esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

45) FALA WĘŻA (CHICCHAN): 9. Fala w kalendarzu TZOLKIN (28.5-9.6. 2013) / Kundalini, prana i ciało eteryczne/ Aktywność słońca w czerwcu 2013 (Joe Böhe)/ Życie Chrystusa – podanie o Issie/ Religie Wschodu a chrześcijaństwo/ Rok Czarnego Wodnego Węża (10.2.2013-9.2.2014)

7 Komentarzy

Schlange

FALA  WĘŻA (CHICCHAN): kiny 105-117/ portale  galaktyczne: kiny 106-115

Fala  Węża, która rozpoczyna się 28 maja, a kończy 9 czerwca, zawiera aż 10 (!) galaktycznych portali (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA):

Kiny nie będące portalami to:

—  105 (28.5. – 1. dzień Fali) – Czerwony  Magnetyczny  Wąż

—  116 (8.6. – 12 dzień Fali) – Niebieska  Krystaliczna  Noc

—  117 (9.6. – 13 dzień Fali) – Żółte  Kosmiczne  Ziarno

Tyle samo portali i tym samym najwięcej w kalendarzu Tzolkin ma Fala Ziarna. Obydwie Fale należą do 3. Niebieskiego Zamku Transformacji. Fala Węża go otwiera, Fala Ziarna – zamyka.

Na rysunku portale te znajdują swoje odzwierciedlenie w formie dwóch centralnie położonych „kolumn”. Tak więc portale czerwonej i żółtej Fali trzeciego Zamku to coś w rodzaju „Czakry Serca” Kalendarza Tzolkin – środka łączącego „niższe” Zamki z „wyższymi”:

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (maya.net.pl)

Fala Węża to okres, w którym energie płynące z Kosmosu na Ziemię pomagają człowiekowi odbudować w sobie siłę instynktu (przeżycia  i  samoobrony), uzdrowić i zahartować ciało oraz wzmocnić siły witalne, które są fundamentem woli życia. To najlepszy czas, aby zatroszczyć się o swoje zdrowie: o kondycję zarówno fizyczną jak i psychiczną (siła i odporność układu nerwowego są fundamentem psychiki).Tak więc energie Fali Węża sprzyjają wypracowaniu optymalnego stylu życia. Natomiast wszelkie „grzeszki” popełniane w tym okresie na własnym ciele i psychice mają wyjątkowo negatywne konsekwencje. Czerwony Wąż potrafi dość boleśnie skonfrontować ze skutkami złego traktowania własnego ciała i nerwów. Natomiast tego, kto przestrzega zasad fizycznej i psychicznej higieny, siła Węża wynagradza podwójnie.

Fala Węża to czas, w którym  może zjawić się zupełnie nieoczekiwana przez nas pomoc w sprawie, która spędza nam sen z powiek. Dlatego ważne jest (jeśli mamy teraz jakiś problem do rozwiązania), aby wierzyć w jego szybkie rozwiązanie.

Fala Węża to doskonała okazja do przebudzenia lub dalszego świadomego podniesienia energii Kundalini (np. poprzez dodatkowe ćwiczenia).

Energie  płynące  z  Kosmosu  na  określonym  poziomie  częstotliwości  w  poszczególnych  falach  pozwalają  korygować  dysonanse  w  określonych  obszarach  naszego ciała, naszej  osobowości  i  naszego  charakteru.  Do  takiej  korekty  inspirują  różne  zdarzenia  lub  zmuszają (jeśli  ktoś  się  opiera, a  nadszedł  właściwy  moment  na  poprawki)  negatywne  zdarzenia.  W  Fali Węża  istnieje  szczególna  możliwość  transformacji  następujących  cech  bieguna  cienia  lub  doskonalenia  następujących  cech  bieguna  światła:

lotos

Biegun  światła  Pieczęci  Węża (Chicchan):

— dyscyplina  w  prowadzeniu  zdrowego  trybu  życia (odżywianie, ruch) oparta  na  silnej  woli

— zdrowa  seksualność (panowanie  nad  popędem  seksualnym, a  nie  odwrotnie) i panowanie nad instynktem głodu

— szacunek  dla  własnego  ciała, które  jest  „świątynią  Ducha”, „narzędziem”, którym posługuje się nasze Wyższe  Ja, aby  realizować  idee  i zamierzenia  na  Planie  Fizycznym

— wyczucie  optymalnego  tempa  życia  i  ogólnie  tego, co  jest  dla  nas  dobre  w sferze  fizycznej

— dobra  kondycja  fizyczna;  witalność  i wola  życia

— chęć  działania  i  aktywność;  operatywność  i  przedsiębiorczość

— mocne  nerwy  i  odporność  psychiczna

—  dobre  samopoczucie  i  poczucie  bycia  bezpiecznym

— swoboda  w  działaniu  i  odprężenie (pozytywny  luz)

— panowanie  nad  pragnieniami;  małe  wymagania, jeśli  chodzi  o  wygody  i  zachcianki

— nie przywiązywanie  się  do  rzeczy  materialnych  przy  jednoczesnym  ich  poszanowaniu

— życzliwość  i  obdarowywanie  uśmiechem   innych

Biegun  Cienia  Pieczęci  Węża (Chicchan):

— brak  dyscypliny  i  dbałości  o  własne  zdrowie

— tłumienie  zdrowych  instynktów;  zagłuszanie  sygnałów  wysyłanych  przez  ciało

— słabość  wobec  pokus  różnego  rodzaju  i  podatność  na  nałogi

— zaburzony  stosunek  do  rzeczy  materialnych  i  związane  z  tym  niskie  morale  w  tym  zakresie

— ospałość, poczucie  ciężkości;  brak  chęci  do  życia  i  do  działania

—  chorowitość

— zaburzenia  seksualne  i  zaburzenia  w  odżywianiu (głodzenie  się  lub  objadanie)

— przesadzone  zachcianki  i  wygórowane  życzenia;  grymaszenie  z  byle  powodu

— słabość  nerwowa  i  szybkie  wpadanie  w  panikę

— nerwowość, niekontrolowane odruchy  i  reakcje

— łatwe  poddawanie  się  nastrojom

— cierpienie  w  postaci  nerwicy  lub  różnego  rodzaju  neuroz

— ciągłe  napięcia  i  stresowanie  się (samonakręcanie  się)

Rzeczy  materialne, cielesność  i układ nerwowy to tematy przewodnie Fali Węża.  W tym kontekście warto przypomnieć wypowiedź Maja Ac Taha, w której zwraca uwagę na to, że 20 pieczęci w Tzolkin odzwierciedla 20 rodzajów częstotliwości  energii  wysyłanych przez Słońce na Ziemię, które wpływają na jej pole  elektromagnetyczne oraz strukturę materii na naszej planecie, m.in. też na struktury neuronowe mózgu. Tak więc fala Węża ma tu szczególne znaczenie, tym bardziej że „naszpikowana” jest galaktycznymi portalami, a praca nad  nerwami w ciągu najbliższych 13 dni (samoobserwacja, ćwiczenia, afirmacje) przyniesie ogromne efekty.

/Kwestie  zdrowia, czyli  uzdrawianie  ciała  i  psychiki  widziane  z  szerszej  perspektywy  poruszam  również  we  wpisach  23, 12  i  28/

…………………………………

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014) UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

…………………………………………………

lotos5

Fale  i  Zamki  Czasu

Fala Węża rozpoczyna Zamek Transformacji – trzeci z kolei w Tzolkin. Jak już wspomniałam w poprzednich wpisach, kolejność Zamków i tworzących je Fal nie jest przypadkowa, lecz stanowi rodzaj planu, według którego następuje rozwój świadomości i łączenie się ze swoim Ciałem Świetlistym.

Na 1.Zamek Inicjacji składają się Fale: Smoka, Maga, Ręki i Słońca, a patronuje mu Żółte Ziarno. To oznacza, że po przywróceniu w sobie fundamentalnego zaufania w sens wydarzeń w życiu naszym i innych ludzi, po wskrzeszeniu w sobie siły ducha, po otwarciu wrót do wiedzy spirytualnej, która pomaga w uzdrawianiu na wszystkich poziomach bytu, oraz po zdobyciu umiejętności wybaczania, generujemy w sobie rodzaj energii, który  podnosi w nas poczucie własnej wartości.

W skład 2.Zamku Uszlachetniania wchodzą Fale: Wędrowca, Łącznika, Wichru i Człowieka, które oznaczają kolejno: neutralizację negatywnej karmy oraz uwalnianie się z ograniczeń świata fizycznego, budowanie pomostu między światem materialnym i duchowym, wewnętrzną transformację i odnowę i na koniec – wykształcenie w sobie niezależnej woli i odpowiedzialności za własne czyny. Połączenie ze sobą  tych czterech umiejętności powoduje, że wychodzimy poza świat czystego rozumowania i budzimy w sobie intuicję, łącząc w sobie oba te aspekty. Wtedy stajemy się pełniejsi i bogatsi wewnętrznie, zaczynamy szerzej postrzegać świat.

3.Zamek Transformacji, któremu patronuje Żółta Gwiazda, prowadzi ku wewnętrznej harmonii. 4.Zamek Dokonań wspiera rozwój Uniwersalnej Miłości. 5.Zamek Współpracy pozwala zjednoczyć się z Całością.

Poczucie własnej wartości (zdrowa miłość do siebie samego), wiedza oraz intuicja prowadzą do powstania wewnętrznej harmonii, z wewnętrznej harmonii w naturalny sposób wypływa Uniwersalna Miłość, a w wyniku tego rodzi się poczucie jedności ze wszystkim, co jest, na najgłębszych poziomach istnienia. Po zamknięciu procesu wewnętrznej transformacji  przewidzianego dla trójwymiarowej rzeczywistości panującej na Ziemi, człowiek tym samym podnosi swoją świadomość na taki poziom, który pozwala mu opuścić cykl Tzolkin ( powtarzany i przerabiany tak długo jak to konieczne) i udać się w dalszą podróż….

………………..

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

……………….

x5

KUNDALINI / PRANA / ETER

Fala Węża to optymalny czas do przebudzenia lub dalszego świadomego podniesienia energii Kundalini.  Kwestie, jakie porusza Czerwony Wąż, dotyczą kondycji ciała, sił witalnych, woli życia, przetrwania i działania, a więc aspektów związanych z pierwszą czakrą – czakrą podstawy (Muladhara).

Fenomen życia pozostaje i jeszcze długo pozostanie dla człowieka niewyjaśnioną tajemnicą. Życie to energia (Chi, Prana), która manifestuje się na różnych poziomach świadomości i w różnych formach wyrazu. Istota  ludzka  jest  jedną  z  tych  form. W formie doskonałej, czyli absolutnej, objawia się tylko w obrębie Źródła (Bóg, Brahman, Allah, Manitou itd.). Siła życiowa przyjmuje różne postacie, inaczej mówiąc: przenika wszystko, co istnieje, również ludzkie ciało. Budulcem, który wykorzystuje do zamanifestowania siebie, jest eter o różnych stopniach gęstości (jest o tym mowa we wpisie 11, „Duchy przyrody”). Gęstość eteru, jaką posiada materia, którą jesteśmy otoczeni tu, na Ziemi, sprawia, że potrafimy zobaczyć tę materię przy pomocy naszego zmysłu wzroku. Każdy następny wyższy, a tym samym subtelniejszy poziom materii jest dla człowieka niewidoczny (chyba że rozwinął dar jasnowidzenia). Tak więc postrzegamy nasze ciało fizyczne, ale nie widzimy już ciała eterycznego, w którym umieszczone są czakry. To one zaopatrują ciało fizyczne w życiodajną energię chi, bez której nie bylibyśmy w stanie istnieć. Prana jest wieczna, ciało żyje tak długo, jak długo jest zasilane praną. Jeśli czakry działają bez zarzutu ( nie są zablokowane, niedoładowane lub obciążone nadmiarem chi ), wtedy energia życiowa może swobodnie i optymalnie krążyć w organizmie, który dzięki temu pozostaje silny i zdrowy. Zaburzenia w działaniu czakr prowadzą do chorób. Na stan czakr ma wpływ nie tylko pożywienie, woda, jakość powietrza, elektrosmog itp., ale również nasze emocje i myśli. Wokół czakry podstawy „leży” zwinięta  niczym wąż duchowa siła Kundalini. Prana jest siłą życiową, Kundalini jest siłą duchową  – siłą świadomości, mocy  twórczej (idee) oraz stwórczej(realizacja idei za pomocą woli – poprzez siłę myśli i wizualizacji). Człowiek może istnieć na Planie Fizycznym bez przebudzonej energii Kundalinii, bez energii życiowej chi – nie, gdyż sam nią jest. „Życie nie jest darem, lecz odwiecznym prawem. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.”  Warunkiem do aktywacji, a potem stałego wznoszenia Kundalinii, są zharmonizowane czakry. Dopiero wtedy Kundalini może swobodnie płynąć przez kanał Szuszumna (tzw. „nerw Duszy”), nie trafiając na blokady. Wymuszone przebudzenie Kundalinii bez wcześniejszego oczyszczenia i zrównoważenia czakr poprzez stałą, systematyczną pracę nad sobą, prowadzi do przykrych objawów, cierpienia lub w skrajnych przypadkach do śmierci. Dysharmonie w czakrze podstawy blokują przebudzenie Kundalinii. A ponieważ Fala Węża dotyczy zjawisk związanych z 1.czakrą, okres jej trwania nadaje się idealnie do zainicjowania procesów wspomagających aktywację energii Kundalini. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie 1. czakry do odpowiedniego poziomu., co równoznaczne jest z transformacją bieguna cienia pieczęci Czerwonego Węża w biegun światła. Znaczny wpływ na podnoszenie się energii Kundalini ma odpowiednia dieta. Często można się spotkać ze stwierdzeniem, że energia kundalini oczyszcza organizm, usuwa wszystkie blokady i przeszkody, fizyczne, emocjonalne i mentalne. To nie jest prawdą. To my sami musimy się oczyścić (=nasze czakry) poprzez podnoszenie poziomu naszej etyki, zapanowanie nad sferą fizyczną, emocjonalną i mentalną, a dopiero wtedy Kundalini będzie miała utorowaną drogę aż do czakry koronnej.

Zanieczyszczone powietrze, woda, zmanipulowana i zatruta chemicznie żywność oraz elektrosmog wpływają negatywnie na jakość energii chi w organizmie, jednak mając zharmonizowaną Czakrę Serca pracującą na wysokich częstotliwościach, można poprzez odpowiednie ćwiczenia, w których oczyszczamy organizm płynącym z niej światłem, znacznie zredukować to niekorzystne działanie czynników zewnętrznych.

b1

WIOSENNE  ZAĆMIENIA  SŁOŃCA / ROK  CZARNEGO  WODNEGO  WĘŻA

Według chińskiego kalendarza 10 lutego 2013 rozpoczął się Rok Czarnego Wodnego Węża. Będzie to wyśmienity rok pod względem finansowym dla tych, którzy wykażą się pomysłem i będą mieli mądry plan na jego realizację. Pieniądze uczciwie zarobione, które są narzędziem do tego, aby służyć innym, mają pozytywną energię. Człowiek nie uwolni się od obecności pieniądza na Ziemi, jeśli nie nauczy się nim posługiwać. Dopiero wtedy, gdy zdobędzie mistrzostwo w tej dziedzinie, co jest nierozerwalnie związane z etyką, zacznie żyć bez pieniądza. Dawno temu, gdy istota ludzka była na wysokim poziomie świadomości, była w stanie bez problemu materializować wszystko, czego potrzebowała: zarówno rzeczy funkcjonalne jak i obiekty artystyczne będące wyrazem idei twórczej. Dopiero upadek moralny i zatopienie się w gęstej materii spowodowało, że dzisiaj wszystko, co materialne, musi zostać stworzone przy pomocy pracy rąk. Człowiek zatracił dar materializacji rzeczy przy pomocy siły wyobraźni. Pieniądz to symbol dóbr materialnych, które należy szanować bez przywiązywania się do nich. Mają nam służyć do celów wyższych, a nie rządzić nami. Całkowita negacja świata materialnego świadczy o braku szerszego spojrzenia na rzeczywistość i na mechanizmy nią rządzące. Ludzie, którzy już teraz biorą udział w budowaniu Epoki Serca na Ziemi, poprzez swój wewnętrzny rozwój poradzą sobie z tym aspektem i wrócą czasy, w których nie ręka lecz myśl znowu będzie kreować rzeczy materialne. Materia jest nieodłącznym elementem na wszystkich poziomach bytu. Jeśli ktoś myśli, że samo obalenie panujących systemów finansowych nagle uzdrowi świat, żyje iluzją. To ludzie musza się zmienić i „obalić” swój wewnętrzny system mentalności. Kto tego dokona, bieda w sposób naturalny zniknie z jego życia. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Wyraźnie jako ludzkość przechodzimy kryzys materialny (nawet jeśli wywołany on jest sztucznie przez wąską grupę ludzi), bo ma on zwrócić naszą uwagę na kryzys duchowy.  

Cała wiosenna seria zaćmień (24.4/ 10.5/ 25.5)była okazją do konfrontacji z tematyką pieniędzy, materii i ich miejsca w naszym życiu. Stanowiła niejako przygotowanie do ostatecznego rozprawienia się z tym problemem w czasie Fali Węża i w Roku Czarnego Wodnego Węża.

imagessł12

AKTYWNOŚĆ  SŁOŃCA

Jednym z terminów aktywności Słońca, jakie zapowiedział Joe Böhe na maj były dni 25-29 maja. Jak zwykle jego dane znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Przy czym chodzi tu o dni, w których strumienie cząstek wyrzuconych przez Słońce podczas wybuchów docierają do Ziemi. I tak 25 maja, w kulminacyjnym dniu Święta Wesak, wiatr słoneczny trafiajacy w Ziemie osiągnął rekordową prędkość przekraczającą 9oo km/s, przynosząc ze sobą znacznie zwiększoną ilość protonów, ale też i innych cząstek.  To jeszcze bardziej „energetyzowało” pole kwantowe Ziemi (podniosło jej wibracje). Zgodnie z tym, co przekazał Joe Böhe, taka sytuacja, gdzie pole magnetyczne planety znajduje się pod stałą „presją”, potrwa do 29 maja. A to oznacza różne symptomy w żywych organizmach. Reakcje, które w nas (za)obserwujemy, są (będą) wskazówką, mówiącą o zaawansowaniu naszego poziomu duchowego. U osób, które rozwinęły w sobie wysokie wibracje, nie powinny zbytnio cierpieć, wręcz przeciwnie, będą odczuwać lekkość i entuzjazm. W innych przypadkach może wystąpić poczucie ciężkości czy ospałości, a w skrajnych przypadkach depresja, czarnowidztwo i ogólny brak nadziei. Ważne jest, aby ustalić, co się z nami dzieje, i w miarę możliwości przeciwdziałać negatywnym zjawiskom. Najlepszym do tego miejscem jest Czakra Serca, a bardzo istotnym czynnikiem – CIERPLIWOŚĆ. W wielu swoich readingach Edgar Cayce podkreślał, że cechą wysoko rozwiniętych dusz jest cierpliwość.

Według ezoteryków 25 maja to dzień otwarcia się portalu, przez który w przyszłości będą napływać coraz silniejsze energie. Poprzeczka jest stale podnoszona, kto nie dotrzymuje kroku, zostaje w tyle. I nie ma to nic wspólnego z bezwzględnością Praw Kosmicznych. Ludzkość miała tysiące lat, aby przygotować się na nadejście Epoki Serca. Każda dusza dostała szanse rozwoju w postaci licznych inkarnacji. 25 maja ostatecznie „wypaliła się”  bateria zasilająca do tej pory ducha babilońskiego – ducha władzy, dominacji i strachu. Wszystko przebiegło zgodnie z Wyższym Planem.

Według Joe Böhe swą niezwykłą aktywność, która ma miejsce w obecnym miesiącu maju, Słońce będzie kontynuować również w czerwcu. A oto terminy aktywności słonecznej  w czerwcu 2013 przewidziane przez Joe Böhe:  5 -10,  16/17 – 21/22. Aktywność Słońca będzie bardzo ważnym tematem w nadchodzących miesiącach, które mogą się okazać wielkim sprawdzianem dla wielu ludzi w różnych rejonach Ziemi (aktywność sejsmiczna). Czerwcowe terminy to ostatnie, jakie podaje. Twierdzi, że Słońce stanie się tak nieprzewidywalne, że podawanie kolejnych terminów z wyprzedzeniem będzie niemożliwe.

Wesak

 

ŻYCIE  CHRYSTUSA (ISSY)/ CHRZEŚCIJAŃSTWO  A  RELIGIE  WSCHODU

Wiosenne  pełnie  księżyca:

24 kwietnia 2013 – Wielkanoc – święto  zmartwychwstania Chrystusa

25 maja 2013 – Wesak – święto narodzin, oswiecenia i samadhi Buddy

Według Benjamina Creme’a chrześcijaństwo i religie Wschodu (hinduizm, buddyzm) nie przeczą sobie, a uzupełniają się nawzajem. Na przykład Budda mówi o Kole Inkarnacji, Chrystus opowiada o sercu, o miłości do bliźniego i o wybaczaniu, które pozwalają się z tego koła wydostać, a hinduscy jogini dokładnie opisują, gdzie znajduje się czakra serca, jak jest zbudowana i jak nad nią pracować. B. Creme twierdzi, że przyjdzie taki czas, w którym chrześcijaństwo, buddyzm i hinduizm zjednoczą się w jedną uniwersalną religię, a jej święto będzie obchodzone w czerwcową pełnię księżyca.

…………………………

Poniższy tekst został przeze mnie opracowany i streszczony na podstawie artykułu „Piata Ewangelia” w  czasopiśmie „Paracelsus”(numer 1/2004), który z kolei powstał w oparciu o informacje zawarte w książce „Nieznane życie Chrystusa” autora Nikołaja Notowicza/:

W Indiach i Tybecie znane jest podanie o Issie ( Chrystusie), które opisuje całe życie Chrystusa, a więc również okres między Jego 13 a 30 rokiem życia. W wieku 13 lat Jezus po kryjomu opuścił rodzinny dom w Jeruzalem i wraz z kupcami udał się do Indii, aby tam doskonalić się w boskich naukach i studiować prawa Buddy. Przeszedł całe Indie, a sława o Nim szybko rozprzestrzeniała się po tamtych okolicach. Hinduscy kapłani nauczyli Go sanskrytu i wprowadzili w tajemnice tekstów wedyjskich. Jednak część dogmatów religii Wschodu odrzucił. Inne posłużyły Mu do wypracowania własnego Przesłania. Kazania, które zaczął głosić w świętych miastach Hindustanu, nie spodobały się wielu braminom. Postanowili Go zgładzić. Jezus ukrył się w górach, a potem powędrował do Nepalu, ojczyzny Buddy. Tutaj przez 6 lat studiował język pali i zwoje sutr. „Pożegnawszy Himalaje, gdzie wszystko przeniknięte jest wiecznością, Jezus zszedł w Dolinę Radżastanu.” Nauczał w Iranie.

Natomiast readingi udzielone przez Edgara Cayce’ego mówią o tym, że zanim Jezus Chrystus wrócił w rodzinne strony, aby dopełnić swoją misję, przeszedł ostateczną Inicjację w Wielkiej Piramidzie w Gizie.

/We wpisie 31 jest kilka słów na temat tego, jaką funkcję pełniła Wielka Piramida w Gizie/

…………………….

Źródło poniższego tekstu: http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje/ciekawostki,49/czerwiec-na-niebie-zapowiada-sie-ciekawie-roj-meteorow-dwie-komety-kilka-planet,89148,1,0.html

NIEBO  W  CZERWCU

Czerwiec na niebie zapowiada się ciekawie: rój meteorów, dwie komety, kilka planet

URAN, SATURN, MERKURY, WENUS, NEPTUN – DO WYBORU, DO KOLORU…. 

Jeśli zatęskniliście za widokiem spadających gwiazd, to w czerwcu będziecie mogli oglądać Czerwcowe Bootydy. Poza tym zdążycie jeszcze zobaczyć komety: C/2011 L4 (PanSTARRS) i C/2012 F6 (Lemmon). Kilka planet także pozwoli się podziwiać.

Chcesz poobserwować asteroidę? Wystarczy amatorski teleskop

– Amatorskie teleskopy, jakimi dysponują ludzie w domach, po odpowiednim wycelowaniu i odrobinie umiejętności umożliwią nam jej zobaczenie – mówił Kamil Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik, zachęcając do obserwacji asteroidy. 1998 QE2 w piątek o godz. 23.00 naszego czasu przeleci naprawdę niedaleko Ziemi – przynajmniej w kategoriach kosmicznych.

Pierwsza połowa czerwca to czas, w którym można próbować dojrzeć Merkurego. Godzinę po zachodzie Słońca planeta świeci niespełna 10 stopni nad północno-zachodnim horyzontem. Jeśli mamy dobry widok na północno-zachodni horyzont, pod Merkurym można dojrzeć jasną planetę Wenus.

Wieczorem można też podziwiać Saturna, który świeci w konstelacji Panny. Urana z kolei można obserwować nad ranem. Godzinę przed wschodem Słońca widać go około 20 stopni nad wschodnim horyzontem. Można go dostrzec gołym okiem, ale astronomowie radzą, by użyć lornetki, bo w obserwacjach będzie przeszkadzać łuna wschodzącego Słońca.

Także nad ranem można podziwiać Neptuna. Świeci on w konstelacji Wodnika, a na godzinę przed wschodem Słońca znajduje się około 20 stopni nad południowo-wschodnim horyzontem. Do obserwacji tej planety trzeba użyć lornetki lub lunety.

Dwie komety

W czerwcu wciąż można obserwować przez lornetkę dwie komety. C/2011 L4 (PanSTARRS) oddala się już i od Ziemi, i od Słońca, przez co jej blask słabnie. Powinniśmy ją jednak dojrzeć przez większe lornetki lub teleskopy. Kometa świeci w konstelacji Małej Niedźwiedzicy i można ją obserwować przez całą noc.

Druga z komet, C/2012 F6 (Lemmon), jest jaśniejsza i widać ją nawet przez niewielkie lornetki. Kometa przemieszcza się na tle gwiazd z konstelacji Andromedy i Kasjopei. W okolicach 10 czerwca będzie świecić tylko kilka stopni od Wielkiej Mgławicy w Andromedzie (M31).

Spadające gwiazdy

Od 22 czerwca do 2 lipca aktywny będzie ciekawy rój Czerwcowych Bootydów. Astronomowie zwracają jednak uwagę, że jest on znany z nieregularnych wybuchów aktywności. Ostatnie takie zjawisko obserwowano w roku 1998, kiedy to widziano około 100 efektownych meteorów na godzinę. Wzmożoną aktywność na poziomie 20-50 zjawisk na godzinę obserwowano jeszcze w roku 2004. Według specjalistów tegoroczne maksimum wypadnie 27 czerwca.

Krótkie noce

Czerwcowe noce są w Polsce wyjątkowo krótkie –  ze względu na przesilenie letnie, które w tym roku wypada 21 czerwca o godzinie 7.04. W Warszawie 1 czerwca wschód Słońca będzie o godz. 4.20, a zachód o godz. 20.48. Ostatniego dnia miesiąca wschód Słońca nastąpi o godz. 4.18, a zachód o godz. 21.01. W czerwcu Słońce wstępuje w znak Raka.

Źródło poniższego tekstu: http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje/ciekawostki,49/czerwiec-na-niebie-zapowiada-sie-ciekawie-roj-meteorow-dwie-komety-kilka-planet,89148,1,0.html

Reklamy

7 thoughts on “45) FALA WĘŻA (CHICCHAN): 9. Fala w kalendarzu TZOLKIN (28.5-9.6. 2013) / Kundalini, prana i ciało eteryczne/ Aktywność słońca w czerwcu 2013 (Joe Böhe)/ Życie Chrystusa – podanie o Issie/ Religie Wschodu a chrześcijaństwo/ Rok Czarnego Wodnego Węża (10.2.2013-9.2.2014)

 1. Fajnie jest na tej stronie, można sie odprężyć już przez ten piekny widok na morze. Każda następna fala to puzzle całej układanki. Dziękuje Ci. Tzolkin staje sie dla mnie bardziej zrozumiały.

 2. Pingback: FALA WĘŻA (28.5-9.6. 2013) – 9. Fala w kalendarzu TZOLKIN/ Kundalini, prana i ciało eteryczne/ Terminy aktywności słońca w czerwcu 2013 (Joe Böhe)/ Niebo w czerwcu/ Religie Wschodu a chrześcijaństwo/ Rok Czarnego Wodnego Węża (10.2.2013-9.2.2

 3. W arcie 29 napisałaś „W 2013 roku Czarna dziura w centrum naszej galaktyki zaświeci 100 razy jaśniej niż nasze Słońce Sagittarius A* to supermasywny obiekt znajdujący się w centrum Drogi Mlecznej. Wielu naukowców pozostaje zafascynowanych tym czymś tylko umownie nazywanym supermasywną czarną dziurą. Obiekt znany tez w skrócie jako Sgr A* znajdzie się wkrótce w centrum uwagi naukowców ponieważ do horyzontu zdarzeń zbliża się chmura gazu i w pierwszej połowie 2013 może dojść do spektakularnych obserwacji.”
  To co napisałaś może mieć związek z tym, co mówi Joe Boehe, że słońce będzie nieprzewidywalne. Ja sam bardzo odczuwam silne energie ostatnich miesięcy. Chyba coraz więcej osób czuje ze coś wyjatkowego wisi w powietrzu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i słonecznie i życzę cudownych uniesień serca 🙂 🙂  

  • No to i ja się przyłączam do tych świetlistych i promienistych życzeń! Im więcej pozytywnie myslących tym większa siła. 🙂 🙂 🙂

 4. Jula i Logos, ja dokładam do Waszych słoneczek swoje 🙂 i chciałabym w tym miejscu przytoczyć sentencję Konfucjusza, którą znalazłam na blogu Margo:
  SPRÓBUJ ZAPALIĆ MALEŃKĄ ŚWIECZKĘ, ZAMIAST PRZEKLINAĆ CIEMNOŚĆ
  Pozdrawiam wszystkich zaglądających na tę stronę!

 5. Wyjątkowo sympatyczne to słoneczko, nawet piegi ma!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s