esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

32) Rozruch krystalicznej sieci, podwyższanie częstotliwości po 21.12.2012, fizyczne symptomy synchronizacji/ Zmiany w DNA/ Sieć Krystaliczna i siatka geomantyczna Ziemi

2 Komentarze


ziemia gwiazdy

18–24 XII – SYNCHRONIZACJA ● SYMPTOMY ● 3 DNI „CIEMNOŚCI”

12 grudnia br. wraz z wypełnieniem się Proroctwa Siedmiu Pieczęci Majów – odblokowania Siedmiu Jakości Świadomości – zakończyło się scalanie ogniw Krystalicznej Sieci wokół Ziemi (niezbędna dla uaktywnienia częstotliwości piątego wymiaru, żywiołu Eteru, noossfery). Ziemia powróciła do swoich pierwotnych kodów »13:20«.

Rozruch Krystalicznej Sieci nastąpi 21 grudnia br. między godz. 12:12 – 13:13 czasu europejskiego. Zgodnie z proroctwami rdzennych mieszkańców Ameryki planeta Ziemia wstąpi w piąty wymiar i w pełnym blasku odrodzi się na nowo.

W ciągu 7 dni, między 18 grudnia – 24 grudnia br., każdy punkt na Ziemi zostanie przyłączony do Sieci, każda świadomość zyska do niej dostęp – porównywalnie do podłączania komputera do Internetu. Instalacja gotowa – ale aby wejść do Internetu, trzeba wykonać kliknięcie.

To wszystko nie pozostaje bez wpływu na nasze ciała, układ nerwowy, mózg, świadomość. W ten proces włączony jest cały organizm, każdy układ, każda komórka. Mogą mu towarzyszyć charakterystyczne symptomy, np. zmienne nastroje, mentalne i emocjonalne huśtawki, bezsenność, zawroty głowy, lęki, bóle kości, ospałość, apatia, zmęczenie, a nawet wysoka gorączka z objawami przeziębienia itp. Z reguły taki stan utrzymuje się 2–3 dni, po czym dolegliwości nagle ustępują.

Zapowiadane „3 dni ciemności” w dniach 21-23 grudnia, które wiele osób pojmuje dosłownie, symbolizują wspomnianą synchronizację. Dlatego zamiast gromadzić świece i zapałki, byłoby lepiej przygotować sobie zioła, kryształy, płyty z ulubioną muzykę relaksacyjną albo dźwiękiem OM.

Niektórzy mogli rejestrować „dziwne” znaki już wiele tygodni wcześniej. Od listopada, kiedy proces transformacji nabrał przyspieszenia, nasza świadomość została poddana procesowi dysypacji, tzn. luzowania i rozkruszania tego, co skostniałe. Mogło to być odczuwane wyjątkowo nieprzyjemnie, np. wszystko zaczęło się psuć, walić, rutyna okazała się zawodna, pojawiły się bóle mięśni, kości, stawów, kołatanie serca, napady gorąca, pocenie, wysypka itp.

Pamiętajmy, że niezależnie od wiedzy o transformacji, jeśli dolegliwości po 2-3 dniach nie zelżeją, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Jeśli usłyszymy diagnozę: przyczyna psychosomatyczna, to powinniśmy się cieszyć. Transformacja może jednak sprowokować ujawnienie się przewlekłej choroby. W jednym i drugim przypadku, trzeba podjąć zdecydowane działania.

Źródło: maya.net.pl

gdfdhrthrthtrh

Jose  Arguelles:
Biosfera(ekosfera/przyroda) tworzy środowisko umożliwiające rozwój inteligencji ludzkiej… Ludzka inteligencja jest integralną częścią ewoluującej całości. Bez jej udziału nie uda się rozwiązać podstawowego problemu, jakim jest oderwanie się człowieka od natury – stanu paraliżującego ludzkość i degradującego środowisko naturalne planety (…) Interaktywna informacja zwrotna pochodząca od homo sapiens przekształca biosferę poprzez technosferę (jako przejściową fazę historyczną) – w noosferę, czyli w planetarną powłokę mentalną. Transformacja biosfery w noosferę nie jest jeszcze zakończona. Proces ten jest ściśle związany z transformacją duchową. J.Arguelles :

Rozwój duchowości obejmuje dwie ścieżki jednocześnie: 1) ciągłe oczyszczanie własnej duszy 2) działanie dla dobra innych i dla korzyści całej planety.

Tam, gdzie pojawia się współodczuwanie, pojawia się postrzeganie piękna, porządku i harmonii. Tam, gdzie panuje harmonia, jest też zdrowie i zanika cierpienie.

21.12.2012 to czas zamknięcia cyklu, w którym fala militaryzmu, przemocy i materialnej konsumpcji oraz utożsamiania Uniwersalnej Miłości z pożądaniem seksualnym osiągnęła swój szczyt.

Aby praktykować wyższą duchową wolę, która jest osadzona w sferze pozazmysłowej, musimy wejść w kontakt z naszą Wyższą Jaźnią. Oznacza to oczyszczenie myśli i emocji oraz zrozumienie natury pragnień seksualnych. Pozostanie na duchowej ścieżce wymaga codziennego wysiłku i dyscypliny. Kiedy uda nam się tego dokonać, zobaczymy, jak odchodzą od nas zależności, nałogi i tęsknoty. Osiągniemy stan synchronicznego porządku, czyli stan SPOKOJNEGO UMYSŁU, szczęścia i idealnego zdrowia.

W nadchodzącej przyszłości człowiek przejdzie wewnętrzną transformację, stanie się członkiem Ziemskiej Rodziny, stworzy nowe relacje z innymi i z Ziemią.

lichtkoproz

KRYSZTAŁOWA  SIEĆ  WOKÓŁ  PLANETY

Na Ziemi istnieją miejsca mocy, tzw. punkty energetyczne (oczka energetyczne), które promieniują szczególną energią. Owe punkty połączone są ze sobą liniami geomantycznymi (ley lines)tworzącymi krystaliczną siatkę energetyczną, przez co  Ziemia posiada strukturę kryształu z symetryczną siecią. W aspekcie fizycznym i chemicznym cieć krystaliczna to układ cząstek powtarzający się w regularnych odstępach w trzech kierunkach przestrzeni (wewnętrzne uporządkowanie). Geometrycznym odpowiednikiem sieci krystalicznej, w którym zamiast cząstek rozpatruje się punkty geometryczne, jest sieć przestrzenna kryształu.

Źródło mojego poniższego opracowania: tekst na stronie: gwiazdy.com.:

Rosyjscy uczeni ,Gonczarow, Makarow i Morozow, połączyli liniami na mapie świata miejsca, gdzie zrodziły się najstarsze cywilizacje. Okazało się, że linie utworzyły sieć regularnych pięciokątów. Następnie rosyjscy badacze skonstruowali model kuli ziemskiej w postaci bryły składającej się z 12 pięciobocznych płaszczyzn (dodekaedru), a później także wielościanu zbudowanego z 20 trójkątów (ikosaedru). Kolejnego niezwykłego odkrycia dokonali po przyłożeniu obu modeli do mapy Ziemi. Stwierdzono bowiem, że krawędzie dodekaedru pokrywają się z pasmami gór i rozpadlin oceanicznych na mapie. Te natomiast grzbiety górskie i uskoki, które się z krawędziami dodekaedru nie pokrywają, przylegają do krawędzi ikosaedru. Na podstawie hipotezy rosyjskich uczonych Amerykanin, prof. Becker-Hagens, stworzył koncepcję geomantycznej sieci planetarnej. Oplatać ma ona całą kulę ziemską, łącząc jej aktywne punkty.

Szerokość linii geomantycznej, czyli pasma promieniowania stymulującego, wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu metrów. Najpotężniejsze z ley lines oplatają całą kulę ziemską. Przebiegają one przez tak ważne miejsca mocy, jak Wielka Piramida w Gizie czy kamienny krąg Stonehenge. Istnieją także linie geomantyczne łączące tylko kilka miejsc mocy na terenie jednego kraju oraz geomantyczne linie lokalne.

Nasi przodkowie wiedzieli, że pulsująca w takim miejscu mocy energia jest dla człowieka korzystna -pomaga mu w kontakcie z wyższymi wymiarami naszej rzeczywistości oraz ma moc uzdrawiającą. Dlatego w miejscach mocy wznosili świątynie i tworzyli miejsca kultu. Miejsca mocy na naszej planecie znane są od tysiącleci, należą do nich m.in. Wielka Piramida w Gizie czy Machu Picchu w Peru, które umiejscowione są na wierzchołkach pięciokątów.

Z węzłami obu sieci pokrywają się miejsca, gdzie jest największe i najmniejsze ciśnienie atmosferyczne na Ziemi, gdzie zrywają się huragany i gdzie występują anomalie pogodowe, pasy złóż rudonośnych i roponośnych. Okazało się też, że stałe wiatry na Ziemi wieją najczęściej wzdłuż linii tych sieci. Współczesne zdjęcia satelitarne zdają się potwierdzać odważną koncepcję Gonczarowa, Makarowa i Morozowa, dzięki której można wytłumaczyć również zjawisko istnienia centrów energetycznych Ziemi. Koncepcję tę potwierdzają także wyniki badań amerykańskich geofizyków, Ronalda E. Cohena i Larsa Stixrude, świadczące o tym, że żelazne jądro naszej planety ma strukturę kryształu (jądro jest w stanie stałym, gdyż panujące we wnętrzu Ziemi potężne ciśnienie nie pozwala żelazu – mimo panującej tam wysokiej temperatury – przejść w stan płynny).

Wzdłuż linii geomantycznych obserwuje się często przeloty niezidentyfikowanych obiektów latających. Ufolodzy powiadają, że ley lines stanowią ważny element w systemie nawigacyjnym takich obiektów, a być może subtelna energia linii geomantycznych wykorzystywana jest nawet do napędzania silników UFO.

ku67itygf

Najsilniejsze strumienie energetyczne wychodzą z węzła znajdującego się pod Wielką Piramidą w Gizie, która dzięki swemu kształtowi i wymiarom działa jak wielki wzmacniacz promieniowania geomantycznego. Tak twierdzi polski radiesteta i publicysta Leszek Matela, który od 1984 r. prowadzi badania linii geomantycznych w różnych częściach świata. Dokonywał również pomiarów w Gizie. Z Wielkiej Piramidy wychodzi 10 linii geomantycznych przechodzących przez najważniejsze miejsca kultu na Ziemi i tworzących w ten sposób główną sieć subtelnych energii na Ziemi. Z kolei z tych miejsc rozchodzą się inne ley lines, które tworzą cały zamknięty układ linii geomantycznych.

Leszek Matela przeprowadził w Gizie badania głównych linii krzyżujących się w Wielkiej Piramidzie. Zmierzył kąty, pod jakimi wychodzą one z piramidy, a następnie za pomocą teleradiestezji oraz metod geodezyjnych zaznaczył przebieg poszczególnych linii na mapach. W ten sposób po raz pierwszy udało się ustalić przebieg linii promieniowania geomantycznego wychodzących z Wielkiej Piramidy. Według Leszka Mateli to właśnie za pomocą owych linii potomkowie legendarnej cywilizacji atlantydzkiej, korzystając z mocy Wielkiej Piramidy, pobudzali rozwój gatunku ludzkiego na całym świecie.

Druga linia geomantyczna wychodząca z piramidy w Gizie przechodzi przez Polskę. Leszek Matela nazywa ją linią bantu-słowiańską ze względu na to, że łączy ona narody słowiańskie i afrykańskie z Wielką Piramidą. Biegnąc z Gizy w kierunku południowo-wschodnim, strumień energii przechodzi przez monumentalny kompleks świątynny w Karnaku w Egipcie. Na swojej drodze napotyka też m.in. Merowe w Sudanie (gdzie również budowano piramidy) oraz Kerenyagę w Kenii (święta góra plemienia Bantu) i zmierza dalej w stronę miejsc kultu na Madagaskarze. Zdążając w kierunku północno-zachodnim, ogarnia swoim wpływem starożytne miasta w obecnej Turcji: Xanthos i Hierapolis, Madarę i Bołgarską Poljanę (zespół budowli neolitycznych) w Bułgarii, Monastrica Voronet i inne klasztory w rumuńskich Karpatach, Jabłeczną nad Bugiem (najstarszy klasztor prawosławny na ziemiach polskich) Grabarkę koło Siemiatycz (największe centrum pielgrzymkowe polskiego prawosławia), Tykocin koło Białegostoku, Rapę niedaleko Gołdapi (grobowiec w kształcie piramidy) i Birkę w Szwecji (centrum Wikingów).

Inne ważne miejsca na świecie połączone głównymi liniami geomantycznymi z Wielką Piramidą to np. Eleusis (miejsce słynnych misteriów greckich), Kijów (Ławra Kijowsko-Pieczerska), Wyspa Wielkanocna z jej słynnymi kamiennymi posągami, święte miejsca Dogonów, płaskowyż Nazca ze słynnymi gigantycznymi rysunkami, Machu Picchu, azteckie miasto bogów Teotihuacan w Meksyku (słynne Piramidy Słońca i Księżyca), Jerozolima, Babilon, złota świątynia w Amritsar w Indiach (centrum kultowe Sikhów), TŐai-Szan i Fuji (najświętsze góry Chin i Japonii), Lhasa (centrum buddyzmu lamajskiego), Mohendżo Daro (kolebka cywilizacji indyjskiej), Benares (najważniejsze centrum hinduizmu), Hagar Qimgóra Synaj, Carnac we Francji (słynne budowle megalityczne), Rzym oraz Fajstos (starożytny pałac minojski i centrum kultowe na Krecie).

Jedna z linii przebiega również przez słynny Trójkąt Bermudzki. Linia nr 10 ogarnia swoim wpływem Ayers Rock i Olgas w Australii, będące głównymi miejscami kultowymi aborygenów. Dla pierwotnych mieszkańców Australii linie geomantyczne odgrywały szczególną rolę. Stanowiły one bowiem podstawę systemu orientacji przestrzennej na pustyniach. Aborygeni nazywali je liniami pieśni. Czuli się cząstką przyrody i znakomicie wyczuwali niewidzialne strumienie energetyczne. Podróżując, śpiewali pieśni przodków, aby osiągnąć stan wyższej świadomości i dzięki temu zlokalizować przebieg linii prowadzących do źródeł i miejsc mocy rozsianych po całej Australii.

Także Polska opleciona jest siecią linii geomantycznych. Siedem takich linii krzyżuje się na Wawelu, miejscu największej mocy w naszym kraju. Jedna z tych linii, nazwana przez Leszka Matelę linią jerozolimską, ma szczególnie dużą moc. Przebiega ona w kierunku północno-zachodnim przez Częstochowę (Jasna Góra), Gniezno (katedra), duńską wyspę Bornholm (obiekty kultowe Burgundów i Normanów) i dalej przez tereny Szwecji. Z kolei w kierunku południowo-wschodnim przez Starą Zagorę w Bułgarii (dawny tracki ośrodek kultowy) aż do Jerozolimy. Inne ley lines łączą Wawel m.in. z Rzymem, Wilnem, Wadowicami, Mariazell, Lourdes czy Stonehenge. Wawel połączony jest również liniami promieniowania z innymi miejscami mocy na terenie Krakowa, takimi jak na przykład Kopiec Krakusa czy Kościół Mariacki.

Ważne miejsca mocy znajdują się zawsze na skrzyżowaniu kilku linii geomantycznych i tak np. w Kamiennych Kręgach w Odrach koło Czerska krzyżuje się 5 takich linii, podobnie jak na górze Ślęża. Miejsca mocy o mniejszym znaczeniu leżą, jeśli nie na skrzyżowaniu dwóch ley lines, to przynajmniej na pojedynczej linii. Leszek Matela opisuje je szczegółowo w swojej książce „Geomancja”. /Koniec opracowania/

……………………………

hfghrtyrtyrtyutut

Miejsca mocy charakteryzują się znacznie podwyższonym poziomem promieniowania. Opierając się na rozpowszechnionej na Zachodzie skali Bovisa promieniowanie w miejscach mocy wynosi zawsze nie mniej niż 10.000 jednostek. Silne miejsca mocy mają zawsze powyżej 18.000 jednostek Bovisa. Dla porównania korzystny dla człowieka zakres promieniowania zaczyna się od 6.500 jednostek. Tak więc promieniowania poniżej tej granicy oddziaływają niekorzystnie. Im dalej od 6500 jednostek i im bliżej zera, tym wzrasta szkodliwość promieniowania. Jest to swego rodzaju miara wzorcowa. Maksymalne natężenie promieniowania odbierane przez ciało fizyczne wynosi w tej skali 10.000 jednostek. Ponieważ według wiedzy ezoterycznej człowiek składa się z 7 powłok energetycznych zwanych też sferami bądź ciałami Leszek Matela rozszerzył skalę Bovisa o 6 dalszych zakresów. W ten sposób powstała skala promieniowania, którą zaczęto określać terminem BSM (nie mająca nic wspólnego z propagowaną w naszym kraju metodą samoleczenia, lecz zaczerpnięta od pierwszych liter nazwisk jej twórców : Bovis-Simoneton-Matela). Skala BSM posiada następujące przyporządkowanie:

0 – 9.999 jednostek – sfera fizyczna człowieka

10.000 – 13.499 jednostek – sfera eteryczna

13.500 – 17.999 jednostek – sfera astralna

18.000 – 27.999 jednostek – sfera mentalna

28.000 – 33.999 jednostek – sfera przyczynowa (kauzalna)

34.000 – 49.999 jednostek – sfera duchowa powyżej 50.000 – sfera czystej sfery duchowej

http://www.matela.iig.pl/pl_art_geomancja.html

KRYSTALICZNA  SIEĆ  A  SIATKA  GEOMANTYCZNA

Energia miejsc mocy na powierzchni Ziemi pochodzi z jej wnętrza, tzn. zasilana jest przez wirujące ciekłokrystaliczne jądro planety, które z powierzchnią Ziemi łączy system wewnętrznych kanałów energetycznych. Miejsca mocy natomiast połączone są ze sobą siatką geomantyczną (=wewnętrzną siecią krystaliczną Ziemi tuż pod jej powierzchnią), w której zapisane są w postaci kodu wzorce energii o bardzo wysokich częstotliwościach znajdujących się w Sieci Krystalicznej rozpościerającej się wokół Ziemi ponad jej powierzchnią.  Niestety człowiek poprzez swoja postawę etyczna i niszczycielską działalność doprowadził do potężnej dysharmonii energii na Ziemi, zakłócając nawet miejsca o pierwotnie intensywnych energiach. Na własne życzenie zerwał kontakt z wyższymi wymiarami swojego życia.

Po tym, jak odbudowana została Sieć krystaliczna, 21.12.2012 nastąpił jej rozruch. Rozruch (uaktywnienie)  Sieci Krystalicznej wpływa na stan energetyczny siatki geomantycznej, poprzez którą (w szczególności w jej miejscach mocy) możemy łączyć się z wysokowibrującymi energiami. Cały ten proces wspiera powrót naszej planety w wyższe (subtelne/wysokowibrujące) struktury Wszechświata (co równoznaczne jest z nastaniem Złotego Wieku), gdzie panuje odmienna rzeczywistość od tej, z którą mamy obecnie do czynienia na Ziemi. W tej wyższej rzeczywistości (=na wyższym poziomie świadomości) nie ma cierpienia, chorób i śmierci oraz walki o byt materialny – jest za to harmonia, piękno i szczęście. Tak więc 22.12.2012 wkroczyliśmy w Złoty Wiek i jesteśmy w trakcie odtwarzania wyższych struktur energetycznych w naszym codziennym życiu. O szybkości tego procesu wokół nas i w nas samych (nasze DNA też zmienia strukturę) będą decydować nasze myślokształty i zachowania w sferze emocjonalnej oraz opanowanie/oczyszczenie energii  seksualnej.

fgdgdfghtrhtr

Zmiana  jakości i intensywności  subtelnych  energii  w  siatce  geomantycznej  Ziemi  zainicjowana  przez  rozruch Krystalicznej  Sieci  oplatającej  planetę  ma  wpływ  na  strukturę  DNA.

Źródło poniższego tekstu i wywiadu: TŁUMACZENIE  TERESY  SERAFINOWSKIEJ  Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO:

ZMIANY  W  DNA

W  helisach  ludzkiego  DNA  od  pewnego  czasu  zachodzą  wyraźne  zmiany.  Wiele  osób  odczuwa  też  symptomy  tych  zmian. Dr Berrenda  Fox  zajmująca  się  uzdrawianiem  holistycznym  w  Avalon  Wellness  Center  w  Mt  Shasta (Kalifornia), przeprowadziła  badania  krwi  świadczące  o  pojawianiu  się  nowej  nitki  DNA  u  człowieka. B. Fox tytuł doktora w dziedzinie psychologii i naturopatii. Przed wielu laty, w mieście Mexico City odbył się konwent genetyków z całego świata, gdzie głównym tematem były zmiany w DNA. Podlegamy zmianom ewolucyjnym, jednak dotąd nie wiemy dokładnie, w jakim kierunku to się zamanifestuje.  A oto, co twierdzi dr Fox:

Każdy z nas ma podwójną helisę DNA. Jednak znajdujemy tworzące się dodatkowe helisy. W podwójnej helisie są dwa pasma DNA, które formują się w spiralę. To moje zdanie, że stopniowo ewoluujemy do 12-tu helis. Ten czas rozwoju, jak się wydaje, rozpoczął się w przeciągu ostatnich 20 do 5 lat. Jest to naukowa eksplanacja. Jest to mutacja naszego gatunku, przy czym efekt końcowy nie jest jeszcze jasny. Zmiany nie będą podawane do wiadomości publicznej, ponieważ krąg naukowy jest zdania, że społeczeństwo mogłoby się tego wystraszyć. Ludzie będą się przemieniali na poziomie struktur komórkowych. Obecnie pracuję z trójką dzieci, które posiadają po 3 helisy DNA. Większość ludzi czuje te zmiany i o nich wie. Wiele religii mówiło o zmianach i wiedziało o nich, lecz one przedstawiają je w innym świetle. Wiemy, że to będzie pozytywna mutacja. Chociaż może budzić obawy fizycznie, duchowo oraz może być odczuwalnie źle pojmowana. Obecnie pracuję z trójką dzieci, które posiadają po 3 helisy DNA. Dzieci te posiadają zdolność teleportowania przedmiotów w pomieszczeniu tylko poprzez koncentrację lub mogą napełnić szklankę wodą tylko na nią patrząc. Są telepatami. Można by prawie wierzyć, że te dzieci posiadły anielskie lub ponadludzkie zdolności, lecz to nie jest tak. Myślę, że są tym, co w następnym tysiącleciu będzie normalnością. Wydaje się, że ludzie urodzeni przed 1940 rokiem nie zdołają wytworzyć tych zdolności lecz tylko następne pokolenia, które w tym życiu otrzymają możliwość wytworzenia kolejnej helisy. Te przemiany są najbardziej widoczne w naszych systemach immunologicznych i endokrynologicznych, które są jedną z podstaw transmutacji. Ja pracuję w dziedzinie analiz i terapii immunologicznych. Niektórzy dorośli, których przebadałam, również posiadają dodatkową helisę DNA, w trakcie rozwoju a nawet kompletną. Ci ludzie przeżywają wiele znaczących zmian w świadomości oraz w ciele fizycznym. Moim zdaniem planeta Ziemia i każda żyjąca tutaj Istota podwyższa swoje wibracje, ponieważ we Wszechświecie wszystko jest jednością. Wiele dzieci narodzonych w ostatnim czasie ma ciało, które jest magnetycznie lżejsze. Ci z nas, którzy są starsi i wybierają przemianę, muszą przejść przez wiele przemian fizycznych.

ghfhfghrthrth

 Najprostszą drogą, aby zmienić nasze DNA jest wirus. W efekcie wirusy nie muszą być tylko negatywne. Wirusy żywią się tylko żywą tkanką. Wirusy związane z DNA są podobne do Epstein Barr lub Herpes #6, zmieniają strukturę komórkową. Retrowirus HIV nie jest wirusem DNA. Zamiast zmieniać ciało pożera je. Większość ludzi, którzy przeszli przez ten proces, zmienia się and come out the rother side zdobywają nowy zawód, nową strukturę myślenia, przynamniej na początku nowy styl życia. Jakkolwiek w tym okresie czasu czują się naprawdę chorzy, zmęczeni lub ogólnie beznadziejnie, to poza tym jest to dar. Zostaje im dana szansa, aby zmienić ciało i DNA w lżejszą, zdrowszą strukturę, jaką będzie można obserwować u następnych pokoleń. Anioły, które będą widzialne, będą oznaką, że ewoluujemy. Tak, jak ja to rozumiem, do roku 2012 ten proces się dokona. Do tego terminu mamy czas. Przestaną nas męczyć choroby: czyżby powód, aby nie umierać Będziemy zdolni przyjmować nasze nauki z radością i miłością, bez cierpienia. Stary system musi odejść, jednak nie odejdzie dobrowolnie, z całą mocą będzie się bronił. Dlatego są wojny, obecny system medyczny jako sposób na uzdrawianie też już nie funkcjonuje; również światowe rządy zawiodą. Wiele starych paradygmatów nie może już istnieć. Starają się daremnie utrzymać stary system, jednak przemiany nie dadzą już się powstrzymać! Ci z nas, którzy wybrali ten czas na swoje życie ziemskie są pionierami nowego gatunku. To ludzka przypadłość, że niestety, nie rozpoznajemy jeszcze Nieba na Ziemi. Jednak otrzymujemy pomoc ekstra od mistrzów i istot pozaziemskich, które są natury anielskiej patrząc na to z wewnętrznego punktu widzenia. Kiedy patrzymy na to od wewnątrz, słuchamy swego wewnętrznego głosu, jesteśmy we współbrzmieniu, co do nas przychodzi. Wraz ze zmianami komórkowymi czuje się, jakby już tu nas nie było. Czuje się wyczerpanie, ponieważ komórki ciała zmieniają się do nowego BYTU. Jak małe dziecko, osoba dotknięta zmianami, potrzebuje wiele spokoju. Duchowe zawirowanie, niezdolność do rutynowych czynności czy koncentracji są przy tym czymś normalnym, ponieważ jesteśmy programowani do czegoś większego. Bóle w całym ciele, które pojawiają się bez konkretnych powodów, też są normą. Wiele osób czuje się jak przejechanych. Jeśli szukacie rady w medycynie akademickiej, zapisuje się Wam prawdopodobnie Prozac, ponieważ lekarze nie mogą zdefiniować prawdziwych przyczyn. Dla zawodów związanych z medycyną będzie to trudne jako, że ciało energetyczne nie leży w zakresie ich kompetencji. Ponieważ czakry mają powiązanie z nowym systemem endokrynologicznym, kobiety będą przechodziły przez zmiany hormonalne. Płacz pojawiający się bez powodu, bowiem hormony uwalniają łzy. Wiele kobiet wcześniej wchodzi w menopauzę, gdyż wszystko przyspiesza. Mężczyźni mogą być sfrustrowani lub przemęczeni z powodu mniejszej aktywności niż wcześniej. Mężczyźni mogą też bardziej odczuwać swoją żeńską stronę, dlatego, że jest to strona intuicyjna. Emocjonalna terapia, jaka pojawiła się 30 20 lat temu, może przyspieszać idąc naprzód z nowymi technikami dla tych przemian. W bardzo krótkim czasie możemy przerobić ogromną ilość pracy emocjonalnej, która normalnie mogłaby trwać tysiące lat.

a10

Do osoby, która przechodzi przez te przemiany podchodzę  następująco: pracuję z indywidualnością, nie traktuję tego jak jednostki chorobowej. Doktor po łacinie znaczy wychowawca. Jedyna prawdziwa służba, jaką może wykonywać doktor uzdrawiacz to wyposażenie indywidualności w niezbędne narzędzia i zapewnić ją, że to, co się z nią dzieje, jest prawdziwe i potwierdzić możliwość wyzdrowienia oraz , że jest wolna od negatywnych objawów podczas uzdrawiania. Najpierw przeprowadzam testy immunologiczne, które nie są wykonywane zwyczajowo. Jest to badanie laboratoryjne krwi przeprowadzane przez najbardziej precyzyjne specjalistyczne laboratorium badawcze, następnie informuję o wszystkim naszego pacjenta. To jest jak bilet drogowy ze zmianami, po których możemy rozpoznać sposób wyleczenia. Nie jestem uzdrowicielką lecz instrumentem w indywidualnym procesie uzdrawiania. Każda osoba sama posiada moc, jej własne testy krwi określają, co dzieje się w jej ciele, rozpoznają przyczyny, a to wszystko przenika następnie do podświadomości. Prawdziwy klucz polega na tym, że taka osoba przejmuje później samoodpowiedzialność i sama pracuje ze sobą. Jakich używam narzędzi, w zasadzie żadnych. Wykorzystuję liczne terapie organów, które w Europie polegają na leczeniu gruczołów, aby odbudować system hormonalny i zaakceptować zmiany w DNA. Wykorzystuję homeopatię, aby pracować na ciele aktywnym, witaminy, zioła i zimną terapię laserową. Terapia jest uzależniona od indywidualnych potrzeb. Wiele z tego, co robię, zostało zrobione przez tych, których nazywam starszymi siostrami i braćmi, a którzy nas wyprzedzili. Pochodzą z innego systemu słonecznego, z którego przybyliśmy, aby pomóc tej planecie w tej fazie przejściowej. Moją pracę traktuję jak pomost, czyli okres przejściowy. Jest ona zarówno nauką jak i sztuką. Uzdrawianie jest nauką i sztuką. Wykorzystanie tylko nauki lub tylko sztuki do uzdrawiania nie wystarcza, aby odzyskać pełne zdrowie. Nie myślę, że będę uzdrowicielką przez całe moje życie, ponieważ wierzę, że choroba w dłuższej perspektywie zostanie wyeliminowana. My jako ludzie świadomi, pokonamy i choroby i cierpienia.

DNA, zmiany ciała, środki uzdrawiania

Streszczenie artykułu „The Bigger Picture” autorstwa Susanny Thorpe Clark:

Jesteśmy przemieniani z bytu bazującego na węglu z 2-ma pasmami DNA w krystaliczny BYT z nowym DNA fizycznie (ewentualnie), ponieważ tylko krystaliczne substancje mogą egzystować na wyżej wymiarowych poziomach. Będziemy mieszali nasze ciała z syriańskimi (inny system gwiezdny), ponieważ syriańskie DNA łatwo integruje się z naszym, z tylko relatywnie małymi skutkami ubocznymi. To nie dotyczy wyłącznie nas ludzi, którzy się przemieniają. Wszystkie ryby w morzach, kwiaty i drzewa w naszych ogrodach, ptaki w powietrzu, jak również zwierzęta domowe pies, kot itd., wszystko ulega przemianie. Nic nie zginie ani nie będzie zniszczone, ponieważ my wszyscy będziemy razem na innym poziomie świadomości.

Dlatego ten nowy poziom świadomości wymaga, abyśmy odcięli się fizycznie, duchowo i uczuciowo od wyobrażeń trzeciego wymiaru. Tak, jak przy śmierci znaczącą i decydującą częścią procesu przemiany jest pozostawienie, nie możemy przenieść starych wartości i dróg byłego bytu do całkowicie innego, nowego życia po śmierci. Tego wymaga nasze ewoluowanie – oddzielenie poprzez przemiany, począwszy od aktualnych związków, pracy, kariery, rodziny, własności itp., jeśli nie są odpowiednie, aby manifestować się na naszej nowej drodze BYTU.

krzyż

Objawy

Dlatego należy wziąć pod uwagę, jak wiele jest trosk i lęków, które manifestują się, ponieważ te przemiany są już w toku, jakkolwiek większość ludzi nie jest ich świadoma. Przyspieszają również przemiany naszego fizjologicznego makijażu. Pojawia się wiele przejściowych fizycznych objawów, jakie dają się zauważyć w naszych ciałach jako ich czyste następstwo.

Niektóre z nich to:
– objawy grypy i wysoka temperatura, pocenie się, bóle w kościach i kończynach, przy których antybiotyki nie są skuteczne;
– migrenowe bóle głowy, inne bóle, których nie da się wyeliminować za pomocą środków przeciwbólowych;
– niekiedy biegunka;
– niekiedy katar trwający 24 godziny, lecz nie będący wynikiem przeziębienia czy alergii;
– odczuwanie zawrotów głowy;
– dzwonienie w uszach;
– przyspieszone bicie serca (palpitacje);
– uczucie, jakby całe ciało wibrowało, szczególnie nocą, kiedy jest się odprężonym;
– intensywne skurcze mięśni plus bóle w ciele, szczególnie w plecach;
– drżenie ramion – rąk, nóg – stóp;
– osłabienie siły mięśni w rękach spowodowane zmianami w systemie krążenia;
– przejściowe kłopoty z oddychaniem, które szczególnie dają się zauważyć w stanie odprężenia poprzez głośny oddech!
– zmiany w systemie immunologicznym;
– zmiany w systemie limfatycznym;
– uczucie zmęczenia i wyczerpania przy tylko nieznacznym wysiłku;
– życzenie dłuższego i częstszego niż normalnie snu;
– rosnące szybciej niż dawniej paznokcie i włosy;
-walka z depresją, która zazwyczaj nie ma przyczyny;
– życie przeszłością, ocenianie starych związków, aby uzyskać jasność w sprawach osobistych;
– poczucie bycia rozgrzeszonym ze wszystkiego;
– napięcie, zatroskanie i wysoki stres. Czuje się, jakby przychodziło do nas coś, jednak nie ma się pojęcia, co to może być.

Wiele osób czuje takie objawy. Wiele w panice szuka porady u swego lekarza, chiropraktyka, zielarza itd. Odpowiedź zazwyczaj brzmi, że nic fałszywego się z nimi nie dzieje, co odpowiada prawdzie. Wszystkie te objawy są przejściowe i zgodne z czasem i są częścią zmian fizjologicznych.

Reklamy

2 thoughts on “32) Rozruch krystalicznej sieci, podwyższanie częstotliwości po 21.12.2012, fizyczne symptomy synchronizacji/ Zmiany w DNA/ Sieć Krystaliczna i siatka geomantyczna Ziemi

 1. Pamiętajcie, ze nie idąc na wybory glosujecie na PO. Młodzi (i starzy też) zbierzmy się
  i glosujmy, pamiętajcie hasło wyborów 2015 to:
  Pokaż d–pę PO-PiS-owi oddaj głos swój Kukizowi – nie wybierajcie mniejszego zła, bo nic
  sie nie zmieni w kraju, wybierzcie człowieka z poza układu, ideowca.
  Kopiujcie to i wklejajcie gdzie się da, pomóżmy
  KUKIZOWI wygrać!

  • Ten agitacyjny tekst został zablokowany przez wordpress.com jako spam, ale po namyśle postanowiłam go w całości umieścić na moim blogu i odpowiednio skomentować.
   Przede wszystkim ten blog jest ponadpartyjny, co oznacza, że nie agituje na rzecz żadnej partii, szanując jednocześnie prywatny wybór każdego, kto idzie na wybory. Przypominam, że żyjemy w kraju, w którym każdy ma prawo głosować, na kogo chce i wyznawać religię, jaką chce. Szacunek dla drugiego człowieka polega między innymi na tym, że respektuje się jego podstawowe demokratyczne prawa.
   1. Nie uszanował Pan neutralności tego bloga (o jego ponadpartyjności i neutralności religijnej informuję w górnej części prawego marginesu!)
   2. Nie szanuje Pan prawa innych do wolnego i niezależnego głosowania
   3. Używa Pan wulgarnych słów
   4. Uczciwa agitacja polega na przedstawieniu własnego konkretnego programu, a nie permanentnym oczernianiu innych.
   5. Dlaczego wymienia Pan w sensie pejoratywnym tylko dwie partie? Co z pozostałymi? Podobno kandydat na prezydenta, którego Pan wspiera jest przeciwnikiem partiokracji. Więc jeśli dokonuje się wyliczanki, to należy uwzględnić wszystkich albo nikogo
   I jeszcze odnośnie JOW-ów i WOW-ów. Jedne i drugie mają swoje zalety i wady (i domyślam się, że doskonale Pan o tym). Kończąc mój komentarz: ten agitujący tekst uważam za kompromitację Pana i kandydata, którego Pan poleca, oraz za przykład tego, jak można zniechęcić do siebie wyborców. Nie tędy droga! Którędy, opisałam w licznych wpisach na swoim blogu. Jeśli więc chce Pan zmieniać Polskę, niech Pan zacznie od siebie – na początek proponuję pracę nad kulturą osobistą – i pozwoli w spokoju głosować innym lub nie głosować w ogóle, jeśli nie mają takiego zamiaru. Dzisiaj jest idealny dzień na rozpoczęcie osobistej transformacji: to pierwszy kin Fali Ręki, czyli fali uzdrawiania na wszystkich poziomach: fizycznym, eterycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Życzę odwagi w zrobieniu pierwszego kroku!
   Nie wiem, czy ten tekst agitacyjny został zaaprobowany przez człowieka, którego chętnie widziałby Pan w roli prezydenta RP. Jeśli tak, to wystawia on sobie jak najgorsze świadectwo, bo jeśli zaakceptował Pana prymitywny i wulgarny styl agitacji, to oznacza, że jest podobny do Pana. A wtedy aż strach pomyśleć, jak reprezentowałby Polskę w kraju i na arenie międzynarodowej! To byłaby jedna wielka kompromitacja i wstyd!
   PONADPARTYJNOŚĆ NIE OZNACZA DYSKRYMINACJI TYCH, KTÓRZY PRZYNALEŻĄ DO OKREŚLONEJ PARTII, TAK JAK BEZRELIGIJNOŚĆ NIE DAJE PRAWA DO POTĘPIANIA WYZNAWCÓW OKREŚLONEJ RELIGII I SZYDZENIA Z NICH.
   Poza tym krytyka ludzi przynależących do partii przy jednoczesnym promowaniu osób bezpartyjnych jest przejawem dyskryminacji wynikającej z generalizowania zjawisk, przed czym również przestrzegam na moim blogu! Bo zarówno wśród partyjnych jak i bezpartyjnych są ludzie uczciwi i nieuczciwi. BEZPARTYJNOŚĆ KANDYDATA NA URZĄD PAŃSTWOWY NIE JEST ŻADNĄ GWARANCJĄ, ŻE PO OBJĘCIU URZĘDU DOTRZYMA ON SWOICH OBIETNIC I BĘDZIE UCZCIWY!!!! Obiecując to, serwuje się ludziom kolejną iluzję, manipulując nimi w ten sposób, by nie powiedzieć – oszukuje. Ale czegóż nie robi się dla pozyskania wyborców?
   JEST TYLKO JEDNA DROGA, ABY ZMIENIĆ TEN ŚWIAT: KOLEKTYWNY WZROST ŚWIADOMOŚCI, CZYLI UDUCHOWIENIA KAŻDEGO LUB PRZYNAJMNIEJ WIĘKSZOŚCI Z NAS! NIE MA INNEJ DROGI, CO STALE POWTARZAM!!!!! JEŚLI PODNIESIE SIĘ POZIOM ŚWIADOMOŚCI KOLEKTYWNEJ, WTEDY ZMIENI SIĘ RZECZYWISTOŚĆ WOKÓŁ NAS I TO BARDZO SZYBKO. TAKIE JEST PRAWO REZONANSU – JEDNO Z PODSTAWOWYCH UNIWERSALNYCH PRAW!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s