esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

44) FALA CZŁOWIEKA (EB) – 8.Fala w kalendarzu TZOLKIN (15-27.05. 2013)/ Półcieniowe zaćmienie Księżyca (25.05)/ Święto Wesak (24-26 maja)/ Rozbłyski na Słońcu (8-15,19-20 i 25-29 maja)/ Zielone Świątki (19-20 maja)

3 Komentarze

q4

Jutro  jest  15. maja 2013 – 145.kin w Long  Count (0.0.0.7.5) i 92.kin w Short Count ([92] – Żółty  Magnetyczny (1) Człowiek)   

FALA  CZŁOWIEKA (EB): kiny 92-104 / portale: kiny 93 i 96

Fala  Człowieka zawiera  2  portale (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA):

kin 93 – Czerwony  Biegunowy  Wędrowiec (2. dzień  fali – 16.05)

kin 96 – Żółty  Wiodący  Wojownik (5. dzień  fali – 19.05)

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (maya.net.pl)

Fala  Człowieka  (żółta) domyka  2.Harmonię  z  5-ciu  Harmonii  wewnątrz  20-falowego  cyklu  kalendarza  Tzolkin. To, co zostało wypracowane  w  sferze  świadomości  w  poprzednich  trzech  Falach  tej  Harmonii, tu  ostatecznie  dojrzewa  i  zaczyna  się  uwidaczniać  w  naszym  codziennym  zachowaniu. Duchowy „plon”, jaki zbierzemy we wszystkich czterech falach, będzie stanowić  esencję dla dalszego rozwoju w następnej  Fali.  Od  jakości  tej  esencji  zależy  nasz  postęp  w  rozwoju  świadomości w następnych falach.

Energie  napływające  na  Ziemię  w  FALI  CZŁOWIEKA  wspierają  rozwój  silnej  i  niezależnej  woli, mającej  swoje  źródło  w  Wyższym  Ja.  Wspierają   pracę  nad  wewnętrzną  dojrzałością  oraz  dążenie  do  wypracowania  w  sobie  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie – za  własne  czyny, emocje, myśli  i  słowa.

Energie  płynące  z  Kosmosu  na  określonym  poziomie  częstotliwości  w  poszczególnych  falach  pozwalają  korygować  dysonanse  w  określonych  obszarach  naszej  osobowości  i  naszego  charakteru.  Do  takiej  korekty  inspirują  różne  zdarzenia  lub  zmuszają (jeśli  ktoś  się  opiera, a  nadszedł  właściwy  moment  na  poprawki)  negatywne  zdarzenia.  W  Fali  Człowieka  istnieje  szczególna  możliwość  transformacji  następujących  cech  bieguna  cienia  lub  doskonalenia  następujących  cech  bieguna  światła:

q6

Biegun  światła  Pieczęci Człowieka (EB):

suwerenna  wola  czerpiąca  swoją  siłę  z  ciał (powłok)  subtelnych  w  człowieku, nie  pozostająca  pod  wpływem  sugestii  innych  osób

— niezależność  poglądów  i  swobodne  wyrażanie  własnych  opinii

— rezolutność  i  zdecydowanie;  asertywność

— mądrość  życiowa;  zdolność  postrzegania  zjawisk  w  ich  wszystkich  aspektach  oraz  głębokie  zrozumienie  mechanizmów, jakie  nimi  rządzą

— poczucie  własnej  wartości;  szanowanie  siebie  samego  oraz  innych

— panowanie  nad  swoimi reakcjami i wyczucie sytuacji, czyli umiejętność takiego zachowania, które w danej sytuacji będzie optymalne dla wszystkich stron

— umiejętność  pracy  w  zespole ( energie  poprzedniej  fali – Fali  Wichru – sprzyjały  weryfikacji, odnowie  i  pogłębieniu  relacji  międzyludzkich. Kto  dobrze  odrobił  swoją  lekcję, w  Fali  Człowieka  zrozumie, na  czym  polega  praca  w  zespole  i  dojrzeje  do  tego, aby  zacząć  ją  praktykować.

Biegun  Cienia  Pieczęci  Człowieka (EB):

łatwe  uleganie  sugestiom  i  namowom  innych

— brak  własnych  poglądów  i  nieumiejętność  przyjęcia  konkretnej  postawy  wobec  rzeczy, które  mają  miejsce

wieczne  niezdecydowanie: brak  umiejętności  szybkiego  podejmowania  decyzji  w  momentach  konieczności  dokonania  wyboru;  chwiejność  charakteru

— nieporadność,  niemożność  ogarnięcia  rzeczy, które  dzieją  się  wokół

— poczucie  bycia  gorszym  od  innych, kompleksy;  wyrokowanie  i  ciągłe  ocenianie  innych

— brak  kontroli  nad  sobą i nieprzemyślane/bezmyślne działanie (przemyślane  działanie  nie wyklucza spontaniczności)

— nieprzystępność  i  dystans  wobec  innych

…………………………………

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

………………………………….

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014) UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

……………………………………

q3

Fale  i  Zamki  Czasu

Dla przypomnienia przebieg 2. harmonii fal w Tzolkin: Energia Fali Wędrowca inicjuje uwalnianie się od zniewolenia przez świat fizyczny, W Fali Łącznika następuje łączenie świata materialnego z duchowym, czyli budowanie pomostu między tym, co na dole, a tym, co na Górze. Fala Wichru to czas weryfikacji i odnowy duchowej na wielu płaszczyznach. Podczas Fali Człowieka rozwijamy mądrość, doskonalimy opanowanie i wypracowujemy niezależną wolę. Czterofalowe harmonie nazywane są Zamkami. Fala  Człowieka  jako  ósma  w  kalendarzu  Tzolkin  zamyka  drugi  Biały  Zamek – Zamek Uszlachetniania (kiny 53-104), któremu patronuje Pieczęć Żółtego Wojownika symbolizująca  siłę łączenia i godzenia rozumu z intuicją. Inaczej można to nazwać wdrażaniem duchowych paradygmatów w nasze życie.To oznacza, że praca nad doskonaleniem biegunów światła poszczególnych kolejnych czterech fal (Wędrowiec/ Łącznik/ Wicher/ Człowiek) procentuje na koniec Zamku wypracowaniem w sobie wewnętrznej siły, woli i mądrości, które pozwolą zrealizować nadrzędny cel Białego Zamku – łączyć rozum z intuicją, godzić myślenie z czuciem. W konsekwencji zaczynamy uwalniać się od władzy pieniądza nad nami i od strachu o nasz byt materialny w przyszłości.

Większość ludzi przychodzi na ten świat z potencjalną możliwością harmonizowania energii reprezentowanych przez wszystkie pieczęcie. Natomiast energia pieczęci naszego osobistego kinu urodzenia oznacza, że transformacja bieguna cienia tej pieczęci w biegun światła jest nadrzędna w stosunku do pracy nad innymi aspektami naszej osobowości. Dlatego też energii naszej pieczęci „podporządkowane” są wszystkie kluczowe zdarzenia w naszym życiu. Mają one służyć uzdrawianiu dysonansów w określonym obszarze naszego ja, a przez to zbliżyć nas do naszego Wyższego Ja.

q2

AKTYWNOŚĆ  SŁOŃCA

W poprzednim  wpisie podałam terminy aktywności Słońca w maju, które zapowiedział Joe Böhe. I jak zwykle podane przez niego terminy okazały się trafne: 8-15 maja i 19-20 maja. Od kilku dni Słońce jest bardzo aktywne, a 13. maja doszło do trzech gigantycznych wybuchów klasy X. Rośnie również liczba plam na Słońcu. Jedna z tych plam to największa i najbardziej aktywna plama od około 10 lat. To właśnie ona była źródłem 3 ostatnich mega rozbłysków. Przewiduje się, że za kilka dni superaktywna plama znajdzie się w samym środku tarczy słonecznej, a to może oznaczać poważne problemy z energetyką i łącznością satelitarną. Tak widzą to naukowcy. Inaczej patrzą na to ezoterycy. Według nich energia zakumulowana wcześniej w polach magnetycznych aktywnych obszarów Słońca i emitowana podczas rozbłysków w ogromnej ilości w postaci fal elektromagnetycznych (od gamma do radiowych) i strumieni cząstek (protonów, elektronów i jonów) o prędkościach dochodzących do 70% prędkości światła sprzyja „rozpraszaniu” negatywnych energii o niskich wibracjach i jednoczesnemu wzmacnianiu tych o wysokich częstotliwościach. Tak więc wyjątkowo silne rozbłyski na Słońcu to potężny zastrzyk pozytywnej energii przyspieszającej podnoszenie świadomości. Całkowicie przyłączam się do tych opinii!

We wpisie 34, w którym jest mowa o kalendarzu Tzolkin, piszę,  że według Ac Tah z plemienia Maayab na Jukatanie promienie słoneczne mają wpływ na funkcjonowanie struktur neuronowych w mózgu człowieka. Również niemiecki doktor fizyki Dieter Broers jest zdania, że aktywność Słońca znacząco wpływa  na naszą psychikę i świadomość oraz na nasze DNA. Na tych, którzy nie idą z duchem przemian energetycznych na Ziemi, działa ona irytująco i deprymująco, natomiast na tych, którzy pracują nad swoim rozwojem duchowym, działa inspirująco i pozwala przekraczać kolejne granice świadomości. Oddziaływanie Słońca w maju tego roku jest  wyjątkowo silne.

Ciekawe jest też to, że właśnie od 8.maja (pierwszy dzień wzmożonej aktywności Słońca) do dzisiejszego popołudnia działy się w moim życiu rzeczy, które wymagały dokładnie tego, z czym konfrontuje nas obecnie trwająca Fala Wichru: odwagi. I choć całe moje życie naznaczone jest liczbą 11 (urodziłam się 11 dnia według kalendarza gregoriańskiego, w 11-tym tonie kalendarza Tzolkin oraz w 11-ym Księżycu Dreamspell) i przyzwyczajona jestem do wyzwań, to wyzwanie ostatnich dni było wyjątkowe.

q7

PÓŁCIENIOWE  ZAĆMIENIE  KSIĘŻYCA (25.5)  i  ŚWIĘTO  WESAK (24-26.5)

25 maja 2013r. nastąpi kolejne (półcieniowe) zaćmienie Księżyca (ostanie miało miejsce 25 kwietnia) i przedostatnie w tym roku (ostatnie będzie dopiero 19.10.). Nie będzie widoczne w Polsce, natomiast m.in. w całej Ameryce Południowe i Środkowej, w części Ameryki Północnej oraz w części Afryki i niewielkiej części Europy zachodniej. Jak wiadomo, zaćmienia Księżyca występują zawsze przy jego pełni, ale ta nadchodząca pełnia, a w związku z tym i zaćmienie Księżyca , są szczególne, gdyż będą miały miejsce podczas okultystycznego Święta Wesak, które zawsze przypada na pełnię majową, a w tym roku potrwa od  24 do 26 maja, kulminacja oczywiście 25 maja.

Święto  Wesak  widziane  z  perspektywy  świadomości  trójwymiarowej, czyli  Planu Fizycznego

Wesak , który jest obchodzony w dzień majowej pełni i trwa 3 dni, to najważniejsze buddyjskie święto. W tym czasie buddyści wspominają narodziny, oświecenie i samadhi („śmierć”) Buddy. W trakcie święta dbywają się liczne procesje. Wesak obchodzone jest w wielu krajach Azji. W Indiach jest świętem narodowym. 8.lutego 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Dzień Wesak świętem międzynarodowym.

Święto  Wesak – ceremonia  o  głębokim  znaczeniu  okultystycznym

A oto, co mówi Benjamin Creme, artysta malarz i teozof związany z Hierarchią Mistrzów, na temat Święta Wesak: Podczas pełni Księżyca powstaje szczególny rodzaj energii, który stymuluje wszystkie inne energie o niższych częstotliwościach, podnosząc w ten sposób ich wibracje. To z kolei nie pozostaje bez wpływu na ludzi, którzy w tym czasie łatwiej otwierają się na energie kosmiczne. Podczas pełni powstaje rodzaj kanału energetycznego między Słońcem a Księżycem. Księżyc z punktu widzenia okultyzmu jest czymś w rodzaju „martwego szkieletu”, ale podczas pełni (szczególnie tej majowej) odgrywa bardzo ważną rolę, rolę pośrednika między Słońcem a Ziemią. Podczas Święta Wesak zbierają się wszyscy członkowie Hierarchii Wzniesionych Mistrzów – zarówno ci, którzy przebywają w ciałach fizycznych, jak i ci, którzy manifestują się w formie ciał subtelnych. Ceremonii przewodniczą Manu (Sanat Kumara), Chrystus (na Wschodzie nazywany Maitreyą) i Pan Cywilizacji (Pan Świata). Są oni manifestacjami Boskiej Świadomości w postaci 3 Promieni. Manu reprezentuje  Promień Woli i Mocy, Chrystus – Promień Uniwersalnej Miłości i Mądrości, Pan Świata – Promień Wiedzy i Inteligencji. Wszyscy Trzej, tworząc trójkąt, stoją wokół olbrzymiego, płaskiego kamienia, na którym znajduje się Kryształowy Kielich z krystalicznie przejrzystą wodą. Kiedy nad horyzontem zaczyna wznosić się Księżyc, w momencie idealnej pełni w znaku Byka pojawia się Budda, przybywający z Szambali, największego centrum energetycznego na Ziemi, przez które przechodzą wszystkie Energie płynące z Kosmosu, zanim zostaną rozdzielone na resztę planety. Budda, unosząc się ponad kamieniem, przekazuje Chrystusowi Energię Szambali, który sprawia, że zaczyna ona cyrkulować w obrębie trójkąta utworzonego przez trzech reprezentantów Boskiej Świadomości. Następnie Energia Szambali przekazywana jest Wzniesionym Mistrzom na wszystkich poziomach Hierarchii, którzy stopniowo przekazują ją dalej całej Ziemi i istotom na niej mieszkającym. W ceremonii biorą udział Tybetańczycy oraz pielgrzymi z Indii. Na koniec Budda rozdziela wodę z Kryształowego Kielicha pomiędzy wszystkich uczestników ceremonii. Święto Wesak jest świętem o głębokim znaczeniu ezoterycznym / pojęcia „ezoteryczny” i „okultystyczny” wyjaśniam we wpisie 39/. Czas Święta Wesak to szczególny czas, w którym każda istota na Ziemi otwarta na wyższe energie, ma możliwość poprzez ich świadome przyjęcie szczególnie intensywnego oczyszczenia i odnowy duchowej. 

Podczas tegorocznego Święta Wesak na Ziemi mają ostatecznie zostać zneutralizowane negatywne energie powiązane z czasami Atlantydy i determinujące do tej pory losy ludzkości.

Kolejny termin aktywności Słońca zapowiedziany przez Joe Böhe to 25-29 maja, a to oznacza, że rozpocznie się w kulminacyjnym dniu Święta Wesak.

q1

Zielone  Świątki – Święto  Zesłania  Ducha  Świętego (19-20 maja)

W tym roku 25 maja buddyści obchodzą Święto Wesak, natomiast 19 i 20 maja chrześcijanie świętują Zielone Świątki. Zielone Świątki (Dzień Zesłania Ducha Świętego) są tak jak Wesak świętem ruchomym i przypadają w majową niedzielę, 49 dni po Niedzieli  Zmartwychwstaniu Chrystusa. To ukoronowanie nauczania Chrystusa na Ziemi poprzez zesłanie przez niego Ducha Świętego na apostołów po jego fizycznym odejściu z Planu Fizycznego. Duch Święty ma inspirować, obdarzać mądrością i wskazywać drogę. Zielone Świątki to jedno z ważniejszych świąt liturgicznych. Święto to obchodzone jest w wielu krajach przez 2 dni (np. Niemcy, Holandia, Dania, Szwajcaria). W Polsce drugi dzień Zielonych Światek był obchodzony jako święto państwowe do 1956 r. Potem zniesiono je.

Zielone Świątki pochodzą z czasów przedchrześcijańskich. Poganie, którzy żyli w zgodzie z rytmami natury, witali wiosnę w formie obrzędów: przyozdabiali domy gałązkami drzew różnych gatunków, roślinami i kwiatami oraz palili ogniska, aby odgonić złe demony i zapewnić sobie pomyślne plony.

……………………………………………….. 

Wyraźnie zwraca uwagę fakt, że tematyka obecnej Fali Człowieka i 2. Zamku Uszlachetniania całkowicie pokrywa się z procesami  spirytualnymi, jakie dzieją się podczas Święta Wesak, które w tym roku wypada 24-26 maja, a więc właśnie w trakcie trwania tej Fali: chodzi o współgranie wolnej woli, inteligencji i intuicji (serca). Połączenie tych trzech sił to potęga!

………………………………………………..

Reklamy

3 thoughts on “44) FALA CZŁOWIEKA (EB) – 8.Fala w kalendarzu TZOLKIN (15-27.05. 2013)/ Półcieniowe zaćmienie Księżyca (25.05)/ Święto Wesak (24-26 maja)/ Rozbłyski na Słońcu (8-15,19-20 i 25-29 maja)/ Zielone Świątki (19-20 maja)

  1. OŚWIADCZENIE 31.10.2013:
    Pragnę poinformować, że całkowicie dystansuję się do wszystkich wpisów i treści znajdujących się na stronie margo0307.wordpress.com , które związane są z interpretacją fresków Michała Anioła i stojącą za tymi interpretacjami sektą Antrovis oraz do moich komentarzy w tym temacie. Komentując wpisy na wyżej wymienionym blogu, nie byłam wtedy jeszcze świadoma tego, kto kryje się za tymi interpretacjami, a moja aktywność na tym blogu pokierowana była chęcią pomocy koleżance w budowaniu i rozkręcaniu jej strony. O sekcie Antrovis można poczytać na mojej stronie we wpisie 59.

  2. Czwarty rozbłysk X w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, trwa burza radiacyjna:
    http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czwarty-rozblysk-x-w-ostatnich-kilkudziesieciu-godzinach-trwa-burza-radiacyjna

  3. Wspaniała ta strona Dzięki!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s