnością i niezależnością, prosta, na której masz się nauczyć siły, odporności i opanowania myśli bez względu na sytuację, a wszystko to jest dla Ciebie końcowym sprawdzianem i przygotowaniem do… np. zmiany zawodu, otwarcia własnej działalności gospodarczej, a może czegoś, czym wkrótce miło zaskoczy Cię Los? Czasy świetności matrixa już się skończyły. Każdy dzień, a szczególnie taki jak dzisiejszy z Wielkim Trygonem na niebie to następny wielki krok w kierunku wolności. 🙂

 23. Monmario
  Dziękuje Ci za wyczerpującą odpowiedz:); obys miała rację…:) i moja planeta szczescia dała o sobie znac…

  jednak najbardziej w tej pracy przeraża mnie fakt, ze trace tam zdrowie i urode…zrezygnowałam z chemicznych kosmetyków juz jakis czas temu, w granicach ekonomicnych zdrowo sie odzywiam, kocham slonce i powietrze; uzywam tylko naturalnych srodkow kosmetycznych etc…a tu jestem poddawana szkodliwemu działaniu: klimatyzacja i tłum ludzi; jestem przemarznieta do kosci, przesusozna skóra, spojówki, ciagle mi zimno…wstaje o piatej rano…kregosłup i oczy dostaja tez baty…Ja potrafie w pracy nie mowic prawie nic, moge zajac jakos (na ile sie da w tych warunkach) mysli i to nie jest najwiekszy problem, choc widze i czuje to, jak zyja ludzie…jak dalece zgodzili sie na niewolnicza prace, jak utkwili bardzo w matrixie…jak mała jest ich swiadomosc (czesto nie zawinione to i pewnie sa tam dobrzy ludzie)..
  Takze nei rzecz w tym, czy moje ego to znosi czy nie:), nic podobnego; mam na tyle duze poczucie własnej wartosci, ze nie ma to znaczenia. Ludzkie etykiety i prestiz sa mi obojetne…
  Najbardziej dotyka mnie nieprzyjazne srodowisko pracy (oswietlenie bardzo szkodliwe, klimatyzacja- grzyby, plesnie, wychlodzenie organizmu; 8 godzinna bardzo niewygodna i obciazajaca m.in kregosłup pozycja pracy)
  Nie powinnam pisac o takich rzeczach, ale chciałam sie w koncu tym podzielic…choc nie zwykłam sie skarzyc i rozwodzic nad swoja niedola…

  Pozdrawiam serdecznie Monmario

 24. Droga Kosma, będę o Tobie myśleć. Wierzę w to, że pewnego dnia dostanę od Ciebie wiadomość o tym ,że Twoje życie zawodowe diametralnie się zmieniło. Zresztą życzę Ci tego z całego serca! 🙂 🙂 Pozdrawiam 🙂

 25. Dziękuje,….Monmario…choc ja straciłam resztki nadzieji…jestem co raz słabsza…dzis mnie dobił ten dzien…czuje sie jak w potrzasku…NIe przeskocze tego, nie moge nastawic sie na poswiecenie zdrowia (juz na sile soboty wprowadzaja, a ja ledwie sie regeneruje przez dwa dni wolnego)..nie da sie…z drugiej nei moge rzucic tej pracy – egzystencja…

 26. sa na tym świeie sprawy, ktorym nie da przeskoczyc – zatruwaja nas i niszcza od srodka…Zawsze to ja innych pocieszam, rozweselam i ludzie do tej pory mnei pamietaja…Czasem po dlugim czasie pisza ze jestem im bliska, ze pamietaja, ze slowem, usmiechem podniosłam ich…To mile, To co daje bezinteresowanie zapisalo sie w sercach wielu ludzi…To otula serce..Jednak sama zaczełam dzwigac nowy krzyz…Dla kogs to moze byc drobnostka, dla mnie to prawdziwa udreka….Oby i dla mnie zaswiecilo slonce w sferze ekonmoicznej i zawodowej…Marze o pracy w domach dziecka, złobkach, domach spokojnej starosci czy domach opieki dla niepelnosprawnych…przez wiele lat nie udalo mi sie to…:(, choc mam kwalifikacje….

 27. Kosma, na pewno zaświeci dla Ciebie słońce! Masz kwalifikacje i kochasz robić to, w czym zdobyłaś wykształcenie. Przyjdzie taki moment, że wszystko się ułoży. Najważniejsze jest wewnętrzne przekonanie, że to, co dzieje się w naszym życiu, ma głębszy sens i służy – wbrew temu, co myślimy – naszemu dobru. Właśnie tego typu myśli pozwalały mi przetrwać najtrudniejsze okresy w moim życiu, a było ich niemało. Przesyłam serdeczności 🙂 🙂

 28. „1. kin Fali Nocy to 236. dzień Nowej Epoki, a to oznacza, że wojny, rewolucje i przewroty, które były nieodłącznym elementem minionej epoki, odeszły do lamusa. Ci, którzy nadal w ten właśnie sposób będą chcieli zmieniać świat na lepsze, w rzeczywistości zniszczą sami siebie, bo tego typu postawy nie rezonują już z Kosmicznymi Energiami coraz silniej spływającymi obecnie na Ziemię.”

  I chyba Monmario masz rację, bo choć atak na Syrię wydawał się przesądzony to jakoś Zachód wstrzymuje się z tym uderzeniem. Obama jeszcze nie podjął decyzji. Wygląda na to że szuka innego rozwiązania. To oznacza że nie ma wsparcia dla tej wojny na poziomie energetycznym. Dużo ludzi medytowało 25.8. Została osiągnięta pozytywna masa krytyczna. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i wszystkich lightworkerów! 

  • Witaj, Robercie 🙂 Akurat w tej kwestii bardzo chciałabym mieć rację. Nasze myśli i emocje oraz to, co mówimy i piszemy, jest tak bardzo ważne, że nigdy dość o tym mówić! To potężna energia. Praca nad energią myśli i emocji to sprawa kluczowa. Częstotliwości Harmonii i Pokoju rozpraszają ciemności i agresję i ZMIENIAJĄ NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ POD JEDNYM WARUNKIEM: MUSZĄ MIEĆ CIĄGŁY CHARAKTER.
   W moim rozumieniu lightworker właśnie powinien do tego dążyć – do osiągnięcia a potem utrzymania wysokich wibracji na stałym poziomie.
   Serdecznie pozdrawiam 🙂  

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s