esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

23) Uzdrawianie na odległość – oczyszczanie czakry serca (Karma Singh)/ Uaktywnianie szyszynki (K. Singh we współpracy z Davidem Icke)// Holofraktologiczna teoria Wszechświata,Majowie i statki kosmiczne,”boska cząstka” (Nassim Haramein)/ „Zakrzywienie” czasoprzestrzeni

1 komentarz

Karma Singh  nagrał liczne video, poprzez które leczy na odległość. Od kiedy w internecie pojawiły się jego nagrania, do studia niemieckiej telewizji alternatywnej (bewusst.tv) zgłosiło się sporo osób, które poprzez oglądanie transmisji (przekazów energii poprzez obraz) zostały uzdrowione. Można o tym poczytać na: www.extremnews.com/berichte/wissenschaft/157612f65fe5beb

K. Singh jest Brytyjczykiem, ale video nagrywa głównie w j. niemieckim (zresztą tekstu jest niewiele: krótkie wprowadzenie i parę słów na temat objawów, jakie ewentualnie mogą wystąpić). A oto jeden z takich filmików. W tym przypadku chodzi o udrożnienie płuc/zharmonizowanie czakry serca, co uwalnia człowieka od depresji i podwyższa wibracje do poziomu radości i zachwytu. Może pojawić się łzawienie oczu, katar itp. Wypróbujcie sami na sobie. Wystarczy siedzieć przed ekranem. Nie  trzeba  się  nawet  patrzeć  na  jego  osobę, wystarczy  sama  obecność  przed  przed  ekranem. Transmisję można powtarzać wiele razy w ciągu dnia lub kilka razy z rzędu. Właściwa transmisja energii zaczyna się od minuty: 0:48. Jest to część 2.transmisji, według K. Singha silniejsza w przekazie energii od części 1., dlatego zanim przejdzie się do 2-ej. należy wypróbować 1-ą. Czy rzeczywiście tak jest, sprawdźcie sami. Pod częścią 2-gą zamieszczam również 1-szą (W  pierwszej  części  przekaz  energii  zaczyna  się  od  45.  sekundy) :

http://www.youtube.com/watch?v=L32AxCEK-4o

Jeśli  chodzi  o  moje  doświadczenia, to obejrzałam  to  video  3  razy  z  rzędu  i  miałam  po  jego  obejrzeniu  bardzo  pozytywne  doznania – odczuwałam  bardzo  intensywną  radość.  Karma  Singh  we  współpracy  z  Davidem  Icke  nagrał  również  video, które pomaga  w  uaktywnieniu  szyszynki:

Karma  Singh  przeprowadził  też  kilka  rozmów  z  Nassimem  Harameinem.  W  drugiej  z  nich, we  wrześniu  2012, poruszył  m.in. temat  nauk  buddyjskich  i  uzdrawiających  transformacji.  Jak  wiadomo  przekazywanie  energii  uzdrawiających  oparta  jest  na  zjawisku  telepatii.  W  swoich  wykładach  i  odczytach, z  którymi  jeździ  po  całym świecie, N. Haramein  przekazuje  opinii  publicznej  swoje  przekonanie, że  we  Wszechświecie, który  ma  strukturę  fraktalną, każdy  jej  element, nawet  na  poziomie  subatomowym, zawiera  w  sobie  wszystkie  informacje  o  Całości, której  część  stanowi, ponieważ  pojedyncze  elementy  tej  Całości  łączy  próżnia będąca  przekaźnikiem/nośnikiem  informacji. Tak  więc  informacja  wysłana  na  drodze  telepatycznej  z  jednego  miejsca  do  drugiego, bez  względu  na  odległość, dociera  do  adresata  praktycznie  w  tym  samym  momencie.  Dla  przekazów  mentalnych  bariery  czasowe  po  prostu  nie  istnieją.  Wystarczy  się  na  nie  otworzyć.  Tak  więc część  teorii  Harameina, która porusza temat związku między próżnią (przestrzenią) a materią, stanowi jednocześnie odpowiedź na pytanie, czym  jest i jak funkcjonuje telepatia, stanowiąca fundament  uzdrawiania  na  odległość.

Rozmowa  między K. Singhiem i N. Harameinem  nie jest najlepszej jakości i brak niestety polskich napisów:

HOLOFRAKTOLOGICZNA  TEORIA  WSZECHŚWIATA  WEDŁU  NASSIMA  HARAMEINA

Kwestie, jakie porusza N. Haramein:

— Struktura Kosmosu /–Mikro- i  makrokosmos/ –Właściwości  i  funkcja próżni/– Powiązania między próżnią  a materią/–Budowa atomu, atom jako mini czarna dziura/–Wolna energia i jej źródło/– Związki między fizyką a duchowością

Przestrzeń jest nieskończona (to zbiór nieskończonej liczby nieskończenie podzielnych punktów), a bryła geometryczną symbolizującą tę nieskończoność jest stale powiększająca się kula. Tak więc z punktu widzenia kosmologii kuliste powierzchnie planet są najbardziej niestabilnymi formami we wszechświecie. Natomiast najbardziej stabilną formą jest czworościan. I właśnie struktura przestrzeni podzielona jest na 64 czworościany (tu N. Haramein oparł swoje przekonanie na wiedzy starożytnych Majów). To wyraz Świętej Geometrii Kosmosu, która rządzi się Prawem Skalowania, co jest równoznaczne z tym, że Kosmos posiada fraktalną strukturę: bryłę, która posiada 64 czworościany, można powiększać w nieskończoność, ale i te 64 czworościany można w nieskończoność dzielić na coraz mniejsze. Kosmos posiada  tzw. Punkt Pierwotny, czyli centrum, w którym ma miejsce szybkie wirowanie czasu generowane poprzez obrót owego centrum wokół własnej osi. Właśnie w oparciu o tę wiedzę dotyczącą kreowania czasu Majowie byli w stanie budować statki kosmiczne, które unosiły się przy pomocy wiru i które w ten sposób umożliwiały im podróże w przestrzeni kosmicznej.

Przestrzeń, którą  N. Haramein  utożsamia  z  próżnią, jest  według  niego  nieskończona.  Nasz  wszechświat (N.H. nie  wyklucza  istnienia  innych  wszechświatów) zbudowany  jest  w  0,00001 %  z  materii, reszta (99,99999%) to  próżnia.  Nie  tylko  między  materią, czyli  atomami, ale  również  wewnątrz  pojedynczych  atomów  oraz  w  obrębie  każdego  protonu (część  nukleonu  jądra  atomu), próżnia  stanowi   99,99999%. Próżnia (coś w rodzaju eteru- dop. Monmaria)  jest  pierwotnym  budulcem wszelkiej materii we wszechświecie, a więc przenika wszystko, co istnieje (to podstawa teorii jednolitego pola N. Harameina). TO  PRÓŻNIA  OKRESLA  MATERIE  A  NIE  ODWROTNIE. Naukowcy jednak  nie  wiedzą, czym  jest  próżnia, czy w ogóle z czegoś się składa. Natomiast  N. Haramein  twierdzi, że właśnie  zbadaniu  próżni  fizycy  powinni  poświęcić  szczególną  uwagę, gdyż  jej  energetyczny  potencjał  jest  wręcz  niewyczerpalny!  To  właśnie  ona  jest  potencjalnym  źródłem  wolnej  energii (oficjalna  nauka  wyśmiewa  tę  teorię).   W  Starożytności  próżnię  nazwano  eterem, i , obok ziemi, wody, ognia  i  powietrza, uznano  ją  za  piąty  żywioł.  Obecnie  naukowcy  odrzucają  istnienie  eteru.

fsdfsdfgrgre

Według teorii  Harameina  próżnia  jest  nie  tylko  źródłem  nieskończonej  energii, ale  również  nośnikiem  informacji: odbiera, przechowuje  i  przekazuje  ją  dalej. I to właśnie dzięki niej  możliwa  jest  fraktalna  struktura  naszego  świata, w  której  każdy  proton  zawiera  informacje  na  temat  całego  Wszechświata, czyli  jego  struktury  i  tego, co  się  w  nim  dzieje (= jest jego  odwzorowaniem).  Próżnia, przenikając  wszystko, stanowi  jednocześnie  element  łączący  mniejsze  części (fraktale) z  Całością (Kosmosem), umożliwiając  przepływ  oraz  wymianę  informacji  między  wszystkimi  częściami  Całości.  Dla  wysyłanej  z  określonego  miejsca  informacji  odległość  nie  stanowi  żadnego  problemu  i  nawet  do  obiektów, które  oddalone  są  od  niego  o  miliony  lat  świetlnych, dociera  w  mgnieniu  oka.

Znaczną część w holofraktologicznej teorii Wszechświata N. Harameina zajmuje koncepcja mówiąca o tym, że  atom  jest  mini  czarną  dziurą, tzn. że tak jak czarna dziura posiada ogromną ilość masy w odpowiednio małej  objętości. Modelem, na którym Haramein prezentuje swoja teorię, jest atom wodoru, którego nukleon tworzący jadro składa się z 1 protonu i 1 neutronu. Według  obliczeń  N. Harameina (różnią  się  one  od  tych, których  dokonała  oficjalna  fizyka) masa  Wszechświata  wynosi  10 do potęgi 55 (kg), tyle  samo  wynosi  ilość  energii  „uwięzionej” w  próżni  każdego  protonu!! Podobnie  do  czarnej  dziury, która  według  N. Harameina  obraca  się  wokół  własnej  osi  z  prędkością  światła, również  protony  w  atomie  wykazują  rotację wokół własnej osi, a prędkość tej rotacji jest równa prędkości światła. I właśnie ten ruch wirowy sprawia, że protony w atomach trzymają się razem , a nie siła mocna, jak utrzymują naukowcy. Poprzez  te  dwie  cechy  atomy  wytwarzają  potężną  siłę  grawitacji,  która  przyciąga  i  wciąga  do  wewnątrz  wszystko (łącznie  ze  światłem), jeśli  tylko  przekroczona  zostanie  linia  horyzontu  zdarzeń (wyznacza  ona  odległość, poniżej  której  następuje  zasysanie  wszystkiego  do  środka).  Przy czym N. Haramein redukuje liczbę sił występujących we wszechświecie z 4 do 2. Według niego istnieją tylko 2 siły: siła grawitacji (wciąga do wewnątrz) oraz promieniowanie elektromagnetyczne (jest emitowane na zewnątrz).

Rainbow_Ocean__by_Thelma1

Jak już wspomniałam, obliczenia Harameina dotyczące części składowych atomu odbiegają od obliczeń naukowców. Oto wypowiedź N.H. na ten temat: „Kiedy dzisiaj w laboratoriach ‘wykopuje’ się proton z atomu, strzelając w niego cząstkami i wydzierając go w ten sposób z jego naturalnego środowiska (=wnętrza atomu), to jego masa zmienia się (naukowcy zakładają ,że pozostaje niezmienna). W związku z tym tego typu sposoby pomiarów prowadzić do nieprawdziwych danych.”  Również budowanie kosztujących miliardy dolarów akceleratorów to według N.H. strata czasu i wyrzucanie pieniędzy w błoto, które można by było zaoszczędzić, stosując odpowiednie obliczenia matematyczne. Znalezienie najmniejszej „boskiej cząstki” jest niemożliwe, gdyż taka nie istnieje (bo atom jest nieskończenie podzielny), a i urządzenia konstruowane przez człowieka powoli osiągają pułap swoich możliwości. Zamiast szukać rzekomej boskiej cząstki, fizycy powinni ,zdaniem Harameina, skupić się na znalezieniu fundamentalnego wzoru podziału. To on wyjaśniłby mechanizm, według którego tworzy (kreuje) sam siebie Wszechświat. Znalezienie owego wzoru to znalezienie klucz do podziału przestrzeni dającego moc stwórczą, czyli moc tworzenia obiektów materialnych z próżni.

Nassim Haramein: „Święta  Geometria  i  zjednoczone  pola” (Sacred  Geometry  and  Unified  Fields) /1:30:17/:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0Y5bXdx5UrE

We wpisach 21 i 29 znajdują się szczegółowe informacje na temat budowy materii, 4 podstawowych sił występujących w Naturze i na temat czarnych dziur.  We wpisie 28 naleźć można dokładne informacje o liczbie Fi, a we wpisie 17 – o fraktalności i złotej proporcji. Natomiast wpis 22 traktuje o Wyższej Harmonii opartej o wartość Fi w naszym Układzie Słonecznym  

………………………..

„ZAKRZYWIENIE”  (CZASO)PRZESTRZENI

bergeron_med

— www.zmianynaziemi.pl  (5.5.2011) :

„Potwierdzono doświadczalnie zakrzywienie czasoprzestrzeni wokół Ziemi. Einstein miał ponownie rację. Jest wir czasoprzestrzeni wokół Ziemi a jego kształt idealnie odpowiada temu co obliczył Einstein w swojej teorii grawitacji. Naukowcy potwierdzili wyniki swoich badań przeprowadzanych w ramach eksperymentu Gravity Probe B (GP-B) na konferencji prasowej. Odbyła się ona w siedzibie NASA, 4 maja 2011. Czas i przestrzeń, według teorii względności Einsteina, jest połączona I formuje czterowymiarową rzecz dla ułatwienia nazywaną czasoprzestrzenią. Masa Ziemi wgłębia się w tym materiale, podobnie jak ciężka osoba siedząca w środku trampoliny. Grawitacja, mówi Einstein, jest po prostu ruchem obiektów po nieco zakrzywionych liniach zniekształcenia. Gdyby Ziemia były nieruchoma, byłby to koniec tej historii. Ale Ziemia nie jest nieruchoma.

Nasza planeta obraca się, i wirowanie to zakrzywia czasoprzestrzeń, lekko pociągając ją w 4-wymiarowy wir. To właśnie bada wystrzelony w w 2004 r. GP-B. Pomysł na eksperyment był prosty: Umieścić wirujący żyroskop na orbicie wokół Ziemi, z osią wirowania skierowaną ku jakiejś odległej gwieździe jako stałego punktu odniesienia. Wolna od sił zewnętrznych, oś żyroskopu powinna ciągle wskazywać na tą gwiazdę.

Ale jeśli przestrzeń jest skręcona kierunek osi żyroskopu powinien się zmienić w określonym czasie. Poprzez odnotowanie tej zmiany w kierunku do gwiazdy odniesienia można zmierzyć zakrzywienie czasoprzestrzeni wokół Ziemi.

Rezultaty z sondy Gravity Probe B dają fizykom nowy poziom pewności, że dziwne przewidywania Einsteina są w istocie prawidłowe oraz, że te założenia można zastosować gdziekolwiek indziej. Typ wiru czasoprzestrzennego jaki istnieje wokół Ziemi jest duplikowany I powiększany w całym kosmosie w okolicy masywnych gwiazd neutronowych, czarnych dziur i aktywnych galaktyk.”

— http://stanb.w.interia.pl/tabela/tab_czasoprze.htm

………………..

Nassim  Haramein: ” Przestrzeń jest nieskończona. To zbiór nieskończonej liczby nieskończenie podzielnych punktów.”  Przyłączam się do tej opinii. Według naukowców istnieje zjawisko zakrzywienia przestrzeni. Według mnie nie da się zakrzywić czegoś, co jest nieskończone. Jedyne, co można zakrzywić, to materię stanowiącą budulec określonego wymiaru. Materia poszczególnych wymiarów (poziomów bytu) różni się od siebie w swej strukturze. Tak samo nie da się zakrzywić czasu, można jedynie przyspieszyć lub zwolnić tempo wydarzeń. Najlepszy przykład: w ekstremalnych sytuacjach życie trwające kilkadziesiąt lat potrafi przewinąć się przed naszym okiem wewnętrznym w ciągu paru sekund. Analogicznie do tej zasady wieczność może się zmieścić w nieskończenie podzielnym ułamku sekundy.

Czas jest pojęciem umownym i abstrakcyjnym. Natomiast istnieje fenomen trwania, który człowiek podzielił na jednostki czasowe. Materia potrzebuje przestrzeni trójwymiarowej, aby móc zaistnieć, a zjawiska – przestrzeni trwania, aby mogły zachodzić. 

 

     

   

   

Reklamy

One thought on “23) Uzdrawianie na odległość – oczyszczanie czakry serca (Karma Singh)/ Uaktywnianie szyszynki (K. Singh we współpracy z Davidem Icke)// Holofraktologiczna teoria Wszechświata,Majowie i statki kosmiczne,”boska cząstka” (Nassim Haramein)/ „Zakrzywienie” czasoprzestrzeni

  1. Umysł ponad materią
    Dziękuje za ciekawe teksty i pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s