esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

25) Tanatoterapia – Rytuał przeprowadzania dusz (Sebastian Minor)/ Proces umierania (Silvia Wallimann)/ Życie w świecie astralnym (Libero Berozzi)

1 komentarz

7

Tanatoterapia („tanatos” = /gr/ bóg śmierci) to rytuał odprowadzania dusz na drugą stronę. W trakcie przeprowadzania duszy przekazuje się jej wiedzę dotyczącą umierania, starając się w ten sposób wprowadzić ją w stan spokoju ducha i zaufania. Pomaga to w zaprowadzeniu jej do przeznaczonego dla niej miejsca w świecie astralnym. O tym, do jakiego miejsca trafiamy, decyduje czystość Serca. Tanatoterapię stosuje się zarówno wobec ludzi umierających jak i już fizycznie zmarłych, nie zdających sobie jednak sprawy z tego, że nie posiadają już ciała biologicznego, lub nie chcących zaakceptować takiego stanu rzeczy (dusze uwięzione/zagubione). Po opuszczeniu ciała biologicznego człowiek kontynuuje swoje życie w formie ciała astralnego. Ciało biologiczne potrzebuje pożywienia, aby móc funkcjonować. Ciało astralne „odżywia się” energią kosmiczną. Po zakończeniu inkarnacji zostawiamy tylko ciało fizyczne, wszystkie inne ciała (emocjonalne, mentalne oraz ciała subtelne) w formie astralnej zabieramy ze sobą. Podczas odchodzenia z Ziemi, każdej duszy (bez wyjątku) towarzyszy Anioł Śmierci/Strażnik Progu gotowy do przeprowadzenia istoty przez granicę życia i śmierci fizycznej. Ale nie wszyscy chcą słuchać głosu swego Przewodnika i dać się przez Niego prowadzić. Jest wielu takich, którzy po prostu nie wieżą w Jego istnienie. W nadchodzących latach, kiedy zbiorowo zacznie się poszerzać świadomość człowieka, a poprzez to zmieni się postrzeganie przez niego wielu zjawisk, przestanie istnieć śmierć w dosłownym tego słowa znaczeniu i strach przed nią.

Natomiast nad Planem Karmicznym podczas życia ziemskiego człowieka oraz w bardo (życie między inkarnacjami w trójwymiarze) czuwa Stróż Karmy.  Każdy z nas po zakończonej inkarnacji staje przed Radą Karmiczną/Radą Mędrców. Ich zadaniem jest (wspólnie z duszą) pełne Miłości zanalizowanie minionego wcielenia, tak aby dusza mogła wyciągnąć dla siebie odpowiednie wnioski. Kolejna inkarnacja ma miejsce na Ziemi lub na innych planetach.

Pianetaterraeiraggi

A oto, co pisze Silvia Wallimann (osoba sensytywna, znana i ceniona niemiecka autorka) na temat świadomego opuszczania ciała fizycznego w swojej książce „Jasnowidzenie” (streszczenie):

Częstotliwości Istot Świetlnych (Aniołów, Pomocników Duchowych), którzy nam w tym procesie pomagają (jeśli im zaufamy i poddamy się ich prowadzeniu) magnetyzują ciało fizyczne tak długo, aż świadomość osoby umierającej zapadnie w głęboki sen. Potem następuje zmiana przepływu energii między ciałami subtelnymi a ciałem fizycznym, co pomaga w uwolnieniu się od siły przyciągania Ziemi i prowadzi do „poluzowania” ciała astralnego. W następnym etapie dochodzi do wyjścia ciała astralnego. Dopóki to nie nastąpi, ciało biologiczne nadal żyje. Następnie Pomocnicy Duchowi przecinają „złotą nić”. W ten sposób NOWO NARODZONA ISTOTA ASTRALNA (którą określamy jako zmarłą) wkracza w nowy etap życia. Istoty astralne, które w sposób świadomy opuściły wymiar ziemski i są na odpowiednim poziomie świadomości, często pomagają zagubionym duszom, (uwięzionym w świecie astralnym) poprzez naprowadzenie ich na właściwą drogę. Takie „zagubienie„ może trwać kilka, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat.

Przesłanie autorki : STRACH PRZED ŚMIERCIĄ NIE JEST WPISANY W PRAWA KOSMOSU. CZŁOWIEK SAM GO GENERUJE I CZĘSTO BRONI SIĘ PRZED ZJAWISKIEM, KTÓRE POWINNO BYĆ NATURALNYM PROCESEM BĘDĄCYM PRZEJŚCIEM Z JEDNEGO ETAPU ISTNIENIA W NASTĘPNY.

W Polsce problematyką tanatoterapii zajmuje się Sebastian Minor (www.klinikadusz.pl ):

Lbero  Berozzi:

„Dobro, aby  istnieć  lub  się  ujawnić, nie  potrzebuje  zła!”

 Libero  Berozzi  był  człowiekiem  wyjątkowym, ciągle  poszukiwał  prawdy  i  istoty  miłości, zgłębiał  sens  życia  i  ludzkiej  ewolucji.  Był  przekonany, że  wszyscy  stanowimy  części  Wielkiego  i  Niezmierzonego  Życia  obejmującego  wszystkie  wszechświaty, a  pierwotną  naturą  człowieka  jest  jego  esencja  duchowa.  Podczas  swego  ostatniego  smutnego  okresu, jaki  spędził  w  szpitalu, pokazał  się  jako  dusza  o  wysokim  poziomie  rozwoju  duchowego: mimo  niesłychanych  cierpień  fizycznych  emanował  cierpliwością, spokojem  i  niezłomnością  ducha.  6  lipca  1996  odbyła  się  kremacja  ciała  Libero.  Będąc  już  w świecie  astralnym  L. Berozzi  przekazał  na  drodze  pisma  automatycznego, że  kiedy   leżał  w  szpitalu, mimo  fizycznego  cierpienia  czuł  się  szczęśliwy, ponieważ  widział  w  sobie  piękno  i  światło  i  cieszył  się, że  opuści  swoje  schorowane, bezładne  ciało.  Przewodnik  duchowy, który  znajdował  się  w  jego  pobliżu, powiedział  mu, że  za  kilka  dni  spełni  się  jego  życzenie.  Kiedy  opuścił  wreszcie  swoje  ciało  i  przeszedł  do  astralu,  przekonał  się, że  myśli  są  tam  szybsze  od  błyskawicy.  Przed  nim  roztaczała  się  niezwykła  harmonia.  Poczuł  się  wolny  jak  wiatr.  Chciał  się rozdzielić  na  tysiące  części, aby  móc  kochać  i  pomagać  innym.  Zdawał  sobie  sprawę, że  impuls  ten  pochodził  od  Światła.  Przekonał  się, że  80  lat, które  spędził  na  Ziemi, w  wymiarze  astralnym  nie  istnieją.  To  tak  jakby  narodzić  się  wczoraj  i  wrócić.  W  języku  ludzkim  nie  ma  takich  słów, przy  pomocy  których  można  by  opisać  Niebo.  Jednocześnie  używa  się  olbrzymiej  ilości  niezrozumiałych  słów, a  z  setek  zapisanych  stron  niewiele  pozostaje  w  sercu  czytającego.  Tu  na  Ziemi  jesteśmy  bardzo  ograniczeni, ale  inkarnacje  na  tej  planecie  są  potrzebne, gdyż  nie  można  dostać  się  na  wyższe  poziomy  istnienia  bez  uprzedniego  oczyszczenia.  Ale  nie  wszyscy  są  gotowi  do  tego  oczyszczenia  i  wola  pozostawać  w  ciemności.  Istoty  żyjące  w  wyższych  wymiarach, odczuwają  czas  zupełnie  inaczej.  Podczas  swojego  pogrzebu  L. Berozzi  obserwował  z  poziomu  atralnego  całą  ceremonię.  Odczuwał  lekkość  i  radość.  Odczuwał  ulgę, kiedy  jego  ziemska  powłoka  znikała  w  oczyszczającym  ogniu  podczas  kremacji.  Dla  jego  duszy  był  to  ostatni  związek  z  Ziemią.  Dzięki  spaleniu  ciała  mógł  ulecieć  wolny  i  niezależny.  W  tym  wszystkim  pomogło  mu  to, że  nie  był  związany  z  żadną  religią  czy  przesądami.  Będąc  już  w  wymiarze  astralnym, przekonał  się, ze  dusze  mocno  związane  z  tym, co  ziemskie, czyli  z  żądzą  władzy  i  pieniędzy  oraz  z  wszelkimi  namiętnościami  i  uzależnieniami, staja  się  łupem  ciemnych  bytów  astralnych.  Dlatego  podczas  inkarnacji  ziemskiej  należy  robić  wszystko, aby  wyzwolić  się  z  pęt  ciężkiej  materii.   Aby  osiągnąć  Harmonię  Duszy  i  tym  samym  móc  obiektywnie  oceniać  innych, potrzebna  jest  odpowiednia doza  duchowej  mądrości  i wewnętrznej  dojrzałości   oraz  czystości  serca  i  myśli.  Libero  Berozzi  przekazał, że  jego  duchowi  przewodnicy  przeprowadzili  go  stopień  po  stopniu  przez  kolejne  astralne  wymiary.  Aby  zejść  na  Ziemię, jego  byt  musiał  pokonać  wielowymiarowe  etapy.  Kiedy  schodził, były  nakładane  pieczęcie.  Chcąc  pójść  w  górę, musiał  odbyć  tę  sama  drogę, a  pieczęcie  były  zrywane.

Na  Ziemi  nadszedł  czas  budzenia  się  dusz.  Nie  jest  to  łatwe, gdyż  na  Ziemi  istnieje  wiele  istot  współpracującymi  z  mocami  ciemności  i mimo  to  podającymi  się  za  nosicieli  Dobra, to  tzw.  handlarze  dusz, którzy  robią  wszystko, aby  odciągnąć  jak  najwięcej  istot  od  Światła.  Światło  nie  potrzebuje  ciemności, aby  móc  istnieć, tak  samo  Dobro  nie  potrzebuje  zła, aby  się objawić.   Berozzi  powiedział, że  należy  wzrastać  duchowo, gdyż  po  śmierci  fizycznej  każda  istota pójdzie  do  wymiaru  odpowiadającemu  zdobytemu  przez  siebie  poziomu  świadomości.  Energie, które  docierają  obecnie  na  Ziemię, zmieniają  ludzkie  DNA  i  będą  zmieniać  wygląd  fizyczny  człowieka.  Ale  ta  transformacja  dotyczy  tylko  tych, którzy  świadomie  szukają  w  sobie  Światła.  Zmiany  w  strukturze  biologicznej  pozwolą  na  przejście  w  wyższy  wymiar  bez  konieczności  opuszczania  ciała  fizycznego.

Space

ŚWIAT  ASTRALNY  według  przekazów  L. Berozziego:

Pierwszy pułap to przepiękne miejsce, do złudzenia przypominające Ziemię, tylko waga materii jest inna. Nie ma tu ani grubych ani chudych, starych czy młodych. Starzy młodnieją a mali rosną . Są domy , lasy , łąki, drzewa, fontanny, jeziora, rzeki, morze, niebieskie niebo, różowe chmury, świetliste Słońce różniące się  od naszego, pachnące powietrze i lekki wiatr. Kolory są czyste i jasne. Na Ziemi są one jakby przysłonięte, tymczasem tutaj są one czyste i sprawiają że czujesz się żywy i stanowisz ich część .Gdy na przykład pragnąłem być drzewem, by zobaczyć, jak wtedy bym się czuł, moje ciało wpływało do drzewa lecz byłem to ciągle ja – mimo to czułem ,jak to jest ,kiedy jest się drzewem. Działo się tak w odniesieniu do wszystkich otaczających rzeczy. Było to ekscytujące , odkrywałem teraz skąd się brał u mnie głód wiedzy i eksperymentowania, jakie odczuwałem na Ziemi. Kiedy wypróbowałem już wszystko, zrozumiałem. I zostało mi to potwierdzone, że miejsce to odpowiadało pojęciu raju, jaki opisują wam księża. Brakowało w nim jednak takich rzeczy jak np. wiecznej kontemplacji, czy pozbawionych płci aniołów ze skrzydłami. Pierwszy astralny wymiar jest eteryczną kopią Ziemi, to miejsce, w którym istnieje wiele duchowych przestrzeni. Tu dusz pozostawia swoje różne warstwy, aby zapomnieć o przeszłych inkarnacjach i zacząć ponownie szkołę lub karmiczną reedukację. Coraz wyższe poziomy astralne to miejsca anielskich hierarchii. Stąd wysoko rozwinięte dusze schodzą na Ziemię dobrowolnie, aby spełnić określoną misję. Prawda przychodzi właśnie z tych wyższych astralnych wymiarów, a zakres Prawdy docierającej na Ziemię jest zawsze pod kontrolą. Mieszkańcy Ziemi używają wielu słów, argumentów, czynią tyle zamieszania – nie zdając sobie sprawy z faktu, że wszystko mieści się zaledwie w dwóch słowach – Boża Miłość.

Kiedy znalazłem się na jednym z kolejnych poziomów astralnych, byłem szczęśliwy jak dziecko, bawiłem się z małymi gośćmi tego raju. Były to dzieci, wyratowane ze światów innych konstelacji , waszej planety, dzieci wszystkich ras i kolorów skóry. Były tutaj również zwierzęta z innych planet a także te pochodzące z Ziemi, które znikały w miarę upływu er lub zostały wytępione przez człowieka. Nie było żadnych owadów, tylko przepiękne podobne kwiatom motyle. Wszystko emanowało ciepłem, Światłem i pięknym zapachem. Technologia oparta jest tu na kosmicznej energii Światła o wiele bardziej intensywnej niż w waszym 3. wymiarze. To, wymiar do którego przejdzie Ziemia i inne planety z waszego 3 wymiaru. Nie istnieje noc tylko długi dzień, kończący się miłym zmierzchem. Odpoczynek przerywa kilka godzin pracy, trochę szkoły i bardzo dużo wolnego czasu. Szkoła wygląda zupełnie inaczej. Mieści się w ogrodach na świeżym powietrzu aby móc oddychać praną, gdyż we wnętrzach jej jest mniej a u was w budynkach nie ma jej wcale temperatura jest zawsze taka sama-ani gorąco. ani zimno .I istnieje tylko jedna pora roku. Są tu góry i morze. Można zapoznawać się z wieczną, wizualną dokumentacją Akaszy, w której jest zarejestrowane wszystko, co kiedykolwiek się zdarzyło. Gdybyście mogli wiedzieć, jak wiele jest światów a w nich zamieszkałych planet!

Żródło:  na  podstawie  czasopisma  Nuove  Albe, Nuovi  Orizzonti (Nowe  Wschody, Nowe  Horyzonty)  w  oparciu  o  tłumaczenie  Joanny  Burakowskiej

Libero Berozzi – 3 zasady i pierwszy astralny etap:

Reklamy

One thought on “25) Tanatoterapia – Rytuał przeprowadzania dusz (Sebastian Minor)/ Proces umierania (Silvia Wallimann)/ Życie w świecie astralnym (Libero Berozzi)

  1. Pingback: 61) Świeckie Zaduszki – rozmowa z tanatoterapeutą Sebastianem Minorem | esencja życia

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s