esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

54) FALA PSA (OC): 14. Fala w Tzolkin (1.8 – 13.8.2013) – Najlepszy czas na uzdrawianie sfery emocjonalnej/ Emocje a kolory w aurze

13 Komentarzy

f1

FALA  PSA (OC) rozpoczyna się 1 sierpnia a kończy 13 sierpnia. Fala ta obejmuje 13 kinów 170 – 182 i zawiera 2 portale galaktyczne (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA) – są to kiny 173 i 176:

—  173 (4.8. – 4. dzień Fali) – Czerwony Samoistny Wędrowiec

—  176 (7.8. – 7 dzień Fali) – Żółty Rezonansowy Wojownik

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (www.maya.net.pl)

Fala Psa to 14. Fala w Tzolkin i 2. Fala w 4. Zamku – Zamku Rozkwitu i Dokonań, któremu patronuje Pieczęć Słońca związana z energią Uniwersalnej Miłości i pomagająca w zgłębieniu Jej istoty.

Energia Fali Psa pozwala zgłębić istotę bezwarunkowej miłości i przyjaźni oraz wspiera uzdrawianie i stabilizowanie sfery emocjonalnej, dlatego też jest to najlepszy czas w 260-kinowym kalendarzu Tzolkin na to, aby dokonywać transformacji negatywnych emocji w pozytywne. To również doskonały okres na poprawienie relacji z partnerką/partnerem życiowym oraz zacieśnianie przyjaźni i wreszcie idealny czas, aby uwolnić się od wgranych w naszą podświadomość obcych wzorców emocjonalnych. Energia Pieczęci Psa wspomaga również rozwijanie w sobie postrzegania pozazmysłowego.

jasny szmaragdowy

BIEGUNY  PIECZĘCI  PSA

PRACA  Z  WŁASNYMI  ENERGIAMI  W  DANEJ  FALI  TO  TRANSFORMACJA  BIEGUNA  CIENIA  W  BIEGUN  ŚWIATŁA  PIECZĘCI, KTÓRA  TEJ  FALI  PATRONUJE.

Biegun Światła:

– pozytywne uczucia

– stałość w uczuciach

– równowaga wewnętrzna, spokój duszy,

– pokojowe usposobienie

– wierność i lojalność

– zdolność współodczuwania z drugim człowiekiem; altruizm

– zdolność do odczuwania bezwarunkowej miłość i nawiązywania przyjaźni

– kontakt ze swoim Opiekunem Duchowym/ Aniołem Stróżem

– zdolności paranormalne

herz1

Biegun Cienia:

negatywne uczucia

– niestałość w uczuciach

– egoizm emocjonalny; zaborczość

– huśtawki emocjonalne; depresje

– różne zaburzenia psychiczne

– stały niepokój i dyskomfort psychiczny

– porywczość; brak równowagi emocjonalnej

– błędne postrzeganie samego siebie

– bolesna tęsknota za miłością

– poczucie braku wsparcia z „Góry” na ścieżce duchowej i związane z tym poczucie osamotnienia

– zniewolenie przez obce programy

……………………..

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

…………………

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014) UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

……………………………………..

f3

Uzdrawianie Ciała Emocjonalnego nie polega na zaakceptowaniu naszych negatywnych emocji i połączeniu ich z tymi pozytywnymi w rzekomo jedną całość, lecz na dostrzeżeniu tych negatywnych (co wymaga zdolności do zdrowego samokrytycyzmu) i na ich stopniowej, konsekwentnej transformacji, tak aby np. w miejsce smutku pojawiła się radość, w miejsce nietolerancji – tolerancja, niecierpliwości – cierpliwość. To podnosi częstotliwości naszej całej jaźni ze wszystkimi ciałami (=powłokami).

Istnieje niejaka różnica między pojęciami „emocja” i „uczucie”. Emocje (przyporządkowane do 3. czakry = tam zbiera się ich energia) pojawiają się albo regularnie w określonych (=tych samych) sytuacjach albo mają charakter całkowicie przejściowy (ulotny), tzn. pojawiają się w specyficznych sytuacjach (np. jeśli zostaliśmy sprowokowani; sprytnie obmyślona prowokacja może wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej spokojnego człowieka). Natomiast uczucia mają charakter trwały, tzn. są na stałe wpisane w energetykę Czakry Serca. To właśnie w 4. czakrze ukryte są głębokie rany emocjonalne ( powstałe w nas w tym życiu lub w poprzednich wcieleniach) lub ma swoje źródło poczucie prawdziwego szczęścia, uczucie miłości do drugiego człowieka czy też stan Wyższej Harmonii. Niemożliwe jest oczyszczenie sfery emocjonalnej, której energia zbiera się w 3. czakrze, bez wydobycia na światło dzienne ran emocjonalnych tkwiących w Sercu. Jeśli kiedyś zostało się np. odrzuconym przez drugiego człowieka, może powstać w nas przekonanie o tym, ze jesteśmy niewiele warci (to pozostaje w Sercu) i spowodować poczucie rozczarowania, zgorzknienia i smutku (energia tych emocji zbiera się własnie w 3. czakrze). Reakcją na to będzie szorstkość wobec innych ludzi i ciągłe odrzucanie nowych potencjalnych przyjaciół lub partnerów ze strachu przed ponownym odrzuceniem, a dokładniej mówiąc przed doznaniem, jakie ono wywołuje. Tak więc dopiero po usunięciu ran z Czakry Serca możliwe jest uzdrowienie sfery emocjonalnej.

f4

Poprawienie relacji z partnerem jest bardzo pięknym celem. Trzeba jednak pamiętać, że ma sens tylko wtedy, jeśli obydwie strony w swoich staraniach świadomie wychodzą sobie na przeciw. Ciągłe ustępstwa i akty dobrej woli tylko i wyłącznie z jednej strony, podczas gdy druga tego nie zauważa i nie docenia,  nie tylko nic nie dają, ale są wręcz szkodliwe, bo stanowią rodzaj przyzwolenia dla postępowania partnera i upewniają go w poczuciu, że ma on pełną swobodę działania i nie będzie musiał ponosić jakichkolwiek konsekwencji za swoje zachowanie.

Energia Pieczęci Psa pozwala zgłębić tajemnicę miłości do drugiego człowieka. Na drodze świadomego rozwoju duchowego można osiągnąć stan Wyższej Harmonii i znaleźć prawdziwe szczęście, ale nie da się poprzez świadomą pracę nad sobą „wyćwiczyć” uczucia prawdziwej, bezwarunkowej miłości do drugiego człowieka. Przychodzi ona wtedy, kiedy dwie dusze są gotowe (= na odpowiednim poziomie świadomości). Na wyższych poziomach bytu (=powyżej trójwymiaru), gdzie płeć już nie istnieje, a dusze mają wystarczająco rozwiniętą świadomość, miłość łączy ze sobą wszystkich nawzajem, bez wyjątku. Taka wspólnota dusz tworzy wtedy Jednię. Stąd właśnie bierze się pojęcie Uniwersalnej Miłości – uniwersalna to taka, którą jedna dusza obejmuje wszystkie inne istoty. Istoty ludzkie żyjące na Ziemi, z obecną emocjonalnością i mentalnością wciąż nie są zdolne do Uniwersalnej Miłości, ale w obliczu przyspieszających zmian na poziomie energetycznym będzie się to bardzo szybko zmieniać. Dusze, które nie będą chciały brać w tym udziału, znajdą dla siebie inne miejsce, w końcu wszechświat jest nieskończony, więc przestrzeni w nim mnóstwo dla każdego.

f5

„Życie jest piękne” –  to najlepsza afirmacja, jaką można zastosować w Fali Psa. Życie nie potrzebuje żadnych celów, bo samo w sobie jest sensem i najwyższym dobrem. Jego jakość zależy od nas samych, od naszych emocji, myśli i postaw. Jedyny cel, jaki może zaistnieć, to przywrócenie temu życiu wymiaru, jakie posiadało przed „upadkiem” w gęstą materię. Szczęście zewnętrzne przychodzi do tych, którzy znaleźli bezwarunkowe szczęście w sobie i czują się spełnieni tu i teraz. Warto też dbać o swoje emocje chociażby z tego względu, że opuszczając fizyczny trójwymiar, zostawiamy za sobą ciało fizyczne i eteryczne, ale zabieramy ze sobą całą resztę z emocjami i myślami włącznie, i to one decydują o tym,  na jakim poziomie Planu Astralnego się znajdziemy i jakie będą nasze kolejne wcielenia.

Emocją, która niszczy ten wspaniały fenomen, jakim jest życie, jest nienawiść, nienawiść do drugiego człowieka, do innej grupy etnicznej, do drugiego narodu, do innej rasy. To najbardziej bezsensowna i szkodliwa emocja (wyrażalna czynem, słowem lub myślą). Szkodzi nie tylko innym, ale również temu, który ją w sobie generuje . W duszach, które na przestrzeni licznych inkarnacji nie były w stanie wybaczyć innym doznanych krzywd, częstotliwość energii nienawiści osiąga swój pułap, co skutkuje tym, że w następnym wcieleniu rodzą się z „zapieczętowanym” Sercem (=uszkodzonymi genami), co całkowicie pozbawia ich dostępu do wyższej uczuciowości. Tacy ludzie to psychopaci. Często zdarza się, że ludzie pałający ślepą nienawiścią np. do innej nacji, w następnym życiu rodzą się w tym kręgu kulturowym, który wcześniej tak znienawidzili.

rosa

EMOCJE  I  MYŚLI  A  KOLORY  W  AURZE

Lanetta Gregory i Geoffrey Treissman, obydwoje uzdolnieni paranormalnie, przez wiele lat prowadzili dokładne badania nad ludzką aurą i napisali na ten temat doskonałą książkę („Handbook of The Aura”). Każda emocja i myśl emituje dźwięk i kolor. Po kolorach w aurze można określić osobowość, charakter oraz aktualny stan emocjonalny człowieka. Można stwierdzić, czy dane osoby do siebie pasują. Można też zobaczyć stan energetyczny w określonym skupisku ludzi. I tak na przykład Czakrze Serca odpowiada szmaragdowa zieleń. Ale szmaragd szmaragdowi nie równy, kolor szmaragdowy, jak prawie każdy inny, ma też swoje bieguny światła i cienia:

jasny szmaragd – oznaka duchowego wzrostu;  optymizm; żywotność i komunikatywność; dobroduszność. Ważna jest przy tym ilość koloru i kształt, jaki przybiera w aurze. Tylko jego wyważona ilość wskazuje na zrównoważonego emocjonalnie człowieka.

ciemny szmaragd – również sygnalizuje to, że dana osoba pracuje nad własnym rozwojem duchowym, ale wciąż boryka się z nadmierną emocjonalnością, która przejawia się w formie egocentryzmu i uporu. Osoby z kolorem ciemnoszmaragdowym w aurze czują się w swoim samorozwoju tłumione przez innych. Często mają coś innym za złe i znajdują się w stanie ciągłej gotowości do konfliktów i emocjonalnych wybuchów. Życie z takimi osobami nie jest łatwe.

herzen

Jest też wiele odmian zieleni, każda z nich oznacza coś innego. Również to, jakie kolory lubimy lub nie, stanowi o naszej osobowości. Według Marii Hulke i Ellen Grasse w pełni uzdrowiona i zharmonizowana Czakra Serca mieni się wszystkimi kolorami tęczy o specyficznym połysku, a najintensywniejsze z nich to kolor złoty i różowy.

Reklamy

13 thoughts on “54) FALA PSA (OC): 14. Fala w Tzolkin (1.8 – 13.8.2013) – Najlepszy czas na uzdrawianie sfery emocjonalnej/ Emocje a kolory w aurze

 1. Witam sredecznie
  Jak się tak zastanowić to rzeczywiście nienawiść jest niszcząca i bezsensowna i powinno się wybaczać ale moim zdaniem kat powinien poprosić ofiarę o wybaczenie, powinien poczuć skruchę. Co da wybaczenie jeśli winowajca ma to w nosie czy się mu wybaczy czy nie.
  Pozdrawiam

 2. Witaj Jenny 🙂
  O wybaczenie proszą osoby, które, skrzywdziwszy bliźniego, zrozumiały, że ich zachowanie było niewłaściwe. Jednak nie każdy winowajca odczuwa wyrzuty sumienia, pragnąc wybaczenia. Niezależnie od postawy „kata”, można wybaczyć w Sercu, czyli wyrzucić z siebie nienawiść i chęć odwetu. Co nie oznacza w postawie zewnętrznej przejścia do porządku dziennego nad negatywnym czynem, zwłaszcza jeśli się powtarza.

  • Buddyzm też mówi o tym, że nie powinno się zgadzać na nadużycia i pozwalać wykorzystywać innym ludziom. Dalaj Lama nie zaleca całkowitej akceptacji bólu i cierpienia a świadomą rezygnację z odwetu za doznane krzywdy. A akceptowanie negatywnych działan które się powtarzają są wręcz zgubne dla osoby która krzywdzi. Dla jej dobra trzeba jakoś reagować.

   • Drogi/a Dzogczen, w pełni się z Tobą zgadzam. Jednak trzeba uważać, żeby to „jakoś” nie przybrało formy odwetu, a o to nie trudno – atak werbalny też jest forma odwetu. Bez złych emocji, spokojnie, nie obrażając i nie wyzywając, nazwać rzeczy po imieniu, wyrazić swoją dezaprobatę i zasygnalizować, że określona negatywna postawa nie będzie przez nas dalej
    akceptowana – to według mnie reakcja osoby dojrzałej duchowo.
    Niestety bywa też i tak, że osobami, które ranią i nam szkodzą, są najbliżsi. Wtedy sprawa się komplikuje. W takiej sytuacji często są to kwestie zaszłości karmicznych, gdzie trzeba zdecydowanie większej cierpliwości, nieraz nawet do końca danej imkarnacji. 🙂

 3. „Życie jest piękne” – to najlepsza afirmacja, jaką można zastosować w Fali Psa. Życie nie potrzebuje żadnych celów, bo samo w sobie jest sensem i najwyższym dobrem. Jego jakość zależy od nas samych, od naszych emocji, myśli i postaw. Jedyny cel, jaki może
  zaistnieć, to przywrócenie temu życiu wymiaru, jakie posiadało przed „upadkiem” w gęstą materię. Szczęście zewnętrzne przychodzi do tych, którzy znaleźli bezwarunkowe szczęście w sobie i czują się spełnieni tu i teraz.”

  Monmario, dziękuję Ci za te piękne słowa. Niby to już czytałam na różnych forach a jednak…… Na tej stronie brzmią jeszcze pełniej. :)

 4. Monmario nie okresliłem tego „jakoś” do końca ale jest jasne, że nie może być mowy o odwecie.

 5. bardzo mądry pies

  Pozdrawiam 🙂

 6. Fajny ten piesek! 🙂

 7. Anilalah, piękne obrazy malujesz! Pozdrawiam Cię ciepło 🙂 🙂

  • Oh Dziękuję <3… nie zdążyłam napisać wcześniej komentarza. Zwróciłam uwagę na ten wpis ze względu na Psa, bo ostatnio w sierpniu zainteresowałam się kalendarzem majów i moją metryką urodzin. Uzyskałam jakby spontaniczne odkrycia na nowo. Jestem Białym Psem Rezonansowym i to odkryłam, że ważne dla mnie poznanie siebie głębiej. W Psie na dany czas zwróciłam uwagę, że unikałam bycia przywódcą i kryłam się w cieniu innych i wreszcie to pojęłam. I niezwykle zaskoczyło mnie odkrycie że moim typem antypodalnym jest Słońce- a ja od roku szczególnie wpatrywałam się w słońce, robiłam zdjęcia i malowałam- byłam wstrząśnięta tym niewiarygodnym odkryciem, bo poczułam że w ten sposób zaprzyjaźniałam się ze swoimi najgłębszymi lękami, ranami, cieniem i cały ten czas był szczególnie trudnym czasem roztrzaskiwania się moich iluzji w dość bolesny sposób… ale uświadomiłam sobie jak bardzo było warto dać się prowadzić w ciemno przez te doświadczenie by się przebudzić. A zaglądanie w pełni świadomie w niebo, w to lato szczególnie jakby intensywnie zaczęłam nadrabiać te zaległości całego życia przyniosło następne zaskoczenie. Od wiosny szczególnie księżyc stał się ważny, gdzie nawet moja miesiączka samoistnie dostosowała się do jego cyklu ( a miałam zawsze inny, dłuuugii i nieokreślony ) i zaczęłam zwracać uwagę księżyc. Miesiąc temu poczułam, że przy każdej pełni jestem w Błogosławionym stanie, w ciąży. A Księżyc okazał się moim analogicznym typem! To był szok, tak intuicyjnie połączyłam fakty, nie wiem czy prawidłowo ale poczułam że odkryłam coś istotnego. Jest też co, mnie zastanawia to mój kin 150, leży na zielonym kwadraciku i zastanawiałam się co oznacza.
   Tak interesująco piszesz o tym wszystkim… kocham szmaragdowy kolor, niezwykle mnie porusza, magentowy i pomarańczowy. Ale szmaragd szczególnie. Kiedyś prawie 20 lat temu miałam zdjęcie aury, miałam zielony jasny- kobita była pewna że studiuję medycynę bo mam przez tę zieleń, taką soczystą jak roślinki wiosną- zdolności uzdrawiania ale nie studiowałam. Miałam tam nad głową część ciemniejszego zielonego- wyglądał jak szmaragdowy- mówiła że to opieka dokąd nie uzyskam swej własnej siły duchowej. Ale z opisu teraz tej szmaragdowej zieleni wnioskuję, że przechodziłam intensywne ciemno-szmaragdowe szkolenie i wciąż przechodzę lecz jest inaczej teraz, coś się zmieniło w te wakacje mocno.
   Rozpisałam się, czułam ogromną potrzebę podzielenia się tym z Tobą. Serdeczności 🙂

   • Droga Anilalah :), no to mamy wspólny ulubiony kolor – pomarańczowy.
    Energie portali galaktycznych (=”zielonych kwadracików”, czyli dni, w których siły kosmiczne spływające na Ziemię są silniejsze niż w pozostałe dni Tzolkin) czuwają nad prawidłowym przebiegiem ewolucji na naszej planecie. Również osoby urodzone w dniach-portalach noszą w sobie wyjątkowo silne energie. O takich osobach mówi się, że wystarczy, że po prostu są, tzn. że już sama ich obecność na Ziemi jest bardzo ważna, nie muszą dokonywać niczego niezwykłego. A biegun światła Twojego Tonu (7) to m.in.subtelność i wrażliwość oraz zdolności parapsychiczne. Magenta, którą tak lubisz, występuje w aurze osób posiadających zdolności uzdrawiania poprzez ręce lub po prostu poprzez swoją obecność. Pozdrawiam serdecznie 🙂

   • To teraz jeszcze bardziej rozumiem ten rok, kiedy roztrzaskiwały się moje autorytety i iluzje na temat osób i mnie samej tak boleśnie… uciekając przed własną siłą oddawałam ją innym, chowałam się w cieniu i nie wierzyłam, w to kim Jetem- te wzorce nie mogły, inne też… aż pojęłam że budzi się we mnie Lew- jego siła, uśpiony całe lata, przybyła Puma pomóc mi obudzić dzikość kobiety i jej wolność wyrażania siebie. Razem z delfinami i motylami uczyli mnie jak być sobą prawdziwą. Załatwiłam sobie iście mocarny kurs dojrzewania, bo bolesny- tak upartość waliła po grzbiecie… aż przejęłam inicjatywę i w sercu poczułam zmianę- poczułam połączenie z duszą a to zmieniło wszystko. Musiałam zamilknąć, odjeść do swojej „jaskini” by mieć czas na odnalezienie się w nowej roli. Magenta królowała w tym czasie, wypełniając całe ciało i serce niosąc balsam abym i ja stała się balsamem dla siebie, szmaragd wpłynął następny będąc dla mnie uzdrowieniem, przyjęłam ten dar do serca i w pełni zaakceptowałam- na nowo odnajdując w sobie wiarę w uzdrawiające możliwości; ostatnio pomarańcz we mnie zmysłowo zatańczył, rozgrzał ciało i duszę niosąc mnóstwo energii, pomysłów i siłę zmysłowej kobiecości we mnie. Czuję, że zmieniłam się, powróciłam do siebie na nowo i ta przyjaźń i miłość będzie się tylko rozwijać. Czasem trzeba umrzeć by narodzić się na nowo. Symbolicznie umarł mój blog- pozostało kilka notatek, tak się stało niby przypadkiem. Teraz łatwiej akceptuję swój stan gąsienicy ale doceniam też stan bycia motylem. Przyjecie odpowiedzialności za swoje życie… przyjęcie i dorośnięcie do pełnego poznania i wypełnienia misji, z którą przyszłam tutaj… Dziękuję Monmario bardzo za podzielenie się dwoją wiedzą, jest to bardzo inspirujące. Serdeczności ❤

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s