esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

42) FALA ŁĄCZNIKA (CIMI): 6. Fala w Tzolkin (19.4-1.5.2013)/ Zaćmienie Księżyca (24.4)/ Pojęcie „piekła”, dusze w bardo, inkarnacja: prawo przyczyny i skutku (Lidia Stawowska)

21 Komentarzy

Dzisiaj  jest  19. kwietnia 2013 – 119.kin w Long  Count (0.0.0.5.19) i 66.kin w Short Count ([66] – Biały  Magnetyczny (1) Łącznik)   

mood7

Wieczorem 25 kwietnia 2013 nastąpi CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA. Niestety, nie będzie ono aż tak dobrze widoczne. Maksymalna faza zaćmienia będzie wynosić tylko 2% , a przykryty zostanie górny fragment satelity. Zaćmienie będzie trwać od 19:57 do 20:23. Jego maksymalna faza nastąpi o 20:07. Zaćmienia nie będzie można dostrzec gołym okiem a jedynie przez lornetkę (oczywiście przy odpowiedniej pogodzie).

Link o zaćmieniach słońca i księżyca:  http://gwiazdozbiory.eulersoft.com.pl/dod_Zacmienia.html

……………..

Według Christy Heidecke (astrolog) zjawisko to będzie sprzyjać procesowi wyzwalania się od nadmiaru rzeczy materialnych oraz „puszczaniu” władzy i większej koncentracji na duchowym aspekcie, który jest w nas. Niektórzy mogą wręcz zostać zmuszeni do rozstania się z rzeczami lub stanowiskami, z którymi byli tak związani, na przykład poprzez nieoczekiwaną ich utratę. Jednak tego typu zdarzeń nie należy interpretować jako nieprzychylność Niebios, a wręcz przeciwnie: jako pomoc w szukaniu spełnienia w swoim wnętrzu a nie na zewnątrz.

……………..

To właśnie ta pogoń za szczęściem i szukanie spełnienia na zewnątrz i jednoczesny brak tego spełnienia powodują rozczarowanie, ból i cierpienie i wyzwalają negatywne emocje i działania, poprzez które sami kreujemy nasze własne „piekło”.

mood4

To „piekło” ciągnie się za nami aż na Plan Astralny. Opisała je nie żyjąca już prof. Lidia Stawowska. Pani Stawowska (polska Dolores Cannon – przyp. Monmaria) prowadziła badania z psychologii głębi dotyczące zjawiska śmierci i życia w kontekście reinkarnacji. Według niej istnieją ekstremalne przypadki, gdzie dusze po śmierci fizycznej trafiają w miejsca, w których panują ciemności, zimno i pustka oraz poczucie nieustannego głodu. Ten stan bytu (przyp. Monmaria: „piekło”) jest tak ciężki do zniesienia, że dusze, które znalazły się w nim na skutek zebranej bardzo negatywnej karmy z poprzedniego wcielenia (lub poprzednich wcieleń),nie wytrzymują tego i gotowe są inkarnować się ponownie na Ziemi nawet w postaci zwierzęcia, aby tylko przerwać cierpienie w bardo (pobyt w astralu między inkarnacjami na Planie Fizycznym).

Również energia 13-tu dni FALI  ŁĄCZNIKA (6.Fala w Tzolkin, która zaczęła się dziś, czyli 19.4 i potrwa do 1.5)) będzie wspomagać tego typu transformację, jaką może wyzwolić lub wymusić w ludziach zbliżające się zaćmienie księżyca, jako że Fala Łącznika to Siła Przemiany, to dobry czas na budowanie pomostu między  światem  fizycznym  i  duchowym, to puszczanie negatywnej energii przeszłości, to dogodny okres na zmianę spojrzenia na rzeczywistość i interpretowanie wszystkiego z wyższej  perspektywy (= zmiana  percepcji  świata).

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (maya.net.pl)

FALA  ŁĄCZNIKA (CIMI): kiny 66-78 / 3 portale: kiny 69,72,77

Fala  Łącznika  zawiera  3  portale (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale  tworzą  2 splecione  ze  sobą  nitki  DNA :

kin 69 – Czerwony  Samoistny  Księżyc (4. dzień fali – 22.04)

kin 72 – Żółty  Rezonansowy  Człowiek (7. dzień  fali – 25.04. –zaćmienie  księżyca)

kin 77 – Czerwona  Krystaliczna  Ziemia (12. dzień  fali – 30.04.)

mood23

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

BIEGUNY  PIECZĘCI  ŁĄCZNIKA

 Biegun  Cienia:

— kurczowe trzymanie się rzeczy materialnych i ludzi

— nieumiejętność „puszczenia” przeszłości

— przyjmowanie roli ofiary i użalanie się nad sobą

— wieczne pretensje do świata o zaprzepaszczoną przeszłość i nieudaną teraźniejszość i obarczanie winą wszystkich i wszystkiego wokół nas

— wąskie horyzonty w odniesieniu do oceny rzeczywistości

Biegun  Światła:

— umiejętność rezygnacji z rzeczy materialnych i stanowisk;

— wola zamknięcia bolesnej przeszłości i patrzenie z optymizmem w przyszłość;

— wyjście z roli ofiary i przejęcie odpowiedzialności za własną przeszłość i obecną sytuację poprzez uświadomienie sobie działania zasady przyczyny i skutku, której wyrazem jest Prawo Karmy;

— gotowość do poszerzenia horyzontów i rozumienia zjawisk z szerszej perspektywy

mood2

 Każdy wysiłek podjęty przez nas w celu transformacji bieguna cienia i przejścia do bieguna światła zawsze przybliża nas do naszego Wyższego Ja, a tym samym do prawdziwego szczęścia. Nie niekończące się pomnażanie pieniędzy powinno być celem pracy, lecz głęboka satysfakcja i służenie innym. Wtedy pieniądze pojawią się w odpowiednim czasie i odpowiedniej ilości, nie wypaczając przy tym naszej psychiki. Staną się środkiem do działania, a nie środkiem uzależniającym i wyniszczającym wyższą uczuciowość i niszczącym serdeczne relacje międzyludzkie.

……………………………….

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014) UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

……………………………….

……………………………….

Nie żyjąca już prof. dr hab. Lidia Stawowska –„ psycholog i autorka wielu publikacji z psychologii osobowości i psychologii sportu, m.in. takich jak ”Diagnoza typów osobowości”, „Rola zróżnicowania typologicznego w funkcjonowaniu jednostki”, „Psychologia różnic indywidualnych dzieci i młodzieży”, „Psychologiczna diagnoza w sporcie wypoczynkowym”. W latach 1986-1989 przeprowadziła jako pierwsza w Polsce – i jak dotychczas jedyna – unikalne badania z psychologii głębi, których celem stało się wyjaśnienie tajemnicy śmierci i istoty życia. Unikalne, gdyż zastosowana w pracy analiza porównawcza wyników własnych badań oraz badań naukowców wywodzących się z różnych kręgów kulturowych obejmuje przeżycia osób w stanie śmierci klinicznej, w hipnozie reinkarnacyjnej i w eksterioryzacji – doświadczeniach poza ciałem.” (Urszula  Węgrzyk, „Czwarty  Wymiar”)

A oto fragmenty rozmowy, jaką pani Urszula Węgrzyk przeprowadziła z prof. Lidią Stawowską:

Dlaczego zajęła się pani reinkarnacją?

W połowie lat 80-tych liczne stowarzyszenia psychotroniczne w Polsce sprowadzały z Zachodu sporo książek poświęconych istocie życia, m.in. reinkarnacji. (…) Jednak wszelkie dociekania w kwestii reinkarnacji kończyły się stwierdzeniem: być może ona istnieje, ale nie ma na to dowodów. Pomyślałam wtedy: to ja te dowody znajdę! Nie wystarczało mi opisywanie reinkarnacji, brakowało mi mechanizmu, który by ja wyjaśniał. Sprawę komplikował dodatkowo fakt włączenia reinkarnacji w dogmaty religijne Dalekiego Wschodu, takie jak hinduizm i buddyzm. Tymczasem ja udowodniłam, że reinkarnacja, bez względu na wierzenia religijne, przynależność kulturową i narodowościową, jest procesem ogólnoludzkim, a nawet więcej – dotyczy wszystkich form żywych, w tym oczywiście człowieka.

mood8

W chrześcijaństwie też kiedyś mówiło się o reinkarnacji?

Reinkarnacje odrzucono dopiero po soborze w Konstantynopolu, ale nie ze względów teologicznych czy doktrynalnych. Na podstawie doświadczeń reinkarnacyjnych twierdzono, że jest to przedłużenie wcielenia poprzedniego papieża. Nie było ku temu żadnych merytorycznych uzasadnień. A przecież Jezus Chrystus, gdy go uczeń zapytał, co ma robić, aby żyć wiecznie, odpowiedział: By żyć wiecznie, musisz się na nowo narodzić. W Biblii było sporo wzmianek na temat reinkarnacji, ale obecnie są one tylko w apokryfach. Do tekstów biblijnych każdy papież wprowadzał zmiany, wyrzucano z nich również niewygodne fragmenty.

Czy reinkarnacja należy do zakresu badań psychologii głębi?

Dociekanie istoty życia, tak. Podjęłam się badań nad reinkarnacją po to, by udowodnić, że ona istnieje. Dlatego zajęłam się niewidomymi. Uznałam, że jeżeli niewidomy wróci do poprzedniego wcielenia, będzie widział. Przebadałam 100 chętnych z Polskiego Związku Niewidomych. Okazało się, że mają dużą barierę lękową przed ujawnianiem swoich przeżyć. Wynikało to z faktu, że przyczyna ich kalectwa tkwiła w poprzednich wcieleniach. N przykład pan Stefan stracił wzrok w chwili ogłoszenia stanu wojennego, na tle emocjonalnym. Co było w jego poprzednich wcieleniach? W roku 1944 zginął w łapance na rynku we Lwowie. Niemcy uderzyli go w tył głowy, w ośrodek wzrokowy. Bardzo dokładnie to opisał. To przeżycie z poprzedniego wcielenia wróciło, gdy ogłoszono stan wojenny. Ale to jeszcze było zbyt mało. W poprzednich wcieleniach miał trudne życie, był kupcem, studentem, żebrakiem, synem chłopów pańszczyźnianych, ale nie one spowodowały jego obecne kalectwo. Podczas hipnozy cofnęłam go o 2000 lat. Okazało się, że był wtedy wodzem indiańskiego szczepu w Ameryce Południowej, nazywano go Ptasznikiem. Dlaczego? Ponieważ łapał ptaszki i wydłubywał im oczy. Po dwóch tysiącach lat musiał doświadczyć tego samego: stracił wzrok! Tutaj bardzo dobrze się sprawdziło prawo przyczyny i skutku.

Badałam także niewidomego od urodzenia, który cierpiał na niedorozwój nerwów wzrokowych. Miał dużą barierę lękową. Gdy go wprowadziłam w trans hipnotyczny dla celów leczniczych, pozostawał w nim, ale gdy tylko pomyślałam, że przeniosę go do poprzedniego wcielenia, momentalnie się budził. Używałam różnych sposobów poza hipnozą, żeby się dowiedzieć, dlaczego nie widzi. Pewne efekty dała eksterioryzacja. Uważałam, że jeżeli wyjdzie  z ciała, to zobaczy światło. Zobaczył je, ale zaraz pojawiała się bariera, której nie mógł pokonać, i musiał wracać. Powiedziałam mu, żeby zakodował sobie, aby we śnie dowiedzieć się, co było przyczyna jego niewidzenia. Któregoś ranka zbudził go wystrzał, czuł zimną lufę na podniebieniu. Okazało się, że strzelił sobie w usta.

Jaki jest zatem mechanizm reinkarnacji?

Odpowiedź na to pytanie jest możliwa tylko dzięki globalnemu podejściu do badań. Bo przecież było ich sporo. Reinkarnacja zajmowali się i zajmują badacze z USA, Anglii, Niemiec, Austrii, a w Polsce ja. Wszystkie badane osoby miały podobne przeżycia zarówno w hipnozie reinkarnacyjnej, jak i w eksterioryzacji oraz podczas śmierci klinicznej: przechodzenie przez tunel, widzenie światła, spotkania ze świetlistymi istotami, czasami ze zmarłymi członkami rodziny. Podczas śmierci klinicznej każdy słyszał: Jeszcze nie czas – wracaj! W stronę światła kierowali się wszyscy, ale pozostawali w nim tylko ci, którzy na to zasłużyli, inni nie opuścili ciemności. Znamienne sa badania Amerykanki Heleny Wambach, która w hipnozie zbiorowej przebadała przeszło 20 tysięcy osób. Po skończonym seansie zlecała, aby po obudzeniu odpowiadali na różne pytania. Z ich odpowiedzi wynikało, że każdy sam planuje sobie życie przy pomocy świetlistej postaci (=Ciała Świetlistego- przyp. Monmaria). Aż 30% osób na wyższym poziomie energetycznym (=z wyższą świadomością- przyp. Monmaria) ma przy tym możliwość doboru epoki, narodu i rodziny, ale 70% w ogóle nie chce urodzić się powtórnie!

Mond_Sonne

Czy w kolejnych wcieleniach wracamy zawsze jako ludzie czy także jako zwierzęta?

Przeważnie jako ludzie. Są jednak także tacy, którzy po śmierci ciała fizycznego przebywają w najniższym kręgu, w ciemności i pustce, zimnie i głodzie. ich świadomości nie wytrzymują tego i z własnej woli wcielają się w psy, koty czy inne zwierzęta, aby tylko tę ciemną i zimną pustkę przerwać. Bywa też odwrotnie. R. Monroe, który widział bramy wejścia i wyjścia dusz, zobaczył kiedyś malutka duszyczkę pieska, który tak się zasłużył miłością do swej pani, ę doświadczył możliwości wcielenia jako człowiek.

Czy reinkarnacja jest doktryną?

Nie, jest czynnikiem rozwojowym wszystkich form żywych i to nie tylko na naszej planecie. Chodzi o to, aby doświadczać zarówno pozytywnych jak i negatywnych doznań, bo są potrzebne do dalszego rozwoju. Przy negatywnych, jeśli szukamy z nich wyjścia, uczymy się i rozwijamy. We wszechświecie chodzi tylko o życie, a nie o jego formę fizyczna. Doświadczenia są ważne i radzenie sobie z nimi.

Czyli rozwój jest najważniejszy?

Tak, to cel życia człowieka, zwierząt i roślin. Wszyscy mamy świadomość. Obaliłam dogmat, że psychika jest funkcja mózgu. Gdyby tak było, to w czasie śmierci klinicznej, gdy mózg nie pracuje, nie mogłaby funkcjonować  świadomość i nie otrzymywalibyśmy tak dokładnych relacji od osób, które w tym stanie się znalazły. A zatem, skoro mózg nie jest siedzibą świadomości, to gdzie się ona znajduje? W sukurs przyszły badania nad bioplazma. Kilka lat temu grupa naukowców rosyjskich z Instytutu Bioinformatycznego A. S. Popowa odkryła, że organizmy żywe emitują wibracje energii o długości od 300 do 2000 nanometrów. Rosjanie nazwali te energię bioplazmą. Odkryli także, że niektóre osoby mają szersze  i silniejsze biopole, co pozwala im przekazywać bioenergię oraz tłumaczy zasady działania bioterapii (W Polsce również ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak zajmował się zagadnieniem bioplazmy – przyp. Monmaria). Odkrycia te są zgodne z badaniami prowadzonymi w innych krajach. Obecnie wiemy już, że każdy fizyczny przedmiot i istota mają ciało energetyczne( D. Cannon twierdzi, że przedmioty „martwe”, np. stół, też mają określony rodzaj świadomości- przyp. Monmaria). O ciele energetycznym człowieka, który wyraża się w aurze, też wiemy coraz więcej. Istnieje urządzenie do pomiaru ludzkiego biopola ( aura Kramera)

Czym wobec tego jest dusza?

Mózg jest tylko narzędziem przejawu psychiki w działaniu, ta zaś zlokalizowana jest w ciele energetycznym, które nie ginie. Dusza to świadomość, która istnieje również bez ciała fizycznego.. Dlatego każdy widzi swój pogrzeb. (…)

Po co przychodzimy powtórnie na świat?

Aby się rozwijać. Przy czym nie realizujemy naszych zamysłów sami,  na przykład arcydzieła literackie czy wynalazki to zamysły z „góry”, które spełniamy. Dzięki nim ludzka populacja się rozwija. Chodzi bowiem o to, abyśmy z „narzędzi”, którymi jesteśmy, przeistoczyli się w twórców, czyli osiągnęli wyższy poziom energetyczny. Obecnie jesteśmy na trzecim poziomie, a musimy dojść do siódmego.

Jak to osiągnąć?

Trzeba nad sobą pracować, nie ma nic za darmo. Przeszło 20 lat uprawiam medytację transcendentalną, joge królewską i inne techniki rozwoju duchowego. Rozwijam się i mam kontakt z wiedza kosmiczną. Własnie wtedy, gdy byłam w wyższym wymiarze, przyszedł mi do głowy pomysł, aby zająć się reinkarnacją. To tez był nakaz z „góry”. Jego celem było przekazanie ludziom, żeby nie bali się śmierci, bo jej nie ma. Słowa, których używamy w środę popielcową: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, to bzdura. To stwierdzenie to sprowadzenie istoty życia do ciała fizycznego.

Dziekuję za rozmowę.

/Również wpis 6 porusza temat hipnozy regresyjnej i terapii reinkarnacyjnej/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fggergerhrthrhrth

 Ponieważ na początku tego wpisu, w związku z zaćmieniem księżyca i Falą Łącznika, mowa była o pieniądzach i wartościach materialnych, zaprezentuję jeszcze przetłumaczony przeze mnie z języka niemieckiego fragment książki  Silvii  Wallimann, gdzie sensytywna autorka pełniąca rolę medium dla istot ze świata astralnego, podczas indywidualnego seansu, jakiego udzieliła kobiecie chcącej nawiązać kontakt ze zmarłym mężem, przekazała jej takie oto informacje od męża:

„Mam na imię Hans (autorka nie znała wcześniej jego imienia). Dziękuję, że mogę mówić poprzez ciebie (chodzi o autorkę). Moja żona wie, że istotą mojego życia była ciężka praca i zarabianie pieniędzy, tak aby naszym dzieciom wiodło się znacznie lepiej niż mnie w dzieciństwie i młodości. Całe życie oszczędzałem i do tej pory cierpię z tego powodu, że nastąpił u mnie niedowład nóg i znalazłem się w wózku inwalidzkim. Przecież nigdy nie zrobiłem nikomu nic złego! Męczę się i potrzebuję pomocy! Wokół siebie nie widzę nic prócz ciemności… (tu nastąpiła cisza)”

Kobieta, która przyszła na seans była wstrząśnięta. Nie była też w stanie zrozumieć, dlaczego jej mąż tak cierpi, skoro nie zrobił nic złego. Był dobrym człowiekiem, pełnym poświęcenia i oddanym rodzinie. Silvia Wallimann dostała taki przekaz ze świata duchowego:

Życie na ziemi służy przede wszystkim rozwojowi świadomości. Obowiązkiem każdego człowieka jest zdobywanie wartości duchowych a nie materialnych oraz odpowiedzialność nie tylko za swój własny rozwój duchowy, ale też innych ludzi ( postępowanie, które nie wspiera rozwoju duchowego otaczających nas osób, nie jest w harmonii z Prawami Kosmosu – przyp. Monmaria). Hans nie zrozumiał tej odpowiedzialności zarówno wobec siebie jak i dzieci, gdyż kierowały nim nieodpowiednia motywacja. Miłość bliźniego nie polega tylko i wyłącznie na zdobywaniu dla innych środków finansowych i to w dodatku z niskich pobudek : Ponieważ jemu źle wiodło się finansowo, gdy był młody, to chciał, aby dzieciom wiodło się lepiej. To nie jest właściwa motywacja! Taka motywacja wypływa z poczucia winy i pewnego rodzaju przymusu. Działania i decyzje, jakie podejmujemy w życiu, powinny wynikać z głębszych pobudek i mieć na uwadze dobro duchowe drugiego człowieka. Sposobem, w jaki żona może pomóc mężowi cierpiącemu na Planie Astralnym, jest modlitwa. Powinna ona polegać na przekazywaniu mu jak najczystszej energii życiowej i proszeniu Istoty Świetliste o pomoc.

Reklamy

21 thoughts on “42) FALA ŁĄCZNIKA (CIMI): 6. Fala w Tzolkin (19.4-1.5.2013)/ Zaćmienie Księżyca (24.4)/ Pojęcie „piekła”, dusze w bardo, inkarnacja: prawo przyczyny i skutku (Lidia Stawowska)

 1. Fajny blog pozdrawiam 🙂

 2. Czy nauka uzna kiedykolwiek inkarnację? Wyglada na to że regresja nie wystarcza, więc co, jakie doświadczenie czy eksperyment może w oczach nauki byc dowodem?

 3. Gdyby nauka uznała reinkarnację, byłby to koniec chrześcijaństwa i szok dla wiernych. A konsekwencje nie do przewidzenia.

  • Już czas najwyzszy na taka terapia szokową aby otworzyc ludziom oczy. Inaczej będą manipulowani i okłamywani w nieskończonośc.

  • Naukowa argumentacja chyba niewiele by dała. Istnieja teorie wsród przeciwników reinkarnacji że to co mówia osoby podczas regresji to pamięć pokoleń przenoszona przez DNA.

   • Otto, pamięć pokoleń mogłaby działać tylko w linii prostej. Nie da się wyjaśnić pamięcią pokoleń faktu, ze osoba wprowadzona w trans zyjąca np w Europie zaczyna opowiadac o wcieleniu w Afryce!

 4. Rewolucje, upadki systemów, terapie szokowe same w sobie nie zmienią automatycznie człowieka i nie zbliżą go do prawdy. Tak jak nie są w stanie dokonać tego katastrofy naturalne. Mogą być jedynie impulsem czy wskazówką. Zmiany dokonać musi człowiek przy użyciu własnej wolnej woli . A miejscem, w którym to się odbywa, jest Energetyczne Serce.
  Również kończą się pomału czasy autorytetów (polityków, duchownych obojętnie jakiej religii itd.) . Teraz najwyższym autorytetem dla człowieka staje się jego Intuicja. Ci, którzy tego nie chcą zaakceptować, zamykają sobie drogę do nowej rzeczywistości, której
  nastanie jest tylko kwestią czasu. Transformacja postępuje pełną parą i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać, bez względu na to, co mówią na ten temat teorie spiskowe. Podział na zakłamane elity rządzące i „biedne”, wykorzystywane narody jest sztuczny. To generalizowanie. Jedynym kryterium, według którego powinno oceniać się (nie osądzać i nie potępiać na wieczne cierpienia) człowieka, to jego charakter.

  • Monmaria 🙂
   pięknie i ładnie to wszystko brzmi, ale chyba nie zaprzeczysz ,że żyjemy w matriksie zafundowanym nam przez rządzące „elity” Illuminatów ?

   • Ludzie mogą być/ są wykorzystywani i manipulowani nie tylko przez rządzących, ale również przez znajomych, przyjaciół czy też przez osoby im najbliższe. Sugerowanie, że niemoralne zachowanie to tylko i wyłącznie „specjalność” elit rządzących czy też przedstawicieli religii, a reszta jest „święta” i „biedna”, jest zakłamywaniem rzeczywistości. Zarówno uczciwi jak i nieuczciwi ludzie żyją pod każdą szerokością geograficzną , w każdym narodzie i we wszystkich warstwach społecznych oraz grupach zawodowych. I właśnie to chciałam podkreślić.
    🙂

 5. Rita: Otto, pamięć pokoleń mogłaby działać tylko w linii prostej. Nie da się wyjaśnić pamięcią pokoleń faktu, ze osoba wprowadzona w trans zyjąca np w Europie zaczyna opowiadac o wcieleniu w Afryce!
  No właśnie, to jeden z argumentów ale dla zdecydowanych przeciwników reinkarnacji i tak nie ma to znaczenia.

 6. Margo przeczytałem Witkowskiego
  „Brak nam natomiast własnej, indywidualnej historii ziemskiego istnienia (bo np. wcielamy się tu po raz pierwszy), a przez to
  indywidualnych umiejętności, doświadczeń, predyspozycji, które niezbędne nam będą w naszym fizycznym życiu.”
  No ale mamy za sobą wcześniejsze wcielenia, te przed pierwszą inkarnacją na Ziemi. Potwierdza to wiele regresingów, w których ludzie opowiadają o swoim pobycie na innych planetach. Wynika z tego że nigdy nie przychodzimy na Ziemię jako tabula raza tylko zawsze z określoną przeszłością.

 7. Obecnie zwolennicy New Age mówią, że przywoływanie wspomnień z poprzedniego życia jest jednym z najważniejszych argumentów, potwierdzających reinkarnację. Czy jednak jest tak w istocie? Przyjrzyjmy się tym dowodom i zdecydujmy przy pomocy naszej logiki, co jest prawdą:
  http://nickycruz.ovh.org/reinkarnacja.html

 8. Veritas – to co wysłałeś to sprawa z punktu widzenia biblii. I niby dlaczego mamy wierzyć księdze która w wieeelu momentach jest po prostu niedorzeczna, dziwna lub pełna bezzasadnego okrucieństwa? Równie dobrze JA mogę napisać książkę w której będzie powiedziane że „żyje się tylko raz a potem sąd” i to ma być niby dowód na to że reinkarnacja nie istnieje? Nie rozśmieszaj mnie. A tak poza tym, to reinkarnacja prawdopodobnie wywodzi się od ludów Indoeuropejskich w tym dawnych Słowian, i to te ludy przekazały to wszystko późniejszym hinduistom itd. A już sam hinduizm jest o kilka tysięcy lat starszy od biblii… więc masz odpowiedź.

 9. Poza tym – reinkarnacja to JEDYNE rozwiązanie na opisanie istniejącej niesprawiedliwości na tym świecie. Niby jak ktoś kto urodził się psychopatą ma osiągnać zbawienie (czyli oświecenie innymi słowy)? NIE DA SIĘ. Albo dlaczego ktoś rodzi się kotem, psem a drugi człowiekiem? Przecież zwierzęta też mają psychikę i uczucia. Nie ma innej opcji niż reinkarnacja. Życzę Ci żeby za kilkadziesiąt tam lat nikt już nie wmawiał Ci bajek o zmartwychwstaniu.

 10. Kwestię ludów indoeuropejskich i hinduizmu zamierzałam poruszyć w jednym z następnych wpisów. Świat ezoteryczny koncentruje się przede wszystkim na Atlantydzie i związkach między nią a obecną Ameryką Północną i Południową oraz Egiptem. Niewiele uwagi poświęca się Lemurii, a to właśnie z nią powiązany jest hinduizm. Historia ludów indoeuropejskich zdaje się mieć swój początek na terenach dzisiejszego Kaukazu i nie jest powiązana ani z Atlantydą ani z Lemurią. Natomiast zanim Indoeuropejczycy dotarli na tereny dzisiejszej Europy i Azji Północno-Wschodniej, wcześniej przejęli pewne elementy wierzeń kultury hinduskiej, która z kolei jest (=istnieje taka możliwość) kontynuacją wierzeń Lemurian (Lemuryjczyków).
  Natomiast przejmowanie elementów starszych religii przez nowsze religie jest zjawiskiem powszechnym w historii ludzkości. Na ten temat również napiszę kilka słów.
  Pozdrawiam 🙂

 11. Dziękuje za interesujące teksty które tu znalazłam. Pozdrawiam wszystkich i życzę pomyślności w 2014 r 🙂

 12. Bardzo przekonywujacy jest ten wywiad z Śp Lidią Stawowską. Nie pozostawia żadnych wątpliwości że inkarnacja jets częścią rzeczywistości a nie wymysłem religii. Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s