esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

38) Duchowe mistrzostwo/ Biała, szara i czarna magia/ EZOTERYKA – mistycyzm, magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, fetyszyzm, zjawiska PSI, eksterioryzacja, alchemia, radiestezja, geomancja, psychotronika, święta geometria, leczenie alternatywne/ TEOZOFIA

4 Komentarze

CZŁOWIEK, KTÓRY  UJARZMIŁ  WŁASNE  EGO (=NIŻSZE  JA  W  SWOIM  SEKSUALNYM, EMOCJONALNYM  ORAZ   MENTALNYM  ASPEKCIE) I  UTOŻSAMIA  SIĘ  ZE  SWOIM  WYŻSZYM  JA, NIE  MA  JUŻ  W  SOBIE POTRZEBY POSIADANIA  I  KONTROLOWANIA   CZEGOKOLWIEK/KOGOKOLWIEK, ABY CZUĆ  SIĘ WARTOŚCIOWYM  I  SPEŁNIONYM. STAJE  SIĘ  MISTRZEM, KTÓRY  POMAGA  POSZUKUJĄCYM  W DOTARCIU  DO  CELU….

I  NIE  MA  DRÓG  NA  SKRÓTY.  OSIĄGANIE  MISTRZOSTWA  TO  CODZIENNA  ŚWIADOMA KONFRONTACJA  Z  RZECZYWISTOŚCIĄ, SAMOOBSERWACJA  I  UWAŻNA  OBSERWACJA  ZJAWISK  I LUDZI  WOKÓŁ, TO  UZDRAWIANIE  GŁĘBOKO  UKRYTYCH  RAN  I  TRAUM. TO  STAŁE  PODNOSZENIE WŁASNYCH  WIBRACJI  I  WEWNĘTRZNA  KONCENTRACJA NA  TYM, CO  ISTOTNE . TO GOTOWOŚĆ DO  CIĄGŁEJ  WERYFIKACJI WŁASNYCH  POGLĄDÓW  I  PATRZENIE  NA  RZECZY  TEGO  ŚWIATA   Z  WYŻSZEJ  PERSPEKTYWY.

PRAWDZIWY  MISTRZ  EMANUJE  SPOKOJEM  I  OPANOWANIEM  W  KAŻDEJ  SYTUACJI, CO  NIE WYKLUCZA  ZDECYDOWANYCH  DZIAŁAŃ I  REAKCJI, LECZ  POZBAWIONYCH  AGRESJI, UCZUCIA NIENAWIŚCI  CZY  NIECHĘCI.   KOCHAĆ  NIE  ZNACZY  „NADSTAWIĆ  DRUGI  POLICZEK  PO  TYM, JAK  UDERZONO  NAS  W  PIERWSZY” , A  PROWADZIĆ  DRUGĄ  OSOBĘ  NIE  ZNACZY  NARZUCAĆ  JEJ  SWOJĄ  WOLĘ.  MISTRZ  TO  CZŁOWIEK, KTÓRY  OSIĄGNĄŁ WIBRACJE  UNIWERSALNEJ  MIŁOŚCI.

mag Uniwersalna  Miłość  przejawia  się  tym, że  Mistrz, który Ją w sobie nosi, życzy wszystkim istotom bez wyjątku, aby osiągnęły stan Absolutnej Harmonii, która jest źródłem bezwarunkowego szczęścia i doskonałego Dobra. Bezwarunkowe szczęście jest nierozerwalne połączone z poczuciem całkowitej wolności, ponieważ jest w nas, a nie zależne od czynników zewnętrznych. Ludźmi bezwarunkowo szczęśliwymi nie da się manipulować, są oni poza zasięgiem wszystkiego.  Doskonałe Dobro nie wywyższa się, nie poniża się, nie narzuca się i nie da się zniewolić. 

ESENCJĘ  ŻYCIA  STANOWI  ABSOLUTNA  WEWNĘTRZNA  HARMONIA. To ona sprawia, że człowiek czuje się BEZWARUNKOWO  SZCZĘŚLIWY, wartościowy i silny wewnętrznie. Wszelkie  formy mocy i władzy, za którymi gonią ludzie napędzani nieprzerwaną żądzą kontroli i dominacji nad bliźnim, stanowią namiastkę utraconej niegdyś (po opuszczeniu Źródła/wygnaniu z Raju) prawdziwej mocy i siły stwórczej. O tej utraconej mocy i szczęściu przypominają nam określone dźwięki, kolory, formy, struktury i obrazy, a wspaniałym źródłem piękna, które wywołuje w nas spokój, harmonię i daje siłę, jest przyroda. Obok religii sztuka jest druga formą kontaktu z Wyższą Siłą. Mistrzem w przekazywaniu piękna i wywoływaniu wyższych stanów ducha w człowieku był Mikołaj Roerich (rosyjski mistyk, malarz). Robił to przy pomocy przepięknych obrazów. Kompozycje jego dzieł (=rozmieszczenie, proporcje, kolory) są dokładnie przemyślane, nic nie jest przypadkiem. Płynie z nich energia o wysokich częstotliwościach, płynie z nich ESENCJA  ŻYCIA (patrz: Malarstwo – Nicholas Roerich).

BIAŁA,  SZARA  I  CZARNA  MAGIA

Ze  zdobywaniem  duchowego  mistrzostwa  łączy  się  nierozerwalnie  pojecie  białej  magii.  Istnieje  czarna, szara  i  biała  magia.

Czarna  magia – jej  celem  jest  zdobycie  władzy  nad  otoczeniem, czyli  dominowanie  i  kontrolowanie  otoczenia  oraz  wykorzystywanie  potencjału  innych  ludzi  dla  własnych  celów, czemu  zawsze  towarzyszy  wyniszczanie  i  cierpienie  ofiar(y).  Mag (czarownik) stosuje  odpowiednie  rytuały  i  zaklęcia, dzięki  którym  przywołuje  do  pomocy  różne  duchy  i  demoniczne  dusze  ze  świata  astralnego  lub  bez  ich  pomocy, siłą  własnej  woli, manipuluje  obiegiem  energii (telepatia).  Praktycznie  codziennie  w  relacjach  międzyludzkich  mają  miejsce  działania  podobne  do  magicznych, jak  np. wywieranie  wpływu  na  drugiego  człowieka  poprzez  siłę  sugestii, im  silniejsza  ona  jest, tym  większe  prawdopodobieństwo  „sukcesu”.  Mag  może  zapanować  nad  inną  istotą  w  sferze  materialnej, seksualnej, emocjonalnej, mentalnej, intelektualnej  lub  duchowej.

Szara  magia – istotą  szarej  magii  jest  osiąganie  własnych  celów  bez  krzywdzenia  innych (tzw. pozytywne  myślenie  nacelowane  na  konkretne  wyniki).  Chociaż  bez  cierpienia  innych, to  jednak  i  w  tym  przypadku  chodzi  o  wymuszanie  zdarzeń  i  naginanie  rzeczywistości  do  własnych  pragnień, czyli  pragnień  związanych  z  ziemskim  ego (niższym  ja), a  tym  samym  naruszania  praw  karmicznych, w  ramach  których  mamy  szansę  uzdrowić  naszą  duszę  i  znaleźć prawdziwe  szczęście.  Do  tego  często  konieczne  są  przykre  doświadczenia, stanowiące  dla  nas  wskazówki, co  i  jak  należy  uzdrowić.

Biała  magia –  ma  na  celu  rozwijanie  w  sobie  szlachetnych  cech  charakteru (transformacja  ego  w  Wyższe  Ja), które  otwierają  drogę  do  boskości   i  prawdziwego  szczęścia.  Doskonalenie  duchowe (=osiąganie  mistrzostwa)  odbywa  się  przy  pełnym  poszanowaniu  praw  karmicznych, a  to  oznacza  pokorę  wobec  Wyższego  Planu, akceptację   zdarzeń, jakie  mają  miejsce  w  naszym  życiu  i  wykorzystywanie  ich  do  pracy  nad  sobą,  oraz  pomoc  innym  w  ich  duchowych  zmaganiach.  W  efekcie  tego, wcześniej  czy  później,  pojawia  się  również  obfitość  materialna (choć  dla  mistrza  przestaje  ona  być  warunkiem  do  bycia  szczęśliwym).  Umiejętności, jakie  przy  tym  rozwija, czyli  postrzeganie  pozazmysłowe, Wyższa  Wiedza, potęga  myśli  i  moc  stwórcza  służą  tylko  i  wyłącznie  Harmonii, Pięknu i  Dobru.  Osoba, która  osiągnęła  określony  poziom  etyki, świadomości  i  wiedzy  staje  się  jednocześnie  mistykiem, czyli  istotą, która  przekroczyła  świat  fizyczny  i  psychiczny  dostępny  ogółowi, i  weszła  w  świat  transcendentny (metafizyczny).

spiritual-technology

 Słowo  mistycyzm  ma  zabarwienie  wyłącznie  pozytywne, natomiast  pojecie  okultyzm, choć  samo  w  sobie  oznacza  wiedzę  tajemną, to  jednak   często  używane  jest  w  odniesieniu  do  wiedzy  ukrytej (ezoterycznej), czyli  niedostępnej  dla  znakomitej  większości,  nie  zawsze  wykorzystywanej  w  celach  szlachetnych. Pojęcia ezoteryki, okultyzmu i mistycyzmu oraz różnice i podobieństwa między tymi pojęciach wyjaśniam we wpisie 18.

Z   tematem  magii  łączy  się  również  kwestia  karmy.  Negatywna  karma  nie  zawsze  jest  wynikiem  złych  uczynków  w  poprzednich  wcieleniach.  Trudny  okres  w  naszym  życiu  może  być  formą  przygotowania (zahartowania)  do  określonego  zadania, jakie  mamy  do  wykonania, a  nawet  aktem  poświecenia, który  służy  rozwojowi  duchowemu  innych  lub  wręcz  ratuje  inne  dusze  przed  załamaniem  czy  całkowitym  upadkiem.  A  oto  fragment  książki  Sylwii  Wallimann „Pomost  ku  światłu”, osoby  sensytywnej, która  opisuje  różne  wymiary  bytu  i  dusze, które  dobrowolnie  inkarnują  się  na  Ziemi (=schodzą  w  nasz  świat  z  wyższych  poziomów  mimo  wyjścia  z  koła  karmy), aby  wspierać  i  inspirować:

„Siódmy  Wymiar (sfera  modlitw  i  śpiewów)”

Pierwszy  poziom  w  siódmym  wymiarze  świata  astralnego  to  sfera  modlitw  i  śpiewów. Tutaj  istotami  kieruje  wyłącznie  tęsknota  za  Bogiem.  Płonie  ona  w  nich  niczym  świeca, która  w  ciszy  i  pokorze  trawi  samą  siebie.  Z  tego  wymiaru  nie  ma  konieczności  powrotu  do  niższych  wymiarów  sfery  astralnej.  Chociaż  i  w  nim  jest  siedem  stref, nie  można  ich  od  siebie  jednoznacznie  odróżnić, ponieważ  ich  wibracje  zlewają  się  ze  sobą.  Jest  to  jeden  wielki  przepływ  światła, którego  człowiek  nie  jest  w  stanie  pojąć.  Rozwój  istot  w  siódmym  wymiarze, czyli  na  płaszczyźnie  wielbienia   Najwyższego  Źródła  może  trwać  dziesiątki  tysięcy  lat.  Chociaż  mówię  tu  o  istotach, musimy  być  świadomi  tego, że  są  one  w  rzeczywistości  energiami.  Przejście  z  jednej  strefy  do  następnej  wyższej  jest  za  każdym  razem  niczym  umieranie, odczuwane  przez  istoty  świetlne  w  tym  wymiarze  jako  wieczne  zbawienie.  Niektóre  z  nich  dobrowolnie  wcielają  się  w  naszym  ziemskim  świecie, aby  uchronić  go  przed  zagładą.  Stanowią  wspierającą  siłę.  Są  pełne  bezinteresownej  ofiarności  i  wystawiają  się  często  na  najdotkliwsze  cierpienia, tak  aby,  znosząc  je  dzielnie  i  z  uśmiechem,  oczyszczać  w  ten  sposób oczyszczać  wibracje  panujące  na  Ziemi.  Udają  się  także  z  własnej  woli  do  szarych  stref.  Przystosowanie  się  do  niższych  poziomów  jest  dla  nich  prawdziwa  męką.  Wibracje, jakie  wytwarza  ich  poświęcenie, pomaga  zredukować   frekwencje  strachu  na  naszej  planecie.  Z  siódmego  wymiaru  pochodzą  również  aniołowie, którzy  służą  ludziom  za  Przewodników  Duchowych.  Zawsze, gdy  z  tych  obszarów  dobrowolnie  inkarnuje   na  Ziemi  jakaś  istota  świetlna, poświęcając  się, na  nasz  świat  spływa  promień  łaski  w  najczystszej  formie.  To  również  tu, w  siódmym  wymiarze, znajdują  się  Wrota  utkane  z  promieni  świetlnych, przez  które  istoty  przechodzą  do  wyższych  wymiarów. „ (Tłumaczenie:  Monmaria)

Z   tym  wpisem  tematycznie  powiązany  jest  również  wpis  38

……………………………………….

1-kristall-matrix

EZOTERYKA  – mistycyzm, magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, fetyszyzm, zjawiska PSI, eksterioryzacja, alchemia, radiestezja, geomancja, psychotronika, święta  geometria, leczenie alternatywne/ TEOZOFIA

 I) EZOTERYKA

Czym  jest  ezoteryka?

To nauka o zjawiskach rządzących światem fizycznym, niepostrzegalnych przez 5 fizycznych zmysłów człowieka i  dostępnych jedynie dla wtajemniczonych. To szeroko pojęta wiedza tajemna, przy pomocy której człowiek utrzymuje zdrowie fizyczne i psychiczne, rozwija się duchowo oraz zdobywa wiedzę na temat istoty bytu i wszelkich powiązań występujących między tym, co istnieje, zarówno w wymiarze makro- jak i mikrokosmosu. Pomaga również w rozwijaniu  talentów i osiągnięciu dostatku materialnego.  Pojęcia „ezoteryka” i „ezoteryczny” pochodzą od greckiego przymiotnika  „esôterikos”, który oznacza: wewnętrzny, niewidzialny, ukryty, niedostępny  dla ogółu (a jedynie dla wtajemniczonych). Przeciwieństwo słowa „ezoteryczny”: egzoteryczny („gr.„ eksôterikos”). Obszarami ludzkiej działalności tematycznie spokrewnionymi z ezoteryką są: religia/religioznawstwo,filozofia i psychologia/medycyna. Religia opiera się na wierze i modlitwie, filozofia – na rozumie, intelekcie i obserwacji, psychologia – na rozumie, intelekcie, obserwacji i empiryzmie (badania/ doświadczenia). Zarówno ezoteryka, religia, filozofia jak i psychologia  i  medycyna  starają  się, każda na swój sposób, dociec obiektywnej prawdy o człowieku i świecie. Ezoteryka zdaje się być najbardziej uniwersalna, gdyż stanowi syntezę wszystkich nauk egzoterycznych i ezoterycznych.  Synonimem  dla  słowa  „ezoteryka”  jest  pojęcie  „okultyzm” (łac. occulo – ukrywać, trzymać w tajemnicy; occultus – schowany, ukryty, tajemny).  Obydwa  wyrażenia  oznaczają  zbiór  niedostępnych  dla  przeciętnego  człowieka  praw natury  oraz  badanie  nieznanych  jeszcze  sił  i  sposoby  ich  wykorzystania.  Pojęciem  spokrewnionym  treściowo  z  „ezoteryką”  jest  słowo  New  Age” (Nowa  Era= Era Wodnika).  Oznacza  ono  alternatywny  ruch  społeczno-kulturowy, który  tematy  ezoteryczne  uczynił  egzoterycznymi, czyli  dostępnymi  dla  ogółu, a  którego  celem  było/jest  przygotowanie  się  do  wejścia  w  Nowy  Wiek  i  ciągłe  przystosowywanie  się  do  nowych  warunków  energetycznych  określanych  przez  Siły  Kosmosu  transformujące  trójwymiarową  rzeczywistość.

m4

Obszary  badań  i  praktyk  ezoteryczny (okultystycznych)

1) Mistycyzm (mistyka)/gr. „mystikos” =tajemny/  prąd  religijno-filozoficzny  uznający  możliwość  bezpośredniego  kontaktu  z Bogiem  lub  bóstwem  za  pomocą  intuicji, któremu  mogą  towarzyszyć  objawienia (=religijne doświadczenie mistyczne).  Osobistego  doświadczenie  Absolutu przebiega  bez pośrednictwa  kapłanów  oraz  bez  pomocy  środków  zewnętrznych, czyli  obrzędów  i  rytuałów. Również  kontakt  z  rzeczywistością  pozamaterialną/ pozazmysłową  klasyfikowana  jest  jako  doświadczenie  mistyczne, jednak  nie  religijne  a  paranormalne.  Natomiast  filozoficzno-naukowym  studium  zjawisk  mistycznych  zajmuje  się  metafizyka.  Mistyk  doświadcza  danego  zjawiska, metafizyk  je  bada. Przykładowe  odmiany  mistycyzmu  w  różnych  religiach  i  wierzeniach: hermetyzm (greko-egipska  szkoła  mistycyzmu)), gnostycyzm (chrześcijaństwo), kabała (judaizm), sufizm (islam), joga (hinduizm), zen (buddyzm).

2) Magia (czary) – uprawianie  praktyk  opartych  na  zaklęciach  i  rytuałach, które  dają  wewnętrzną  moc, a  których  celem  jest  podporządkowanie  sobie  tajemnych  sił  istniejących  w  przyrodzie  i  kosmosie  lub  pozyskanie  pomocy  istot  ze  światów  niematerialnych (=zdobycie  mocy) służących  potem  do  wykorzystywania  ich  w  celu  zdobycia  władzy  nad  otoczeniem.  Istnieje  czarna, biała  i  szara  magia).  Są  3  rodzaje  magii: duchowa (szamanizm), energetyczna (joga/Huna)  i  psychologiczna (siła  myśli).  Szamani  wykorzystują  pomoc  duchów, aniołów  czy  demonów.  Przy  pomocy  huny  czy  jogi  można  manipulować  obiegiem  energii, tak  by wytworzyć pożądany efekt w makroskali (oczywiście  huna  i  joga  służą  też  do  zupełnie  innych  celów).

3) Spirytyzm – nawiązywanie  kontaktu  z  duszami  zmarłych  osób  lub  innymi  istotami/ energiami/ świadomościami  z różnych poziomów  świata  astralnego.  Pojęcie  ściśle  związane  ze  spirytyzmem  to  „mediumizm”: przekazywanie  informacji  od  istot  z  innych  wymiarów w  formie  channelingów.  Spokrewniony  ze  spirytyzmem  jest  również  satanizm. Satanizm  jest  pojęciem  dość  szerokim, bo  obejmuje  różne  odmiany  od tych  „najłagodniejszych”  po  te  najbardziej  brutalne (adoracja  szatana, czarne  msze, pedofilia  i składanie  ofiar  z ludzi).  Podstawą  wszystkich  rodzajów  satanizmu  jest  stawianie  wartości materialnych  ponad  wszystko  inne (hedonizm) i całkowita  negacja  świata  duchowego.  Adorowanie  szatana  czy  przywoływanie  demonów  to  nic  innego  jak  przywoływanie  istot  ze  świata  pozamaterialnego – czyli  forma  spirytyzmu.

m10

4) Wróżbiarstwo – przepowiadanie  przyszłości  i  zaglądanie  w  przeszłość  za  pomocą  np.  astrologii, kart  tarota, runy, numerologii, chiromancji (czytanie  z  dłoni), wahadełka  oraz  na  wiele  innych  sposobów.

5) Fetyszyzm – noszenie  przy  sobie  lub  trzymanie  w  pomieszczeniu  przedmiotów (fetysze, amulety, talizmany), co  do  których  ich  właściciel  przekonany  jest  o  tym, że  mają  moc  uchronienia go  przed  nieszczęściami  i  chorobami  lub  że  przynoszą  mu  szczęście.

6) Zjawiska  PSI /„Psi”  to  23. litera  alfabetu  greckiego, skrót  od  „Psyche” (dusza)/ zjawiska  paranormalne  lub  inaczej  parapsychiczne (metapsychika), polegające  na  postrzeganiu  pozazmysłowym (nie  przy  pomocy  5  znanych  nauce  zmysłów).  Do  takich  zjawisk  należą: paraodbieranie  w  zapachu, paraodbieranie  w  smaku, jasnowidzenie, jasnoczucie, intuicja (nie  mylić  z  instynktem)  i  jasnosłyszenie  oraz  inne  fenomeny  jak: telepatia, telekineza, teleportacja, bilokacja, prekognicja, retrognicja  czy  uzdrawianie  na  odległość.

7) Eksterioryzacja (OOBE) – wychodzenie  poza  ciało, podróże  astralne

8) Alchemia – nauka  o  transmutacji, czyli  zamienianiu  metali  nieszlachetnych  w  szlachetne (srebro  i  złoto) za  pomocą  legendarnej substancji, tzw. kamienia  filozoficznego, od  wieków poszukiwanej przez  alchemików.

9) Leczenie/uzdrawianie  alternatywne – alternatywne  metody  leczenia (=uzdrawiania  fizycznego/ psychicznego/  duchowego: reiki (pranologia), chirurgia  fantomowa, uzdrawianie  fizyczne, psychiczne i duchowebądź  psy  modlitwą/ medytacją, dźwiękami, kolorami, kryształami, olejkami  eterycznymi; mudry  itd. / terapia  reinkarnacyjna (oparta  na  regresji, czyli  cofaniu  podczas  transu  w  poprzednie  wcielenia), świadome  śnienie.

m11

II) DZIEDZINY  WIEDZY  OKREŚLANE  PRZEZ  OFICJALNĄ  NAUKĘ  JAKO  PARA-  LUB  PSEUDONAUKA

— Radiestezja ( różdżkarstwo) /łac.” radiatio” – promieniowanie  i  gr.” aesthesia” – wrażliwość/ – badania  nad  promieniowaniami  wysyłanymi  przez  Ziemię  oraz  wykrywanie ich  przy  użyciu  takich  przyrządów  jak  różdżka  czy  wahadło.  Wiedzę  radiestezyjną  wykorzystuje  się  do  wykrywania  tzw. żył  wodnych, minerałów  i  innych obiektów.

— Geomancja – wykorzystywanie  pozytywnych  energii  Ziemi  i  Kosmosu  dla  pozyskania  lepszego  zdrowia, szczęścia  i  harmonii  z  własnym  otoczeniem. Geomancja opiera  się  na  właściwym  określeniu  kształtu  terenu oraz  właściwym  rozmieszczenie  na  nim  obiektów, miejsc  kultu  czy  symboli.  Wiedzę  geomantyczną   na  temat  oddziaływania  na  otoczenie  różnego  rodzaju  kształtów, form, symboli  oraz  elementów  natury  wykorzystuje  się  do  budowania  domów, urządzania mieszkań i ogrodów.  Właśnie  Feng  shui (element  filozofii  chińskiej) to  wiedza  o  zasadach  planowania  otoczenia.

— Psychotronika  nauka  zajmująca  się  mechanizmem  sił  działających  na  odległość  oraz  interakcjami zachodzącymi  pomiędzy  organizmami  żywymi  a  środowiskiem, w  którym  żyją, przy  czym  pojęcie „środowiska”  obejmuje  również  Układ  Słoneczny  i  Kosmos.

— Święta  geometria – nauka  badająca  tajemnicę  uniwersalnej  formuły (świętego  kodu/ złotej  proporcji), na  której  oparte  są  struktury  w  przyrodzie  i  Kosmosie, oraz  umiejętność  stosowania  owej  formuły  w  sztuce  i  innych  dziedzinach  życia.

m5

 III) INNE  POJĘCIA

— duchowny, duchowy, uduchowiony

Te  3  pojęcia  są  czasami  ze  sobą  mylone.  Osoba  duchowna  to  ksiądz, duchowy  może  być  temat, tzn. dotyczący  spraw  ducha/ Wyższego Ja, natomiast  uduchowiony  może  być  człowiek (osoba  z  silnie  rozwiniętą  sferą  duchową).

— spirytualny, spirytystyczny

„Spirytualny”  to  synonim  słowa  „duchowy”.  „Spirytystyczny”, czyli  dotyczący  duchów,  może  być  seans.

— transcendentny, transcendentalny

Słowo  „transcendentny” (łac. „transcendens” – przekraczający) to  termin  filozoficzny  oznaczający  zjawisko  czy  przedmiot  poznania  wykraczający  poza  możliwości  zmysłowego/ empirycznego (doświadczalnego)  zbadania  i  wyciągania  wniosków  na  drodze  a posteriori (/łac.” w  następstwie  faktu ”/= w  oparciu  o  fakty)

Słowo  „transcendentalny” oznacza  aprioryczną  formę  oglądu, czyli  poznania  otaczającej  rzeczywistości, postrzegalnej  lub  niepostrzegalnej  przy  pomocy  5  zmysłów (a  priori /łac. „z  założenia, uprzedzający  fakty”/ = na  drodze  czystego  rozumowania)  opartą  na  założeniu  z  góry  pewnych  uniwersalnych  prawd.  Na  ich  fundamencie, przy  pomocy  czystego  rozumowania,  dochodzi  się  do  określonych  wniosków, np. „Cogito, ergo  sum” („Myślę, więc  jestem”- Karteziusz).  W  pewnym  sensie  aprioryzm  jest  specyficzną  naukową  formą  wiary.

m2IV) TEOZOFIA

Organizacją, której  działalność  w  ogromnym  stopniu  przyczyniła  się  to  tego, że  coraz  więcej  ludzi  zaczęło  się  interesować  zagadnieniami  ezoterycznymi, było  Towarzystwo  Teozoficzne  założone   w  1875 r. przez  Helenę  Bławatską.  Bławatska, zainspirowana  współpracą  z  tzw.  wzniesionymi  Mistrzami (Saint  Germain, Kuthumi, Djuwal  Kul  i  wielu  innych), zbudowała  system  religijno-filozoficzny  o  charakterze  okultystycznym  pod  nazwą  „teozofia”.  Termin „teozofia” („boska  mądrość”) wywodzi się  od  greckich  wyrazów  θεóς („bóg”)  i  σοφία („mądrość”), a  mottem  teozofii  jest  zdanie: „Nie ma  religii wyższej  niż  prawda”. Teozofia  nie  jest  religią  lecz systemem  myślowym  możliwym do pogodzenia ze  wszystkimi  wyznaniami  w  ich  określonych  aspektach.  Teozofia  na  swój  sposób  łączy  wszystkie  religie, tworząc  coś  na  wzór  religii uniwersalnej  o  charakterze  filozoficznym, której  celem  jest  wyznawanie  najwyższej  uniwersalnej  prawdy.  Prawda  ta  obejmuje  kosmologię, powstawanie  galaktyk, układów  słonecznych, historię  Ziemi  i  jej  mieszkańców  oraz  istot  żyjących  na  innych  planetach.  Jednym  słowem – teozofia  to  potężny  zbiór  uniwersalnej  wiedzy  ze  wszystkich  dziedzin, również z kosmologii (pochodzenie wszechświata, galaktyk, naszego Układu  Słonecznego itd).   Na  gruncie  teozofii  zrodziła  się  antropozofia  propagowana  przez  Rudolfa  Steinera.  

Ile  jest prawdy  w teoriach propagowanych przez teozofię, jak  i  we  wszystkich  innych  naukach  ezoterycznych, może  podpowiedzieć  tylko  Intuicja.  Rozróżnianie między prawdą a fałszem to jedna z umiejętności, jaką nabywa osoba pracująca nad rozwojem swojej świadomości. 

        

 

Reklamy

4 thoughts on “38) Duchowe mistrzostwo/ Biała, szara i czarna magia/ EZOTERYKA – mistycyzm, magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, fetyszyzm, zjawiska PSI, eksterioryzacja, alchemia, radiestezja, geomancja, psychotronika, święta geometria, leczenie alternatywne/ TEOZOFIA

 1. „Szara magia – istotą szarej magii jest osiąganie własnych celów bez krzywdzenia innych (tzw. pozytywne myślenie nacelowane na konkretne wyniki). Chociaż bez cierpienia innych, to jednak i w tym przypadku chodzi o wymuszanie zdarzeń i naginanie rzeczywistości do własnych pragnień, czyli pragnień związanych z ziemskim ego (niższym ja), a tym samym naruszania praw karmicznych, w ramach których mamy szansę uzdrowić naszą duszę i znaleźć prawdziwe szczęście. Do
  tego często konieczne są przykre doświadczenia, stanowiące dla nas wskazówki, co i jak należy uzdrowić.”

  Czy to znaczy ze nie powinienem w ogóle modlić się o dobro dla innych dla najbliższych? Co jest w tym złego jeśli chcę dal innych jak najlepiej?
  Pozdrawiam

 2. Odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w cytacie, który przytoczyłeś. A prawdziwa modlitwa to taka, w której prosimy o jak najlepsze rozwiązanie problemu, który ma dana osoba i w której przesyłamy tej osobie pozytywną energię wpierającą ją i dającą jej siłę. „Najlepsze” nie oznacza takie, jakie my uważamy za najlepsze.

 3. Czy człowiek nie zdający sobie sprawy z mocy magicznej i wychowywany w cieniu czarnej magii może podświadomie korzystać z szarej magii i bronić się tym przed czarną magią ? Czy może ktoś podać literaturę odnosząca się do szarej i białej magiik ?

  • Czy można bronić się przed czarną magią za pomocą szarej magii? To zależy. Dam przykład: załóżmy, że ktoś życzy Ci źle i stosuje czarną magię, aby wpędzić Cię w finansowe tarapaty, a Ty próbujesz przeciwstawić się temu za pomocą odpowiednich afirmacji. Jeśli Twoja karma nie przewiduje dla Ciebie kłopotów finansowych, moc Twoich myśli jest wystarczająca (moc energii mentalnej) i afirmacje odpowiednie, np: ” jestem bezpieczny finansowo i nikt nie może mi zaszkodzić”, to możesz uniknąć skutków praktykowania na Tobie czarnej magii.
   Znam dobrą książkę Herberta Fritsche, biologa, homeopaty i psychoterapeuty, ale niestety jest w języku niemieckim: „Das kleine Buch der Weissen Magie” 🙂 O szarej magii nie znajdziesz nic.
   Przykład tego, jakie skutki może przynieść szara magia: ktoś zakochuje się i stosuje afirmacje, które mają mu umożliwić związek z ukochaną osobą, gdyż osoba ta nie jest nim/ nią zainteresowana. Jeśli karma to dopuszcza w przypadku obydwu stron, wtedy tak afirmacja może się urzeczywistnić, ale wymarzony związek, zamiast szczęściem może okazać się koszmarem. I to będzie odpowiedź uniwersum na próbę wymuszenia przez nas czegoś, co nie było dla nas pierwotnie przeznaczone. Jeśli wyciągniemy z takiej nauczki odpowiednie wnioski, to już nigdy więcej nie będziemy chcieli wymuszać czegokolwiek na życiu…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s