esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

28) Leczenie energiami z Kosmosu medycyną XXI wieku. Uzdrawianie poprzez sztukę (E. Poll-Sokołowska)// Medycyna intuicyjna (Caroline Myss)

3 Komentarze

krysztalowa_siec_wszechswiata_550x440

Elżbieta  Poll – Sokołowska jest artystką plastykiem, a jednocześnie osobą uzdolnioną medialnie. Ma wgląd w zjawiska dziejące się w świecie astralnym. Potrafi znakomicie diagnozować i leczyć na odległość. Również jej obrazy mają moc uzdrawiającą, zawierają w sobie wyższe wibracje.

Podczas postrzegania pozazmysłowego dostrzega zupełnie inne kolory niż te, które widzimy za pomocą wzroku w naszym fizycznym świecie. Widzi energie, które przepływają przez człowieka, ożywiając jego czakry i powodując świecenie organów. W ciele ludzkim postrzega też siatkę energetyczną, która rozdziela czerpaną z Kosmosu energię do poszczególnych czakr. Mówi, że kiedy przekazuje energię drugiemu człowiekowi, widzi, jak jej drobne części odrywają się od jej palców i krążą obok chorych organów, jakby chciały jeszcze raz postawić dokładną diagnozę, a potem docierają do chorego miejsca. E. Poll-Sokołowska uzdrawia również na odległość. Potrzebuje do tego fotografii danej osoby lub własnoręcznie napisanego listu.

LECZENIE ENERGIAMI Z KOSMOSU uważa za MEDYCYNĘ XXI WIEKU. Twierdzi, że wynalezione zostanie urządzenie do prześwietlania ciała astralnego (dzisiaj można już prześwietlać pole elektromagnetyczne człowieka).

Według E. Poll  W  PRZYSZŁOŚCI  ROZPOWSZECHNI  SIĘ  LECZENIE  ZA  POMOCĄ  SZTUKI.

l1

Źródło poniższego tekstu –  http://www.euro-net.pl/leszekm/pl_art_akwarele.html :

„Elżbieta Sokołowska po ukończeniu studiów w roku 1975 przez wiele lat eksperymentowała poszukując najwłaściwszych form przekazu. Tworzyła obrazy olejne, grafikę, gobeliny i akwarele. Starała się przedstawić na nich nie tylko ludzi, ale też ich dusze. Stopniowo jednak w jej sztuce zaczęły dominować barwne, abstrakcyjne kompozycje. Przez długie lata nie mogła znaleźć możliwości pełnej prezentacji swojej twórczości. Jej obrazy wybiegały zbyt daleko poza koncepcje socjalistycznej sztuki. Pracowała w Domu Kultury w Koszalinie. Po pewnym czasie jej niezwykła twórczość znalazła zainteresowanie w kręgach kościelnych. Jedno z jej dzieł, gobelin „Madonna z łezką”, został wręczony w 1983 r. Janowi Pawłowi II podczas jego drugiej pielgrzymki do Polski. Artystka w 1987 r. zamieszkała w Niemczech. Rok później wystawa akwarel Elżbiety Sokołowskiej zorganizowana w małej miejscowości Verl stała się sporym sukcesem. Przyjęła pseudonim artystyczny Elisabeth Poll. Podróże po różnych krajach świata oraz ponad 50 wystaw indywidualnych, m.in. w galeriach Szwajcarii, Belgii, Holandii, Norwegii, Danii, Niemiec, Luksemburga czy USA, ugruntowały jej sukces. Stała się również popularna w Polsce, gdzie kilkakrotnie w różnych galeriach eksponowano jej prace. W swojej twórczości połączyła uzdolnienia paranormalne i uzdrowicielskie z talentami plastycznymi i ze swoją wrażliwością. Postanowiła, poprzez swoje leczące obrazy dotrzeć do znacznie większego grona osób potrzebujących, niż mogłaby to uczynić za pomocą bezpośredniego kontaktu jako bioenergoterapeutka.

l3

Pierwszy z terapeutycznych obrazów namalowała dla osoby niewidomej, która wprawdzie nie mogła go zobaczyć, ale za to, dzięki swojej wrażliwości, świetnie wyczuwała jego pozytywne oddziaływanie. Zaczęła eksperymentować z „przelewaniem” na papier i płótno uzdrawiających wibracji. Elżbieta Sokołowska czerpie tematy do swoich energetycznych obrazów z medytacji. Właśnie w czasie medytacji widzi swoje obrazy, pobiera siły twórcze i uniwersalne lecznicze moce. Lecznicze moce Kosmosu stara się następnie oddać poprzez malarstwo. Energię, którą odczuwa podczas medytacji w postaci mgławic, zawirowań, brył, kul czy wibracji myślowych, próbuje wyrazić za pomocą pędzla. Ważnymi nośnikami tej energii są kolory. Nie są one przypadkową fantazją artystki. Nigdy nie używa czerni ze względu na jej depresyjne oddziaływanie. Co ciekawe również nie maluje w zieleni, uważając ją za kolor wydzielający zimno. W jej barwnych akwarelach często pojawia się czerwień, błękit i fiolet. Doświadczenia jasnowidzącej malarki wskazują, iż chorzy na żołądek, wątrobę bądź dwunastnicę, potrzebują promieniowania w kolorze czerwonym. Błękit zaś uspokaja i harmonizuje. Z kolei fioletu potrzebują osoby poszukujące przeżyć duchowych. Obraz pod tytułem „Nadświadomość” przyczynił się do uzdrowienia 30-letniej Polki, która była przez 12 lat sparaliżowana, a teraz chodzi po ulicy i dziarsko pokonuje schody. Reprodukcja akwareli Elżbiety Sokołowskiej wysłana do anatolijskiej wioski w Turcji uleczyła wrzody dwunastnicy.

l2

Dzięki energii jej obrazu zniknął 57-letniemu Turkowi wrzód o średnicy 3,5 cm, któremu lekarze zalecali niezwłoczne poddanie się operacji. Pisano nawet na ten temat w prasie tureckiej. Z kolei Ryszardowi G., Polakowi mieszkającemu w Niemczech, czerpanie energii z obrazów pani Elżbiety pomogło w walce z rakiem. To tylko kilka przykładów. Malarka ma całe stosy listów z podziękowaniami za pomoc w pokonaniu choroby. Gobelin, który wisi w jej mieszkaniu, ma tak silne oddziaływanie, że osoby bardzo chore już przy pierwszym kontakcie odczuwają falę ogromnego ciepła a nawet mdleją. Maluje tak, aby każdy mógł pobierać tyle energii ile jego organizm potrzebuje. Dlatego w galeriach, gdzie wystawiane są jej prace, często spotyka się osoby stojące przed obrazami z wyciągniętymi dłońmi. Próbują wyciszyć się i nastawić na odbiór wibracji emanujących z niezwykłych akwareli Elżbiety. Ich energia jest niewyczerpana, tak jak niewyczerpana jest siła oddziaływania przyrody na ludzi. Niektórzy z odbiorców jej terapeutycznej sztuki odczuwają w dłoniach ciepło, inni z kolei zimno bądź mrowienie. Najczęściej odczucie zimnego wiatru oznacza zdrowie, a ciepło wskazuje na chore miejsca w organizmie.

akw3

Elżbieta Sokołowska przygotowuje obecnie do druku książkę o swoich doświadczeniach ezoterycznych. Chce też wydać swoje wiersze oraz albumy z uzdrawiającymi akwarelami jak również kasety video o terapii sztuką i bezpośrednim widzeniu kolorów bez pomocy wzroku. Opracowała też projekty mozaik energetycznych, które chciałaby umieścić np. na rynkach polskich miast. Przedstawiałyby one różne znaki kosmiczne będące nośnikami ogromnych energii. Ich oddziaływanie byłoby dostępne dla każdego kto znajdzie się w takim „energetycznym” miejscu i będzie chciał czerpać z owych energii.” /koniec cytatu/

.……………………………………………

l4

MEDYCYNA  INTUICYJNA

Takich  osób  jak  Elżbieta  Poll – Sokołowska, które  diagnozują  i  leczą  na  odległość, jest  więcej.  Tego  typu  zjawisko  posiada  nawet  oficjalną  nazwę: medycyna  intuicyjna, a  osoba  posiadająca  zdolność  diagnozowania  i  leczenia/uzdrawiania  na  odległość  nazywa  się  diagnostykiem  medycyny  intuicyjnej.  Również Caroline  Myss, amerykańska  autorka  książki  „Anatomia  duszy”, odkryła  w  sobie  ten  dar.  C. Myss  jest  zdania, że  każdy  z  nas  przychodzi  na  świat  po  to, aby  wykonać  ściśle  określone  zadanie, wypełnić  „święty  kontrakt”  podpisany  z  „Górą”  i  aby  nauczyć  się  mądrze, odpowiedzialnie  i  z  pełną  miłością  korzystać  z  własnej  wewnętrznej  mocy.  C. Myss  podkreśla  decydujący  wpływ  naszych  myśli  i  emocji  na  stan  zdrowia  naszego  ciała  fizycznego  oraz  wpływ  jakości  energii  nagromadzonej  na  przestrzeni  naszych  niezliczonych  wcieleń (bilans  karmiczny).  Inaczej  mówiąc: ogromny  wpływ  na  kondycję  fizyczną  istoty  ludzkiej  ma  jego  osobista  etyka, poczucie  własnej  tożsamości  i  godności.  Znaczącą  rolę  w  funkcjonowaniu  ludzkiego  organizmu  mają  nie  tylko  energie, które  człowiek  generuje  sam  w  sobie, ale  również  te  napływające  z  zewnątrz, którymi  otoczony  jest  na  co dzień.  C. Myss  jest  uznanym i  cenionym  w  USA  diagnostykiem  medycyny  intuicyjnej.  Od  wielu  lat  współpracuje  z  doktorem  medycyny, Normanem  Shealy’m, naukowcem  i  profesorem  psychologii  klinicznej, czołowym  amerykańskim  ekspertem w  dziedzinie  leczenia  bólu  intensywnie  zajmującym  się  zjawiskami  metafizycznymi.  C. Myss  widzi  aurę  człowieka  i  jest  w  stanie  odczytać  z  niej  informacje  dotyczące  historii  choroby, czyli  jak  i  kiedy  powstała.  Sięga  przy  tym  daleko  wstecz – nawet  do  poprzednich  inkarnacji.  Rozróżnia  wyleczenie  choroby  na  poziomie  biologicznym  oraz  uzdrowienie  na  poziomie  duchowym. Choroba, która  została  wyleczona  tylko  na  poziomie  fizycznym (na  przykład  rak), często  wraca.  Dopiero  uzdrowienie  duszy  likwiduje  ją  raz  na  zawsze.

1he-li

Gdy  w  1982  roku  zakończyła  karierę  dziennikarki  prasowej, założyła  wraz  z  przyjaciółmi  wydawnictwo  „Stillpoint”  wydające  książki  poświęcone  uzdrawianiu  alternatywnemu.  Jednocześnie  coraz  częściej  zaczęła  doświadczać  mistycznych  doznań.  Coraz  bardziej  poszerzała  się  jej  percepcja  rzeczywistości (= pojawiło  się  jasnowidzenie).  Kiedy  pewnego  dnia  przyjaciel  poinformował  ją, że  jego  znajomy  nie  czuje  się  dobrze, w  jej  głowie  pojawiła  się  informacja  o  przyczynach  jego  dolegliwości.  Jej  diagnoza  okazała  się  trafna, a  wieść  o  tym  szybko  się  rozeszła.  Do  wydawnictwa  dzwoniło  coraz  więcej  osób  proszących  ją  o  pomoc  w  postaci  seansu  intuicyjnego  odczytu  stanu  zdrowia.  To  był  początek  jej  działalności  jako  diagnostyk  medycyny  intuicyjnej.  Zaczęła  się  kształcić  i  zdobywać  wiedzę  medyczną  oraz  wiedzę  dotyczącą  powiązań  między  ciałem, umysłem, psychiką  i  duszą.  Potem  przyszły  odczyty, wykłady  i  warsztaty.  Książka  „Anatomia  duszy”  powstała  po  kilkunastu  latach  intensywnych  badań  i  doświadczeń  z  pacjentami.  C. Myss  jest  przekonana, że  w  naszych  komórkach  znajdują  się  wzorce  wibracyjne  naszych  postaw  i  przekonań  wpływających  na  stan  naszego  zdrowia, tzn. że  wszystkie  doświadczenia  z  naszego  życia  i  nasze  reakcje  na  nie  zapisywane  są  w  strukturze  komórek, które  emanują  wszystkie  informacje  w  postaci  aury.  Wychodząc  poza  te  postawy  i  łącząc  się  ze  swoim  Wyższym  Ja, jesteśmy  w  stanie  dokonywać  cudów  uzdrowienia.  Doktor  Candace  Pert, neurobiolog, stwierdziła, że   neuropeptydy, substancje  chemiczne  produkowane  przez  organizm  w  wyniku  myśli  i  emocji, to  myśli  i  emocje  przekształcone  w  materię.  Jest  to  bardzo  złożony  proces  stanowiący  przykład  na  to, jak  biografia  staje  się  biologią.  

x3

Podstawą  wszelkiego  zdrowia  i  kondycji  fizycznej  oraz  warunkiem  do  pokonywania  chorób  są  siły  witalne, jakimi  dysponuje  organizm.  Ich  jakość  jest  ściśle  związana  z  harmonią  czakr, które  tworzą  system  energetyczny  człowieka.  C. Myss  dokładnie  opisuje  w  swej  książce  ich  umiejscowienie, funkcje  i  sposób  przywracania  ich  do  właściwego  funkcjonowania.  Kluczową  rolę  w  tym  ostatnim  pełnią  właśnie  nasze  emocje, myśli  i  postawy.  Oto  jeden  z  przypadków, gdzie  C. Myss  udało  się  znaleźć  przyczynę  dolegliwości  i  pomóc  chorej  osobie  w  powrocie  do  zdrowia: pewna  kobieta  cierpiała  na  depresję  oraz  przewlekłe  bóle  karku  i  dolnej  części  pleców.  Norman  Shealy  poprosił  C. Myss  o  opinię  na  temat  stanu  pacjentki.  Myss  dokonała  oceny  stanu  energetycznego  kobiety  na  odległość.  Stwierdziła, że  kobieta  czuje  się  niedowartościowana  i  w  związku  z  tym  ciągle  szuka  aprobaty  z  zewnątrz.  Poza  tym  panicznie  boi  się  samotności.  Jej  samoocena  opiera  się  tylko  stopniu, w  jakim  jest  zdolna  kontrolować  innych  i  sprawować  nad  nimi  władzę.  Dotyczy  to  zwłaszcza  jej  dzieci.  Podświadomie  pragnie, aby  były  od  niej  zależne.  Dlatego  bezustannie  znajduje  wady  we  wszystkim, co  robią, sugerując  im  w  ten  sposób, że  tylko  słuchając  jej, są  w  stanie  postępować  właściwie.  W  ten  sposób  wiązała  je  ze  sobą  psychicznie, wzmacniając  tym  samym  swoje  ego.

l5

Nie  wiedziała  tylko (jak  każdy, kto  ma  w  sobie  potrzebę  kontrolowania  innych), że  taka  postawa  wymaga  nakładu  ogromnej  ilości  energii, co  z  kolei  prowadzi  do  nieustannego  osłabiania  ciała  energetycznego, w  wyniku  którego  powstaje  uczucie  permanentnego  wyczerpania.  I  tak  też  czuła  się  ta  kobieta.  W  dalszej  konsekwencji  takiego  stanu  rzeczy  dochodzi  do  różnego  rodzaju  schorzeń.  Chroniczny  ból  pacjentki  wynikał  z  tego, że  choć  inwestowała  mnóstwo  energii  w  to, aby  zachować  kontrolę  nad  otaczającymi  ją  osobami, czuła, że  nie  sprawuje  jej  w  takim  stopniu, w  jakim  by  tego  chciała.  We  własnym  mniemaniu  była  troskliwa  matką, która  dbała  o  to, aby  dzieciom  w  sensie  materialnym  niczego  nie  brakowało.  Spychała  głęboko  w  podświadomość  fakt, że  swoim  postępowaniem  hamuje  rozwój  emocjonalny  dzieci.  Cytat: „Ponieważ  nie  pomogły  jej  tradycyjne  metody  leczenia, Norman  rozważał  możliwość  zastosowania  terapii  alternatywnych, łącznie  z  psychoterapią, elektryczna  stymulacja  czaszkową  oraz  terapią  światłem  i  kolorem.  Jednak  zdałam  sobie  sprawę, że  jeśli  skorzysta  z  tych  technik, poczuje  ulgę  przez  tydzień  lub  miesiąc, lecz  nie  wyzdrowieje  całkowicie, dopóki  nie  porzuci  swej  patologicznej  walki  o  zachowanie  kontroli.”                      

/Wszystkim  zainteresowanym  tematem  gorąco  polecam  znakomitą  książkę  Caroline  Myss  „Anatomia  duszy” (Wyd. Medium, 2005 – 360  stron)/

Strona  C. Mysswww.myss.com 

      

Reklamy

3 thoughts on “28) Leczenie energiami z Kosmosu medycyną XXI wieku. Uzdrawianie poprzez sztukę (E. Poll-Sokołowska)// Medycyna intuicyjna (Caroline Myss)

  1. Pingback: 28) Leczenie energiami z Kosmosu medycyną XXI wieku. Uzdrawianie poprzez sztukę (E. Poll-Sokołowska)// Medycyna intuicyjna (Caroline Myss) | Chodzący po wodzie.

  2. Ważnymi nośnikami uzdrawiającej energii są niewątpliwie kolory.

    • Wszystko jest wbracja , kolorowa-kazdy wibruje w okreslonej skali.Kazdy czlowiek odpowiednio do swojego rozwoju duszy /ewolucji/ jestesmy zbudowani z fotonow-czasteczek swiatla bo my jestesmy swiatlem-kazdy w zaleznosci od swoich wbracji-innym kolorem-tak Jak w teczy-lub w pryzmacie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s