esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

17) „Trzy Dni Światła”/ Róża – kwiat fraktalny (Marek Taran)/ Czakra Serca i ikosaedr/ Obrotowa liczba natury, Fi do kwadratu (Scott Olsen)/ Katedry Templariuszy: katedra w Chartres/ Labirynt: rodzaje i funkcja, praktyka medytacji labiryntu (Sylwia Hanff)

2 Komentarze

błękitne serce

TAM, GDZIE  JEST  HARMONIA  I  PIĘKNO, OTWIERA  SIĘ  PRZESTRZEŃ  DO  REALIZACJI  MARZEŃ, KTÓRA  DAJE  NAM  POCZUCIE  SZCZĘŚCIA  I  JEDNOCZEŚNIE  SŁUŻY  INNYM.  MAREK  TARAN: „CIEMNOŚĆ  ZAPADA  WTEDY, KIEDY  ODCHODZIMY  OD SWOJEGO  SERCA.”

Marek Taran (www.marektaran.pl):

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l2fpMaW86_0

……………………………….

Czakra  serca (sanskr. „ANAHATA” – niepokonany)składa  się z  12 płatków /dokładnie tyle zwojów  nerwowych  ma splot sercowy odpowiadający za zewnętrzne unerwienie mięśnia sercowego.

Czakra Serca jest BRAMĄ  DUSZY, która, kiedy znajduje się w stanie harmonii, dba o równowagę między ciałami (powłokami/poziomami/planami ) niższymi (= fizycznym, emocjonalnym i mentalnym)  a ciałami wyższymi (subtelnymi ). Czakrę Serca  można porównać do ikosaedru, czyli najbardziej złożonego wielościanu foremnego o 30 krawędziach, 20 ścianach w kształcie przystających trójkątów równobocznych i 12 wierzchołków. Owych 12 wierzchołków symbolizuje 12 Promieni Kosmicznych, tzn. 12 Promieni Boskiej Energii, które to odpowiadają 12-tu aspektom ludzkiego bytu. Są to: miłość, wiedza, wiara, idealizm i poświęcenie, mądrość i rozpoznanie, intuicja, rozum, harmonia i poczucie piękna, inspiracja i bogactwo idei, radość/poczucie szczęścia, dyscyplina, cierpliwość.  

iko1IKOSAEDR

……………………………….

M. Taran: „Jeśli pod koniec grudnia zaczniesz podróżować do centrum swojego serca, to obojętne, co się wydarzy na zewnątrz, nie będzie dotyczyło ciebie, (…)bo kiedy jesteś w centrum Serca, jesteś w oku cyklonu, gdzie panuje całkowity spokój, mimo burzy na zewnątrz.”

Nasze serce energetyczne ma konstrukcję kwiatu róży i tak jak ona zbudowane jest fraktalnie (najmniejszy segment jest odwzorowaniem tych większych). Katedra pokazana na video (wybudowana przez templariuszy) jest zbudowana na zasadzie świętej geometrii opartej na wzorcach harmonijnych pól energii (tak jak energetyczne serce) i symbolizuje budowę czakry serca.

Ważne jest, czym „karmimy” nasze Serce. Jeśli w świadomym akcie woli pielęgnujemy w nas dobre emocje i pozytywne myśli oraz wizualizujemy harmonijne obrazy, uaktywniamy tym w naszym sercu działanie pól świętej geometrii i rozwijamy w nim wewnętrzną moc duchową, która służy nam i innym:

STRUKTURA  WSZECHŚWIATA  OPIERA  SIĘ  NA  ŚWIĘTEJ  GEOMETRII, KTÓRA  WYRAŻA  SIĘ  NA  DWA  SPOSOBY  JEDNOCZEŚNIE: POPRZEZ  FRAKTALNOŚĆ  ORAZ  ZŁOTĄ  LICZBĘ (LICZBĘ FIBONACCIEGO). Fraktalność to samopodobieństwo, czyli podobieństwo  części  całości do całości. Natomiast złota liczba jest stałą wartością (do jednego miejsca po przecinku), która pojawia się w odniesieniu do proporcji występujących w określonej całości. W obrębie cywilizacji, którą stworzył na Ziemi, człowiek próbuje odtwarzać zarówno fraktalność jak i złotą proporcję występujące w naturze i kosmosie poprzez sztukę (szeroko pojętą) i nie tylko. 

FRAKTALNOŚĆ  TO  JEDNOŚĆ  W  WIELOŚCI  I  WIELOŚĆ  W  JEDNOŚCI.

fr9

Struktura całego wszechświata, a więc i życia  na Ziemi, oparta jest na prawach Świętej Geometrii, czyli fraktalności i złotej proporcji (liczba Fibonacciego). Inaczej mówiąc Święta Geometria to geometryczno-arytmetyczny system, w którym figury geometryczne i liczby znajdują się względem siebie w ściśle określonych proporcjach, dających się odnaleźć w Mikro- i -Makronaturze. Reguły Świętej Geometrii znane były wtajemniczonym już za czasów istnienia Lemurii i Atlantydy, a później w wielu starożytnych kulturach. Dzisiaj przechowuje je i bada szczególnie dogłębnie okultystyczne Towarzystwo Teozoficzne. Jednym z jego członków jest Scott Olsen. Według niego Liczba Fi (1,618), czyli liczba „statyczna” ma swój odpowiednik w postaci obrotowej liczby natury – ok. 137,5 stopnia (kąt w kole 360-stopniowym). Liczba ta określa sposób ruchu i wzrostu. I tak np. płatki kwiatu względem pręcika czy liście względem łodygi ułożone są właśnie pod kątem 137,5 stopnia.  

fr4

Budowa kwiatu róży, której konstrukcję ma nasze Serce Energetyczne, oparta jest nie tylko na zasadach fraktalności, ale i złotej proporcji.

Nie tylko kwiaty, ale również Święte Mandale wykonane zgodnie z zasadami Świętej Geometrii – są wyrazem życia na wyższym poziomie świadomości i oddziałują energetycznie na osoby, które się na nie patrzą. Święta geometria pobudza duchowo, wskazuje drogę do medytacji i wyższej świadomości. Według Scotta Olsena Święta Geometria to coś w rodzaju techniki medytacyjnej ukazującej wewnętrzne związki w całym Stworzeniu.

 /Patrz  wpisy 27 – o złotej proporcji,  23 – o fraktalności w holofraktologicznej teorii Nassima Harameina, 22 – o Wyższym Porządku w  Układzie  Słonecznym /

/Temat Czakry Serca poruszają też wpisy: 20 i 27/  

Wykład  Scotta  Olsena:

„Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 1/6” :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EU9beTvpt2c

fr7

………………………………

KATEDRA  W  CHARTRES

Alexander Badawy przebadał ponad 50 świątyń w Egipcie i odkrył, że zaprojektowano je przy użyciu liczby Fi. Również rzeźby i obrazy bogów starożytnego Egiptu skonstruowane są według tej liczby. Natomiast Temple odkrył, ze podczas letniego przesilenia piramida Chefren rzuca cień na bok piramidy Cheopsa pod kątem 26,5 stopnia! W Wielkiej Piramidzie w Gizie wszystkie korytarze prowadzące w górę i w dół mają kąt nachylenia o wartości 26,5 stopni, która jest kwadratem liczby Fi (1,618)! Również Świątynia Salomona jest pełnym odzwierciedleniem Świętej Geometrii.  Do takich budowli należy też Katedra w Chartres….

Źródło  http://www.gwiazdy.com.pl/50_98/2.htm :

„Świątynie światła.

Kryją w sobie wiele tajemnic. Nikt nie wie, kto zaprojektował i skąd wziął pomysł na pierwszą z nich – najwspanialszą i najbardziej tajemniczą – katedrę w Chartres. Mówi się, że wiedzę potrzebną do jej zbudowania przywieźli z Jerozolimy templariusze, którzy odkopali w Świątyni Salomona Arkę Przymierza z zawartymi w niej Tablicami Praw. Chyba już nigdy nie poznamy prawdy. Wiadomo jednak, że ta katedra stoi w miejscu kultu jeszcze z czasów pogańskich, a ziemia pod nią nasycona jest niezwykłą mocą

Kamienna ścieżka o długości niemal ćwierć kilometra, tworząca na posadzce symetryczne zwoje, powinna doprowadzić do serca labiryntu, ale to wcale nie jest takie proste. Wędrowiec trafia najczęściej do punktu wyjścia, co ma go skłonić do pobożnych rozważań o nędzy ludzkiej kondycji i ludzkich zamiarów. W średniowieczu pokutnicy przebywali tę drogę na klęczkach w aż dwie godziny. Skupienie i wysiłek pozwalały na oderwanie się od rzeczywistości, na zatracenie poczucia czasu.

Labirynty w średniowiecznych świątyniach wiązano z tradycją pielgrzymki do Ziemi Świętej czy z „Jeruzalem Niebieską” – rajem dla wybranych i obdarzonych Łaską. Zaskakująco rzadko w centrum labiryntu pojawiały się chrześcijańskie symbole. Czasem znajdowały się tam przeróżne napisy, czasem lustro, w którym nabożny pątnik mógł obejrzeć własną twarz. To zwierciadło miało podkreślać dwoistość ludzkiego istnienia: biologicznego i duchowego, może nawet magicznego.

Aż do XV wieku nowicjusze zakonni śpiewali pieśni wielkanocne, tańcząc pod wodzą swojego przeora wokół labiryntu. Ten obrzęd nie ma żadnego powiązania z liturgią chrześcijańską. Może dlatego labirynty zostały bezlitośnie usunięte z posadzek. Zachowały się tylko w Chartres i w Amiens (choć w Amiens labirynt nie jest autentyczny; usunięto go w XIX wieku i zastąpiono kopią). Labirynty to jedyne miejsca, gdzie można było znaleźć nazwiska lub – częściej – tylko przydomki mistrzów i zobaczyć ich namalowane postaci z narzędziami: cyrklem, linią, ekierką i poziomicą w ręku. Aleksandra Olędzka-Frybesowa, badaczka średniowiecznych katedr, twierdzi, że labirynty miały związek z tajemnymi obrzędami budowniczych, które później częściowo odrodziły się w rytuałach masońskich. Oczywiście, hierarchowie kościelni nie chcieli się przyznać, że magia przeniknęła do wnętrza świątyń. Labirynty usuwano z posadzek katedr pod pretekstem, że bawiące się w nich dzieci przeszkadzają wiernym w nabożeństwach…

Labirynt katedry w Chartres ukrywa jeszcze jedną tajemnicę. Badania radiestezyjne wykazały, że w jego centrum istnieje silne promieniowanie, podobne do tego, jakie odnotowano pod chórem. Tam właśnie zbiega się 14 cieków wodnych sztucznie przemieszczonych przez budowniczych katedry. Chodziło o to, by w miejscu o najsilniejszym promieniowaniu energii geopatycznej dochodziło do interakcji między organizmem ludzkim a polem geomagnetycznym Ziemi. Dzięki zaburzeniu świadomości, a może po prostu wprowadzeniu jej w wyższy stan, spowodowany oddziaływaniem impulsów elektromagnetycznych na mózg, osoba znajdująca się w centrum labiryntu doznawała duchowego oświecenia. Może to też było powodem likwidowania labiryntów. Nie wolno było przecież dopuścić do tego, by liczba wtajemniczonych nadmiernie rosła.”

fr3

PRAKTYKA  MEDYTACJI  LABIRYNTU

W Katedrze w Chartres kamienna posadzka ma kształt labiryntu. Jak pisze Sylwia Hanff na swojej stronie www.medytacjalabiryntu.pl , „labirynt jest kwintesencją i modelem świętej przestrzeni, która obrazuje najgłębsze pokłady świadomości”. Autorka, z wykształcenia filozof, nauczycielka jogi kundalini (Międzynarodowy Certyfikat KRI, USA) i medytacji labiryntu (Veriditas Trained Labyrinth Facilitator/USA), próbuje rozpowszechnić w Polsce praktykę medytacji labiryntu, która uczy skupienia, wyciszenia i odnalezienia własnego centrum. Warto zapoznać się z tą oryginalną i mało znaną praktyką.

 

Reklamy

2 thoughts on “17) „Trzy Dni Światła”/ Róża – kwiat fraktalny (Marek Taran)/ Czakra Serca i ikosaedr/ Obrotowa liczba natury, Fi do kwadratu (Scott Olsen)/ Katedry Templariuszy: katedra w Chartres/ Labirynt: rodzaje i funkcja, praktyka medytacji labiryntu (Sylwia Hanff)

 1. Hmmm… ten fragment jest bardzo mylący: „Kamienna ścieżka o długości niemal ćwierć kilometra, tworząca na posadzce symetryczne zwoje, powinna doprowadzić do serca labiryntu, ale to wcale nie jest takie proste. Wędrowiec trafia najczęściej do punktu wyjścia, co ma go skłonić do pobożnych rozważań o nędzy ludzkiej kondycji i ludzkich zamiarów. ” – zupełnie też nie oddaje symboliki i funkcji jednościezkowego labiryntu, który jest m.in. symbolem drogi do świętego centrum i oświecenia.

  • Pani Sylwio, dzięki Pani komentarzowi po raz pierwszy zetknęłam się z tematem praktyki medytacji labiryntu. Z dużą uwagą przeczytałam informacje na ten temat na Pani stronie. Obejrzałam zdjęcia labiryntu na kamiennej posadzce w Katedrze w Chartres. Z tego, co Pani pisze praca z labiryntem pozwala dotrzeć do najgłębszych pokładów świadomości i przetransformować je. Jednak warunkiem do sukcesu jest nauczenie się uważności i dyscypliny samoobserwacji (tak przynajmniej to rozumiem). Czy w związku z tym nie sądzi Pani, że przyczyną tego, iż ‘kamienna ścieżka o długości niemal ćwierć kilometra” w Katedrze Chartres , która „powinna prowadzić do serca labiryntu, a która często zamiast tego prowadzi wędrowca do punktu wyjścia”, jest właśnie brak umiejętności skupienia i koncentracji ?
   Poza tym pojawiły się u mnie jeszcze inne refleksje. Otóż wydaje mi się ,że do najgłębszych pokładów swojej podświadomości człowiek nie zawsze dociera labiryntem „bez ślepych zaułków i zdradliwych ścieżek”. Zdarza się też, że musi najpierw zbłądzić, aby dojść do celu. Każdy ma swoją własną ścieżkę(swój własny labirynt).

   Poszerzyłam tytuł tego wpisu, a w jego treści umieściłam adres Pani strony.
   Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w „dzieleniu się swoim doświadczeniem labiryntu i w rozpowszechnianiu w Polsce wiedzy na temat tego archetypowego symbolu”.
   Serdecznie pozdrawiam :)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s