esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

12) Kontrola własnego umysłu i projektowanie przyszłości, podświadomość a wola, wiara,uzdrawianie psychiki (Lew Kłykow)/ /Prawo Karmy, intuicja i planowanie rzeczywistości (Gary Zukav)/ Psychologia ezoteryczna, bliźniacze dusze (P. A. Peick)

1 komentarz

krajobraz iuy

Regularna, cierpliwa transformacja negatywnych emocji i myśli w pozytywne to nieodłączny element rozwoju duchowego. Przetransformowanej emocji lub myśli o niskich wibracjach nie trzeba już kontrolować (czyli inaczej panować nad nią), bo po transformacji przestaje po prostu istnieć. Taka praca nad sobą wymaga codziennego aktu woli. Właściwa reakcja na codzienne kłopoty, wyzwania, prowokacje itd. jest niczym innym jak procesem stopniowego oczyszczania karmy, a co za tym idzie uzdrawiania swojej psychiki. Siłę do konsekwentnego kontynuowania tego procesu daje człowiekowi łączność jego ograniczonego ego z jego Wyższym Ja lub jak kto woli: wiara. W miarę robionych postępów coraz częściej zaczynają pojawiać się stany harmonii i szczęścia, wykształca się umiejętność współodczuwania i “bezosobowego” (=wychodzącego poza ego) patrzenia na ludzi, rzeczy i zjawiska oraz  poszerza się świadomość/dostrzeganie wszelkich powiązań i wzajemności w otaczającym nas świecie. ZANIKA CHĘĆ DOMINACJI NAD INNĄ ISTOTĄ.  Podobnie uważa rosyjski doktor psychologii, Lew  Kłykow, który wypowiada się na temat samokontroli  umysłu  i  projektowaniu własnej  przyszłości oraz na temat związku między wolą a podświadomością. A oto streszczenie tej wypowiedzi:

W  społeczeństwie  istnieje  pogląd, że  człowiek  powinien  służyć  społeczeństwu  i  to  jest  właściwe.  Ale  człowiek  przychodzi  na  Ziemię  sam  i  odchodzi  z  niej  samotnie.  I  rzadko  zastanawia  się  nad  tym, po  co  tutaj  przyszedł, a  jest  to  pierwsze  pytanie, na  które  sam  powinien  sobie  odpowiedzieć.  Po  przemyśleniu  najprostszą  odpowiedzią  wydaje  się  następująca:  człowiek  przychodzi  tutaj, aby  się  uczyć.  Mistrzem  jest  „Twórca” i to  on  specjalnie  stworzył  ośrodek  treningowy, jakim  jest  Ziemia.  tu  zawsze  znajdzie  się  nauczyciel  i  uczeń, tzn. kiedy  spotyka  się  dwóch  ludzi  będących  dla  siebie  nauczycielami  i  uczniami, łączy  ich  zawsze  jedno  i  to  samo – oboje  mają  te  same  emocje. Tak  więc  podświadomie  „zapraszamy”  do  swojego  środowiska  ludzi, którzy  są  dla  nas  potencjalnymi  uczniami  i/lub  nauczycielami.  A  tym  „zaproszeniem”  jest  nasz  stan  duszy, czyli  stan  emocjonalny.  Dlatego  nie  ma  powodu  obrażać  się  na  Boga, że  zsyła  nam  w  życiu  takich  a  nie  innych  ludzi.  

h45fgfs

To  my  sami  działamy  jak  magnes  i  swoim  stanem  duszy  przyciągamy  określone  osoby  i  wiążemy  się  z  nimi.  Celem  „lekcji”, jakich  dostarczają  nam  spotkania  z  ludźmi , jest  zapanowanie  nad  negatywnymi  emocjami, nauczenie  się  opanowania  i  wewnętrznego  spokoju.  Człowiek, który  odnajduje   w  sobie  spokój, staje  się  władcą  swojego  życia.  Bez  wewnętrznego  opanowania  nie  jesteśmy  w  stanie  zapanować  nad  sterem  i  wtedy  stery  przejmuje  nasza  naładowana  negatywnie  podświadomość, która  przyciąga  nieprzyjemne  dla  nas  interakcje  z  innymi  ludźmi.  To  w  podświadomości  ukryte  są  zdarzenia  z  poprzednich  żywotów  i  nasze  ówczesne  reakcje  na  nie.  Człowiek  jest  istotą  wieczną  i  dlatego  nosi  w  swojej  podświadomości  całą  swoją  przeszłą  egzystencję  i  związane  z  nią  doświadczenia.  Przebieg  naszego  życia  zawsze  określają  decyzje, jakie  podejmujemy  w  odniesieniu  do  zdarzeń  i  do  zachowań  ludzkich.  Niestety  łatwiej  jest  popełnić  błąd  lub  wykazać  słabość  niż  zadziałać  właściwie.  Dlatego  do  mistrzostwa  dochodzi  się  dopiero  po  wielu  próbach  i  błędach.  Taka  jest  natura  człowieka.  Panując  nad  swoimi  emocjami , możemy  świadomie  wykorzystywać  naszą  wolę  i  przy  jej  pomocy  tworzyć  pozytywne  myślokształty  i  w  ten  sposób  sprawić, aby  i  nasze  życie  stało  się  przez  to  szczęśliwe.  Celowe  wychowywanie  człowieka  poprzez  negatywne  emocje  i  potem  konsekwentne  podtrzymywanie  go  w  negatywnym  stanie  emocjonalnym (manipulowanie  nim)  prowadzi  do  tego, że  nie  panuje  on  nad  sobą  i  swoim  życiem, żyje  w  chaosie, konfliktach   i  strachu, bez  wiary  w  siebie, targany  niszczącymi  namiętnościami  oraz  zależnościami  i  uzależnieniami   wszelkiego  rodzaju.  Taki  stan  rzeczy  to  stan  destrukcyjny, w którym  stajemy  się  niewolnikami  tego, co  negatywne  zamiast  być  panami  tego, co  dobre  i  budujące.  W  takim  stanie  jesteśmy  manipulowani  przez  religie, systemy  polityczne, opinie  innych, przez  szefów, znajomych  i  najbliższych.

ppsdelfiny

Wewnętrzny  spokój  i  pozytywna  wola  oznacza  wolność  i  szczęście.  Działalność  społeczna  nie  może  dać  człowiekowi  szczęścia.  Jest  jedynie  jego  substytutem.  Najwyższą  wartością  jest  miłość.  To  ona  stanowi  podstawę  życiową  i  daje  prawdziwe  szczęście, jest  celem  samym  w  sobie.  Człowiekowi, który  nosi  w  sobie  miłość  nie  potrzeba  już  medycyny, armii  czy  ekonomii.  On, będąc  miłością, wszystko  już  ma, jest  prawdziwie  wolny.  Wolny  człowiek  nie  jest  już  potrzebny  społeczeństwu, bo  nic  nie  da  się  już  od  niego  „wyciągnąć”, nie  da  się  go  zmanipulować.   Na  dzisiejszym  etapie, gdzie  znajdujemy  się  w  trakcie  przejścia  (z  obecnych  struktur  społecznych  w  nowe), stoją  przed  nami  bardzo  skomplikowane  zadania: musimy  osiągnąć  wyższy  poziom  opanowania  naszej  duszy, czyli  podwyższyć  naszą  wewnętrzną  energetykę, a  co  za  tym  idzie – poszerzyć  naszą  świadomość.  Inaczej  ci, którzy  tego  nie  dokonają, nie  przejdą  do  nowej  duchowo   społeczności , która  będzie  się formować  w  nadchodzącym  czasie.  Poziom  i  sposób  życia  w  tym  nowym  społeczeństwie  będzie  zupełnie  inny  niż  w  obecnym  i  ci, którzy  się  nie  „przestroją”, nie  będą  w  stanie  przetrwać, tak  jak  nie  może  przeżyć  ryba  wyrzucona  na  piasek.  Aby  przeżyć  i  wejść  do  nadchodzącej  nowej  rzeczywistości, trzeba  oczyścić  się  z  błędów, które  się  popełniło   w  dotychczasowym  procesie  uczenia  się  w  szkole, jaką  jest  życie  na  Ziemi, i  nie  popełniać  nowych  błędów, czyli  osiągnąć  odpowiedni  stan  moralny.  Wszystkie  błędy, które  popełniamy,  wynikają  z  naszych  niewłaściwych  myśli  i  emocji.  Jakość  naszych  myśli  i  emocji  decyduje  o  poziomie  naszej  świadomości.  Aby  zapanować  nad  emocjami, musimy  posłużyć  się  rozsądkiem  i  intelektem.  Musimy  wyjść  poza  nasze  emocje  i  stać  się  obserwatorem  naszych  procesów  emocjonalnych.  Odpowiednie  myśli  pomagają  w  tym.  Pomagają  w  zapanowaniu  nad  chaosem  emocjonalnym.  Dzięki  narzędziu, jakim  jest  intelekt, możemy  właściwie  ocenić  obecność  różnych  osób  w  naszym  życiu, tzn. zacząć  dostrzegać  w  nich naszych  „nauczycieli”, którzy  stanowią  zwierciadło  naszych  własnych  emocji  i  nie  przez  przypadek  pojawili  się  na  naszej  drodze  życiowej.  Niezbędnym  procesem  nauki  jest  wybaczanie, czyli  wyrzucenie  z  siebie  nienawiści, niechęci  itp. i  chęci  odwetu.  Bo  gdyby  nie  obecność  naszych  „ciemiężycieli”  w  naszym  życiu, nie  zwrócilibyśmy  uwagi  na  nasze  własne  niedoskonałości.  Zapanowanie  nad  sferą  mentalną  i  emocjonalną  prowadzi  na  wyższy  poziom  etyki  i  świadomości, której  zakres  warunkuje  właśnie  etyka.

Żródło:  http://www.youtube.com/watch?v=geB99MudNic&playnext=1&list=PLMljuBdUhXvuO9G2Y1sAdp61X2lOgimfs&feature=results_main

„ŻYCIE  JAKO  SZKOŁA” (Część 1): podświadomość  a  wola:

http://www.youtube.com/watch?v=pUXBSRRA-18

„ŻYCIE  JAKO  SZKOŁA” (Część 2): wiara, karma, uzdrawianie /L. Kłykow  uznaje reinkarnację i wielopoziomowość światów/:

………………………………

 Uniwersalne  Prawa  a  równowaga  energetyczna  i  wewnętrzna  harmonia/ Planowanie  rzeczywistości

Gary Zukav jest absolwentem Harvardu. Jego książki sprzedają się w milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków. Zukav zajmuje się takimi tematami jak fizyka kwantowa, prawa kosmosu, duchowość człowieka oraz psychologia głębi.

Gary  Zukav: „Uwolnijmy  się  emocjonalnie  od  tego  świata  i  zaufajmy.  Pozwólmy  działać  Twórczym  Siłom, które  są  w  nas  i  dążą  do  równowagi  energetycznej, jeśli  tylko  im  na  to  pozwolimy, tak  abyśmy  mogli  stać  się  takim, jakimi  naprawdę  jesteśmy.  Resztą  zajmą  się  nasi  duchowi  przewodnicy  i  Wszechświat.”

Najwyższym  prawem  rządzącym  na  Ziemi  jest  Prawo  Karmy.  Prawa  ustanawiane  przez  człowieka  są  względne,  zmienne  i  nie  zawsze  sprawiedliwe.  Prawo  Karmy  oparte  jest  na  Najwyższej  Prawdzie  i  traktuje na  równi  wszystkie  istoty – bez  wyjątku.  Każde  działanie  niezgodne  z  Kodeksem  Uniwersalnym  prowadzi  do  zakłócenia  równowagi  energetycznej (wewnętrznej  harmonii) istoty, a  co  za  tym  idzie – do  bolesnych  konsekwencji   na  poziomie  umysłowym, emocjonalnym  i  fizycznym.

Każdy  rodzaj  cierpienia  jest  konsekwencją  wcześniejszego  postępowania, ale  i  okazją  do  uzdrowienia.  Lekceważenie  sygnałów, jakie  wysyła  nam  Wyższe  Ja  poprzez  różne  dolegliwości, niepowodzenia  i  przykre  zrządzenia  losu, prowadzi  do  coraz  większego  bólu, aż  w  końcu  dochodzi  do  całkowitego  załamania.

Psychologia  jest  nauką  zajmującą  się  uzdrawianiem  osobowości.  Jednak  ma  wyraźnie  wytyczone  granice  i  możliwości, gdyż  nie  sięga  do  najgłębszych  prawd  opartych  na  Prawach  Karmy  i  posługuje  się  jedynie  pięcioma  fizycznymi  zmysłami.  Dopóki  to  się  nie  zmieni, psychologia  nie  będzie  w  stanie  uzdrawiać  duszy  ludzkiej  na  najgłębszym  poziomie, a  przez  to  pomagać  ludziom  w  odnalezieniu  prawdziwej  tożsamości,  suwerenności  i  wewnętrznej  siły.  Tylko  uzdrowienie  na  najgłębszych  poziomach  uwalnia  człowieka  od  zależności, nałogów, szkodliwych  przyzwyczajeń  i  postaw.

Prawdziwa  władza  i  moc  nie  polega  na  narzucaniu  innym  swojej  woli, lecz  na  zapanowaniu  nad  samym  sobą (nad  swoim  niższym ja)- nad  swoimi  odruchami, emocjami  i  myślami. To  na  ich  fundamencie  kształtują  się  nasze  intencje  i  wprowadzane  są  w  życie. Szlachetne  myśli  i  uczucia, które  pielęgnujemy  w  sobie  przy  pomocy  wolnej  woli  i  które  płyną  z  Serca,  oznaczają  stopniową  zmianę  rzeczywistości  wokół  nas  na  lepsze.  Przestajemy  być  ofiarami  okoliczności, a  stajemy  się  twórcami  własnego  losu.  Przy  zneutralizowanej  karmie  i  wysokim  poziomie  etyki (stałe  rozwijanie  coraz  głębszej  harmonii, gotowość  do  współpracy, dzielenia  się  z  innymi  i poszanowanie  Życia) możemy  swobodnie  planować  naszą  rzeczywistość, mając  całkowitą  pewność  jej  spełnienia  się.

Wszystkie  te  tematy  Gary  Zukav  porusza  w  książce  „Siedlisko  duszy”.

oceany

Psychologia  ezoteryczna (psychologia  spirytualna/ psychologia  głębi)

Petra  Angelika  Peick (1949 – 2009) – niemiecki  dyplomowany psycholog  i  pedagog  socjalny,  psycholog  ezoteryczny, terapeuta  reinkarnacyjny  i  uzdrowiciel  duchowy;  znawczyni wielu  technik  jogi, buddyjskiej  i  hinduskiej  filozofii, antropozofii  i  teozofii  oraz  chrześcijańskiej  mistyki;  wykształcona  także  w  zakresie  astrologii  klasycznej  i  psychologicznej.

A  oto  krótki  zarys  wyjaśnień  P.A. Peick odnośnie  psychologii  ezoterycznej: historyczne  korzenie  filozofii  ezoterycznej  sięgają  aż  do  czasów  Atlantydy.  Zanim  Atlantyda  ostatecznie  zatonęła  w  głębinach  oceanu, atlantydzcy  kapłani  stojący  po  stronie  Światła, przekazali  swoją  tajemną  wiedzę  wybranym  przez  nich  kapłanom  egipskim.  Filozofia  Platona, który  był  wtajemniczony  w  misteria  egipskie, zawiera  nie  tylko  elementy  klasycznej  filozofii  greckiej, ale  również  podstawy  duchowej  spuścizny  Atlantów.  I  tak  Platon  uczył, że  ludzka  dusza  posiada  zdolność  głębszego  rozpoznania  prawdy  o  sobie, świecie  i  prawach  kosmicznych  poprzez  ogląd  wewnętrzny.  Celem  psychologii  ezoterycznej  jest  inicjowanie  u  ludzi  procesów  poszerzania  świadomości, czyli  wtajemniczenie  ich  w  zjawiska  do  tej  pory  ukryte  dla  ich  logicznego  rozumowania  i  dla  ich  5  fizycznych  zmysłów.  Do  tego  potrzebni  są  przebudzeni  duchowo  psycholodzy-metafizycy  oraz  fachowo  wyszkoleni, tak  aby  mogli  przeprowadzać  seanse  reinkarnacyjne  i  poprzedzające  je  rozmowy  wprowadzające  w  istotę  tematu.

P.A. Peick  napisała  książkę („Wiedergeburt – Eine  Reise  in  frühere  Erdenleben”), w której  to  za  zgodą  osoby  poddanej  20-tu  seansom  reinkarnacyjnym, spisała  wszystkie  wypowiedzi, jakie  wyszły  z  ust  znajdującej  się  w  stanie  transu  kobiety  o  imieniu  Gerika.  Wypowiedzi  te  tworzą  fascynującą  całość.  Jednym  z  bardziej  poruszających  wątków  są  relacje  między  bliźniaczymi  duszami ( w  tym  przypadku  pomiędzy  Geriką  a  jej  drugą  „połówką”).  Bliźniacze  dusze  spotykają  się  ze  sobą  w  niezliczonych  inkarnacjach  na  przestrzeni  tysięcy  lat, a  przez  cały  czas  towarzyszy  im  głęboka  wzajemna  tęsknota  za  sobą  zakodowana  głęboko  w  podświadomości.  W  jednej  z  inkarnacji  Gerika  jest  kobietą  skrzywdzoną  i  porzuconą  przez  swą  bliźniaczą  duszę.  W  wyniku  tego  przeżycia  rozwija  w  sobie  bezgraniczną  nienawiść.  Upływa  dużo  czasu, zanim  obydwie  dusze  ponownie  się  spotykają  podczas  kolejnej  inkarnacji  na  Ziemi.  Okazuje  się, że  jej  druga  połówka  przeszła  prawdziwą  duchową  metamorfozę  i  osiągnęła  bardzo  wysoką  świadomość, o której  Gerika  mogła  jedynie  pomarzyć.  Otarli  się  tylko  o  siebie, ale  wrażenie  pozostało  głęboko  w  jej  pamięci.  Wiedziała, że  ponownie  spotka  swoją  bliźniaczą  duszę  dopiero  wtedy, gdy  osiągnie  jej  poziom  uduchowienia.  Kiedy  w  roku  1987  powstawała  ta  książka,  Gerika  żyła  w  dość  spełnionym  związku  z  partnerem, ale  jednocześnie  z  głęboką  świadomością  tego, że  to  nie  jest  ta  najprawdziwsza  miłość , czyli  miłość  duchowa. Tylko  miłość  duchowa (harmonia  dusz) jest  tym, co  daje  poczucie  najwyższego  szczęścia.

Hipnozą  regresyjną  zajmuje  się  też  Dolores Cannon (wpis 6)  oraz  zajmowała  się  naukowo Lidia  Stawowska (wpis 42):

Wpis 6: https://monamornak.wordpress.com/2012/10/20/hipnoza-regresyjna/

Wpis 42: https://monamornak.wordpress.com/2013/04/19/44-zacmienie-ksiezyca-24-4-fala-lacznika-19-4-1-5-pojecie-pieklalidia-stawowska/

 

Reklamy

One thought on “12) Kontrola własnego umysłu i projektowanie przyszłości, podświadomość a wola, wiara,uzdrawianie psychiki (Lew Kłykow)/ /Prawo Karmy, intuicja i planowanie rzeczywistości (Gary Zukav)/ Psychologia ezoteryczna, bliźniacze dusze (P. A. Peick)

  1. Fajny sympatyczny gościu i rozsądnie mówi. Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s