esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

43) FALA WICHRU (CAUAC): 7. Fala w Tzolkin (2.5-14.5.2013)/ Noc Walpurgii, Beltane, Czarodzielnica/ Obrączkowe zaćmienie Słońca (10. maja)/ Terminy aktywności słońca i burz magnetycznych w maju 2013 (Joe Böhe)

2 Komentarze

pobrane4

Dzisiaj  jest  2. maja 2013 – 132.kin w Long  Count (0.0.0.6.12) i 79.kin w Short Count ([79] – Niebieski  Magnetyczny (1) Wicher //sposób liczenia: strona  LONG  COUNT//.  

2. maja  rozpoczyna  się  7. Fala  w  kalendarzu  Tzolkin: niebieska  Fala  Wichru, która  potrwa  do  14. maja, a  której  patronuje  pieczęć  Wichru.

Zarówno  kolejność  pieczęci  jak  i  kolejność  fal  w  Tzolkin  nie  jest  przypadkowa, lecz  stanowi  kolejne  logiczne  etapy  w  rozwoju  duchowym  człowieka.  Potencjał  spirytualny  wypracowany  w  określonej  fali  stanowi  fundament  do  pracy  z  energiami  napływającymi  z  Kosmosu  w  kolejnej  fali.  Przy  czym  postępujące  po  sobie  fale  podzielone  są  na  tzw. Harmonie (Zamki)  składające  się  z  4  fal  o  czterech  różnych  kolorach, których  kolejność  jest  niezmienna.  Znaczenie  kolorów: czerwony – inicjacja/ zapoczątkowanie  procesu/ wdrożenie // biały – umocnienie i uszlachetnianie// niebieski – transformacja  na  wyższy  poziom // żółty – faza  końcowa, czyli  dojrzewanie  i  pełne  urzeczywistnienie  tego, co  zostało  zapoczątkowane  w  czerwonej  Fali.

s1

Niebieska  Fala  Wichru (7) tworzy  Harmonię  wraz  z  czerwoną  Falą  Wędrowca (5), białą  Falą  Łącznika (6)  i  żółtą  Falą  Człowieka (8).  W  Fali  Wędrowca  następuje  przekroczenie  granic  i  uwalnianie  się  z  różnego  rodzaju  zależności  i  uzależnień  w  świecie  fizycznym, emocjonalnym  i  mentalnym, w  Fali  Łącznika  dochodzi  do  budowania  pomostu  między  światem  fizycznym  i  duchowym.  Fala  Wichru  to  dalsze  otwarcie  się  na  odnowę  duchową, która  wzięła  swój  początek  w  Fali  Łącznika, natomiast  energia  Fali  Człowieka  zamykającej  tę  harmonię   sprzyja  kształtowaniu  się  siły  woli  opartej  na  Wyższym  Ja  i  osiąganiu  wewnętrznej  dojrzałości  oraz  jest  odpowiednim  czasem  na  pokazanie  zdecydowania  w  działaniu  będącym  naturalną  konsekwencją  osiągniętego  w  tej  harmonii  potencjału  duchowego.

s2

W  Fali  Wichru [kiny 79-91] znajdują  się  2  portale galaktyczne (portale galaktyczne to dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA):

—  kin 85 –  Czerwony  Rezonansowy  Wąż (8.5. – 7. dzień  fali)

—  kin 88 Żółta  Planetarna  Gwiazda (11.5. – 10. dzień  fali) 

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (maya.net.pl)

Fala  Wichru  to  FALA  ODNOWY, czyli  czas  postępu, ruchu, zmian  i  innowacji  oraz  odnawiania  relacji  międzyludzkich  poprzez  budowanie  ich  na  głębszym  poziomie.  To  okres  sprzyjający  regeneracji  sił  fizycznych  i  umysłowych. Energie  Kosmiczne  spływające  na  Ziemię  w  obecnym  czasie  sprzyjają:

– wejściu  na  wyższy  „szczebel”  w  rozwoju  sfery  ducha

– podejmowaniu  nowych  postanowień

– przeprowadzeniu  ogólnej  weryfikacji  i  wprowadzaniu  zmian, innowacji, korekt  i  ulepszeń

– dokonywaniu  weryfikacji  we  wszystkich  obszarach  życia: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym  i  duchowym

– pogłębianiu  relacji  z  innymi  ludźmi  o  wymiar  duchowy

– procesowi  regeneracji  w  odniesieniu  do  fizycznej  witalności, świeżości  umysłu  i  „giętkości”  ducha .

Pieczęć  to  nie  tylko  wyraz  konkretnych  Kosmicznych  Energii, ale  też  nośnik  określonych  emocji  i  cech  ludzkiego   charakteru,  konfrontuje  nas  zarówno  z  tymi  pozytywnymi  jak  i  negatywnymi  aspektami  naszej  osobowości.  PRACA  Z  WŁASNYMI  ENERGIAMI  W  DANEJ  FALI  TO  TRANSFORMACJA  BIEGUNA  CIENIA  W  BIEGUN  ŚWIATŁA  PIECZĘCI, KTÓRA  TEJ  FALI  PATRONUJE,  W  KONTEKŚCIE  TYCH  ASPEKTÓW, KTÓRYCH  DOSKONALENIU  SPRZYJAJĄ  SIŁY  KOSMICZNE  DOCIERAJĄCE  NA  ZIEMIĘ  W  TEJŻE  FALI.  To, czego  nie  uda  nam  się  dokonać  teraz, możemy  znowu, łatwiej  i  efektywniej  niż  w  innych  falach, nadrobić  w  tej  samej  fali  następnego  roku  galaktycznego, czyli  za  248  dni.

  pobrane3

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

BIEGUNY  PIECZĘCI  WICHRU (CAUAC):

Biegun  Cienia:

– zamykanie  się  we  własnym  świecie  emocjonalno-mentalnym;  życie  z  ograniczeniami  w  sferze  ducha  i  zawężoną  świadomością

-skostniałość  poglądów  i  ospałość  ducha

– zmęczenie  życiem  i  permanentne  poczucie  wypalenia

– strach  przed  tym, co  nowe  i  nieznane;  strach  przed  niepowodzeniami

– wątpliwości   towarzyszące  nam  we  wszystkim, co  robimy

– powierzchowność  w  relacjach  międzyludzkich

– drobiazgowość, ciągła  negacja  wszystkiego;  cynizm  i  sarkazm

– podatność  na  nałogi

– tendencje  do  dziwactw  i  urojeń

Biegun  Światła:

– gotowość  do  patrzenia  na  otaczające  nas  zjawiska  z  różnych  perspektyw;  otwartość  na  różne  idee  i  możliwości

– elastyczność  w  działaniu, gotowość  do  zmian

– pomysłowość, błyskotliwość;  genialność;  otwartość  na  nagłe  „oświecenie”

– odwaga  w  rozpoczynaniu  nowych  spraw  i  projektów;  odwaga, aby  zacząć  życie  od  nowa

– umiejętność  budowania  głębszych  relacji  międzyludzkich

– umiejętność  podbudowywania  ludzi  i  podnoszenia  ich  na  duchu

– odporność  na  pokusy, na  wciąganie  w  iluzje   i  utopijne  obietnice

pobrane2

ENERGIA  ODNOWY  FALI  WICHRU  I  BURZE  MAGNETYCZNE

Ta  kombinacja, tak  jak  miniona  Fala  Łącznika  w  powiązaniu  z  zaćmieniem  księżyca, to  potężny  zastrzyk  energii  kosmicznych.

Energie  napływające  na  Ziemię  w  Fali  Wichru  pomagają  też  w  transformacji  DNA  i  przekształcaniu  gęstości ciała  fizycznego  w  bardziej  „eteryczną” (subtelną)  formę– szczególnie  teraz, po  wejściu  Ziemi  22.12.2012 w  nowy  Wielki  Cykl  26  tysięcy  lat, gdzie  procesy  duchowej  transformacji  są  bardzo  intensywne (choć  na  zewnątrz  wydaje  się, że  nic  się  nie  dzieje  w  tej  kwestii,  a  świat  wydaje  się  pogrążać  w  coraz  większej  ignorancji  i  nieświadomości).  Intensywność  tych  procesów  będą  dodatkowo  wzmagać  energie  kosmiczne  napływające  na  Ziemię  wraz  z  burzą  magnetyczną  trwającą  od  26.4., a  która  według  Joe  Böhe (jego  prognozy  dotyczące  aktywności  słońca  są  zawsze  trafne) może  potrwać  do  3. maja.  Kolejne  terminy  aktywności  słońca  w  maju  to: 8-15 / 19-20 / 25-29.  W  tym  miesiącu  wiatr  słoneczny  powstały  w  wyniku  koronalnych  wyrzutów  mas  ze  Słońca  może  spowodować  bardzo  silne  zmiany  w  magnetosferze  Ziemi , a  w  dalszej  konsekwencji  w  całej  energetyce  Ziemi.  To  z  kolei  może  wywołać  silne  reakcje  i  zmiany  u  ludzi  na  wszystkich  płaszczyznach (fizycznej, emocjonalnej, mentalnej  i  duchowej).

……………………………………………….

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014) UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

……………………………………………………………….

getattachment-1_kopie

GERMAŃSKA  NOC  WALPURGII,  CELTYCKIE  BELTANE  I  SŁOWIAŃSKA  CZARODZIELNICA (30.4-1.5.)

Cała  północno-śrokowo-zachodnia  Europa  neopogańska  oprócz  Słowian  świętuje  z  30. kwietnia  na  1. maja  Noc  Walpurgii  i  Beltane.  Pierwotnie, czyli  według  wierzeń  europejskich  ludów  przedchrześcijańskich  wywodzących  się  z  ludów  indoeuropejskich(„pogan”/” barbarzyńców”) było  to  święto  satanistyczne – sabat  (zlot), podczas  którego  na  łysych  szczytach  trudno  dostępnych  gór  czarownice  i  demony  spotykały  się  na  naradę.  Po  naradzie  miała  miejsce  uczta  oraz  orgiastyczne  zabawy  i  tańce.  Szamani  i  kapłani  wraz  z  demonami  i  czarownicami  jednoczyli  się  tej  nocy  z  budzącymi  się  do  życia  siłami  przyrody.

Dzisiaj  święto  to  służy  powitaniu  ciepłych  pór  roku – wiosny  i  lata,  a  rozpalanie  ognia  ma  przegonić  złe  moce.  Odpowiednikiem  nordyckiej  Nocy  Walpurgii  i  celtyckiego  Beltane  u  Słowian  jest  Czarodzielnica (też  obchodzona  w  ostatnią  noc  kwietnia).  Oznajmia  ona  przyjście  ciepłej  pory  roku  i  związany  z  nią  powrót  natury  do  życia.  O  ile  jednak  Walpurgia  i  Beltane  są  świętami  wciąż  kultywowanymi, o  tyle  Czarodzielnica  jest  w  Polsce  prawie  nieznana – tylko  garstka  neopogan  rozpala  w  tę  noc  ogniska.

Początek  maja  to  rozproszenie  sił  ciemności  przy  pomocy  ognia  w  Noc  Walpurgii, to zakończenie  Fali  Łącznika  i  przejście  do  Fali  Wichru  niosącego  Siły  Odnowy, to  okres  nietypowych  burz  magnetycznych.  Jednym  słowem – to  szczególny  czas, czas  potężnych  Energii  sprzyjający  postawieniu  milowego  kroku  naprzód  na  ścieżce  wewnętrznego  samodoskonalenia  się. 

zaćmienie

OBRĄCZKOWE  ZAĆMIENIE  SŁOŃCA (10. MAJA)

W  trakcie  trwania  Fali  Wichru  będzie  miało  miejsce  również  zaćmienie  słońca  i  będzie  widoczne  tylko  na  półkuli  południowej (podczas  zaćmienia  Słońca  Księżyc  zawsze  znajduje  się  w  nowiu; przy  zaćmieniu  Księżyca  ten  znajduje  się  zawsze  w  pełni).

Christy  Heidecke (astrolog): „Obecnie  znajdujemy  się  między  dwoma  zaćmieniami  księżyca (25.4 –częściowe / 25.5 – półcieniowe)  i  krótko  przed  obrączkowym  zaćmieniem  Słońca, które  nastąpi  10. maja, czyli  jesteśmy  w  bardzo  ciemnej  fazie.”  ‘Ciemna  faza’  oznacza  turbulencje  na  poziomie  fizycznym, a  tym  samym  szansę  na  oczyszczenie  w  obrębie  ciała  i  materii.  Natomiast  silne  energie  nieustannie  płynące  z  Kosmosu, dokonują  transformacji  świadomości  wszystkiego, co  żyje  na  Ziemi (i co  się  na  te  Energie  otworzyło).  Oczyszczenie  energetyczne  trójwymiarowej  rzeczywistości  poprzez  negatywne  zjawiska (nieszczęścia, straty itp.), jakie  zsyła  Prawo  Karmy, ułatwia  ów  proces  transformacji.

ZE  WZGLĘDU  NA  ILOŚĆ  ZJAWISK  ASTROLOGICZNYCH  I  KOSMICZNYCH, JAKIE  WYSTĄPIĄ  W  FALI  WICHRU, DOBRZE  BYŁOBY  MAKSYMALNIE  WYKORZYSTAĆ  TEN  CZAS  NA  DUCHOWĄ  TRANSFORMACJĘ!

 

Reklamy

2 thoughts on “43) FALA WICHRU (CAUAC): 7. Fala w Tzolkin (2.5-14.5.2013)/ Noc Walpurgii, Beltane, Czarodzielnica/ Obrączkowe zaćmienie Słońca (10. maja)/ Terminy aktywności słońca i burz magnetycznych w maju 2013 (Joe Böhe)

  1. Już od jakiegoś czasu wiem, że musze zmienić pewne rzeczy w moim życiu. Moze wreszcie zbiorę do tego siłę i odwagę. Dziękuję za ten artykuł i pozdrawiam. ❤

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s