esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

36) Fale w 260-kinowym kalendarzu TZOLKIN – nazwy, kolejność (AKTUALNE DATY FAL) i oddziałujące energie/ Nazwy kinów/ Podział na Genezy i Zamki Czasu

Dodaj komentarz

metatroncube

Dzisiaj (13 lutego 2013)  rozpoczyna  się  nowy  cykl  TZOLKIN (260 kinów), który  składa  się  z  20  fal  po  13  kinów.  Każdą  falę  przenika  energia  jednej  z  kolejnych  20  pieczęci (i stąd  nazwa  fali).  Poszczególnym  20  pieczęciom  przyporządkowane  są  pierwsze  kiny  fal.  Działanie  energii  poszczególnych   fal  polega  na  tym, że  wpierają  one  i  ułatwiają  pracę  nad  konkretnymi  obszarami  naszego  życia.  Jeśli  ktoś  np. zajmie  się  świadomą  pracą  nad  swoją  sferą  emocjonalną  właśnie  w  Fali  Psa, której  energie  taką  pracę  wspierają, to  uporządkowywanie  i  samooczyszczenie (uzdrowienie  na  poziomie  emocjonalnym)  przyjdzie  nam  o  wiele  łatwiej, a  efekty  będą  o  wiele  trwalsze, aniżeli  próba  transformacji  emocji  w  czasie  trwania  innych  fal.  Jednocześnie  fale  stanowią  energetyczne  tło  dla  energii  pieczęci  poszczególnych  kinów  wewnątrz  fali.  A  oto  daty  fal  i  opis  ich  energii  w  rozpoczętym  dzisiaj  cyklu  TZOLKIN ( od  13  lutego  do  30 października  2013):

1)FALA  SMOKA (IMIX) – SIŁA  ZAUFANIA: Ufność  i  wiara  w  sens  rzeczy, które  dzieją  się  w  naszym  życiu i wokół  nas /31.10 – 12.11. 2013/

2) FALA  MAGA (IX) – SIŁA  PRAWORZĄDNOŚCI: Sprawiedliwość, uczciwość  i  czystość  intencji;  bezinteresowność  i  obiektywizm;  wszechstronność;  najwyższa  wiedza  i  mądrość; wewnętrzna  moc  oparta  na  etycznej  postawie /13.11 – 25.11. 2013/

3) FALA  RĘKI (MANIK) SIŁA  UZDRAWIANIA  I  DOKONANIA: Moc  (samo)uzdrawiania  na  płaszczyźnie  fizycznej, emocjonalnej, mentalnej  i  duchowej;  umiejętność  motywowania  się  i  doprowadzania  spraw  do  końca (=siła  dokonania /26.11 – 8.12. 2013/

4) FALA  SŁOŃCA (AHAU)SIŁA  UNIWERSALNEJ  MIŁOŚCI: wewnętrzne  oświecenie/ Światło;  poczucie  trwałego  szczęścia  i  spełnienia  na  poziomie  duszy;  głębokie  zrozumienie  problemów  ludzkich;   bezinteresowność /9.12 – 21.12. 2013/

5) FALA  WĘDROWCA (BEN)SIŁA  WOLNOŚCI: uwalnianie  się  od  negatywnej  karmy;  wyzwolenie  się  od  wszelkich  zależności (ludzie, układy, rzeczy itd.) i  uzależnień, od  zniewolenia  emocjonalnego i  wzorców  mentalnych;  przekraczanie  granic  i  rozwijanie  nieskrepowanej  mocy  stwórczej; nieustraszoność  i  odporność  na  negatywizm /22.12. 2013 – 3.1. 2014/

6) FALA  ŁĄCZNIKA (CIMI)SIŁA  PRZEMIAN: budowanie  pomostu  między  światem  fizycznym  i  duchowym; zmiana  spojrzenia  na  rzeczywistość  i  interpretowanie  wszystkiego  z  wyższej  perspektywy (= zmiana  percepcji  świata) /4.1. – 16.1. 2014/

7) FALA  WICHRU (CAUAC)SIŁA  ODNOWY: dokonanie  weryfikacji  w  różnych  obszarach  naszego  bytu  fizycznego  i  duchowego  i  wprowadzenie  zmian  w  życiu;  otwarcie  na  to, co  nowe /17.1 – 29.1. 2014/

8) FALA  CZŁOWIEKA (EB)SIŁA  WOLI: Rozwijanie  silnej  woli;  wewnętrzna  dojrzałość  i  odpowiedzialność  za  siebie  i  za  innych;  panowanie  nad  własnym  ego;  konsekwencja  i  zdecydowanie  w  działaniu;  mądrość  i  niezależna  wola /30.1 – 11.2. 2014/

9) FALA  WĘŻA (CHICCHAN)SIŁA  INSTYNKTU: wola  życia  i  siły  witalne (żywotność);  dbanie  o  zdrowie  i  kondycję  fizyczną (zdrowy  tryb  życia);  aktywacja  energii  Kundalini /12.2 – 24.2. 2014/

10) FALA  ZWIERCIADŁA (ETZNAB)SIŁA  ROZPOZNANIA: prawda, demaskowanie  fałszu  i  zdzieranie  masek;  odwaga  konfrontacji  z  prawdą  i  gotowość  do  transformacji  cienia  w  światło;  szczerość  i  przejrzystość  intencji /25.2 – 9.3. 2014/

11) FALA  MAŁPY (CHUEN) SIŁA  RADOŚCI: Lekkość , pogoda  ducha  i  optymizm; dobre  samopoczucie  i  entuzjazm;  poczucie  humoru;  spontaniczność  i  naturalność;  umiejętność  zachwytu  i  odnajdywania  magii  w  codziennych  drobnych  sprawach /10.3 – 22.3. 2014/

12) FALA  ZIARNA (KAN) SIŁA  ROZKWITU: Rozwój  wrodzonych  zdolności i  umiejętności;  uwierzenie  we  własne  siły;  umacnianie  w  sobie  poczucia  własnej  wartości  i  odnalezienie  wiary  we  własne  siły  i  możliwości /23.3. – 4.4. 2014/

13) FALA  ZIEMI (CABAN) – SIŁA  WIĘZI  I  WSPÓŁPRACY: Więź  z  Ziemią, szacunek  dla  przyrody  i  dbanie  o  nią;   duch  wspólnoty  i  kolektywizmu;  szacunek  dla  bliźniego  i  działanie  dla  dobra  ogółu (duch  socjalny);  gotowość  do  pomocy (miłosierdzie)/5.4 – 17.4.2014/

14) FALA  PSA (OC)SIŁA  UCZUĆ: Rozwijanie  w  sobie  pozytywnych  uczuć (= transformacja  negatywnych  emocji);  równowaga  emocjonalna;  kierowanie  się  głosem  Serca;  empatia (współodczuwanie), wrażliwość  i  inteligencja  emocjonalna /18.4 – 30.4. 2014/

15) FALA  NOCY (AKBAL)SIŁA  INTUICJI: oczyszczenie  podświadomości  i  nawiązanie  kontaktu  z  nadświadomością  poprzez  czakrę  serca;  czerpanie  inspiracji  z  treści  snów  dla  swojej  kreatywności;  kierowanie  się  wskazówkami, jakie  dostarczają  nam  sny,  w  życiu  codziennym;  rozwijanie  umiejętności  czerpania  z  bogactw, jakimi  obdarzają  nas  intuicja  i  sen  i  przenoszenie  ich  na  grunt  materialny  oraz  rozwój  zdolności  telepatycznych  i  paranormalnych;  budowanie  wewnętrznej  pełni  a  przez  to  prawdziwej  tożsamości  i  suwerenności /1.5 – 13.5. 2014/

16) FALA  WOJOWNIKA  – SIŁA  INTELIGENCJI: Kierowanie  się  rozsądkiem, czyli  znajdowanie  równowagi  między  rozumem  a  intuicją;  umiejętność  rozróżniania  i  odróżniania  od  siebie  różnych  aspektów  danej  kwestii  na  wszystkich  płaszczyznach (fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej);  rozwijanie  myślenia  abstrakcyjnego  i  wyobraźni;  siła  myśli  w  kreowaniu  rzeczywistości /14.5 – 26.5. 2014/

17) FALA  KSIĘŻYCA (MULUC)SIŁA  PRZEBUDZENIA: Odnajdywanie  swojej  prawdziwej  tożsamości  poprzez  przypomnienie  sobie  swojej  historii  karmicznej (pamięć  karmiczna);  uaktywnienie  w  sobie  zakrytej  dotąd  wiedzy  mistycznej;  zrozumienie  sensu  życia  i  widzenie  własnej  dharmy, czyli  świadomość  misji (zadania  życiowe, z  jakimi  wcieliliśmy  się  na  Ziemi) /27.5 – 8.6. 2014/

18) FALA  WIATRU (IK)SIŁA  DUCHA: samodyscyplina  i  wytrwałość  poprzez  integrację  ze  swoim  Wyższym  Ja, które  pomagają  przetrwać  trudne  chwile  i  przezwyciężyć  wątpliwości  na  tury  duchowej;  odporność psychiczna;  towarzyskość (otwarcie  się  na  innych);  takt, dyplomacja  i  wyczucie /9.6 – 21.6. 2014/

19) FALA  ORŁA (MEN)SIŁA  WIZJI: Poszerzanie  świadomości, co  prowadzi  do  wglądu (wizja)  w  wyższe  poziomy    rzeczywistości (wymiary)  oraz  do  umiejętności  dostrzegania  powiązań  między  różnorakimi  aspektami  na  różnych  i  między  różnymi  poziomami  bytu /22.6 – 4.7. 2014/

20) FALA  GWIAZDY (LAMAT)SIŁA  HARMONII: Rozwijanie  wewnętrznej  harmonii  oraz  harmonii  w  relacjach  międzyludzkich;  piękno  i  zmysł  estetyki;  rozwijanie  talentów  artystycznych;  łagodność  i  ugodowość  oraz  gotowość  do  kompromisów;  utrzymywanie  wokół  siebie  ładu  i  porządku;  przejrzystość  motywacji  i  jasno  sprecyzowane  cele /5.7 – 17.7.2014/

dfgrthtrhthj

Pieczęcie  symbolizują  męskie  energie  płynące  ze  Słońca.  13  kolejnych  dni  wewnątrz  każdej  fali  odpowiada  kolejnym  13  impulsom (tony)  energii  kosmicznych  płynących  z  galaktyki, które  reprezentują  żeńską  energię (Piszę  o  tym  we  wpisie  35). Nazwy  tych  impulsów  znajdują  się  właśnie  między  nazwami  kolorów  i  nazwami  pieczęci: magnetyczny, biegunowy  itd.  Pieczęcie  informują  o  tym, jakie  obszary  naszej  osobowości  i  charakteru  należy  uzdrawiać/rozwijać.  Tony  wskazują,  w jaki  sposób  należy  to  robić.  Tak  więc  każda  pieczęć  ma  13  różnych „wersji”: np. 1. Czerwony  Magnetyczny  Smok / 2. Czerwony  Biegunowy  Smok / 3. Czerwony  Elektryczny  Smok  itd.  Fala, w której  urodziliśmy  się, mówi  o  tym,  przy pomocy  jakim  „narzędziem”  należy  się  posługiwać, np. jeśli  ktoś  przyszedł  na  świat  w  Fali  Nocy, to  znaczy, że  przede  wszystkim  powinien  korzystać  ze  swojej  intuicji, kładąc  nacisk  na  jej  rozwijanie.  Napisałam  „przede  wszystkim”, bo  również  inne  narzędzia  są  dozwolone, ale  nie  dadzą  one  takich  efektów  jak  intuicja.  Oto  przykład  na  jednym  z  kinów  w  Fali  Smoka (w  wielkim  skrócie  i  uproszczeniu): 2. Biały  Biegunowy  Wiatr – zadanie: pracowanie  nad  siłą  ducha/sposób: rozwiązując  sytuacje, w których  dochodzi  do  polaryzacji  między  dwoma  przeciwnym  siłami (zjawiskami)/ „narzędzie’: zaufanie  do  losu  i  tego, że  wszystko  ma  sens  i  dzieje  się  po to, abyśmy  mogli  rozwijać  się  duchowo.  Oznacza  to, że  w  naszym  życiu  powinniśmy  poświęcić  szczególna  uwagę  na  rozwijanie  tej  cechy.  Kolejność 20 pieczęci  nie  pokrywa  się z  kolejnością  fal, którym  patronują (patrz  na  kolejność  pieczęcie  poniżej  i  porównaj  je  z  falami).  Energia  fali  ma  charakter  kolektywny  i  dotyczy  wszystkich  bez  wyjątku, tzn. oddziałuje  na  wszystkich  z  równie  intensywną  energią.  Poszczególne  kiny  też  odnoszą  się  do  wszystkich  osób, ale  najsilniej  oddziałują  na  te  osoby, które  urodziły  się  w  dniu  o  danym  kinie.

KINY  OD  1  DO  260 

I)  FALA  SMOKA (kiny 1-13)

1. Czerwony  Magnetyczny  Smok / 2. Biały  Biegunowy  Wiatr / 3. Niebieska  Elektryczna  Noc /4. Żółte  Samoistne  Ziarno / 5. Czerwony  Wiodący  Wąż / 6. Biały  Rytmiczny  Łącznik / 7. Niebieska  Rezonansowa  Ręka / 8. Żółta  Galaktyczna  Gwiazda / 9. Czerwony  Solarny  Księżyc / 10. Biały  Planetarny  Pies / 11. Niebieska  Spektralna  Małpa / 12. Żółty  krystaliczny  Człowiek / 13. Czerwony  Kosmiczny  Wędrowiec

II)  FALA  MAGA (kiny 14-26)

14. Biały  Magnetyczny  Mag / 15. Niebieski  Biegunowy  Orzeł/ 16. Żółty  Elektryczny  Wojownik / 17. Czerwona  Samoistna  Ziemia / 18. Białe  Wiodące  Zwierciadło / 19. Niebieski  Rytmiczny  Wicher / 20. Żółte  Rezonansowe  Słońce / 21. Czerwony  Galaktyczny  Smok / 22. Biały  Solarny  Wiatr / 23. Niebieska  Planetarna  Noc / 24. Żółte  Spektralne  Ziarno / 25. Czerwony  Krystaliczny  Wąż / 26. Biały  Kosmiczny  Łącznik

III)  FALA  RĘKI (Kiny 27-39)

27. Niebieska  magnetyczna  Ręka / 28. Żółta  Biegunowa  Gwiazda / 29. Czerwony  Elektryczny  Księżyc / 30. Biały  Samoistny  Pies / 31. Niebieska  Wiodąca  Małpa / 32. Żółty  Rytmiczny  Człowiek / 33. Czerwony  Rezonansowy  Wędrowiec / 34. Biały  Galaktyczny  Mag / 35. Niebieski  Solarny  Orzeł / 36. Żółty  Planetarny  Wojownik / 37. Czerwona  Spektralna  Ziemia / 38. Białe  Krystaliczne  Zwierciadło / 39. Niebieski  Kosmiczny  Wicher

IV) FALA  SŁOŃCA (Kiny 40-52)

40. Żółte  Magnetyczne  Słońce / 41. Czerwony  Biegunowy  Smok / 42. Biały  Elektryczny  Wiatr / 43. Niebieska  Samoistna  Noc / 44. Żółte  Wiodące  Ziarno / 45. Czerwony  Rytmiczny  Wąż / 46. Biały  Rezonansowy  Łącznik / 47. Niebieska  galaktyczna  Ręka / 48. Żółta  Solarna  Gwiazda / 49. Czerwony  Planetarny  Księżyc 50. Biały  Spektralny  Pies / 51. Niebieska  Krystaliczna  Małpa / 52. Żółty  Kosmiczny  Człowiek

V) FALA  WĘDROWCA (Kiny 53-65)

53. Czerwony  Magnetyczny  Wędrowiec / 54. Biały  Biegunowy  Mag / 55. Niebieski  Elektryczny  Orzeł / 56. Żółty  Samoistny  Wojownik / 57. Czerwona  Wiodąca  Ziemia / 58. Białe  Rytmiczne  Zwierciadło / 59. Niebieski  Rezonansowy  Wicher / 60. Żółte  Galaktyczne  Słońce / 61. Czerwony  Solarny  Smok / 62. Biały  Planetarny  Wiatr/ 63. Niebieska  Spektralna  Noc / 64. Żółte  Krystaliczne  Ziarno / 65. Czerwony  Kosmiczny  Wąż

VI) FALA  ŁĄCZNIKA (Kiny 66-78)

66. Biały  Magnetyczny  Łącznik / 67. Niebieska  Biegunowa  Ręka / 68. Żółta  Elektryczna  Gwiazda / 69. Czerwony  Samoistny  Księżyc / 70. Biały  Wiodący  Pies / 71. Niebieska  Rytmiczna  Małpa / 72. Żółty  Rezonansowy  Człowiek / 73. Czerwony  Galaktyczny  Wędrowiec / 74. Biały  Solarny  Mag / 75. Niebieski  Planetarny  Orzeł / 76. Żółty  Spektralny  Wojownik / 77. Czerwona Krystaliczna  Ziemia / Białe  Kosmiczne  Zwierciadło

VII) FALA  WICHRU (Kiny 79-91)

79. Niebieski  Magnetyczny  Wicher / 80. Żółte  Biegunowe  Słońce / 81. Czerwony  Elektryczny  Smok / 82. Biały  Samoistny  Wiatr / 83. Niebieska  Wiodąca  Noc / 84. Żółte  Rytmiczne  Ziarno / 85. Czerwony  Rezonansowy  Wąż / 86. Biały  Galaktyczny  Łącznik / 87. Niebieska  Solarna  Ręka / 88. Żółta  Planetarna  Gwiazda / 89. Czerwony  Spektralny  Księżyc / 90. Biay  Elektryczny  Pies / 91. Niebieska  Kosmiczna  Małpa

VIII) FALA  CZŁOWIEKA (Kiny 92-104)

92. Żółty  Magnetyczny  Człowiek / 93. Czerwony  Biegunowy  Wędrowiec / 94. Biały  Elektryczny  Mag / 95. Niebieski  samoistny  Orzeł / 96. Żółty  Wiodący  Wojownik / 97. Czerwona  Rytmiczna  Ziemia / 98. Białe  Rezonansowe  Zwierciadło / 99. Niebieski  Galaktyczny  Wicher / 100. Żółte  Solarne  Słońce / 101. Czerwony  Planetarny  Smok / 102. Biały  Spektralny  Wiatr / 103. Niebieska  Krystaliczna  Noc / 104. Żółte  Kosmiczne  Ziarno

IX) FALA  WĘŻA (Kiny 105-117)

105. Czerwony  Magnetyczny  Wąż / 106. Biały  Biegunowy  Łącznik / 107. Niebieska  Elektryczna  Ręka / 108. Żółta  Samoistna  Gwiazda / 109. Czerwony  Wiodący  Księżyc / 110. Biały  Rytmiczny  Pies / 111. Niebieska  Rezonansowa  Małpa / 112. Żółty  Galaktyczny  Człowiek / 113. Czerwony  Solarny  Wędrowiec / 114. Biały  Planetarny  Mag / 115. Niebieski  Spektralny  Orzeł / 116. Żółty  Krystaliczny  Wojownik / 117. Czerwona  Kosmiczna  Ziemia

X) FALA  ZWIERCIADŁA  (Kiny 118-130)

118. Białe  Magnetyczne  Zwierciadło / 119. Niebieski  Biegunowy  Wiatr / 120. Żółte  Elektryczne  Słońce / 121. Czerwony  Samoistny  Smok / 122. Biały  Wiodący  Wiatr  123. Niebieska  Rytmiczna  Noc / 124. Żółte  Rezonansowe  Ziarno / 125. Czerwony  Galaktyczny  Wąż / 126. Biały  Solarny  Łącznik / 127. Niebieska  Planetarna  Ręka / 128. Żółta  Spektralna  Gwiazda / 129. Czerwony  Krystaliczny  Księżyc / 130. Biały  Kosmiczny  Pies

XI) FALA  MAŁPY (Kiny 131-143)

131. Niebieska  Magnetyczna  Małpa / 132. Żółty  Biegunowy  Człowiek / 133. Czerwony  Elektryczny  Wędrowiec / 134. Biały  Samoistny  Mag / 135. Niebieski  Wiodący  Orzeł / 136. Żółty  Rytmiczny  Wojownik / 137. Czerwona  Rezonansowa  Ziemia / 138. Białe  Galaktyczne  Zwierciadło / 139. Niebieski  Solarny  Wicher / 140. Żółte  Planetarne  Słonce / 141. Czerwony  Spektralny  Smok / 142. Biały  Krystaliczny  Wiatr / 143. Niebieska  Kosmiczna  Noc

XII) FALA  ZIARNA (Kiny 144-156)

144. Żółte  Magnetyczne  Ziarno / 145. Czerwony  biegunowy  Wąż / 146. Biały  Elektryczny  Łącznik / 147. Niebieska  Samoistna  Ręka / 148. Żółta  Wiodąca  Gwiazda / 149. Czerwony  Rytmiczny  Księżyc / 150. Biały  Rezonansowy  Pies / 151. Niebieska  Galaktyczna  Małpa / 152. Żółty  Solarny  Człowiek / 153. Czerwony  Planetarny  Człowiek / 154. Biały  Spektralny  Mag / Niebieski  Krystaliczny  Orzeł / 156. Żółty  Kosmiczny  Wojownik

XIII) FALA  ZIEMI (Kiny 157-169)

157. Czerwona  Magnetyczna  Ziemia / 158. Białe  Biegunowe  Zwierciadło / 159. Niebieski  Elektryczny Wicher / 160. Żółte  Samoistne  Słońce / 161. Czerwony  Wiodący  Smok / 162. Biały  Rytmiczny  Wiatr / 163. Żółte  Galaktyczne  Ziarno / 165. Czerwony  Solarny  Wąż  166. Biały  Planetarny  Łącznik / 167. Niebieska  Spektralna  Ręka / 168. Żółta  Krystaliczna  Gwiazda / 169. Czerwony  Kosmiczny  Księżyc

XIV) FALA  PSA (Kiny 170-182)

170. Biały  Magnetyczny  Pies / 171. Niebieska  Biegunowa  Małpa / 172. Żółty  Elektryczny  Człowiek / 173. Czerwony  Samoistny  Wędrowiec / 174. Biały  Wiodący  Mag / 175. Niebieski  Rytmiczny  Orzeł / 176. Żółty  Rezonansowy  Wojownik / 177. Czerwona  Galaktyczna  Ziemia / 178. Białe  Solarne  Zwierciadło / 179. Niebieski  Planetarny  Wicher / 180. Żółte  Spektralne  Słońce / 181. Czerwony  Krystaliczny  Smok / 182. Biały  Kosmiczny  Wiatr

XV) FALA  NOCY (Kiny 183-195)

183. Niebieska  Magnetyczna  Noc / 184. Żółte  Biegunowe  Ziarno / 185. Czerwony  Elektryczny  Wąż / 186. Biały  samoistny  Łącznik / 187. Niebieska  Wiodąca  Ręka / 188. Żółta  Rytmiczna  Gwiazda / 189. Czerwony  Rezonansowy  Księżyc / 190. Biały  Galaktyczny  Pies / 191.Niebieska  Solarna  Małpa / 192. Żółty  Planetarny  Człowiek / 193. Czerwony  Spektralny  Wędrowiec / 194. Biały  Krystaliczny  Mag / 195. Niebieski  Kosmiczny  Orzeł

XVI) FALA  WOJOWNIKA (Kiny 196-208)

196. Żółty  Magnetyczny  Wojownik / 197. Czerwona  Biegunowa  Ziemia / 198. Białe  Elektryczne  Zwierciadło / 199. Niebieski  Samoistny  Wicher / 200. Żółte  Wiodące  Słońce / 201. Czerwony  Rytmiczny  Smok / 202. Biały  Rezonansowy  Wiatr / 203. Niebieska  Galaktyczna  Noc / 204. Żółte  Solarne  Ziarno / 205. Czerwony  Planetarny  Wąż / 206. Biały  Spektralny  Łącznik / 207. Niebieska  Krystaliczna  Ręka / 208. Żółta  Kosmiczna  Gwiazda

XVII) FALA  KSIĘŻYCA (Kiny 209-221)

209. Czerwony  Magnetyczny  Księżyc / 210. Biały  Biegunowy  Pies / 211. Niebieska  Elektryczna  Małpa / 212. Żółty  Samoistny  Człowiek / 213. Czerwony  Wiodący  Wędrowiec / 214. Biały  Rytmiczny  Mag / 215. Niebieski  Rezonansowy  Orzeł / 216. Żółty  Galaktyczny  Wojownik / 217. Czerwona  Solarna  Ziemia / 218. Białe  Planetarne  Zwierciadło / 219. Niebieski  Spektralny  Wicher / 220. Żółte  Krystaliczne  Słońce / 221. Czerwony  Kosmiczny  Smok

XVIII) FALA  WIATRU (Kiny 222-234)

222. Biały  Magnetyczny  Wiatr / 223. Niebieska  Biegunowa  Noc / 224. Żółte  Elektryczne  Ziarno / 225. Czerwony  Samoistny  Wąż / 226. Biały  Wiodący  Łącznik /227. Niebieska  Rytmiczna  Ręka / 228. Żółta  Rezonansowa  Gwiazda / 229. Czerwony  Galaktyczny  Księżyc / 230. Biały  Solarny  Pies / 231. Niebieska  Planetarna  Małpa / 232. Żółty  Spektralny  Człowiek / 233. Czerwony  krystaliczny  Wędrowiec / 234. Biały  Kosmiczny  Mag

XIX) FALA  ORŁA (Kiny 235-247)

235. Niebieski  Magnetyczny  Orzeł / 236. Żółty  Biegunowy  Wojownik / 237. Czerwona  Elektryczna  Ziemia / 238. Białe  Samoistne  Zwierciadło / 239. Niebieski  Wiodący  Wicher / 240. Żółte  Rytmiczne  Słońce / 241. Czerwony  Rezonansowy  Smok / 242. Biały  Galaktyczny  Wiatr / 243. Niebieska  Solarna  Noc / 244. Żółte  Solarne  Ziarno / 245. Czerwony  Spektralny  Wąż / 246. Biały  Krystaliczny  Łącznik / 247. Niebieska  Kosmiczna  Ręka

XX) FALA  GWIAZDY (Kiny 248-260)

248. Żółta  Magnetyczna  Gwiazda / 249. Czerwony  Biegunowy  Księżyc / 250. Biały  Elektryczny  Pies / 251. Niebieska  Samoistna  Małpa / 252. Żółty  Wiodący  Człowiek / 253. Czerwony  Rytmiczny  Wędrowiec  / 254. Biały  Rezonansowy  Mag / 255. Niebieski  Galaktyczny  Orzeł / 256. Żółty  Solarny  Wojownik / 257. Czerwona  Planetarna  Ziemia / 258. Białe  Spektralne  Zwierciadło / 259. Niebieski  Krystaliczny  Wicher / 260. Żółte  Kosmiczne  Słońce

jghkhjkyukyuk

GENEZY  I  ZAMKI  CZASU  (Tzolkin  podzielony  jest  też  na  3  Genezy  i  5  Zamków)

3 GENEZY

1. Geneza  Smoków (Kiny 1-130) – zadaniem  osób, których  data  urodzin  odpowiada  jednemu  z  tych  kinów, jest  uzdrawianie  w  pierwszym  rzędzie  sfery  biofizycznej (= cielesno – materialnej)  

2. Geneza  Małp (Kiny 131-208) – oczyszczanie  i  porządkowanie  sfery  emocjonalnej  powinno  skupić  największą  uwagę  tych, którzy  urodzili  się  w  tym  przedziale  kinów

3. Geneza  Księżyca (Kiny 209-260) – Praca  nad  sferą  mentalno-intelektualną  jest  największym  wyzwaniem  dla  ostatnich  52  kinów

5  ZAMKÓW  CZASU

(Mówią, w  jaki  sposób  mamy  brać  udział  w  podnoszeniu  świadomości  zbiorowej)/ Każdy  zamek  składa  się  z  4 fal (4×13=52 kiny)

1. Czerwony  Zamek  Początku (1-52) /Patronuje  mu  pieczęć  Żółtego  Ziarna/ – rozwijanie  swoich  największych  talentów  i  wykorzystywanie  ich  dla  dobra  ogółu

2. Biały  Zamek  Oczyszczania (53-104) /Patronuje  mu  pieczęć  Żółtego  Wojownika/ – łączenie  rozumu  z  intuicją  i  przekazywanie  energetyki  tego  połączenia  do  otoczenia

3. Niebieski  Zamek  Przemian (105-156) /Patronuje  mu  pieczęć  Żółtej  Gwiazdy/ – znalezienie  wewnętrznej  harmonii  i  emanowanie  jej  na  zewnątrz

4. Żółty  Zamek  Rozkwitu (157-208) /Patronuje  mu  pieczęć  Żółtego  Słońca/ – zgłębianie  istoty  Uniwersalnej  Miłości  i  praktykowanie  jej, tak  aby  być  wzorem  dla  innych

5. Zielony  Zamek  Współpracy (209-260) /Patronuje  mu  pieczęć  Żółtego  Człowieka/ – doskonalenie  siły  woli  opartej  na  Wyższym  Ja,  a  nie  na  ego (niższe  ja)  oraz  zdecydowane  działanie  w  duchu  wyższych wartości, a  przez  to  wzbogacanie  tą  energią  pola  świadomości  zbiorowej

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s