esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

26) 12-ka i 13-ka,Yin i Yang, patriarchat i matriarchat/7 czakr to 7 stopni wtajemniczenia/Maldek i Nibiru/ 13-ty Gwiazdozbiór: Wężownik

5 Komentarzy

Mond1

Liczba 12, tak ważna w Chrześcijaństwie (np. 12 Plemion Izraela, 12 Apostołów) to symbol męskiej energii, natomiast 13-ka odgrywająca kluczową rolę w Kalendarzu Majów (13 tonów/funkcji w obrębie Fali)  symbolizuje energię żeńską.

Uniwersalna Miłość (Boska Energia/Absolutna Harmonia) to energia Pełni/Całości, która łączy w sobie w Jedno zarówno pierwiastek żeński (=idea/zamysł) jak i męski (=realizacja tej idei/jej urzeczywistnienie). Dwie części, które powstają po podzieleniu Całości i które są różnie nacechowane oraz wybrakowane (niepełne) to energia męska i żeńska. Nieprawdą jest, że pierwiastek męski jest „aktywny”, a żeński „pasywny”, bo zarówno powstanie idei/wizji (energia twórcza), co jest domeną energii żeńskiej, jak i wcielenie idei/wizji w życie (energia realizacji), co jest domeną energii męskiej, są wyrazem aktu tworzenia, w który zaangażowana jest wola. „13” symbolizuje rytm Energii Kosmicznych (13 różnych energii o różnych frekwencjach na poziomie subtelnym), za sprawą których zrodziła się idea stworzenia planet i które to energie podtrzymują planety przy życiu. „12” wciela te Energie Kosmiczne w życie (=realizuje ich zamysł na poziomie fizycznym). Efektem tej realizacji było m. in. powstanie 12 ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego: Słońce jako centralna gwiazda oraz 11 planet, czyli Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, MALDEK, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton i NIBIRU na bardzo dalekich obrzeżach US (tak „demonizowana”). Maldek został zniszczony przez energię atomową. J. Arguelles: „(…) Maldek się rozpadł, a Mars stał się „martwą” planetą. Pamięć o tym pozostała w zbiorowej podświadomości kolejnych cywilizacji na Ziemi. Została zapisana w Banku PSI, wielkim archiwum naszej planety, które jest przechowalnia ewolucyjnych czasów na Ziemi.”

Kiedy pomnożymy 12 przez 13 otrzymamy liczbę 156, którą Gregg Braden nazwał „boską”.

Mond_Sonne2

We  wpisie  27  wspomniałam (na podstawie materiałów Sabiny Wolf) o tym, że poprzez swój stopniowy upadek moralny i pogrążanie się w gęstej materii człowiek doprowadził do zablokowania/”uśpienia”  światłoczułych receptorów znajdujących się w szyszynce, odcinając się w ten sposób od swojej Wyższej Jaźni. Według J. Arguellesa nastąpiło to około 6600 lat temu  i trwało do 5200 lat temu, czyli 1400 lat . Ten czas nazywa się czasem babilońskim.

 Program babiloński (wcześniej atlantydzki, czyli prastara atlantydzka energia władzy, kontroli i strachu), a z Babilonu przeniesiony na grunt Imperium Rzymskiego/ został „wszczepiony” (niczym wirus) w cykl ziemski za pośrednictwem babilońskich kapłanów (na to pozwoliła/była podatna nadszarpnięta już wcześniej kondycja moralna człowieka). To oddzieliło nas od Energii Uniwersum, które są tożsame z częstotliwościami Uniwersalnej Miłości. Aby umocnić (wprowadzić na stałe do kolektywnego umysłu) ten stan rzeczy i utrzymywać w nim( =na poziomie niższych wibracji) ludzkość, ok. 5 tys. lat temu w Egipcie dokonano podziału koła na 360 stopni i 12 części po 30 stopni. W ten sposób powołano do życia 12 domów Zodiaku, które zastąpiły cykl księżycowy związany z energią 13-tki. Liczba 12 symbolizuje męskie energie i patriarchat. Podział na 12 części bazuje na podziale przestrzeni, a nie czasu, którym zarządza 13-tka. „Rytm 12-tu miesięcy stworzył nam traumatyczną rzeczywistość, wypełnioną strachem i cierpieniem.”(J.Koessner). Z Egiptu podział ten przeniknął do Grecji, a potem do Rzymu. Program babiloński to program materialistyczny, który wypaczył pojęcie Miłości i zdegradował człowieka do istoty biologicznej. Dlatego też to, co w naszym pojęciu jest(=co interpretujemy jako miłość), często związane jest z potrzebą posiadania i kontroli (tak jak posiada się materialny przedmiot). W tym duchu, czyli w duchu babilońskim działają dzisiaj destrukcyjne siły na Ziemi.

Mond_Sonne

W celu podtrzymania tego ducha (=dominacji energii męskiej i zniewolenia ludzkości) deprecjonują energię żeńską (brak równowagi między tymi energiami to brak tożsamości duchowej). Watykan, powołując się na Bibilię, przekonuje, że to Ewa kusiła Adama (=jest ucieleśnieniem przebiegłości i zła), a media n.p. przedstawiają 13-kę (symbol energii żeńskiej) jako feralną (w ten sposób wprowadza się określone wzorce do podświadomości zbiorowej). Tak więc przy pomocy kłamstw i trików utrzymywani jesteśmy w niewiedzy i zniewoleni przez męski paradygmat wszczepiony w ludzkie umysłu i serca w czasach babilońskich.

Dominacja jednej energii nad drugą (=w życiu realnym jednej płci nad drugą) stale odcina nas wewnętrznej harmonii i od Uniwersalnej Miłości, utrzymując nas w ten sposób na poziomie bardzo niskich wibracji tożsamych z negatywnymi/destrukcyjnymi emocjami, myślami i zachowaniami.  I właśnie na tym zależy „elicie oświeconych”, która rządzi (ale wkrótce się to skończy) tym światem. Ludzie odcięci od źródła swojej prawdziwej tożsamości (= od swojej Wyższej Jaźni połączonej bezpośrednio z Najwyższym Źródłem) powoli staczają się moralnie, stają się podatni na manipulacje i zamieniają się w bezwolnych zombi agresywnych wobec siebie (dziel i rządź). Przy czym bydwie energie mają swoje pozytywne i negatywne aspekty. W człowieku dojrzałym duchowo energia męska i żeńska znajdują się nie tylko w równowadze (to dopiero połowa sukcesu), ale przejawiają się wyłącznie w swoich pozytywnych aspektach. Negatywny przejaw energii męskiej to chęć dominowania, rządzenia lub niszczenia przy pomocy jawnej siły/agresji fizycznej lub słownej, w przypadku energii żeńskiej – to podstęp, przebiegłość i zawoalowana manipulacja. Zarówno matriarchat jak i matriarchat –  formy dominacji jednej energii nad drugą – przy jednoczesnym nadużyciu ich prowadzą do wytworzenia się destrukcyjnych sił w sferze fizycznej i psychicznej (obszar emocjonalny i mentalny)Pozytywny przejaw obydwu energii  to używanie mocy twórczej i siły stwórczej wyłącznie dla Dobra ogółu, a nie dla swoich własnych, egoistycznych celów (temat energii męskiej i żeńskiej w połączeniu z postaciami Adama, Ewy i Lilith poruszyłam również we wpisie 67:

https://monamornak.wordpress.com/2014/04/16/67-dzieje-ludzkosci-poczatki-i-ewolucja-adam-ewa-i-lilith-bunt-aniolow-grzech-pierworodny-i-nawrocenie-mityczne-postacie-chimery-minotaury-centaury-syreny-satyrowie-nagowie/

 W trakcie Aktywacji 7 Pieczęci  w każdym miesiącu planetarnym, który ma 28 dni (Dreamspell według J. Arguellesa /więcej o Dreamspell we wpisie 34/) ludzkość odrabiała w każdym takim miesiącu 200 „straconych” niegdyś lat. Dopełnienie aktywacji nastąpiło 12.12.2012!

/Również we wpisie 27 jest mowa o energii żeńskiej (Yin) i męskiej (Yang)/

13. GWIAZDOZBIÓR – WĘŻOWNIK (znak  zodiaku  osób  urodzonych  30.11. – 17.12.)

Wprowadzenie w Egipcie podziału koła na 12 części po 30 stopni, które miało na celu umocnienie w podświadomości ludzi wzorca, w którym dominacja energii męskiej staje się czymś naturalnym (a czym nie jest), zainicjowane zostało wcześniej w Mezopotamii (Babilon, Sumer) poprzez podział na 12 zodiaków. 12 domów zodiaku NIE POKRYWA SIĘ Z ILOŚCIĄ GWIAZDOZBIORÓW!, których w rzeczywistości jest 13(!). 13-ty Gwiazdozbiór to Wężownik. Tak więc astrologia, której korzenie sięgają czasów babilońskich (12 zodiaków), nie idzie w parze z astronomią (13 gwiazdozbiorów). Gwiazdozbiory widoczne w płaszczyźnie ekliptyki mają różne wielkości. Wężownik zajmuje 20%. Czy wkrótce będziemy mieli 13. znak zodiaku?

Nordmeer

17.11.2011

„Międzynarodowa grupa astronomów zażądała podjęcia radykalnych reform w tradycyjnym podziale sfery niebieskiej oraz wprowadzenie dodatkowego 13. znaku zodiaku – poinformował serwis newsru.com. Nowy znak to Wężownik, który występuje w konstelacji o tej samej nazwie. – Obecna struktura znaków zodiaku składa się z 12 konstelacji, w oparciu o system ze starożytnego Babilonu – podkreślił amerykański uczony. – Jedną z głównych zasad było to, że Słońce powinno być w gwiazdozbiorze urodzin każdej osoby, która należy do tego znaku. Jednak ze względu na zmiany orbity Ziemi w ciągu wieków, ta sytuacja teraz nie ma miejsca – powiedział. W rezultacie, w zależności od grupy astronomów, trzeba przywrócić starożytny podział sfery niebieskiej, w zależności od położenia Słońca i dodać 13. znak zodiaku – Wężownik. Pod nowym znakiem urodziłyby się osoby z okresu 30 listopada – 17 grudnia. Tym samym zmniejszyłaby się liczba dni kilku innych znaków, a niektórzy ludzie zmuszeni byliby do zmiany znaku.”

………………………………………

Podawanie niepełnych faktów (pomijanie milczeniem i nie uwzględnianie 13-tego Gwiazdozbioru) oraz „likwidowanie” planet (degraduje się Plutona, przestając uznawać go za planetę, nie mówi się o istnieniu niegdyś 5. planety Maldek i o istniejącej 11. planecie Nibiru) to wypaczanie prawdy, a tym samym zaszczepianie w ludzkiej podświadomości wzorców myślenia, które blokują zrównoważenie i połączenie w sobie obu energii: żeńskiej (13- idea, 13 tonów subtelnych energii kosmicznych) i męskiej (12- urzeczywistnienie idei, 12 ciał niebieskich w Układzie Słonecznym). Ta blokada hamuje powrót do wyższej świadomości i odnajdywanie w niej swojej prawdziwej tożsamości, która ma boskie korzenie (=oznacza wewnętrzną wolność, moc stwórczą i nieśmiertelność).

dwa słońca

7  CZAKR  TO  7  STOPNI  WTAJEMNICZENIA

12+13=25, a kiedy zliczymy 2 i 5 otrzymamy 7. 7-ka to liczba mistyczna, za którą kryje się 7 stopni wtajemniczenia(rozwoju duchowego).  Na swój sposób mówią o tym wszystkie religie:

1) Hinduizm: człowiek posiada 7 głównych czakr (centrów energetycznych),

2) Buddyzm: mówi o 7 sferach duchowych

3) Islam: 7 Niebios, które przechodził Muhammed;  jego wznoszenie się przez owych 7 Niebios odpowiada wznoszeniu się Energii Kundalini przez główny kanał energetyczny (Szuszumna)

4) Judaizm: 10 Sefir Drzewa Życia z kabały; ponieważ 3 z nich występują w parze z inną, powstaje 7-miostopniowy poziom, który odpowiada 7 czakrom, z 3 „kolumnami, środkowa kolumna to symbol Szuszumny, lewa –Idy, prawa – Pingali.

5) Chrześcijaństwo: 7 Sakramentów

6) Kultura majańska: wspomina o 7 poziomach świadomości
Jest 13 „Nieb”, którymi rządzą bóstwa, a tych 13 Nieb układa się w 7 „poziomów wzrostu”:
1. Bóg Czasu, 2. Bóg Ziemi = Zasiew (1. czakra)
3. Bogini Wody, 4. Bóg Słońca = Kiełkowanie (2. czakra)
5. Bogini Miłości, 6. Bóg Śmierci = Wypuszczanie pędów/pąków (3. czakra)
7. Bóg Kukurydzy, 8. Bóg Deszczu = Przybór/Rozrost (4.czakra)
9. Bóg Światła, 10. Bóg Ciemności = Wzrastanie (5. czakra)
11. Bogini Narodzin, 12. Bóg Wschodu Słońca = Kwitnienie (6. czakra)
13. Stwórca = Dojrzałość/Zbieranie owoców (7.czakra)

Kolejność Pieczęci Solarnych (=znaków słonecznych, szczepów, glifów) też nie jest przypadkiem: jest wśród nich 7, którym patronują zwierzęta (Smok, Wąż, Jeleń, Pies, Małpa, Jaguar, Orzeł).

-Etap „wzrostu niższego ciała ” (Pieczęcie 1-7):
1. SMOK (natura, łączność z Ziemią) – 1. czakra
2. WĄŻ ( ciało) – 2. czakra
7. JELEŃ /częściej: Ręka/(silna wola, potęga dokonań) – 3.czakra

-Etap „rozwoju duszy”(Pieczęcie 8-13):
10. PIES (emocje, uczucia) – 4.czakra
11. MAŁPA (pogoda ducha, magia życia) – 5. czakra-Etap „rozwoju ducha”/”płaszczyzna dokonania”(Pieczęcie 14-20):
14. JAGUAR /częściej: Mag/(wszystko widzące, prześwietlające „oko maga”) – 6. czakra
15. ORZEŁ ( wgląd we wszystkie płaszczyzny bytu, wizja duchowa) – 7. czakra

Także Aktywacja 7 Pieczęci to przywracanie 7 siedmiu utraconych świadomości, z których każda odpowiada czakrze od 1 do 7.

różowe słońce

Również Ann Brennan (fizyk i psychoterapeutka), który stworzyła własny, bardzo rozbudowany system poziomów i podpoziomów świadomości, mówi o 7 głównych poziomach energii.

Według Caroline Myss (zajmuje się medycyną intuicyjną) oczyszczanie kolejnych czakr to 7 etapów indywidualnej inicjacji na ścieżce rozwoju duchowego, na której stawiamy czoło codziennym wyzwaniom (=przerabiamy lekcje karmiczne). 7 czakr według niej to rodzaj kodeksu fizycznego i duchowego, to archetypiczny obraz dojrzewania jednostki. Opanowując dany poziom, wznosimy się wyżej w naszej świadomości duchowej.

HARMONIZOWANIE MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ ENERGII TO NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ ROZWOJU DUCHOWEGO. BEZ ZHARMONIZOWANIA TYCH OBU ENERGII W SOBIE NIEMOŻLIWE JEST WZNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI NA WYŻSZY POZIOM. BRAK RÓWNOWAGI MIĘDZY TYMI ENERGIAMI, CZYLI ŻYCIE W DUALIZMIE, STANOWI PRZESZKODĘ W NAWIĄZANIU KONTAKTU Z NASZYM WYŻSZYM JA ( WYŻSZĄ JAŹNIĄ).

Daty 13.12 i 22.12

– 12.12 (sfinalizowanie Aktywacji 7 Pieczęci)  nastąpiło zakończenie scalania ogniw Krystalicznej Sieci wokół Ziemi (wpis 21). Następny dzień zapoczątkowujący nową energetycznie rzeczywistość na Ziemi to 13.12., liczba „żeńska” i „męska”. Kiedy je dodamy („połączymy”), otrzymamy 25, czyli 7 (liczba najwyższego poziomu wtajemniczenia. W czakrze szóstej męska energia łączy się z żeńską, w czakrze 7. człowiek utożsamia się z Miłością Uniwersalną.

– 21.12 zakończy się Długa Rachuba Majów. Następny dzień będący początkiem 1.Roku Wenusjańskiego, 1.”Świata”(Cyklu) i 1. „Słońca”(Epoki), to 22.12. Po zsumowaniu obu liczb otrzymamy 34, czyli 7!

Kłania się więc mądrość i magia liczb!!

Reklamy

5 thoughts on “26) 12-ka i 13-ka,Yin i Yang, patriarchat i matriarchat/7 czakr to 7 stopni wtajemniczenia/Maldek i Nibiru/ 13-ty Gwiazdozbiór: Wężownik

 1. Pingback: “MĘSKA” DWUNASTKA I “ŻEŃSKA” TRZYNASTKA | Krystyna Sai Kręt (Szlosek)

 2. A osoby urodzone 13-tego? Jest coś w tym specjalnego? Czy to w tym kontekście dzień jak jazdy inny?

  • Użyłeś istotnego słowa „kontekst”. I tak jest, z tego, co mi wiadomo. W kontekście tego, o czym mówi artykuł 12 i 13 symbolizują energię męską i żeńską, ale w kontekście dnia narodzin to dzień jak każdy inny, a liczba 13 niesie ze sobą wiele różnych aspektów . Wszystkie cyfry i liczby od 1 do 31 mają określone wibracje i każda z nich posiada zarówno pozytywną jak i negatywną stronę (numerologia to bardzo szeroka wiedza, trzeba lat, żeby ją zgłębić). W momencie, kiedy przetransformujemy wszystkie cienie (=negatywne strony naszej osobowości) związane z daną liczbą, liczba ta zaczyna nam służyć, a nie przeszkadzać w osiąganiu celów i zamierzeń 🙂

   • Czyli dalej niewiele wiem 🙂 ale podrzuciłaś świetny pomysł. Spróbuję sobie tą moją 13-tkę pojmować jako coś dobrego dla mnie. Może sypnie pozytywną energią? 🙂

 3. gosc (Grudzień 5, 2015 o 12:31):
  – „Czyli dalej niewiele wiem 🙂 ale podrzuciłaś świetny pomysł. Spróbuję sobie tą moją 13-tkę pojmować jako coś dobrego dla mnie. Może sypnie pozytywną energią? 🙂 ”

  Monika: Może i sypnie, Drogi Gościu, ale nie wystarczy tylko „pojmowanie”, trzeba również postępować zgodnie z własnym, jak to ująłeś, „pojmowaniem”. A że dalej niewiele wiesz, to nie moja wina. Masz intelekt, ręce, oczy, uszy. Poszukaj informacji na temat trzynastki, zadaj sobie trochę trudu, ja tego za Ciebie robić nie będę. Podpowiem Ci tylko, że niektóre z negatywnych cech przypisywanych trzynastce to FAŁSZ, egocentryzm i zarozumiałość…. 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s