esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

18) FALA MAGA (IX): 2. Fala w Tzolkin (26.2. – 10.3.2013) – Siła Praworządności, Uczciwości i Sprawiedliwości/ Pentagram (pięcioramienna gwiazda pitagorejczyków – symbol magii

1 komentarz

hierophant

FALA  MAGA (IX) zaczyna się 26 lutego a kończy 10 marca 2013. Kiny Fali Maga to 14 – 26. Fala Maga  zawiera 2 portale galaktyczne (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale  tworzą 2 splecione  sobą  nitki  DNA) – są  to  kiny:

—  20 (4.3. – 7. dzień Fali) – Żółte  Rezonansowe  Słońce 

—  22 (6.3. – 9. dzień Fali) – Biały  Solarny  Wiatr

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (http://www.maya.net.pl/)

Biała  Fala Maga (IX) jest drugą Falą w Tzolkin i drugą w 1. Zamku ( Zamku Inicjacji), który składa się z Fali Smoka, Maga, Ręki i Słońca. W 1. Zamku rozwijamy w sobie fundamentalne zaufanie w sens wydarzeń w naszym życiu (1. Fala), zgłębiamy zrozumienie wartości uczciwości i praworządności (2. Fala), rozpoczynamy proces uzdrawiania duszy (3. Fala) i uczymy się wybaczania (4. Fala).

Fala Maga to najlepszy czas, aby zacząć rozwijać w sobie lub dalej umacniać  etykę oraz „uruchomić” lub dalej zgłębiać w sobie moc Czakry Serca. Energie Kosmiczne spływające na Ziemię w trakcie trwania Fali Maga wspierają siły praworządności, uczciwości i sprawiedliwości. To właśnie te siły są aspektami wewnętrznej etyki (nie mylić z moralnością obowiązującą w określonym czasie historii i będącą wartością względną). Prawdziwa Etyka oparta na Uniwersalnych Prawach i jest wartością ponadczasową. Praworządność oznacza respektowanie faktu, że przed obowiązującym prawem wszyscy są równi. Uczciwość (= nie oszukiwanie, nie manipulowanie, nie wykorzystywanie itp.) wobec bliźnich dotyczy nie tylko sfery finansowej i ekonomicznej, ale również emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Przy czym niemożliwa jest uczciwość wobec innych bez uczciwości wobec samego siebie! Sprawiedliwość to umiejętność traktowania poczynań innych w sposób obiektywny, niezależnie od naszych uczuć czy powiązań z daną osobą, mierzenie wszystkich jednakową miarą i traktowanie bliźniego swego jak siebie samego. Etyka to niewzruszoność zasad, to kierowanie się  w każdej sytuacji Kodeksem Uniwersalnych Praw, tak aby służyć drugiemu człowiekowi, a nie wykorzystywać go. Dopiero praktykowanie Etyki otwiera Czakrę Serca stanowiącą źródło, z którego czerpie swoją moc Mag uprawiający Białą Magię.  A więc wartość Etyki polega na tym, że dzięki jej stosowaniu człowiek otwiera sobie drogę do Czakry Serca. W dalszej konsekwencji tego procesu (w 4. Fali Słońca) dochodzi do zgłębienia fenomenu miłości bliźniego, miłosierdzia i przebaczenia, a w następnych Falach do osiągnięcia stanu Wyższej Harmonii (20. Fala Gwiazdy domyka ten proces), na którym opiera się najwyższy poziom Uniwersalnej Miłości płynącej w naturalny sposób z Czakry Serca. Poprzez czystą wolę i dyscyplinę można stać się uczciwym, w przypadku miłości konieczna jest aktywna Czakra Serca. Zadaniem Białego Maga jest pokonywanie Sił Ciemności, które powodują, że zwracamy się przeciwko drugiemu człowiekowi, zamiast działać z nim dla wspólnego Dobra. Każdy, kto chce znaleźć prawdziwe szczęście i sens życia, najpierw musi stać się Białym Magiem.

Fala Maga to czas, który sprzyja znacznemu poszerzeniu świadomości. Tu możliwy jest również ogromny „skok” w rozwoju i uaktywnianiu parazmysłów. 

Dokładny opis parazmysłów znajduje się we wpisie 50.:

https://monamornak.wordpress.com/2013/07/10/51-parapsychologia-psychotronika-zjawiska-paranormalne-czakry-i-parazmysly-zwiazki-pomiedzy-czakra-serca-szyszynka-i-przysadka-mozgowa-czakra-korony-miejsce-laczenia-sie-kundalini-z/

serce

W każdej Fali na Ziemię docierają określone, właściwe dla danej Fali Kosmiczne  Energie, które wspierają określone procesy duchowe w człowieku, natomiast Pieczęć jest  nośnikiem określonych emocji i cech ludzkiego charakteru i konfrontuje nas zarówno z tymi pozytywnymi jak i negatywnymi aspektami osobowości.

BIEGUNY  PIECZĘCI  MAGA

Codzienne zdarzenia to sygnały, jakie wysyła nam Życie. W ten sposób uzmysławia nam Ono postępy, jakich dokonaliśmy  w  transformacji  naszego  ego lub ukazuje, nad czym trzeba jeszcze popracować.  Praca  z  kalendarzem  Tzolkin  to  świadoma  praca  z  własnymi  energiami.  Celem  tej  pracy  jest  transformacja  energii  bieguna  cienia  w  energie  bieguna  światła.

Symbolami Pieczęci Maga są Jaguar i Sędzia

Biegun  Światła:

— wewnętrzna integralność (= mocna, zdrowa indywidualność, a nie egoistyczny indywidualizm)

— przejrzystość  intencji

— uczciwość

— sprawiedliwość

— praworządność

— wszechstronność, jeśli  chodzi  zarówno o  wiedzę  jak  i  o  talenty  artystyczne

— uniwersalizm w myśleniu (= ponadnarodowość, ponadreligijność, bycie ponad wszelkimi podziałami  i  przynależnościami)

— zdolności  parapsychiczne

— wewnętrzna moc, która służy tylko i wyłącznie Dobru

mag 1

Biegun  Cienia:

— brak  poczucia  praworządności

— nieuczciwość  wobec  innych

— niesprawiedliwe  traktowanie  ludzi

—  podstępność, przebiegłość

— żądza  absolutnej  władzy  i  całkowitej  kontroli

— silna  potrzeba  ciągłego  bycia  chwalonym, uznanym  i  podziwianym

— brak  wyrzutów  sumienia  i  poczucia  winy

— przekonanie  o  byciu  ponad  prawem

………………………..

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

…………………………

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014)  UMIESZCZONE  SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL, WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

…………………………..

jaguar


BIAŁA,  SZARA  I  CZARNA  MAGIA

„Ze  zdobywaniem  duchowego  mistrzostwa  łączy  się  nierozerwalnie  pojecie  białej  magii.  Istnieje  czarna, szara  i  biała  magia.

Czarna  magia – jej  celem  jest  zdobycie  władzy  nad  otoczeniem, czyli  dominowanie  i  kontrolowanie  otoczenia  oraz  wykorzystywanie  potencjału  innych  ludzi  dla  własnych  celów, czemu  zawsze  towarzyszy  wyniszczanie  i  cierpienie  ofiar(y).  Mag (czarownik) stosuje  odpowiednie  rytuały  i  zaklęcia, dzięki  którym  przywołuje  do  pomocy  różne  duchy  i  demoniczne  dusze  ze  świata  astralnego  lub  bez  ich  pomocy, siłą  własnej  woli, manipuluje  obiegiem  energii (telepatia).  Praktycznie  codziennie  w  relacjach  międzyludzkich  mają  miejsce  działania  podobne  do  magicznych, jak  np. wywieranie  wpływu  na  drugiego  człowieka  poprzez  siłę  sugestii, im  silniejsza  ona  jest, tym  większe  prawdopodobieństwo  „sukcesu”.  Mag  może  zapanować  nad  inną  istotą  w  sferze  materialnej, seksualnej, emocjonalnej, mentalnej, intelektualnej  lub  duchowej.

Szara  magia – istotą  szarej  magii  jest  osiąganie  własnych  celów  bez  krzywdzenia  innych (tzw. pozytywne  myślenie  nacelowane  na  konkretne  wyniki).  Chociaż  bez  cierpienia  innych, to  jednak  i  w  tym  przypadku  chodzi  o  wymuszanie  zdarzeń  i  naginanie  rzeczywistości  do  własnych  pragnień, czyli  pragnień  związanych  z  ziemskim  ego (niższym  ja), a  tym  samym  naruszania  praw  karmicznych, w  ramach  których  mamy  szansę  uzdrowić  naszą  duszę  i  znaleźć prawdziwe  szczęście.  Do  tego  często  konieczne  są  przykre  doświadczenia, stanowiące  dla  nas  wskazówki, co  i  jak  należy  uzdrowić.

Biała  magia –  ma  na  celu  rozwijanie  w  sobie  szlachetnych  cech  charakteru (transformacja  ego  w  Wyższe  Ja), które  otwierają  drogę  do  boskości   i  prawdziwego  szczęścia.  Doskonalenie  duchowe (=osiąganie  mistrzostwa)  odbywa  się  przy  pełnym  poszanowaniu  praw  karmicznych, a  to  oznacza  pokorę  wobec  Wyższego  Planu, akceptację   zdarzeń, jakie  mają  miejsce  w  naszym  życiu  i  wykorzystywanie  ich  do  pracy  nad  sobą,  oraz  pomoc  innym  w  ich  duchowych  zmaganiach.  W  efekcie  tego, wcześniej  czy  później,  pojawia  się  również  obfitość  materialna (choć  dla  mistrza  przestaje  ona  być  warunkiem  do  bycia  szczęśliwym).  Umiejętności, jakie  przy  tym  rozwija, czyli  postrzeganie  pozazmysłowe, Wyższa  Wiedza, potęga  myśli  i  moc  stwórcza  służą  tylko  i  wyłącznie  Harmonii, Pięknu i  Dobru.  Osoba, która  osiągnęła  określony  poziom  etyki, świadomości  i  wiedzy  staje  się  jednocześnie  mistykiem, czyli  istotą, która  przekroczyła  świat  fizyczny  i  psychiczny  dostępny  ogółowi, i  weszła  w  świat  transcendentny (metafizyczny).”

 /Fragment z wpisu 38 : https://monamornak.wordpress.com/2013/02/22/40-duchowe-mistrzostwo-mistycyzmbiala-szara-i-czarna-magiakarma/ /

penta Fi

Rys.: http://www.czasduszy.pl

Pentagram jako symbol magii

Figurą geometryczną będącą w wielu kulturach symbolem Białej Magii jest pięciokąt foremny w formie gwiazdy (pięcioramienna gwiazda, gwiazda Isztar, gwiazda Izydy, gwiazda pitagorejska), tzw. Pentagram Biały  ZWRÓCONY JEDNYM WIERZCHOŁKIEM DO GÓRY,  „Foremny” oznacza, że kąty wewnętrzne figury są identyczne i wynoszą po 36 stopni. W pentagramie zawarta jest również Złota Liczba Fi (złoty podział = 1,618..) /patrz rysunek powyżej/. Dla mistyków pitagorejskich był symbolem życia, zdrowia i doskonałości. Uważali, że posiada on właściwości ochronne, natomiast pierwsi chrześcijanie widzieli w nim pięć ran Jezusa Chrystusa (każdy wierzchołek gwiazdy odpowiadał jednej z ran). Pentagram Biały odzwierciedla to, co boskie, czyli Sacrum. Jednocześnie symbolizuje pięć zmysłów człowieka oraz pięć żywiołów, ukazując przy tym wyższość umysłu człowieka nad wszelkimi innymi żywiołami i zmysłami.

penta6

Biały Pentagram w okręgu (pentakl) uważany jest za amulet lub talizman chroniący przed wpływem czarnej magii, np. uroków czy klątw. Można go również znaleźć w wielu budowlach sakralnych.

penta2

………………………………………………..

Przeciwieństwem Pentagramu Białego (= odwróceniem jego wartości) jest pentagram czarny zwrócony jednym wierzchołkiem do dołu (pentagram baphometa), który jest symbolem niższych żądz w człowieku i ich dominacji nad sferą duchową, a więc tego, co nazywamy profanum (przeciwieństwo Sacrum). Pentagram czarny jest znakiem satanistów.

 

 

Reklamy

One thought on “18) FALA MAGA (IX): 2. Fala w Tzolkin (26.2. – 10.3.2013) – Siła Praworządności, Uczciwości i Sprawiedliwości/ Pentagram (pięcioramienna gwiazda pitagorejczyków – symbol magii

  1. Pingback: Chronologia zdarzeń od 21.12.2012 i symbolika żywiołów/ 23 listopada 2013 o godz. 22.11(CET) – heliocentryczny Wielki Sekstyl / Przebiegunowanie Słońca / Fala Maga (13-25.11.2013): szansa na milowy krok w rozwoju świadomości i w uaktywnianiu par

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s