esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

33) Plejady/Promień Synchronizacji/Ciało Świetliste i ciało krystaliczne, złota proporcja/Uniwersalna Harmonia/Aktywacja 7 zablokowanych pieczęci

Dodaj komentarz

12.12.2012 zakończyło się łączenie ogniw Krystalicznej Sieci wokół Ziemi . Sieć ta jest niezbędna dla uaktywnienia częstotliwości piątego wymiaru, opartego na 5-tym żywiole: eterze. 21.12.2012 nastąpił jej rozruch. W dniach 18.12 – 24.12 każdy punkt na Ziemi został do niej przyłączony. Natomiast 21-23.12 były dniami synchronizacji świadomości ludzi z częstotliwością Krystalicznej Sieci. 22.12.2012 to początek stopniowej TRANSFORMACJI, dzięki której między 2030-2040 na Ziemi ostatecznie zagoszczą frekwencje Uniwersalnej Miłości. Wtedy  po rzeczywistości, która  panuje obecnie na Ziemi, nie będzie już  śladu. Budowniczymi  Epoki  będą ci, którzy uaktywnią  i przetransformują czakrę serca. Pozostali  odejdą, aby  nadal  móc  wcielać  się  w  rzeczywistościach  o  trójwymiarowej  gęstości.

Proces  energetyczny  związany  z  transformacją  świadomości  i  naszego  ciała  fizycznego (transformacja DNA) trwa  już  od  pewnego czasu, ale  od  dnia  22.12.2012  przybrał  na  sile. Teraz  każdy dzień  bez  pracy  nad  swoim  rozwojem  duchowym  i  bez  świadomego łączenia  się  z  Energią  Serca  oznacza  pozostawanie  w  tyle. Ci, którzy  się  dopiero  budzą  lub  są  w  drodze  do  Centrum  Serca, mają jeszcze  czas  do  2019-20. Jeśli  zdecydują  się  przyłączyć  do  ludzi, którzy  myślą  Sercem  i  ustanowili  Je  punktem  centralnym  swojej świadomości, będą  musieli  przejść  oczyszczenie (tak  jak  wszyscy  inni), które  prowadzi  do  zmiany  paradygmatów  w  myśleniu, odczuwaniu, doznaniach  fizycznych  i  odbieraniu  otaczającej  rzeczywistości, a  to  oznacza  zawirowania  zarówno  w  życiu  osobistym  jak  i   zawodowym. Dla  tych, którzy  tę  przemianę  mają  już  za  sobą, początek  Nowej  Epoki, który  rozpoczął  się 22.12.2012  oznacza  radość, szczęście  i  spełnienie  połączone  z  działaniem  w  nowym  duchu: duchu  współodczuwania, zrozumienia, szacunku  i współpracy. W  Nowej  Epoce  nie  będzie  miejsca  dla  takich  zjawisk  jak  narcyzm, chęć  dominacji, kontroli  i  poniżania  drugiego człowieka. Są  to  cechy  ściśle  związane  z  małym,  ograniczonym  ego, które  stoi  w  sprzeczności  z  naszym  Wyższym  Ja.

Obecnie  na  Ziemię (i  nie  tylko) napływają  bardzo  intensywne  energie  o  wysokich  częstotliwościach. Wszystko  to  dzieje  się  w  ramach  Wyższego  Planu. Ziemia  wraz  z  zamieszkującą  ją  ludzkością, tak  jak  inne  cywilizacje, układy słoneczne i galaktyki, podlega  cyklom, w  obrębie  których  dokonują  się  zjawiska  karmiczne, które  nazywamy  przeznaczeniem  i  które  nie  mają  nic wspólnego  z  tzw. „ślepym losem”, przypadkiem  czy  chaosem.  Podstawą całego  istnienia  jest  Uniwersalna  Miłość. Tylko  ten, kto  z  niej   „wypada”, wpada  w  koło  inkarnacji  i cierpienia.

Aktualnie  z  centrum  naszej  Galaktyki (nazywanej  przez  Majów  Hunab  Ku) wychodzą  silne  energie  nazywane „Promieniem Synchronizacji”. Dają  one  możliwość  przejścia  w  stan  wyższej  świadomości, a  co za  tym  idzie  życia  w  sferze  Wyższej  Harmonii. To etap  drogi  powrotnej  do  Domu/Raju/Ojczyzny/Źródła. Warunek: trzeba  się  na  ten  Promień otworzyć , czyli  oczyścić (=podwyższyć wibrację) sferą  seksualną, emocjonalną  i  mentalną. Tylko  wtedy  energie  tego  Promienia  będą  mogły  dokonywać  w  nas  dalszej transformacji. Ten  Promień  to  fotony  światła  niewidzialne  dla  ludzkiego  oka, to  silne  promieniowanie  gamma, niosące  ze  sobą informacje  poszerzające  świadomość  żyjących  istot  i  zmieniające  strukturę  wszystkiego, co  istnieje  i  co  przygotowane  jest  na  jego przyjęcie (=zostało  wcześniej  dostrojone).

PLEJADY

Procesy, które  mają  aktualnie  miejsce  na  subtelnych  poziomach  bytu, i  co  wkrótce  objawi  się  na  poziomie  dla  nas  widocznym, dzieją  się  na  linii: Hunab Ku (Centrum Drogi Mlecznej) – Plejady (tak ważne w kosmologii Majów) – Słońce – Ziemia. W  wielu obszarach  naszej  galaktyki  znajdują  się  tzw. „Centralne  Słońca”, czyli  centra  duchowe, połączone  bezpośrednio  z  centrum  galaktyki, które „przechwytują”  energię  Promienia  Synchronizacji . Owe  centra  pełnią  rolę „regulatorów” w  sferze  transformacji  świadomości  dla poszczególnych  rejonów  galaktyki, tzn. dostają  od  centrum  galaktyki  impulsy  transformujące  świadomość  i  po  odpowiednim  przetworzeniu  i   zakodowaniu  przekazują  je  dalej  do „podległych” sobie  rejonów. I  tak  Plejady ( z centralną gwiazdą Alkione), jako jedno  z  takich  centrów, „opiekują  się” m. in. naszym  Układem  Słonecznym. Istnieje  ścisła  korelacja  między  Plejadami  a  Słońcem.  Swoją energią, która jest nośnikiem informacji płynących z naszego  Wszechświata i innych, wyższych wymiarów rzeczywistości, Słońce zasila krystaliczną sieć Ziemi, która z kolei decyduje o jakości energii siatki geomantyczne planety i intensywności energii w miejscach mocy (piszę o tym dokładniej we wpisie 32). Ta druga z kolei (zasilana przez pierwszą) ma wpływ na przebieg zmian w naszym DNA.W sieci geomantycznej zakodowane są również informacje na temat ciągu liczb Fibonacciego i złotej proporcji, które stanowią fundament struktury całego stworzenia. Uaktywnienie Krystalicznej Sieci, które nastąpiło 21.12.2012, a przez to odnowienie mocy promieniowania siatki geomantycznej, prowadzi również do odblokowania tej wiedzy w nas. Konsekwencją będzie stopni0wy masowy rozkwit Wyższej Kultury i wzrost jej oddziaływania na naszą wewnętrzną harmonię w czakrze serca , a tym samym na zdrowie fizyczne i poziom świadomości (we wpisie 28 opisałam dokładnie, czym jest liczba Fi i jak się ma do serca energetycznego i fizycznego, a we wpisie 33 – czym jest siatka geomantyczna  a czym Krystaliczna Sieć ).

CIAŁO  ŚWIETLISTE  I  CIAŁO  KRYSTALICZNE

Pojęcie  ciała  krystalicznego  obejmuje  wymiar  fizyczny  człowieka, pojęcie  Ciała  Świetlistego  odnosi  się  do  jego  subtelnych  energii. 

Człowiek  w  swojej  fizyczności  jest  z  natury (= z  pochodzenia )  istotą „krystaliczną” (= krzemową) , a  nie  „węglową”. Promienie  gamma  napływające  na  Ziemię  poprzez  Plejady  i  Słońce  będą  transformować  węglowe  DNA  człowieka  w  krzemowe (= krystaliczne/diamentowe). Pomału  będzie  przywracana  aktywność  pozostałych  10  zablokowanych  nitek  DNA. Dzięki  temu  człowiek odzyska  swoją  pierwotną  duchową  tożsamość  i ponownie nawiąże  kontakt  z  wyższymi (subtelnymi ) poziomami  bytu, na  których  toczy się  życie  oparte  na  Uniwersalnej  Harmonii.   I  właśnie  te  subtelne  energie (tworzą  też  kilka  poziomów)  na  najwyższym  poziomie  wibracji  stanowią  treść  Ciała  Świetlistego.

Wymiar, w  który  wkroczyła  Ziemia  wraz  z  rozpoczęciem  Nowej  Epoki  w  dniu  22.12.2012, to  wymiar  Uniwersalnego Piękna  i  Mocy Stwórczej, przy  pomocy  której  człowiek  będzie  w  stanie  to  piękno  dowolnie  kreować  poprzez  Akt Woli. Dlatego  coraz  większą  rolę  będzie  odgrywać  sztuka. W  nadchodzącej  przyszłości  człowiek  coraz  częściej  będzie  uzdrawiać  przy  pomocy  dźwięku, tańca, koloru, formy i słowa.

Space

AKTYWACJA  SIEDMIU  ZABLOKOWANYCH  PIECZĘCI

Według Jose Arguellesa dla Majów punktem wyjścia do obserwacji wydarzeń w czasie były narodziny planety Wenus i cykl 104 000 lat równy czterem Wielkim Cyklom po 26 000 lat. 4/5  4.Cyklu przebiegały bez zakłóceń (tzn. zgłębiane były Duchowość i Uniwersalna Miłość), ale około 6600 lat temu wtargnęła na Ziemię obca świadomość, dokonując ogromnego spustoszenia w ludzkiej świadomości. Pole naszych zmysłów zostało zawężone, a ludzie coraz bardziej zaczęli oddalać się od Boskiego Źródła. Następstwa: materializm, redukcja człowieka do ciała i związane z tym żądze, żądza władzy i dominacji, zakłamanie, strach, agresja i nienawiść. Ten mroczny okres zakodowany został w siedmiu kinach (194-200) jako 7 ZABLOKOWANYCH PIECZĘCI. Symbolizują one kolejno:

1) 194 (Biały Mag) =boska praworządność – wyparta została przez nieuczciwość/wyrachowanie

2) 195 (Niebieski Orzeł)=duchowa świadomość – wyparła ją żądza władzy i dominacji

3) 196 (Żółty Wojownik)=intuicja/inteligencja emocjonalna/odwaga – wyparły je poczucie izolacji i samotności oraz strach

4) 197 (Czerwona Ziemia)=szacunek dla bliźniego/moc uzdrawiania – zamiast nich nastąpił brak szacunku dla życia/egocentryzm/nienawiść

5) 198 (Białe Zwierciadło)=wyższa prawda/prawdziwa tożsamość/prawdomówność – zamieniły się w fałsz/fanatyzm/rozterki duchowe

6) 199 (Niebieski Wicher)=siła odnowy/świadomość wyższych celów  – stagnacja/wątpliwości/negowanie wszystkiego

7) 200 (Żółte Słońce)=Uniwersalna Miłość/Oświecenie/Mądrość – powstał wypaczony obraz Miłości/ograniczona świadomość/manipulacja

inspiration

Aby ratować ludzkość przed zagładą, około 5200 lat temu postępowe „Siły Czasu”, nadzorujące przebieg ewolucji, wprowadziły na Ziemie „Plan Ratunku” (= Plan REAKTYWACJI siedmiu pieczęci). To oznacza ,że każda istota dostała szansę naprawienia własnych uczynków (=oczyszczenia negatywnych pól energii związanych z negatywną karmą).

Podczas 1. Aktywacji siedmiu pieczęci nastąpiło częściowe ZDEJMOWANIE blokad energetycznych (Otwarcie 7 pieczęci) na przestrzeni 7 lat (1993/4 – 1999/2000, tzn. co roku jedna pieczęć).

Podczas 2. Aktywacji siedmiu pieczęci nastąpiło dalsze zdejmowanie blokad (2004/5 – 2010/11, co roku „rozświetlała się” jedna pieczęć.

12.12.2012 zakończyła się ostatnia, przyspieszona i stąd najbardziej intensywna 3. Aktywacja, w której dopełnił się proces oświecenia/ostatecznego „zdjęcia” pieczęci. Jednej pieczęci odpowiadał już tylko jeden planetarny miesiąc (=księżyc)(Planetarny Rok ma 13 miesięcy po 28 dni i trwa od 26.7 do 24.7 + 1 zielony dzień):

1. Pieczęć:  30.5.-26.6.2012 // 2. Pieczęć:  27.6 24.7.2012 // 3. Pieczęć:  26.7-22.8.2012 // 4. Pieczęć:  23.8-19.92012 // 5. Pieczęć:  20.9-17.10.2012 // 6. Pieczęć:  18.10-14.11.2012 // 7. Pieczęć:  15.11-12.12.2012

Ostatnia trzecia aktywacja (1 pieczęć na jeden miesiąc) była kulminacją oczyszczenia całego 4-tego Wielkiego Cyklu (około 26 tys. lat), to miało miejsce zgodnie z  miesiącami kalendarza planetarnego, które były ostatnimi PEŁNYMI siedmioma miesiącami przed ostatnim dniem Wielkiego Cyklu (26  tys. lat).

– 13 baktunów = 1 Epoka (“Słońce”/AHAU), czyli około 5200 lat (lat majańskich po 360 dni!)(=około 5125 lat solarnych po 365 dni)
– 5 Epok po 5200 lat = 1 Wielki Cykl (“Świat”), czyli około 26 tys. lat, nazywany też Rokiem Platońskim (tyle ile trwa ruch precesyjny Ziemi= „stożkowy” ruch obrotowy wokół własnej osi)
– 4 Wielkie Cykle po 26 tys. lat = Rok Wenusjański
Tak więc 22.12.2012 weszliśmy w 1-wsze Słońce i 1-wszy Świat kolejnego Roku Wenusjańskiego. Piszę „kolejnego”, bo przed obecnie domykającym się Long Countem było wiele Wielkich Cykli, a i po jego domknięciu się będzie wiele kolejnych. H.Kotwicka: Podczas kolejnych siedmiu księżyców (13.12.2012-24.7.2013) nastąpi „magiczny lot”, czyli harmonizowanie naszej planety z częstotliwościami Nowej Epoki. Energia nośna Starego czasu zostanie CAŁKOWICIE usunięta do roku 2040. Ziemia stanie się wtedy miejscem bezinteresownej Uniwersalnej Miłości, dzisiaj jeszcze nieznanej, i dalej będzie ewoluować.

KLUCZEM  OTWIERAJĄCYM  FURTKĘ  DO  NOWEJ  EPOKI  JEST CZAKRA  SERCA

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s