esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

49) FALA ZIARNA (KAN): 12. Fala w Tzolkin (6.7-18.7.2013)/ 3 WIELKIE TRYGONY w znakach wodnych (czerwiec-lipiec 2013)/ Oddziaływanie planety JOWISZ/ GWIAZDY – Wysokie Świadomości/ Wpływ PROMIENIOWANIA UV-A, UV-B i UV-C na człowieka

2 Komentarze

ziarno

 FALA  ZIARNA (KAN) rozpoczyna się 6 lipca i trwa do 18 lipca. Obejmuje kiny  144 – 156. Tak jak Fala Węża, ma aż 10 (!) portali galaktycznych (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA). Obydwie Fale zawierają największą ilość portali w całym kalendarzu. W przypadku Fali Ziarna to kiny 146-155.

 Kiny nie będące portalami to:

—  144 (6.7. – 1. dzień Fali) – Żółte  Magnetyczne  Ziarno

—  145 (7.7. – 2 dzień Fali) – Czerwony  Biegunowy  Wąż

—  156 (18.7. – 13 dzień Fali) – Żółty  Kosmiczny  Wojownik

Obydwie Fale należą do 3. Niebieskiego Zamku Transformacji. Fala Węża go otwiera, Fala Ziarna – zamyka.

Na rysunku portale te znajdują swoje odbicie w formie dwóch centralnych „kolumn”. Razem z 10-oma kinami mistycznej (najbardziej centralnej) kolumny Kalendarza Tzolkin (kiny 126-135 – 5 w Fali Zwierciadła i 5 w Fali Małpy), które znajdują się pomiędzy nimi , tworzą  centrum Tzolkin, pełniąc rolę Czakry Serca w kalendarzu:

skanowanie0001

Rys.: Hanna  Kotwicka (www.maya.net.pl)

Fala Ziarna to czas, w którym energie płynące z Uniwersum pomagają obudzić w sobie wiarę we własne siły i  możliwości, wspierają rozkwit talentów i zdolności oraz pomagają w ich urzeczywistnieniu. Fala Ziarna to okres sprzyjający rozwijaniu swoich umiejętności oraz znajdowaniu w sobie odwagi do ich realizacji. Aż 10 galaktycznych portali w tej Fali sprawia, że jej moc oddziaływania (tak samo jak w przypadku Fali Węża) jest o wiele silniejsza niż energia pozostałych Fal. Jeśli dobrze wykorzystaliśmy energie poprzednich Fal, Fala Ziarna odwdzięczy się nam za to. Jeśli nie – skutki tego możemy odczuć w dość nieprzyjemny sposób – w postaci silnego poczucia frustracji, stagnacji i braku perspektyw na przyszłość.

W 1. czerwonym Zamku Inicjacji dochodzi do zbudowania w sobie poczucia własnej wartości, w 2-gim białym Zamku Uszlachetniania, na gruncie poczucia własnej wartości, dochodzi do świadomego łączenia i godzenia rozumu z intuicją. W 3. niebieskim Zamku Transformacji (środkowym Zamku Tzolkin, którego ostatnią, a tym samym domykającą go falą jest właśnie Fala Ziarna), po tym, jak poczuliśmy się wartościowi, niezależni i staliśmy się odpowiedzialni za własne czyny, rodzi się wewnętrzna harmonia. Bez poczucia własnej wartości, niezależnej woli i odpowiedzialności osiągnięcie stanu prawdziwej wewnętrznej harmonii jest po prosu niemożliwe. Tak więc wyraźnie widać, że kolejność Zamków i tworzących je Fal nie jest przypadkowa, lecz stanowi rodzaj dobrze skonstruowanego planu, według którego szczebel po szczeblu następuje rozwój świadomości i łączenie się ze swoim Ciałem Świetlistym.

 ziarno2

BIEGUNY  PIECZĘCI  ZIARNA

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a z którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

Każdy wysiłek podjęty przez nas w celu transformacji Bieguna Cienia w  Biegun Światła zawsze przybliża nas do naszego Wyższego Ja.

Biegun Cienia (Kan):

— brak  pewności  siebie

— słaba  wiara  we  własne  zdolności  i  możliwości

— brak  wiary  w  spełnianie  się  marzeń

— poczucie  niższości

— samoograniczanie  się

— przedkładanie  bezpieczeństwa  i  wygody  nad  ryzyko  związane  ze  zmianami  w  działalności  zawodowej  związanymi  z  realizowaniem  potencjału  twórczego  i  duchowego

— uczucie  niepewności w odniesieniu do tego, czy wykonujemy pracę zgodną  z  naszymi  talentami i naszym prawdziwym  przeznaczeniem

— poczucie  nudy  i  szarości  życia

— osobowość neurotyczna

Biegun Światła (Kan):

— wiara  we  własne  siły  i  możliwości

— świadome  rozwijanie, pielęgnowanie  i  wykorzystywanie  swoich  talentów  i  możliwości

— wyobraźnia  i  rozmach

— umiejętność  zainspirowania  się

—  siła  (s)twórcza  i  otwartość  na  nowe  idee

— wiara  w  to, że  marzenia  się  spełniają, jeśli  są  zgodne  z  naszą  dharmą (przeznaczeniem)

— umiejętność wykorzystywania życiowych szans

Nie  każdy  człowiek  wykorzystuje  dane  mu  talenty  i  zdolności, realizując  je  zgodnie  z  Wyższym  Planem. Są tacy, którzy przy wyborze zawodu czy zajęcia kierują się wyłącznie wysokością zarobków czy prestiżem. Inni spełniają wolę rodziców lub działają pod naciskiem partnerów. Może takie postępowanie daje chwilowe poczucie bezpieczeństwa, czy też zaspokaja potrzebę bycia akceptowanym i docenianym, ale na dłuższą metę niszczy duchową esencję w człowieku, pozostawiając po sobie uczucie pustki, znużenia, bezcelowości i bezsensowności życia. Nie oznacza to, że zawody związane np. z ekonomią i finansami są z zasady pozbawione jakiejkolwiek duchowości. Są osoby, które w tych dziedzinach wykazują ewidentny talent. Ważne jest po prostu to, aby w tym, co się robi, czuć się spełnionym i służyć innym.

Poczucie spełnienia pojawia się wtedy, gdy człowiek znalazł w sobie Wyższą Harmonię i wyraża ją poprzez to, co robi. Najlepiej może Ją wyrazić wtedy, gdy robi to, do czego ma największy talent. Wtedy też najefektywniej służy innym.  Właśnie na tym polega wypełnienie swojej dharmy (=zadania życiowego, z jakim inkarnujemy się na Ziemi).

…………………………………

DATY  FAL  W  AKTUALNYM CYKLU  TZOLKIN UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

………………………………………………..

jowisz

PLANETA  JOWISZ

I znowu, tak jak w poprzednich Falach Tzolkin, mamy do czynienia z piękną synchronizacją treści, jakie niesie ze sobą energia Fali, w tym przypadku energia Fali Ziarna, a zjawiskami astronomicznymi bądź astrologicznymi występującymi podczas jej trwania, co powoduje spotęgowanie owych energii. Do Pieczęci Ziarna przyporządkowana jest planeta Jowisz. Według starożytnych  Majów Jowisz reprezentuje siłę zdolności i rozkwitu. Według dzisiejszych astrologów Jowisz jest planetą dobroczynną, obdarowującą, symbolizuje szczęście, rozmach, rozwój, wzrost, dobrobyt i płodność (w szerokim pojęciu, a więc również płodność twórczą i zawodową). Natomiast zgodnie z astrologią indyjską Jowisz przekazuje,  sprawdza i koryguje wiedzę o życiu, śmierci i królestwie ducha. Inaczej mówiąc Jowisz „zajmuje się” religią i filozofią, wyższą mentalnością i bogactwem duszy. Pełni rolę kapłana, który wprowadza w wyższą wiedzę. Dla tych, którzy całym sercem poszukują prawdy, Jowisz stwarza możliwości i sytuacje, które pozwalają im znaleźć to, czego potrzebują i zrealizować to, czego pragną.

Jednym słowem Jowisz jest planetą szczęścia. Jednak dla tych, którzy nie weszli na drogę prawdy i nie pracowali nad swoim rozwojem duchowym, czas panowania Jowisza na niebie w znaku Raka (28.6.2013 – 16.7.2014) będzie czasem bolesnych rozliczeń. Nie istnieją planety pozytywne i negatywne. Osobie, która w swoim postępowaniu kieruje się sercem i dobrem ogółu, sprzyja każda planeta w aspekcie, który reprezentuje. Najlepszym przykładem może być Mars. Uznawany za planetę wojny i zniszczenia z jednej strony, z drugiej strony wyraża też symboliczną śmierci, za którą kryje się siła przemian i uwolnienia.

Jowisz, największa planeta w naszym US,  potrzebuje 12 lat na okrążenie Słońca. W związku z tym w każdym z 12 znaków Zodiaku przebywa cały rok. Do 26.6.2013 przebywał w znaku Bliźniąt. Następnie zaczął się przesuwać w kierunku znaku Raka, w którym znalazł się 28.6.2013 i gdzie pozostanie do lipca 2014.

………………………………..

wielki-trygon

Rys.: Wielki Trygon Wenus-Saturn-Neptun z 7-9 czerwca 2013

Widać wyraźnie, że Słońce, Mars i Jowisz znajdują się jeszcze w znaku Bliźniąt

WIELKIE  TRYGONY

Koło  Zodiakalne (kolo Sfery Niebieskiej/ Ekliptyka), które ma 360 stopni, podzielone jest na 12 znaków Zodiaku (każdy po 30 stopni). Konstelacja, w której 2 ciała niebieskie znajdują się w stosunku do siebie w odległości 120 stopni długości ekliptycznej, czyli równej długości 4 pełnych znaków Zodiaku (4×30), co automatycznie oznacza, że przebywają w tym czasie w znakach tego samego żywiołu, nazywa się TRYGONEM. Planety w takim układzie harmonizują i współpracują ze sobą, co prowadzi do powstania bardzo pozytywnej, korzystnie oddziałującej energii.  Jeśli jednocześnie na niebie powstaną 3 tego typu pary, to wtedy wszystkie razem tworzą WIELKI TRYGON. Po połączeniu ze sobą punktów, w których znajdują się te planety, prostymi liniami na kole Zodiakalnym ukazuje się trójkąt równoboczny, w którym każdy bok odpowiada odległości kątowej równej 120 stopniom.

W Fali Węża (28.5-9.6) miały miejsce 2 Wielkie Trygony :

1)  3-4 czerwca – Merkury w znaku Raka z Neptunem w znaku Ryb i Saturnem w znaku Skorpiona.

2) 7-9 czerwca – Wenus w znaku Raka z Neptunem (Ryby) i Saturnem (Skorpion)

26 czerwca Jowisz opuścił znak Bliźniąt, a 28.6 definitywnie wkroczył w znak Raka, gdzie pozostanie przez rok. To będzie wyjątkowy dobry czas, bo Jowisz w znaku Raka będzie się znajdować w tzw. fazie egzaltacji , w której planeta oddziałuje tak, jakby była w swoim znaku (znakiem Jowisza jest Strzelec), czyli u siebie w domu (domicyl). To oznacza, że planeta może wtedy w jak najlepszy i najbardziej twórczy sposób zrealizować swój pozytywny potencjał.

3) 17 lipca 2013, czyli w Fali Ziarna, na niebie uformuje się kolejny Wielki Trygon w znakach wodnych (Ryby, Rak, Skorpion), tym razem już z udziałem Jowisza – planety szczęścia, pomyślności i obfitości. Trygon ten utworzą: JOWISZ (Rak), SATURN (Skorpion) i NEPTUN (Ryby). Oprócz tego w Raku znajdą się Słońce, Księżyc, Merkury i Mars. Z tym ostatnim Jowisz znajdzie się w koniunkcji, co oznacza połączenie sił i dobroczynne oddziaływanie.WIELU ASTROLOGÓW UZNAJE TĘ KONFIGURACJĘ ZA JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH W LATACH 2013/2014!  Według nich zapowiada ona zmiany na dobre, nadzieję i optymizm. 2013  to rok doskonały dla ludzi o talentach twórczych.

trygon_Jowisz_Saturn_Neptun

Wielki  Trygon Jowisz-Saturn-Neptun z 17.7.2013

Jowisz w znaku Raka (znak wodny związany ze sferą emocjonalną) budzi w człowieku zmysł rodzinny, socjalny, uaktywnia zdolność współodczuwania z innymi istotami i uwrażliwia na cierpienie. Wzmacnia wiarę w sens życia i poczucie optymizmu.

Saturn w znaku Skorpiona, który m.in. wpiera racjonalność i konkretne działania, pozwala przekuwać plany i marzenia w rzeczywistość.

Neptun w znaku Ryb budzi w człowieku inspirację i kreatywność (w tym aspekcie pokrywa się z energią Fali Ziarna). Neptun pozwala się wyciszyć , wejść w stan kontemplacji i połączyć się z Kosmosem – z gwiazdami i planetami, które posiadają świadomość. Pozwala dostrzec magię w życiu. Neptun znajduje się  w fazie wielkich Wielkich Trygonów już od 3 czerwca, tak więc wspierał energię Fali Małpy, która niesie ze sobą siłę magii. Neptun symbolizuje także mistycyzm, uduchowienie i idealizm, poświęcenie i współczucie.

………………..

 W ostatnim wpisie wspomniałam o tym, że przesilenie letnie 2013 to początek nowego czasu, w którym rozpocznie się fizyczna manifestacja potencjału duchowego u tych, którzy w ostatnich latach wypracowali w sobie ten potencjał. Teraz przy wsparciu Jowisza z powodzeniem będą go mogli realizować. Początkiem tego procesu jest Fala Ziarna, która wręcz doskonale wpisuje się w aktualne konstelacje planet.

29.7.2013 dojdzie do nałożenia się dwóch Wielkich Trygonów: wodnego (ukształtowanego już wcześniej) i ziemskiego, które utworzą Gwiazdę Dawida (2 trójkąty pod kątem 180 stopni). Wtedy na Ziemię będą spływały energie Fali Ziemi, która otworzy nowy żółty 4. Zamek Dokonań. Na ten temat napiszę w następnej Fali.

Odkrywanie w sobie wrodzonych talentów i umiejętności, rozwój tego potencjału oraz znajdowanie odwagi do realizowania go w duchu harmonii, spokoju, wyższej wiedzy i współodczuwania – to motto nie tylko na czas Fali Ziarna, ale na cały następny rok!

galaktyka2

GWIAZDY – ŻYWE  ISTOTY  O WYSOKIEJ  ŚWIADOMOŚCI  I  POTĘŻNEJ  SILE  TWÓRCZEJ

Przyglądając się gwiazdom i podziwiając je, często można odczuć powiew wieczności, tęsknotę za prawdziwą ojczyzną, nieskończonością, wewnętrzną harmonią i pięknem. W starożytnych wysoko rozwiniętych kulturach astronomia i astrologia stanowiły jedność. W Europie wiedzę minionych cywilizacji z zakresu astronomii i astrologii rozpowszechniali Grecy. Wraz z narodzinami Imperium Rzymskiego wiedza ta powoli zaczęła zanikać. Dziś, w nowoczesnych i „postępowych” czasach fizyki kwantowej astrologia na dobre zniknęła ze świata nauki i zdegradowana została do poziomu wiedzy alternatywnej, nierzadko łączonej z pojęciem przesądu. Dla większości gwiazdy to twory  pozbawione duszy. Tymczasem gwiazdy, a wśród nich nasze Słońce, to żywe, inteligentne istoty o bardzo wysokiej świadomości, bez których nie byłoby życia ani tu na Ziemi ani na planetach innych układów słonecznych, których w samej tylko Drodze Mlecznej istnieją miliardy. Gwiazdy to wysoko rozwinięte galaktyczne Byty, które bez przerwy wysyłają energie posiadające częstotliwości Najwyższej Harmonii i Uniwersalnej Miłości. W tych wibracjach zawarte są konkretne informacje dotyczące subtelnych poziomów bytu. Ile z nich jesteśmy w stanie odebrać i przyswoić, zależy od poziomu naszej świadomości. Gwiazdy stale komunikują się między sobą i ze wszystkim, co istnieje. Człowiek połączony jest bezpośrednio z mądrością gwiazd poprzez swoją Czakrę Serca, jeśli ta oczyszczona jest z negatywnych wibracji. Serce jest miejscem koordynującym komunikowanie się człowieka ze wszystkimi wymiarami (poziomami świadomości) na zewnątrz oraz umożliwiającym wymianą informacji między poszczególnymi sferami  (fizyczną, emocjonalną, mentalną i duchową) w nim samym.

We wpisie 22 jest mowa o harmonii między planetami:  https://monamornak.wordpress.com/2012/12/14/31-harmonia-miedzy-planetami-ukladu-slonecznego/

galaktyka

Promieniowanie  ultrafioletowe

Słońce, istota inteligentna, emituje promieniowanie ultrafioletowe UV-A, UV-B i UV-C, które stanowią część promieniowania elektromagnetycznego gwiazdy. Ziemska atmosfera odbija lub pochłania całkowicie UV-C oraz część UV-B w warstwie ozonowej. W efekcie około 97% ultrafioletu, który dociera do powierzchni Ziemi, to UV-A. Promieniowanie UV-A jest mniej szkodliwe niż promieniowanie z pozostałych zakresów, jednak jego nadmierne ilości, mogą być szkodliwe dla włosów, skóry i oczu. Z drugiej zaś strony owo promieniowanie wspiera zmiany w poziomie świadomości istot, w tym człowieka. Promieniowanie UV-B stymuluje szyszynkę!

Według astrolog Christy Heidecke promienie UV od 14000 jednostek Bovisa (radiesteta francuski) w górę pomagają w otwarciu się na wyższe poziomy świadomości i łączeniu się z wyższymi wymiarami. W miarę postępów ludzi w rozwoju spirytualnym i wraz z towarzyszącymi temu zmianami w strukturze komórek człowiek będzie coraz lepiej znosił promieniowanie UV, aż wreszcie całkowicie się na nie uodporni. Wtedy będzie mógł bez jakichkolwiek szkód dla swojego zdrowia przyjmować coraz większe ilości tego promieniowania.

Reklamy

2 thoughts on “49) FALA ZIARNA (KAN): 12. Fala w Tzolkin (6.7-18.7.2013)/ 3 WIELKIE TRYGONY w znakach wodnych (czerwiec-lipiec 2013)/ Oddziaływanie planety JOWISZ/ GWIAZDY – Wysokie Świadomości/ Wpływ PROMIENIOWANIA UV-A, UV-B i UV-C na człowieka

  1. Cześć Monmaria Dzięki za tą stronę. Można tu odpocząć i zatankować siły. Pewnie zacznę zagladać tu do Ciebie częsciej. Pozdro 🙂

  2. W 2 ostatnich Falach sporo optymizmu. To dobrze, bo tego mi włąśnie trzeba 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s