esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

16) Świadome śnienie: proces, cel, techniki/ Fale mózgowe/ Fazy snu/ Funkcja snu/ Stany świadomości/ Podświadomość i nadświadomość

3 Komentarze

fale6

FALE  MÓZGOWE

Fale mózgowe powstają w wyniku aktywności biochemiczno -elektrycznej mózgu, podczas której neurony wytwarzają impulsy elektryczne. Impulsy te posiadają częstotliwość (=ilość impulsów, czyli drgań na sekundę/ jednostka: Hz – herc)) oraz amplitudę (=wartość wychylenia z położenia równowagi, które obrazuje pozioma linia prosta).

Dzięki  pomiarom przy pomocy specjalnego przyrządu  zwanego elektroencefalografem ( EEG) stwierdzono kilka rodzajów fal mózgowych (cyklów aktywności bioelektrycznej), które zależą od stanów świadomości człowieka. Te ostatnie wpływają na ilość i siłę impulsów generowanych przez mózg. Im bardziej rozluźnieni i zrelaksowani jesteśmy, tym słabsze stają się impulsy i mniejsza częstotliwość fal. I tak rozróżniamy następujące rodzaje fal mózgowych:

— Fale  gamma (powyżej 40 do 100/200 Hz) – powstają podczas działania motorycznego (ruch) i wysokiej aktywności

400px-Eeg_gamma.svg

— Fale  beta (12/14-28/30 Hz)/mała  amplituda/ – wysyłane są przez mózg w trakcie zwykłej codziennej aktywności, percepcji zmysłowej, pracy umysłowej oraz podczas różnych reakcji emocjonalnych.

400px-Eeg_beta.svg

— Fale  alfa (7/8-13/14 Hz)/zmienna  amplituda/ – charakterystyczne są dla stanu odprężenia (relaksu), gdy leżymy zamkniętymi oczami: przed zaśnięciem i rano po przebudzeniu. Na poziomie tych fal procesy twórcze, optymalna pamięć czy zjawiska paranormalne.

400px-Eeg_alpha.svg

— Fale  theta (4-7 Hz) – występują  podczas snu (człowiek zapada w sen poniżej 10 Hz), medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji (np. ekstaza, doznania mistyczne), gdzie na plan drugi schodzi racjonalne, logiczne myślenie. Przy tej częstotliwości można świadomie kontrolować ból fizyczny.

400px-Eeg_theta.svg

— Fale  delta (0,5-3Hz)/wysoka  amplituda/ – emitowane są przez mózg w stanie najgłębszego snu lub głębokiej medytacji. W tym zakresie fal mają miejsce takie zjawiska jak projekcje astralne czy świadome śnienie. W tym zakresie częstotliwości dochodzi do tzw. „cudownych” uzdrowień.

400px-Eeg_delta.svg

Poniżej poziomu alfa przeciętny człowiek przechodzi w stan nieświadomości. Wyjątek stanowią ci, którzy osiągnęli określony poziom mistrzostwa w umiejętności kontrolowania fal mózgowych, który pozwala m.in. na wejście w stan świadomego snu.

SEN

Sen to stan, podczas którego następuje wyłączenie świadomości i bezruch. Krótko mówiąc to stan nieświadomości. Przeciwieństwem stanu snu jest stan czuwania. Rytm zapadania w sen jest regulowany poprzez natężenie światła słonecznego, które powoduje, że szyszynka hamuje produkcję melatoniny, hormonu wywołującego senność. Kiedy rano pokazują się pierwsze promienie słoneczne, szyszynka reaguje na światło, zaprzestając produkcji hormonu, a gdy robi się ciemno – zaczyna produkować więcej melatoniny.

fazy snu

FAZY  SNU

Kiedy, leżąc w łóżku, zamykamy powieki, umysł się uspokaja, a aktywność mózgu spada, przechodząc z tych najwyższych fal do najniższej, a dalszej kolejności rozluźniają się mięśnie. Ten cykl „przechodzenia” powtarza się kilka razy. A oto kolejne etapy snu:

I) Sen o wolnych ruchach gałek ocznych (sen głęboki) (NREM – non-rapid eye movement)

W tej fazie pojawiają się fale wolne aktywności elektrycznej mózgu (sen wolnofalowy). Czas trwania: 80-100 minut

Ze względu na udział fal wolnych podzielono go na 4 stadia:

–1. – świadomość bodźców docierających ze środowiska stopniowo maleje, pojawiają się wolne ruchy gałek ocznych, znikają fale alfa, a dominują fale o częstości 2-7 Hz o amplitudzie nie wyższej niż 75 μV.

–2. – brak świadomości bodźców zewnętrznych  

–3. – 20-50% czasu tej fazy zajmują fale o częstości 2 Hz lub wolniejsze o amplitudzie nie mniejszej niż 75 μV.

–4. – zawiera więcej niż 50% fal wolnych o amplitudzie powyżej 75 μV.

II) Sen o szybkich ruchach gałek ocznych (sen płytki) (REM – rapid eye movement)

W tej fazie następuje całkowite rozluźnienie mięśni, dlatego śniący nie porusza się. Czas trwania: około 15 minut. Tu mogą występować marzenia senne.

Sen zaczyna się fazą NREM, prawidłowo o czasie trwania 80-100 min, po której następuje faza REM trwająca ok. 15 min. U osób dorosłych tego typu cykl powtarza się 4-5 krotnie. Wraz z długością snu spada udział najgłębszego stadium snu wolnofalowego, a rośnie czas trwania fazy REM. W czasie snu zmienia się częstotliwość fal mózgowych. Zanikają szybsze rytmy beta i alfa, pojawiają się wolniejsze rytmy theta i delta. Podczas snu wykorzystanie niektórych rejonów mózgu jest znacznie większe niż w trakcie stanu czuwania.

fale4

FUNKCJA   SNU

Sen jest niezbędny do życia, czyli tak samo ważny jak picie i jedzenie. Ma fundamentalne znaczenie dla układu nerwowego i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych (stymuluje neurony). Wpływa na sprawne działanie układu immunologicznego, gospodarkę hormonalną organizmu i sprawność pamięci.

SKUTKI  NIEDOBORU  SNU

Zaburzenia nastroju, obniżona koncentracja, spowolnienie reakcji, zła ocena sytuacji, spadek motywacji.

Długotrwałe pozbawienie snu (ok. 1 tygodnia) lub zaburzenia fazy REM mogą prowadzić do stanów zbliżonych do halucynacji, psychozy oraz stanów paranoidalnych.

STANY  BYCIA

(w zależności od częstotliwości fal, od najwyższych do najniższych)

Odpowiednio do poziomu stanu świadomości lub nieświadomości, w którym znajduje się człowiek, zmienia się jego percepcja (postrzegania) otoczenia, zdolność uwagi, racjonalnego myślenia, sfera emocjonalne i stopień, czyli niezależność woli, inaczej mówiąc świadoma kontrola własnych poczynań.

I) Stan świadomości

1. Na poziomie fal gamma / 2. Na poziomie fal beta / 3. Na poziomie fal alfa (zjawiska paranormalne)

II) Stan nieświadomości (od ok. 10 Hz w dół)

1. Na poziomie fal theta (sen, hipnoza, trans / 2. Na poziomie fal delta (głęboki sen, głęboka medytacja, świadome śnienie)

Na określonym poziomie wyłączenia świadomości (hipnoza lub świadome śnienie)możemy zachować  kontrolę nad zachodzącymi procesami (dzieje się to za pomocą autohipnozy) lub stracić ją i być zdanym na sugestie z zewnątrz (hipnoza). W obydwu przypadkach otwierają się przed człowiekiem bramy do jego podświadomości, a on wydostaje się poza świat ograniczeń utworzony przez myśli i emocje, wkraczając jednocześnie w obszar ogromnych możliwości, jeśli chodzi o zmiany zaprogramowania podświadomości w odniesieniu do swoich odczuć, zachowań i reakcji, które przecież mają decydujący wpływ na jakość jego codziennego życia. W tym drugim przypadku jest się zdanym na pomoc  z zewnątrz (obce sugestie), w tym pierwszym można samodzielnie kreować swoje życie poprzez odpowiednie afirmacje ( no i nie trzeba wydawać pieniędzy na wizyty u hipnoterapeuty).

fale5

ŚWIADOME  ŚNIENIE

1) Co  to  jest?/ 2) Jaki  ma  sens?/ 3) Czy  wywołuje jakieś  negatywne  skutki fizyczne lub psychiczne?/ 4) Techniki  wprowadzające  w  stan  świadomego  śnienia

1 – Świadome śnienie (z ang. lucid dream – LD) – jest to najprościej mówiąc doznanie snu, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że śni. To obudzenie uśpionej podczas snu świadomości, bez wychodzenia ze stanu śnienia. Wtedy jesteśmy aktywni na dwóch poziomach jednocześnie: świadomości (która normalnie jest aktywna w dzień) i podświadomości (która uruchamia się podczas normalnego snu).

2 – W stanie świadomego snu, podczas którego mamy dostęp do naszej podświadomości i możemy na nią wpływać poprze naszą świadomość, otwierają się przed nami spore możliwości pozytywnego zaprogramowania sfery podświadomości pozytywnymi wzorcami emocjonalnymi i pozytywnymi myślami. Możemy zniwelować nasze kompleksy. Możemy wykonywać różne czynności, które lubimy i doskonalić nasze umiejętności. Tak więc da się połączyć przyjemne z pożytecznym. Pozytywne sny doładowują energetycznie i wyzwalają w człowieku motywację.

Świadomy sen praktykuje się nie tylko dla rozrywki, ale również w celu poznania głębszych warstw swojej jaźni, do poznania poprzednich  inkarnacji lub w celach zdrowotnych, np. po to, aby pozbyć się traum i koszmarów z przeszłości, które nas prześladują, lub pozbyć się  jakiegoś nałogu czy po prostu złego przyzwyczajenia, albo uwolnić się od kompleksów.

3 – Nie są znane przypadki negatywnych skutków świadomego śnienia: chorób fizycznych lub psychicznych u osób zdrowych. Grupy zagrożenia stanowią schizofrenicy (mogą pomylić sen z rzeczywistością) oraz ludzie chorzy na serce (emocje wywołane podczas świadomego śnienia mogą wywołać atak serca). Świadomy sen nie powinien być forma ucieczki od problemów i szarości tego świata, bo wtedy staje się negatywnym nałogiem, który, tak jak alkohol czy narkotyki, odbiera umiejętność normalnego funkcjonowania w realnym świecie.

Częste pobudki w nocy, związane z jedną z technik, mogą powodować niewyspanie, gdyż świadomy sen trwa średnio od kilku do kilkunastu minut.

s4

TECHNIKI  SPROWADZANIA  ŚWIADOMEGO  SNU (METODY  INDUKCJI)

Podczas zasypiania świadomość powoli przechodzi w stan „hibernacji”, a jednocześnie otwiera się podświadomość, która sny traktuje jako rzeczywistość. Zapominamy, że tylko zasnęliśmy, a nie przeszliśmy do innej rzeczywistości. Aby nie zapomnieć o tym, że śnimy, musimy znaleźć na to jakiś sposób, czyli technikę i nauczyć się ją stosować przez odpowiednie ćwiczenia.  Kluczową rolę odgrywa tu siła sugestii oraz wyobraźni. Istnieją różne techniki wchodzenia w stan świadomego snu, przy czym decydując się na jedną z nich, warto pamiętać o tym, że częste pobudki nocne mogą powodować niewyspanie. Świadome sny mogą różnić się długością trwania (od kilku do kilkunastu minut) czy też intensywnością doznań emocjonalnych.

Praktyki świadomego śnienia stosowane są w niektórych religiach, np. w buddyzmie tybetańskim odgrywają one bardzo ważną rolę. Stosowane są również w tantrze Jogi Najwyższej oraz tantrze Dzogczen, gdzie doświadczenie świadomego śnienia jest podobne do przeżyć w stanie śmierci klinicznej lub stanu bardo (miejsce pobytu istoty w świecie astralnym między dwoma fizycznymi inkarnacjami).

A oto techniki świadomego śnienia:

1. – Autosugestia – Leżąc w łóżku, przed zaśnięciem, generujemy w sobie intencję i silne postanowienie przeżycia świadomego snu.

2. – Technika  łańcuchowa („Chaining”) – Po wybudzeniu się ze świadomego snu nie należy otwierać oczu ani się poruszać, tak aby nie wprawiać w ruch mięśni, który doprowadza do ostatecznego przerwania snu. Jeżeli zastosujemy się do tych dwóch warunków i nadal skoncentrujemy naszą uwagę na treści snu, z którego właśnie się wybudzamy, to istnieje prawdopodobieństwo, że do niego wrócimy i nastąpi jego kontynuacja.

3. – Technika  rąk (technika Don Juana)Polega na ustanowieniu tzw. kotwicy, czyli reakcji organizmu na jeden i ten sam określony obraz. ćwiczenie tej techniki doprowadza do tego, że zawsze, gdy spojrzymy na swoje ręce – będziemy automatycznie podczas snu uzyskiwać świadomość, że śnimy. Pewnego razu spojrzymy na swoje ręce we śnie i technika zadziała: po uzyskaniu świadomości zaczniemy śnić świadomie. A oto przebieg ćwiczenia: Siadamy na krześle i relaksujemy się, wyłączając procesy myślowe. Następnie wyciągamy przed siebie ręce, koncentrując się całkowicie na ich wyglądzie. Jednocześnie z pełnym przekonaniem powtarzamy kilka razy afirmację: „Widzę swoje ręce we śnie. Jestem pewien, że śnię” Następnie przenosimy wzrok z rąk w przestrzeń przed nami. Po kilku chwilach ponownie spoglądamy na ręce i znowu wyobrażamy sobie, że zimy. Całe ćwiczenie powtarzamy 5-6 razy. Po jego zakończeniu jeszcze przez parę minut odprężeni siedzimy na krześle. Całe ćwiczenie należy powtórzyć w ciągu dnia około 5 razy i na koniec przed zaśnięciem.

4. – Technika WBTB /ang. „Wake  Back To Bed”/ – Polega na przerywaniu cyklu snu w oparciu o znajomość cyklu kolejnych faz snu. Po kilku godzinach mocnego, nieprzerwanego snu, budzimy się na okres około godziny, podtrzymując w tym czasie aktywność mózgu poprzez jakieś zajęcie (np. słuchanie muzyki, czytanie itp.). Następnie wracamy do łóżka z intencją przeżycia świadomego snu. Przerywanie cyklu snu prowadzi do ośmiokrotnie wyższej częstotliwości wystąpienia świadomego snu niż w przypadku czystej sugestii.

5. – Technika MILD /ang.Mnemonic Induction of Lucid Dreams/  (technika pamięciowa) – To wywoływanie snów, opierające się na sile autosugestii i pamięci. Każdy człowiek ma co noc sny, lecz nie każdy je zapamiętuje. Pamięć snów i zdawanie sobie sprawy z ich istnienia jest kluczowe do uzyskania świadomości we śnie. Technika MILD polega ono na tym, że przed snem, na zasadzie autosugestii, powtarzamy zdanie typu: „Gdy będę śnił, będę wiedział, że śnię i zapamiętam cały sen”. I właśnie dobra pamięć jest tu bardzo pomocna, jak i zapisywanie snów po przebudzeniu się w zeszycie (dziennik snów). Dzięki temu wzmacnia się pamięć o treści snów oraz świadomość śnienia.

6. – Technika WILD /ang.” Wake-Initiation of Lucid Dreams/  (technika relaksacyjna/transowa) – Wchodzenie w stan medytacji/transu w trakcie zasypiania, który ma spowodować utrzymanie świadomości podczas zasypiania. Leżąc na plecach, z zamkniętymi oczami i z rękami ułożonymi wzdłuż tułowia, odprężamy się. Staramy się przy tym przejść przez cały proces zasypiania bez utraty świadomości. W ten sposób możemy nauczyć się wchodzić w sen z pełną świadomością i zdając sobie sprawę z tego, w którym momencie przekroczyliśmy granicę między jawą a snem.

s1

………………………………

Źródło poniższego tekstu: e-book „Świadome śnienie”, autor: Marek Kopydłowski:

„Jak przenieść się w inne miejsce?

Zmiana miejsca polega na tym samym, na czym polegają wszystkie zmiany w snach – trzeba oczekiwać, że to się stanie. Chyba najprostszym sposobem zmiany swojego miejsca położenia jest zamknięcie oczu, oczekiwanie na pojawienie się w nowym miejscu, a następnie otworzenie oczu. Powinieneś pojawić się w wybranym miejscu. Innym sposobem jest wirowanie – szybkie obracanie się, połączone z oczekiwaniem na przeniesienie w wybrane miejsce. Ciekawym rozwiązaniem jest także znalezienie jakichś drzwi – wystarczy zamknąć je i wyobrazić sobie, że po drugiej stronie jest wybrane miejsce. Potem tylko musisz przejść przez te drzwi. Ważne jest, aby dokładnie sobie wyobrazić oczekiwane miejsce – chcąc przenieść się do jakiejś ogromnej willi, nie wystarczy, że pomyślisz „chcę do willi”, ale koniecznie jest wyobrażenie sobie szczegółów – koloru ścian, kształtu mebli, rodzaju podłogi, itp.

Jak stworzyć jakiś przedmiot?

Tworzenie przedmiotów opiera się głównie na wyobrażeniu sobie danej rzeczy gdzieś poza polem widzenia, a następnie sprawdzenie, czy tam faktycznie to jest. Przykład: chcesz dostać coś określonego, to wyobraź sobie, że to coś leży na stole za tobą – gdy odwrócisz się, to wciąż tam będzie. Dużo trudniejszą metodą, przeznaczoną dla ludzi, którzy dobrze opanowali świadome śnienie, jest patrzenie się w dużym skupieniu w dane miejsce (wyobrażając sobie jednocześnie tam jakiś przedmiot). Jeśli chodzi o tworzenie przedmiotów, tak jak w przypadku przenoszenia się w inne miejsce, trzeba dokładnie sobie wyobrazić żądany przedmiot – nie wystarczy myślenie o samym przedmiocie. Musisz sprecyzować, jaki ten przedmiot ma być.

Rzeczy, które możesz robić we śnie

Może się zawsze zdarzyć, że zabraknie Ci pomysłu na to, co możesz robić w swoim świadomym śnie. Poniżej przedstawiam 12 sposobów, dających ogromną frajdę ze świadomego snu:

— Bardzo przyjemne może być zwykłe zwiedzanie świata snów. Pamiętaj tylko, by nie stracić wiedzy o tym, że śnisz.

— Świetnych wrażeń dostarcza oglądanie krajobrazów, lub nieba – w snach zawsze jest piękne.

— Uprawianie sportu we śnie może się przydać w prawdziwym świecie – używając świadomego snu możesz wytrenować np. uderzenie piłki tenisowej.

— Bardzo ciekawym zjawiskiem występującym w snach, jest możliwość widzenia we wszystkich kierunkach jednocześnie – wypróbuj to!

— Spróbuj poznać swoją przyszłość – ludzka podświadomość to świetne narzędzie do tego celu.

— Niezwykłym, jednym z najbardziej fascynujących przeżyć w snach jest doświadczenie własnej śmierci

— Miłym doświadczeniem może okazać się spotkanie z kimś zmarłym – zarówno krewnym (np. dziadkiem), jak i z nieżyjącymi już np. gwiazdami muzyki.”

s3

ŚWIADOME  ŚNIENIE  A  PODŚWIADOMOŚĆ  I  NADŚWIADOMOŚĆ

Wiadome jest, że w trakcie snu tracimy kontakt ze świadomością i uzyskujemy nieświadomy dostęp do naszej podświadomości. „Nieświadomy” oznacza, że dopiero po nauczeniu się świadomego śnienia dostęp do podświadomości staje się świadomy, a przed nami otwierają się możliwości wpływania na jej treść, czyli programowania jej na nowo, a oprócz tego staje się możliwe świadome przeżywanie różnych przyjemnych czynności i doznań przy pomocy świadomego sterowania snem. To drugie jest łatwiejsze od głębokiej transformacji podświadomości, a tym samym naszej osobowości. Przyjemne przeżycia, jakich doznajemy podczas świadomego śnienia, rzeczywiście ładują nas pozytywna energią. Wtedy po obudzeniu się czujemy lekkość, dobry nastrój i chęć do działania. To jak najbardziej pozytywne zjawisko, ale nietrwałe. Stan euforii kiedyś mija i trzeba się znowu doładować. Poprzez wiadome śnienie można również wpłynąć na jakość swoich emocji, a tym samym na nasza cała osobowość. Jednak przynosi to tylko wtedy autentycznie głębokie i trwałe zmiany, jeśli stanowi uzupełnienie do codziennego świadomego rozwoju duchowego i związanej z tym codziennej pracy nad sobą i relacjami z innymi ludźmi. Tego typu proces wymaga czasu. Jeśli ktoś myśli, że kilka snów zmieni znacząco jego charakter, to jest w błędzie. I wreszcie sprawa nadświadomości (=Wyższej Świadomości). Podświadomość obejmuje naszą sferę fizyczną, emocjonalną i mentalną. Wyższa Świadomość to poziomy subtelne w człowieku. Dostęp do nich jest u każdego inny i zależy od jego poziomu uduchowienia (=stosunek niższego ja, czyli ego, do Wyższego Ja). Dostęp do nadświadomości podczas snu nie jest tylko sprawą wyćwiczenia odpowiedniej techniki. Tutaj niezbędnym warunkiem jest wewnętrzna etyka i zaawansowana świadomość spirytualna. Również cel świadomego dostępu podczas snu do nadświadomości ma inne podłoże motywacyjne. Tu nie chodzi wyłącznie o przyjemności i zaspokajanie własnych potrzeb, ale wzbogacenie wewnętrzne, które ma służyć nie tylko śniącemu. Wiedza wyniesiona z takiego „uduchowionego” snu ma służyć również innym w szerokim tego pojęcia znaczeniu.

Reklamy

3 thoughts on “16) Świadome śnienie: proces, cel, techniki/ Fale mózgowe/ Fazy snu/ Funkcja snu/ Stany świadomości/ Podświadomość i nadświadomość

  1. Świadomy sen można łatwo wywołać – wystarczy, że tego chcemy i często będziemy mówić o świadomych snach, aż w końcu sami go doświadczymy. Ja tak miałem 🙂

  2. Ja miałem świadome sny ale takie spontaniczne nie wywoływane. Choć ostatnio myślę sobie o ich wywoływaniu i będę nad tym pracował. Miałem też kiedyś bardzo dawno temu OBE a właściwie takie małe obe bo wyszedłem z siebie podczas snu (właściwie to było nad ranem i było to coś pomiędzy jawą a snem) ale trwało to kilka sekund bo wystraszyłem się tego stanu i wróciłem. Ale było to a tyle interesujące, że pamiętam do dzisiaj. Mieliście podobne doświadczenia ?

  3. Zdarzyło mi się kilka razy śnić ze świadomością, że są to sny, ale nie było to przeze mnie zamierzone. Doświadczyłam również zjawiska tzw. snu we śnie. Kilka razy wychodziłam z ciała, ale zatrzymałam się… pod sufitem. „Powisiałam” tam trochę i wróciłam…. 🙂 Natomiast nauczyłam się metody, która pozwala mi na przerwanie snu, jeśli jest zbyt nieprzyjemny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s